மூல மொழி: இலக்கு மொழி:
துறைகள்:
தேடல் சொல் (கட்டயமில்லை):
Types:  மொழிபெயர்ப்பு வேலைகள்  துபாஷி வேலைகளை  வரக்கூடிய வேலைகள்
மேம்பட்ட தேடல் முறை | எல்லாவற்றையும் பார்க்கவும்

நேரம் மொழிகள் வேலை விவரங்கள் இடுகை இட்டது
வேலையளிப்பவர் இணைப்பு
வேலையளிப்பவர் சராசரி LWA Likelihood of working again தகுநிலை
1 2 3 4 5 6 அடுத்தது   கடைசி
16:35 Finance Analysis Translator for daily translations
Translation, Copywriting

நாடு: ஜெர்மணி
04:35 Feb 26 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
No entries
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
16:09 Chinese to English translation of a Excel sheet
Translation

04:09 Feb 26 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
LWA: 4.9 out of 5
4.9 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
13:28 2200 words, Trados, Auto
Translation

Professional member
LWA: 5 out of 5
5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
12:29 Pharmaceutical translation
Translation
(வரக்கூடிய)

நற்சான்றளித்தல்:
உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Professional member
LWA: 5 out of 5
5
12
Quotes
11:49 "Health & Lifestyle" 9826 words
Translation

மென்பொருள்: Microsoft Word
Blue Board outsourcer
No entries
1
Quotes
11:08 subtitles, EN-ZH(TC), 1,000 words
Translation

மென்பொருள்: SDL TRADOS
23:08 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 மூடப்பட்டது
10:57 chinese to korean translation
Translation

Corporate member
LWA: 4.9 out of 5
கூட்டு உறுப்பினர்
4.9
0
Quotes
08:48 Collaborazione a lungo termine EN>IT, Market Research
Checking/editing

மென்பொருள்: Microsoft Word
நற்சான்றளித்தல்: நற்சான்றளித்தல்:
Professional member
No record
15
Quotes
08:41 Bengali <> English Interpreter needed in Seattle, WA
Interpreting, Consecutive

20:41 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
LWA: 4.9 out of 5
4.9 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
06:47 English>Arabic and Hebrew translation
Translation

உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
LWA: 4.9 out of 5
4.9 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
06:27 English to Dari Translation
Translation

மென்பொருள்: SDL TRADOS
Professional member
LWA: 4.8 out of 5
4.9 Past quoting deadline
03:35 LEGALE: Traduzione portoghese all'italiano cert of conformità e Apostille
Translation, Other: I will also need for the translator to obtain a certificate of conformity for the translation issued by the Consular Office of the Italian Embassy in Lisbon, Portugal, and to have the Translation Apostilled.

Non logged in visitor
No record
Quotes
20:40
Feb 24
Urgent for today
Translation

மென்பொருள்: SDL TRADOS
நற்சான்றளித்தல்: தேவையானது
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Past quoting deadline
19:27
Feb 24
English into Marathi Reviewer Needed
Checking/editing

Professional member
LWA: 5 out of 5
5
3
Quotes
18:44
Feb 24
1 மேலதிக ஜோடிகள் Gambling-related translation project 7 languages
Translation
(வரக்கூடிய)

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
17:09
Feb 24
Übersetzung DE-UK EN
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5
23
Quotes
15:59
Feb 24
English to Kurdish, Revision 5600 words
Checking/editing

Corporate member
கூட்டு உறுப்பினர்
4.8 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
15:16
Feb 24
Certificates
Translation, Checking/editing

Blue Board outsourcer
4.6
4
Quotes
14:31
Feb 24
Suche 2 Simultandolmetscher Englisch><Deutsch, 20. + 21. April 2018, Köln
Interpreting, Simultaneous

நாடு: ஜெர்மணி
Professional member
LWA: 5 out of 5
5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
14:01
Feb 24
Looking for a Pushto Interpreter
Interpreting, Consecutive
(வரக்கூடிய)

Non logged in visitor
No record
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
13:12
Feb 24
Italian to English translation
Translation

Logged in visitor
No record
Past quoting deadline
11:57
Feb 24
4 மேலதிக ஜோடிகள் 100 words, charity translation
Translation

Blue Board outsourcer
5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
11:57
Feb 24
7 மேலதிக ஜோடிகள் 100 words, charity translation
Translation

Blue Board outsourcer
5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
10:23
Feb 24
Translation of marriage certificate into Italian
Translation

Corporate member
LWA: 5 out of 5
கூட்டு உறுப்பினர்
5 Past quoting deadline
10:06
Feb 24
Latvian to english translator
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 4.5 out of 5
4.5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
09:37
Feb 24
Require Chinese Linguists For Different Projects
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 4.6 out of 5
4.6 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
09:30
Feb 24
English (Australian) Voice Over
Voiceover
(வரக்கூடிய)

மென்பொருள்: Microsoft Word, Microsoft Excel,
Adobe Acrobat
நாடு: இந்தியா
Blue Board outsourcer
No entries
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
09:21
Feb 24
Traduction assermentée, portugais-français
Translation

