மூல மொழி: இலக்கு மொழி:
துறைகள்:
தேடல் சொல் (கட்டயமில்லை):
Types:  மொழிபெயர்ப்பு வேலைகள்  துபாஷி வேலைகளை  வரக்கூடிய வேலைகள்
மேம்பட்ட தேடல் முறை | எல்லாவற்றையும் பார்க்கவும்

நேரம் மொழிகள் வேலை விவரங்கள் இடுகை இட்டது
வேலையளிப்பவர் இணைப்பு
வேலையளிப்பவர் சராசரி LWA Likelihood of working again தகுநிலை
1 2 3 4 5 6 அடுத்தது   கடைசி
18:31 Chinese-to-English translation and English transcription of audio file
Translation, Transcription

Professional member
LWA: 5 out of 5
5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
17:43 Legal, 15K words
Translation

05:43 Apr 27 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5
9
Quotes
17:33 40K Words
Translation

05:33 Apr 27 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Corporate member
LWA: 5 out of 5
கூட்டு உறுப்பினர்
5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
17:18 Produktfolder / Lebensmittelindustrie - spez. Bäckerei! / Studio erforderlich
Translation

மென்பொருள்: SDL TRADOS, Microsoft Word
நாடு: போலந்து
05:18 Apr 27 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
No entries
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
17:17 Simultaneous interpreting South Africa, medical/TB research symposium
Interpreting, Simultaneous

நாடு: தென் ஆப்பிரிக்கா
Corporate member
LWA: 5 out of 5
கூட்டு உறுப்பினர்
5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
16:47 Hebrew to English Translation
Translation

உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
LWA: 4.9 out of 5
4.9
5
Quotes
16:41 Traduction manuel opérateur FR>EN, DU
Translation

மென்பொருள்: Microsoft Word
04:41 Apr 27 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Professional member
LWA: 4.8 out of 5
4.5 மூடப்பட்டது
15:56 English > Pashto Project
Translation, Checking/editing

நாடு: யுனைடட் ஸ்டேத்ஸ்
03:56 Apr 27 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
15:55 TH > EN survey responses, 5k words, (week of Apr 30)
Translation

03:55 Apr 27 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
15:41 NEP>ENG, 2 documents, immigration related
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Past quoting deadline
15:39 1 மேலதிக ஜோடிகள் Interpreting project in Amman, Jordan between May 7th till May 10th, 2018
Interpreting, Consecutive, Interpreting, Simultaneous

நாடு: ஜோர்டான்
நற்சான்றளித்தல்: தேவையானது
Corporate member
LWA: 4.3 out of 5
கூட்டு உறுப்பினர்
4.3 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
15:23 Interpreting on conference about membranes and electromembrane processes, Prague
Interpreting, Consecutive, Interpreting, Simultaneous

Professional member
LWA: 5 out of 5
5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
15:14 Hebrew into German Translators Needed:
Translation, Checking/editing, Voiceover, Education, Transcription, Copywriting

Blue Board outsourcer
LWA: 4.8 out of 5
4.8 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
15:05 General Surveys, 10K
Translation

Professional member
LWA: 4.5 out of 5
4.4 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
14:56 Opportunity for Chinese linguists with experience in Geographical destinations
Translation, Checking/editing, Transcreation
(வரக்கூடிய)

Corporate member
LWA: 4.5 out of 5
கூட்டு உறுப்பினர்
4.6 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
14:55 UKR-EST 3448 words
Translation

மென்பொருள்: Smartcat
Professional member
LWA: 4.9 out of 5
4.9 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
14:54 Opportunity for Chinese linguists with experience in Geographical destinations
Translation, Checking/editing, Transcreation
(வரக்கூடிய)

Corporate member
LWA: 4.5 out of 5
கூட்டு உறுப்பினர்
4.6 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
14:50 Short translation of housework tasks
Translation

மென்பொருள்: Microsoft Word
நாடு: ஆஸ்திரியா
நற்சான்றளித்தல்: தேவையானது
02:50 Apr 27 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
No entries
1
Quotes
14:49 Dokumentacja techniczna, chemiczna, prawo; dłuższa współpraca
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 4.3 out of 5
4.1 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
14:47 Translation: FR-EN (UK), LAW
Translation

Professional member
LWA: 4.6 out of 5
4.6 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
14:47 Dokumentacja techniczna, chemiczna, prawo; dłuższa współpraca
Translation

02:47 Apr 27 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
LWA: 4.3 out of 5
4.1 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
14:46 Insurance project. German into Polish
Translation, Checking/editing
(வரக்கூடிய)

02:46 Apr 27 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
LWA: 4.8 out of 5
4.8 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
14:42 Insurance project. German into Polish
Translation, Checking/editing

02:42 Apr 27 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
LWA: 4.8 out of 5
4.8 மூடப்பட்டது
14:41 Dokumentacja techniczna, chemiczna, prawo; dłuższa współpraca
Translation

02:41 Apr 27 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
LWA: 4.3 out of 5
4.1 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
14:33 French and Turkish translators for Marketing and gas&oil
Translation
(வரக்கூடிய)

Corporate member
LWA: 3.4 out of 5
கூட்டு உறுப்பினர்
3.4 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
14:31 Konfirmitaetserklaerung, Geheimhaltungserklaerung, Potentialanalyse
Translation, Checking/editing

