மூல மொழி: இலக்கு மொழி:
துறைகள்:
தேடல் சொல் (கட்டயமில்லை):
Types:  மொழிபெயர்ப்பு வேலைகள்  துபாஷி வேலைகளை  வரக்கூடிய வேலைகள்
மேம்பட்ட தேடல் முறை | எல்லாவற்றையும் பார்க்கவும்

நேரம் மொழிகள் வேலை விவரங்கள் இடுகை இட்டது
வேலையளிப்பவர் இணைப்பு
வேலையளிப்பவர் சராசரி LWA Likelihood of working again தகுநிலை
1 2 3 4 5 6 அடுத்தது   கடைசி
12:11 English into Irish translators needed
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
12:00 English To Tamil Subtitle Translation
Translation, Subtitling, Captioning, Subtitling, Checking/Editing/QC, Subtitling, Translation, Subtitling, SDH/HOH

மென்பொருள்: Microsoft Word, EZTitles,
Subtitle Edit
நாடு: யுனைடட் ஸ்டேத்ஸ்
00:00 Jan 20 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Logged in visitor
No record
2
Quotes
11:52 Korean to Thai and Korean to Vietnamese Subtitle Translation
Translation, Subtitling, Captioning, Subtitling, Checking/Editing/QC, Subtitling, Translation, Subtitling, SDH/HOH

மென்பொருள்: Microsoft Word, EZTitles,
Subtitle Edit
23:52 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Logged in visitor
No record
0
Quotes
11:50 ENG>PORTUGUESE Transcreator for Outdoor Sports Fashion industry
Translation, Checking/editing, Copywriting, Transcreation
(வரக்கூடிய)

நற்சான்றளித்தல்: தேவையானது
Professional member
No entries
9
Quotes
11:30 Spanish into Polish - Legal/Certificate - 1500 words - Due Jan 20
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 4.9 out of 5
4.9 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
11:01 Clinical trials ICFs, large project (~20 files), Hebrew to Arabic
Translation

மென்பொருள்: Microsoft Word, Adobe Acrobat
நாடு: இஸ்ரேல்
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5
4
Quotes
10:59 Agriculture domain, long term project "Guajarati"
Translation
(வரக்கூடிய)

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
10:57 German and Spanish into English - Genetics/Medical - 650 words - ASAP
Translation

22:57 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
LWA: 4.9 out of 5
4.9 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
10:53 Urgently needed English to Finnish Translator.
Translation, Checking/editing

Professional member
LWA: 4.7 out of 5
4.7 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
10:48 1.300 words translation/proofreading job in the field Business
Translation, Checking/editing

Blue Board outsourcer
LWA: 4.7 out of 5
4.7 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
10:43 FR>RU. Translators,Editors, Editors-Translators. Technical Patents
Translation, Checking/editing

மென்பொருள்: MemSource Cloud
நற்சான்றளித்தல்: தேவையானது
22:43 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Logged in visitor
No record
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
10:26 opdracht voor een beëdigde tolk in Antwerpen
Interpreting, Simultaneous

நாடு: பெல்ஜியம்
Blue Board outsourcer
5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
10:21 7 மேலதிக ஜோடிகள் Looking for content creation partners in various languages
Other: Content Creation
(வரக்கூடிய)

ProZ.com Business member
LWA: 4.7 out of 5
ProZ.com Business member
4.7 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
10:19 Job offer: translator from English (Russian) into Latvian
Translation, Checking/editing

நற்சான்றளித்தல்: தேவையானது
22:19 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
10:15 Hungarian > English, legal, financial, banking - translation only
Translation
(வரக்கூடிய)

22:15 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
LWA: 4.6 out of 5
4.6 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
10:09 Job offer: Translator from English (Russian) into Hungarian
Translation, Checking/editing

நற்சான்றளித்தல்: தேவையானது
22:09 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
10:07 Cambodian to English
Translation

