மூல மொழி: இலக்கு மொழி:
துறைகள்:
தேடல் சொல் (கட்டயமில்லை):
Types:  மொழிபெயர்ப்பு வேலைகள்  துபாஷி வேலைகளை  வரக்கூடிய வேலைகள்
மேம்பட்ட தேடல் முறை | எல்லாவற்றையும் பார்க்கவும்

நேரம் மொழிகள் வேலை விவரங்கள் இடுகை இட்டது
வேலையளிப்பவர் இணைப்பு
வேலையளிப்பவர் சராசரி LWA Likelihood of working again தகுநிலை
1 2 3 4 5 6 அடுத்தது   கடைசி
08:29 TÜRKÇE-ÇİNCE REVIEW 5000 KELİME
Translation, Checking/editing

Blue Board outsourcer
LWA: 4.6 out of 5
4.6 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
08:20 SEARCHING FOR GERMAN MOTHER TONGUE TRANSLATORS
Translation
(வரக்கூடிய)

Professional member
LWA: 4.2 out of 5
4.2 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
08:01 Evaluate two short translations (food text)
Checking/editing

மென்பொருள்: SDL TRADOS
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5
5
Quotes
08:01 EN > AR technical translations
Translation

20:01 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
LWA: 4.9 out of 5
4.9
25
Quotes
07:59 Chinese to Malay online product translation, 20k
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 4.7 out of 5
4.7 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
07:40 Italien vers le français
Translation, Checking/editing

19:40 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
LWA: 4.9 out of 5
4.9 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
07:14 FR-RU translation with notary approval
Translation, Other: notary translation

19:14 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
07:12 Food texts - evaulation of translations (Need food texts expert)
Checking/editing

மென்பொருள்: SDL TRADOS
நற்சான்றளித்தல்: தேவையானது
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5
0
Quotes
07:05 English to Thai,600K words. Long car system
Translation

மென்பொருள்: SDL TRADOS, Microsoft Word,
memoQ
நாடு: தாய்லாந்து
Blue Board outsourcer
LWA: 4.6 out of 5
4.6 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
07:04 Experienced Technical Greek Translator
Translation

ProZ.com Business member
LWA: 4.7 out of 5
ProZ.com Business member
4.7 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
07:01 Traduction en dari (pour l'Afghanistan) d'un document de 1665 mots
Translation

உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
LWA: 4.8 out of 5
4.8
0
Quotes
06:58 DE-CZ translation and proofreading
Translation

18:58 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
LWA: 4.8 out of 5
4.8 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
06:55 DE-Bulgarian translation and proofreading
Translation

18:55 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
LWA: 4.8 out of 5
4.8 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
06:50 DE-PL translation and proofreading
Translation

18:50 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
LWA: 4.8 out of 5
4.8 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
06:46 DE - Romanian translation and proofreading
Translation

18:46 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
LWA: 4.8 out of 5
4.8 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
06:41 DE - Danish proofreading and translation
Translation

18:41 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
LWA: 4.8 out of 5
4.8 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
06:37 Experienced Greek Translator in Med / Pharma fields
Translation

ProZ.com Business member
LWA: 4.7 out of 5
ProZ.com Business member
4.7 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
06:19 Welding system - Operators manual
Translation

Blue Board outsourcer
4.9 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
06:15 (English>Thai or Indonesian or Vietnamese) Game field translator
Translation

Professional member
LWA: 4.5 out of 5
4.5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
06:13 Employment contract translation
Translation, Checking/editing

18:13 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
4.5
12
Quotes
06:08 (Japanese>Thai/Indonesian/Veitnamese) Game field translator
Translation

Professional member
LWA: 4.5 out of 5
4.5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
06:06 English Pre-filled Project - 10 Lakhs Utterances
Translation, Checking/editing, Voiceover, Summarization, Education, Transcription, Copywriting, MT post-editing, Transcreation

18:06 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
No entries
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
04:56 Malayalam to English transcription
Transcription

Professional member
No entries
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
04:25 Proofreading Christian materials, 200K words, EN>Italian
Checking/editing

16:25 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
ProZ.com Business member
LWA: 4.8 out of 5
ProZ.com Business member
4.8 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
03:37 Письменный перевод с русского на бурятский язык
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
02:24 English to Taiwan Chinese translators wanted
Translation, Checking/editing

14:24 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
01:37 Greek to English: 7 pages (vaccination and birth certificate)
Translation

நாடு: யுனைடட் ஸ்டேத்ஸ்
13:37 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5
9
Quotes
00:36 Immediate availability needed for 8500 wods manual ( E-learninng course)
Translation

12:36 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
00:10 Somali Interpreter needed in TX
Interpreting, Consecutive, Interpreting, Simultaneous, Interpreting, Phone

நாடு: யுனைடட் ஸ்டேத்ஸ்
Professional member
LWA: 4.8 out of 5
4.7 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
22:30
Oct 18
Language teacher - English
Education