02:31 Apr 27 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Professional member
5
8
Quotes
14:27 Intérprete de JAPONÉS, 14 de mayo en Granada
Interpreting, Liaison
(வரக்கூடிய)

நாடு: ஸ்பெயின்
02:27 Apr 27 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Professional member
No entries
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
14:12 3 மேலதிக ஜோடிகள் Trados 6k Translation
Translation, Checking/editing

Corporate member
LWA: 5 out of 5
கூட்டு உறுப்பினர்
5
24
Quotes
14:11 Mien into English
Translation

மென்பொருள்: Microsoft Word
02:11 Apr 27 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
LWA: 4.5 out of 5
4.5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
14:11 Looking for long term cooperation
Translation

மென்பொருள்: SDL TRADOS
02:11 Apr 27 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
14:06 DE-PL, 1082 i 1360 słów, regulamin + polityka prywatności
Translation

02:06 Apr 27 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Past quoting deadline
13:54 Proofread and do literary rewriting of 10K Whitepaper in RU
Checking/editing

நற்சான்றளித்தல்: தேவையானது
13:54 Apr 27 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Logged in visitor
No record
0
Quotes
13:54 7 மேலதிக ஜோடிகள் Are you a QA linguistic assessor and want to obtain CTC clearance?
Checking/editing

Blue Board outsourcer
LWA: 4.5 out of 5
4.5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
13:53 Seeking for Faroese freelance translators
Translation

Corporate member
LWA: 4.9 out of 5
கூட்டு உறுப்பினர்
4.9 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
13:50 Translation Dutch -> German / vertaling Nederlands -> Duits 1500 woorden
Translation

நாடு: நெதர்லாந்து
01:50 Apr 27 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Logged in visitor
No record
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
13:50 Dubbing translations
Other: Translation for dubbing

01:50 Apr 27 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
No entries
19
Quotes
13:46 Medical Translations
Translation
(வரக்கூடிய)

Corporate member
LWA: 5 out of 5
கூட்டு உறுப்பினர்
5
24
Quotes
13:43 Medication Wean
Translation

Professional member
LWA: 5 out of 5
5 மூடப்பட்டது
13:35 Beauty Page needs translator for EN->IT
Translation, Other: online marketing

மென்பொருள்: Microsoft Word
01:35 Apr 27 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
No entries
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
13:33 Results of blood test, 541 words
Translation

Professional member
LWA: 5 out of 5
5 Past quoting deadline
13:25 Sign Language Interpreters in Brussels
Interpreting, Simultaneous

நாடு: பெல்ஜியம்
01:25 Apr 27 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
4.9 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
13:21 Proofreading- English native speakers.
Checking/editing, Other: Proofing
(வரக்கூடிய)

மென்பொருள்: SDL TRADOS
Corporate member
LWA: 4.6 out of 5
கூட்டு உறுப்பினர்
4.6 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
13:17 Japanese into Spanish
Translation
(வரக்கூடிய)

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
13:10 LingaTel sucht Bulgarische Telefondolmetscher
Interpreting, Phone

Blue Board outsourcer
LWA: 4.8 out of 5
4.8 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
13:10 Translation of short sentences English to Czech
Translation, Checking/editing

மென்பொருள்: Microsoft Word, Microsoft Excel
01:10 Apr 27 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
LWA: 3.4 out of 5
3.4
3
Quotes
13:08 Medical Records/Invoice for Claim, 2k words
Translation

நாடு: யுனைடட் ஸ்டேத்ஸ்
01:08 Apr 27 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
5 மூடப்பட்டது
13:04 It en - urgente 1000 p
Translation

01:04 Apr 27 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
5 Past quoting deadline
13:04 School Diploma Latvian into French by 27.04.18 EOB UK time
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 4.9 out of 5
4.9 Past quoting deadline
12:59 IT-EN and PL-DE medical translators needed
Translation
(வரக்கூடிய)

மென்பொருள்: SDL TRADOS
00:59 Apr 27 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Professional member
LWA: 4.8 out of 5
4.8
8
Quotes
12:59 Required transcribers for English to Cantonese (Taishanese)
Translation

Professional member
LWA: 4.2 out of 5
4.2 Past quoting deadline
1 2 3 4 5 6 அடுத்தது   கடைசி


Translation industry jobs
Jobs posted by outsourcers seeking quotes from language professionals.Try jobs for mobile
Browse jobs and manage your quotes anytime, anywhere (member-only).


You may be interested in this ProZ.com Wiki article on risk management for translators and interpreters.

The Blue Board is a searchable database of language job outsourcers with feedback from service providers, and an important risk management tool. ProZ.com members have full access to the Blue Board.

Does this job require a CAT Tool or additional skills? Join your colleagues in purchasing software at the lowest price on the planet via ProZ.com Translator Group Buy, or improve your skills by taking one of the 100's of ProZ.com translator training courses.
memoQ translator pro
With our advanced file filters, unlimited language and advanced file support, memoQ translator pro has been designed for translators and reviewers who work on their own, with other translators or in team-based translation projects.
WordFinder Unlimited
WordFinder is the leading dictionary service that gives you the words you want anywhere, anytime. Access 260+ dictionaries from the world's leading dictionary publishers in virtually any device. Find the right word anywhere, anytime - online or offline.

Your current localization setting

தமிழ்

Select a language

Jobs
  • All of ProZ.com
  • சொல் தேடுக
  • வேலைகள்
  • மன்றங்கள்
  • Multiple search