22:07 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
LWA: 4.5 out of 5
4.5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
10:05 RUSSIAN MEDICAL LANGUAGE LEAD/SENIOR LINGUIST NEEDED!
Translation, Other: editing, review, revision, clinical review
(வரக்கூடிய)

22:05 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
ProZ.com Business member
LWA: 4.8 out of 5
ProZ.com Business member
4.8 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
10:04 Greek > English translation
Translation

உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Professional member
No record
20
Quotes
09:57 Telefon- und Videodolmetscher/innen Igbo
Interpreting, Consecutive, Interpreting, Simultaneous, Interpreting, Phone, Other: Video

Blue Board outsourcer
LWA: 4.7 out of 5
4.7 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
09:55 Telefon- und Videodolmetscher/innen Mende
Interpreting, Consecutive, Interpreting, Simultaneous, Interpreting, Phone, Other: Video

Blue Board outsourcer
LWA: 4.7 out of 5
4.7 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
09:52 Präsenzdolmetschende für München gesucht
Interpreting, Consecutive, Interpreting, Simultaneous, Interpreting, Chuchotage/Whispering, Interpreting, Liaison
(வரக்கூடிய)

நாடு: ஜெர்மணி
Blue Board outsourcer
LWA: 4.7 out of 5
4.7 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
09:47 Translation German to Urkrainian
Translation

உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Professional member
LWA: 5 out of 5
5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
09:47 DA>FI E-commerce Project
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 4.9 out of 5
4.9 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
09:46 Präsenzdolmetschende für Frankfurt gesucht
Interpreting, Consecutive, Interpreting, Simultaneous, Interpreting, Chuchotage/Whispering, Interpreting, Liaison
(வரக்கூடிய)

நாடு: ஜெர்மணி
Blue Board outsourcer
LWA: 4.7 out of 5
4.7 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
09:44 Präsenzdolmetscher für München gesucht
Interpreting, Consecutive, Interpreting, Simultaneous, Interpreting, Chuchotage/Whispering, Interpreting, Liaison
(வரக்கூடிய)

நாடு: ஜெர்மணி
Blue Board outsourcer
LWA: 4.7 out of 5
4.7 மூடப்பட்டது
09:41 1 மேலதிக ஜோடிகள் Looking for new Translators
Translation

21:41 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5
12
Quotes
09:35 Experienced translators in the field of construction SL-EN
Translation

மென்பொருள்: SDL TRADOS
ProZ.com Business member
ProZ.com Business member
5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
09:33 Looking for Italian to English translator.
Translation, Checking/editing

Professional member
LWA: 4.7 out of 5
4.7 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
09:33 中阿字幕翻译
Subtitling, Translation

21:33 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
LWA: 4.7 out of 5
4.7
0
Quotes
09:32 Lionbridge- Freelance Opportunity for Hijazi Arabic and Najdi ArabicSpeakers
Translation, Voiceover, Education, Native speaker conversation

21:32 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
LWA: 1.4 out of 5
1.4
6
Quotes
09:32 Contract documents: "Dostawa Turbozespołu Gazowego, Oddział Elektrociepłownia"
Translation

மென்பொருள்: SDL TRADOS
நாடு: போலந்து
Blue Board outsourcer
5
11
Quotes
09:28 Experienced translators in the field of construction SL-DE
Translation

மென்பொருள்: SDL TRADOS
ProZ.com Business member
ProZ.com Business member
5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
09:24 Technical translations EN-DE in Across
Translation, MT post-editing

மென்பொருள்: Across
21:24 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
ProZ.com Business member
ProZ.com Business member
5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
09:21 Technical translations DE-EN in Across
Translation, MT post-editing

மென்பொருள்: Across
21:21 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
ProZ.com Business member
ProZ.com Business member
5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
09:13 NetEase Youdao: Game Translators Chinese to Korean
Translation, Checking/editing

மென்பொருள்: SDL TRADOS, MemSource Cloud
Logged in visitor
No record
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
09:04 4922 Wörter von ARABISCH nach DEUTSCH (VEREIDIGUNG erforderlich!)
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 4.3 out of 5
4.3 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
09:03 5002 Wörter von ENGLISCH nach DEUTSCH (VEREIDIGUNG erforderlich!)
Translation

