மூல மொழி: இலக்கு மொழி:
துறைகள்:
தேடல் சொல் (கட்டயமில்லை):
Types:  மொழிபெயர்ப்பு வேலைகள்  துபாஷி வேலைகளை  வரக்கூடிய வேலைகள்
மேம்பட்ட தேடல் முறை | எல்லாவற்றையும் பார்க்கவும்

நேரம் மொழிகள் வேலை விவரங்கள் இடுகை இட்டது
வேலையளிப்பவர் இணைப்பு
வேலையளிப்பவர் சராசரி LWA Likelihood of working again தகுநிலை
1 2 3 4 5 6 அடுத்தது   கடைசி
16:27 Tagalog>English Transcription
Translation, Transcription

மென்பொருள்: Microsoft Word
நாடு: யுனைடட் ஸ்டேத்ஸ்
04:27 Apr 21 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
ProZ.com Business member
LWA: 5 out of 5
ProZ.com Business member
5
0
Quotes
16:00 traducción EN-ES, economía, Covid, 40k palabras
Translation, Checking/editing
(வரக்கூடிய)

04:00 Apr 21 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5
27
Quotes
15:55 Translation EU>FR 179 pages
Translation

ProZ.com Business member
ProZ.com Business member
No record
2
Quotes
15:53 Translation EN>SL
Translation

03:53 Apr 21 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5
3
Quotes
15:51 English for Ghana Localization Required
Checking/editing

மென்பொருள்: SDL TRADOS, SDLX
நாடு: கானா
03:51 Apr 21 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
ProZ.com Business member
LWA: 4.8 out of 5
ProZ.com Business member
4.8
0
Quotes
15:51 Potential Job for African Languages
Translation
(வரக்கூடிய)

03:51 Apr 21 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Logged in visitor
No record
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
15:36 new translation project (CAT TOOL + post-edit) from Italian to Dutch (Belgium)
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 4.9 out of 5
4.9 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
15:35 Interpretación consecutiva Español<>Finés, Octubre 2021
Interpreting, Consecutive

Blue Board outsourcer
LWA: 3.6 out of 5
3.6 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
15:30 Senior Translator / Reviser
Translation, MT post-editing

மென்பொருள்: SDL TRADOS
நாடு: கனடா
03:30 Apr 21 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Professional member
No record
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
15:19 Dutch>Bulgarian, Dutch>Albanian
Translation

ProZ.com Business member
ProZ.com Business member
No record
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
15:16 EN>Somali, Bengali, Arabic (Sudan)
Translation

03:16 Apr 21 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
4.9 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
15:14 Software, 100k words in online CAT tool - ongoing
Translation, Checking/editing, MT post-editing

மென்பொருள்: MemSource Cloud
03:14 Apr 21 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5
4
Quotes
15:12 WordLights Translation | English to Dutch Video Translation
Translation, Subtitling, Captioning, Subtitling, Checking/Editing/QC, Subtitling, Time Coding

Professional member
LWA: 4.9 out of 5
4.9 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
15:08 Translation EN-GR medical
Translation, Checking/editing

03:08 Apr 21 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
15:05 Juridisch Pools naar Nederlands POLISH into DUTCH
Translation

உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
15:02 translation-potential job
Translation

03:02 Apr 21 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
LWA: 4.9 out of 5
4.9 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
15:00 1.2K Legal translation FR>IT Urgent
Translation

உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
LWA: 4.8 out of 5
4.8
26
Quotes
14:55 Переводчики Ru-Eng / Тема: Строительство
Translation

மென்பொருள்: SDL TRADOS
02:55 Apr 21 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
No entries
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
14:49 Sworn translation, notary documents, 1600 words
Translation, Other: Sworn translation

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5
3
Quotes
14:46 WordLights Translation | English to Turkish Translation
Translation, Subtitling, Captioning, Subtitling, Checking/Editing/QC, Subtitling, Time Coding, Subtitling, Translation, Subtitling, SDH/HOH

Professional member
LWA: 4.9 out of 5
4.9 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
14:40 Machinery & tools, weekly project, two year project
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 4.9 out of 5
4.9
4
Quotes
14:31 LQA expert / Ревьюер, русский > английский, IT, долгосрочное сотрудничество
Checking/editing
(வரக்கூடிய)

02:31 Apr 21 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
No entries
1
Quotes
14:19 7 மேலதிக ஜோடிகள் Freelance Interpreters (Remote, Home Based)
Interpreting, Consecutive, Interpreting, Simultaneous
(வரக்கூடிய)

02:19 Apr 21 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
No entries
Past quoting deadline
14:05 Verpackung
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5
4
Quotes
13:56 Spanish into Portuguese - Legal - Urgent
Translation

உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
LWA: 4.8 out of 5
4.8 Past quoting deadline
13:52 Spanish into Portuguese - Legal - Urgent
Translation

உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
LWA: 4.8 out of 5
4.8 Past quoting deadline
13:48 Film-making and film production industry, 50k+ words, SDL Studio
Translation

உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
ProZ.com Business Plus member
LWA: 5 out of 5
ProZ.com Business Plus member
5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
13:44 Technical documentation, 2500 words, Trados
Translation
(வரக்கூடிய)

மென்பொருள்: SDL TRADOS, memoQ
Professional member
LWA: 5 out of 5
5
2
Quotes
13:41 Pools naar Nederlands Juridisch
Translation

நாடு: நெதர்லாந்து
உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Past quoting deadline
13:35 [Gaming CHS] Experts in the Localization Quality Assurance (LQA) Field
Translation, Checking/editing, Other: LQA

01:35 Apr 21 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
13:24 IMMEDIATE NEED: On-Site Vaccination Site Interpreters (NYC)
Interpreting, Consecutive

நாடு: யுனைடட் ஸ்டேத்ஸ்
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
13:24 IMMEDIATE NEED: On-Site Vaccination Site Interpreters (NYC)
Interpreting, Consecutive

நாடு: யுனைடட் ஸ்டேத்ஸ்
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
13:01 General text, about 2000 words, word file
Translation

நற்சான்றளித்தல்: தேவையானது
Blue Board outsourcer
LWA: 4.3 out of 5
4.3 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
13:00 Freelance English-Chinese translators needed for various projects
Translation
(வரக்கூடிய)

மென்பொருள்: SDL TRADOS, Smartcat
Blue Board outsourcer
LWA: 4.9 out of 5
4.9 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
12:55 ES-LT, 800 words, short general translation
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Past quoting deadline
12:52 English to Spanish- French project managers
Translation, Other: Project management
(வரக்கூடிய)

00:52 Apr 21 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Logged in visitor
No record
7
Quotes
12:30 Translators for GE>FLEMISH, FR>FLEMISH, DUTCH>FLEMISH
Translation

மென்பொருள்: SDL TRADOS
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5
2
Quotes
12:06 AMHARIC <> ENGLISH consecutive interpreting job
Interpreting, Consecutive, Interpreting, Phone

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
11:50 Traducteurs serbe-français (URGENT!!!)
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5
3
Quotes
11:50 Betaplan is searching for ES>PTPT linguists
Translation, Checking/editing
(வரக்கூடிய)

23:50 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
ProZ.com Business member
LWA: 5 out of 5
ProZ.com Business member
5
9
Quotes
11:45 Perfume/cosmetics related marketing materials, memoQ (preferred) or Trados
Translation

மென்பொருள்: memoQ
Blue Board outsourcer
4.5 Past quoting deadline
11:43 Translation Spanish>Dutch / General Marketing/ 400 words
Translation

23:43 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
LWA: 4.9 out of 5
4.9 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
11:40 Betaplan is searching for PT>EN/DE linguists
Translation, Checking/editing
(வரக்கூடிய)

23:40 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
ProZ.com Business member
LWA: 5 out of 5
ProZ.com Business member
5
13
Quotes
11:39 English – Bashkir remote translators
Translation, Checking/editing
(வரக்கூடிய)

மென்பொருள்: SDL TRADOS, Across,
memoQ
23:39 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
ProZ.com Business member
LWA: 5 out of 5
ProZ.com Business member
5
1
Quotes
11:36 Swahili translators/editors required for ongoing project.
Translation, Checking/editing

நாடு: உகாண்டா
23:36 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
No entries
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
11:14 1 மேலதிக ஜோடிகள் Transcreators in Bengali/Gujarati/Urdu/Punjabi/Hindi/Polish
Transcreation
(வரக்கூடிய)

நாடு: யுனைடட் கிங்டம்
23:14 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
ProZ.com Business member
ProZ.com Business member
4.4
0
Quotes
11:12 Переводчик польского в Москве
Interpreting, Consecutive

நாடு: ரஷ்ய கூட்டுறவு
Blue Board outsourcer
LWA: 3.8 out of 5
3.8 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
11:11 US to UK English Translator needed.
Checking/editing
(வரக்கூடிய)

உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
11:04 أوراق محادثة
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 4.2 out of 5
4.2 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
10:59 Looking for experienced DTP agencies based in Southeast Asia
Other: DTP

22:59 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
ProZ.com Business Enterprise member
ProZ.com Business Enterprise member
No entries
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
1 2 3 4 5 6 அடுத்தது   கடைசி