மென்பொருள்: SDL TRADOS
நாடு: பிரான்சு
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5
1
Quotes
09:20
Feb 24
Marketing translation, Stepes Platform
Translation
(வரக்கூடிய)

Blue Board outsourcer
LWA: 4 out of 5
4
0
Quotes
09:18
Feb 24
translation work
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
09:16
Feb 24
4k words,tradsos ,german-japanese ,law
Translation

Logged in visitor
No record
Past quoting deadline
08:55
Feb 24
Spanish to English 1 page letter
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 4.4 out of 5
4.4 Past quoting deadline
08:31
Feb 24
Rapport médical
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 4.2 out of 5
4.2 Past quoting deadline
07:58
Feb 24
Big Chinese to English company description translation
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 4.9 out of 5
4.9 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
06:36
Feb 24
English to Assyrian - Available job - Quote required from freelancer only
Translation
(வரக்கூடிய)

நாடு: இந்தியா
உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Corporate member
LWA: 5 out of 5
கூட்டு உறுப்பினர்
5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
06:29
Feb 24
traducción jurada actas notariales
Translation

மென்பொருள்: SDL TRADOS
நாடு: போலந்து
Corporate member
LWA: 5 out of 5
கூட்டு உறுப்பினர்
5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
06:17
Feb 24
Translator needed for Eng>Marathi, 2700 words
Translation

Corporate member
LWA: 4.8 out of 5
கூட்டு உறுப்பினர்
4.8 மூடப்பட்டது
05:59
Feb 24
CAPTIONING AND TRANSLATION - JAPANESE
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 4.6 out of 5
4.6 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
05:59
Feb 24
Required translators for English to Konkani
Translation

Professional member
LWA: 4.2 out of 5
4.2 Past quoting deadline
04:47
Feb 24
CAPTIONING AND TRANSLATION - Swahili, Krio, Mende
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 4.6 out of 5
4.6 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
03:49
Feb 24
We need translators of CAD/IT/Marketing translation: Simplified Chinese
Translation

Corporate member
கூட்டு உறுப்பினர்
No entries
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
03:41
Feb 24
We need translators of IT/Marketing translation: Traditional Chinese (Taiwan)
Translation

Corporate member
கூட்டு உறுப்பினர்
No entries
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
03:32
Feb 24
Reviewers of motorcycle field: Korean,Simplified Chinese and Traditional Chinese
Checking/editing

Corporate member
கூட்டு உறுப்பினர்
No entries
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
02:29
Feb 24
Court certified translation needed into German
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
02:12
Feb 24
Medical Transcription Pharma
Translation
(வரக்கூடிய)

Blue Board outsourcer
LWA: 4.7 out of 5
4.7 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
00:49
Feb 24
English to Lithuanian, 101 words for revision
Checking/editing

Corporate member
கூட்டு உறுப்பினர்
4.8 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
23:49
Feb 23
7 மேலதிக ஜோடிகள் National Language Service Corps volunteers - member benefits, stipend
Interpreting, Consecutive, Interpreting, Chuchotage/Whispering, Interpreting, Liaison

நாடு: யுனைடட் ஸ்டேத்ஸ்
Blue Board outsourcer
No entries
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
23:48
Feb 23
7 மேலதிக ஜோடிகள் National Language Service Corps volunteers - member benefits, stipend
Interpreting, Consecutive, Interpreting, Chuchotage/Whispering, Interpreting, Liaison

நாடு: யுனைடட் ஸ்டேத்ஸ்
Blue Board outsourcer
No entries
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
23:46
Feb 23
7 மேலதிக ஜோடிகள் National Language Service Corps volunteers - member benefits, stipend
Interpreting, Consecutive, Interpreting, Chuchotage/Whispering, Interpreting, Liaison

நாடு: யுனைடட் ஸ்டேத்ஸ்
Blue Board outsourcer
No entries
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
1 2 3 4 5 6 அடுத்தது   கடைசி


Translation industry jobs
Jobs posted by outsourcers seeking quotes from language professionals.Try jobs for mobile
Browse jobs and manage your quotes anytime, anywhere (member-only).


You may be interested in this ProZ.com Wiki article on risk management for translators and interpreters.

The Blue Board is a searchable database of language job outsourcers with feedback from service providers, and an important risk management tool. ProZ.com members have full access to the Blue Board.

Does this job require a CAT Tool or additional skills? Join your colleagues in purchasing software at the lowest price on the planet via ProZ.com Translator Group Buy, or improve your skills by taking one of the 100's of ProZ.com translator training courses.
CafeTran Espresso
Translate faster & easier, using a sophisticated CAT tool built by a translator / developer. Accept jobs from clients who use SDL Trados, MemoQ, Wordfast & major CAT tools. Download and start using CafeTran Espresso -- for free
SDL Trados Studio 2017 only €415 / $495
Join this translator’s group buy brought to you by ProZ.com and buy SDL Trados Studio 2017 Freelance for only €415 / $495 / £325 / ¥60,000 You will also receive FREE access to our getting started eLearning program!

Your current localization setting

தமிழ்

Select a language

Jobs
  • All of ProZ.com
  • சொல் தேடுக
  • வேலைகள்
  • மன்றங்கள்
  • Multiple search