21:03 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
LWA: 4.3 out of 5
4.3 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
09:01 4761 Wörter von ITALIENISCH nach DEUTSCH (VEREIDIGUNG erforderlich!)
Translation

21:01 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
LWA: 4.3 out of 5
4.3 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
08:58 4899 Wörter von FRANZÖSISCH nach DEUTSCH (VEREIDIGUNG erforderlich!)
Translation

20:58 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
LWA: 4.3 out of 5
4.3 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
08:56 200 words translation/proofreading job in the field Business
Translation, Checking/editing

20:56 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
LWA: 4.7 out of 5
4.7 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
08:53 Search Evaluation for French Speakers
Other: data collection
(வரக்கூடிய)

20:53 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
LWA: 3.8 out of 5
3.8 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
08:47 Lionbridge- Freelance Opportunity for Danish (Denmark) Speakers
Translation, Voiceover, Education, Language instruction, Native speaker conversation

20:47 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
LWA: 1.4 out of 5
1.4 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
08:43 Press release, results of clinical trial, 1300 words - URGENT
Translation

மென்பொருள்: SDL TRADOS
உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Professional member
LWA: 5 out of 5
5
3
Quotes
08:36 149 minutes of video content spoken in Italian to Portuguese (Portugal)
Subtitling, Captioning, Subtitling, Checking/Editing/QC, Subtitling, Time Coding, Subtitling, Translation, Subtitling, SDH/HOH

20:36 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
ProZ.com Business Plus member
LWA: 4.8 out of 5
ProZ.com Business Plus member
4.8 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
08:32 English to Traditional Chinese (Taiwan) - Finance - Weekly volume
Translation, Checking/editing

20:32 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
ProZ.com Business Enterprise member
LWA: 5 out of 5
ProZ.com Business Enterprise member
5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
07:58 Native English speaker for translation project (Russian to English)
Translation
(வரக்கூடிய)

19:58 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Logged in visitor
No record
4
Quotes
07:51 EN>JP translation project e-commerce
Translation

19:51 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
LWA: 4.7 out of 5
4.7 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
07:26 Pactera EDGE: Full-MTPE EN>JP E-commerce Localization Project On-going
Translation, Checking/editing, MT post-editing

19:26 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
ProZ.com Business Enterprise member
LWA: 5 out of 5
ProZ.com Business Enterprise member
5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
07:24 Slovenija, Slovak, 10k words, trados, IT translation
Translation

19:24 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
LWA: 4.9 out of 5
4.9 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
1 2 3 4 5 6 அடுத்தது   கடைசி


Translation industry jobs
Jobs posted by outsourcers seeking quotes from language professionals.Try jobs for mobile
Browse jobs and manage your quotes anytime, anywhere (member-only).


You may be interested in this ProZ.com Wiki article on risk management for translators and interpreters.

The Blue Board is a searchable database of language job outsourcers with feedback from service providers, and an important risk management tool. ProZ.com members have full access to the Blue Board.

Does this job require a CAT Tool or additional skills? Join your colleagues in purchasing software at the lowest price on the planet via ProZ.com Translator Group Buy, or improve your skills by taking one of the 100's of ProZ.com translator training courses.
TM-Town
Are you ready for something fresh in the industry? TM-Town is a unique new site for you -- the freelance translator -- to store, manage and share translation memories (TMs) and glossaries...and potentially meet new clients on the basis of your prior work.
Protemos translation business management system
The system lets you keep client/vendor database, with contacts and rates, manage projects and assign jobs to vendors, issue invoices, track payments, store and manage project files, generate business reports on turnover profit per client/manager etc.

Your current localization setting

தமிழ்

Select a language

Jobs
  • All of ProZ.com
  • சொல் தேடுக
  • வேலைகள்
  • மன்றங்கள்
  • Multiple search