நாடு: யுனைடட் கிங்டம்
Blue Board outsourcer
No entries
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
21:49
Oct 18
FRENCH REVISOR
Checking/editing

மென்பொருள்: SDL TRADOS, SDLX
நாடு: கனடா
09:49 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
4.8 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
21:45
Oct 18
hu_HU Translator/Editor
Translation

மென்பொருள்: SDL TRADOS, memoQ
09:45 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
LWA: 4.9 out of 5
4.9
10
Quotes
21:19
Oct 18
Paris, 22 and 23 of October, Liaison interpretation, French to Spanish
Interpreting, Liaison

21:19 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
ProZ.com Business Plus member
LWA: 3.7 out of 5
3.7
3
Quotes
20:47
Oct 18
Vocational Intake Meeting -Renton, Washington
Interpreting, Consecutive

08:47 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
4.8 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
20:27
Oct 18
Looking for Japanese - Spanish Phone interpreters.
Interpreting, Phone
(வரக்கூடிய)

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
20:23
Oct 18
Looking for Japanese - English Phone interpreters.
Interpreting, Phone
(வரக்கூடிய)

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
20:16
Oct 18
Tamil > English Translation Audio
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5
10
Quotes
19:49
Oct 18
General content, 50k Trados ENG-Turkish
Translation, Checking/editing

மென்பொருள்: SDL TRADOS, Wordfast,
memoQ
நாடு: துருக்கி
Professional member
No entries
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
19:15
Oct 18
Romanian and Polish Translators Needed - Religious Projecy
Translation

மென்பொருள்: memoQ
Blue Board outsourcer
LWA: 4.5 out of 5
4.5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
18:57
Oct 18
Checking/editing Chinese to English translations of a travel blog
Checking/editing

Professional member
LWA: 4 out of 5
4
13
Quotes
18:52
Oct 18
Bewerbungschreiben auf Deutsch
Checking/editing

மென்பொருள்: SDL TRADOS
நாடு: ஜெர்மணி
Professional member
No entries
Past quoting deadline
17:39
Oct 18
English Federally Certified Linguist in the US Needed
Checking/editing, Other: Proofreading

நாடு: யுனைடட் ஸ்டேத்ஸ்
Blue Board outsourcer
LWA: 4.8 out of 5
4.8 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
17:29
Oct 18
LEGAL related to Intellectual property (patent)
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 4.7 out of 5
4.7 Past quoting deadline
17:19
Oct 18
ENGLISH TO TRADITIONAL CHINESE TRANSLATION
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 3.5 out of 5
3 Past quoting deadline
17:08
Oct 18
Checking of English subtitles with an Swiss German spoken video (12 min.)
Checking/editing

Blue Board outsourcer
LWA: 4.9 out of 5
4.9
3
Quotes
17:01
Oct 18
Türkisch <> Deutsch ÜbersetzerInnen für alle Fachgebiete gesucht
Translation, Checking/editing
(வரக்கூடிய)

Professional member
No record
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
16:44
Oct 18
Japanese into English Translation - English Native only - 30k words
Translation

நாடு: யுனைடட் கிங்டம்
Professional member
LWA: 5 out of 5
5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
16:43
Oct 18
Croatian Medical Records into English
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
16:42
Oct 18
Legal letter 25 words
Translation

நற்சான்றளித்தல்: தேவையானது
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Past quoting deadline
16:33
Oct 18
URGENT 12,000 word Translation Review
Checking/editing

Blue Board outsourcer
LWA: 4.9 out of 5
4.9 மூடப்பட்டது
1 2 3 4 5 6 அடுத்தது   கடைசி


Translation industry jobs
Jobs posted by outsourcers seeking quotes from language professionals.Try jobs for mobile
Browse jobs and manage your quotes anytime, anywhere (member-only).


You may be interested in this ProZ.com Wiki article on risk management for translators and interpreters.

The Blue Board is a searchable database of language job outsourcers with feedback from service providers, and an important risk management tool. ProZ.com members have full access to the Blue Board.

Does this job require a CAT Tool or additional skills? Join your colleagues in purchasing software at the lowest price on the planet via ProZ.com Translator Group Buy, or improve your skills by taking one of the 100's of ProZ.com translator training courses.
BaccS – Business Accounting Software
BaccS makes it easy for translators to manage their projects, schedule tasks, create invoices, and view highly customizable reports. User-friendly, ProZ.com integration, community-driven development – a few reasons BaccS is trusted by translators!
SDL MultiTerm 2019
SDL MultiTerm 2019 allows translators to create one central location to store and manage multilingual terminology, and with SDL MultiTerm Extract 2019 you can automatically create term lists from your existing documentation to save time.

Your current localization setting

தமிழ்

Select a language

Jobs
  • All of ProZ.com
  • சொல் தேடுக
  • வேலைகள்
  • மன்றங்கள்
  • Multiple search