மூல மொழி: இலக்கு மொழி:
துறைகள்:
தேடல் சொல் (கட்டயமில்லை):
Types:  மொழிபெயர்ப்பு வேலைகள்  துபாஷி வேலைகளை  வரக்கூடிய வேலைகள்
மேம்பட்ட தேடல் முறை | எல்லாவற்றையும் பார்க்கவும்

நேரம் மொழிகள் வேலை விவரங்கள் இடுகை இட்டது
வேலையளிப்பவர் இணைப்பு
வேலையளிப்பவர் சராசரி LWA Likelihood of working again தகுநிலை
1 2 3 4 5 6 அடுத்தது   கடைசி
08:25 Required translators for English to Spanish
Translation

Professional member
LWA: 4.2 out of 5
4.2
0
Quotes
08:13 Glossar (allegemeine Retail/merchandising) 5900 Wörter
Translation

மென்பொருள்: SDL TRADOS, SDLX,
memoQ
20:13 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
LWA: 4 out of 5
4.2
1
Quotes
08:02 Book translation
Translation

Corporate member
கூட்டு உறுப்பினர்
No record
0
Quotes
07:56 Traducción de Japonés a Español, Texto técnico
Translation

நாடு: ஸ்பெயின்
19:56 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
LWA: 4.9 out of 5
4.9
2
Quotes
07:41 Proofreading GER
Checking/editing

மென்பொருள்: Microsoft Word, Adobe Acrobat
நாடு: ஜெர்மணி
19:41 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5
6
Quotes
07:18 Traducción de etiquetas
Translation

19:18 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
LWA: 4.6 out of 5
4.6 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
07:09 Chinese-English phone interpreting, location-INDEPEDENT, via skype. 3 hours.
Interpreting, Phone

Professional member
No record
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
07:03 Seeking Thai finance translators for a 3-year project with 100kwords per quarter
Translation, MT post-editing

19:03 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
LWA: 3.4 out of 5
3.4 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
06:29 Required Gujarati Typing in Shrilipi font
Other: Typing

Professional member
LWA: 4.2 out of 5
4.2 Past quoting deadline
06:18 Long Term Cooperation - EN to Thai
Translation, Other: Proofreading
(வரக்கூடிய)

Professional member
LWA: 3.3 out of 5
3.3 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
06:18 Product Packaging Instructions of Use
Translation

18:18 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Professional member
4.8
22
Quotes
06:16 Urgent Requirement For English To Gujarati Translator For 2500 Words
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
05:52 Доверенность
Translation

நற்சான்றளித்தல்:
17:52 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Professional member
No record
0
Quotes
05:38 English to Polish Freelance Translators Recruitment
Translation
(வரக்கூடிய)

17:38 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
No entries
9
Quotes
05:01 Technical translation
Translation

17:01 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
LWA: 3 out of 5
1 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
05:00 1 மேலதிக ஜோடிகள் 18 minute voice recording for a construction scaffolding safety video
Voiceover

மென்பொருள்: Microsoft Word
Blue Board outsourcer
LWA: 4.6 out of 5
4.6 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
02:56 Financial reprot , 600 words, needed today, July 20th
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
02:25 Company Policies - 1.5K
Checking/editing

Professional member
LWA: 4.3 out of 5
4.3 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
01:32 mechanical machine parts into German
Translation

நற்சான்றளித்தல்: நற்சான்றளித்தல்:
உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
00:31 Translation of a Court Judgement
Translation

நாடு: பிரான்சு
நற்சான்றளித்தல்: தேவையானது
12:31 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Logged in visitor
No record
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
00:26 Freelancers English(US) -> Spanish (LA), Animal Health and Animal Production
Translation, Checking/editing

மென்பொருள்: Translation Workspace
12:26 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
4.7 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
23:51
Jul 19
Translating a non-fiction spirituality book from English to Bengali, 112k words.
Translation

11:51 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
No entries
10
Quotes
22:46
Jul 19
Small Retainer Contract (ENG > SPA) 1541 words
Translation

10:46 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 மூடப்பட்டது
22:07
Jul 19
4 pages Spanish Certifications
Translation

உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Professional member
LWA: 4.3 out of 5
4.3 Past quoting deadline
21:33
Jul 19
English to German
Translation

Professional member
LWA: 4.5 out of 5
4.6
2
Quotes
21:06
Jul 19
English>Japanese translators/reviewers needed for on-site translation job
Translation, Checking/editing

09:06 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Past quoting deadline
19:36
Jul 19
Safety Valve Data Sheet, 4503 Words Trados Req.
Translation

மென்பொருள்: SDL TRADOS
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5
9
Quotes
19:30
Jul 19
approx. 100,000 words website localization US to UK Engish
Translation, Checking/editing, Other: localization
(வரக்கூடிய)

Blue Board outsourcer
4.8 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
19:26
Jul 19
Finance, 400 words, TRADOS
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
19:17
Jul 19
1100 words German into English Translation
Translation

Professional member
LWA: 5 out of 5
5 மூடப்பட்டது
19:17
Jul 19
Sundanese Translator Needed
Translation

19:17 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
LWA: 4.5 out of 5
4.5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
18:38
Jul 19
Documento juridico
Translation

Logged in visitor
No record
Past quoting deadline
18:32
Jul 19
7 மேலதிக ஜோடிகள் Freelance translators from English into Asian languages needed - LA,US Time Zone
Translation, Checking/editing, Other: proofreading

Blue Board outsourcer
LWA: 4.8 out of 5
4.8
85
Quotes
18:30
Jul 19
Tradução de Contrato 6 páginas
Translation

Logged in visitor
No record
Past quoting deadline
18:16
Jul 19
Technical brochure to translate from English into French
Translation

நற்சான்றளித்தல்: நற்சான்றளித்தல்: தேவையானது
Blue Board outsourcer
LWA: 4.9 out of 5
4.9 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
17:46
Jul 19
Khmer Translators required
Translation, Checking/editing, Voiceover, Education, MT post-editing
(வரக்கூடிய)

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
17:24
Jul 19
Education/IT translation, Trados
Translation
(வரக்கூடிய)

மென்பொருள்: SDL TRADOS
நாடு: சுவீடன்
17:24 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
17:01
Jul 19
Education/IT translation, Trados
Translation
(வரக்கூடிய)

மென்பொருள்: SDL TRADOS
நாடு: பெல்ஜியம்
17:01 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
16:35
Jul 19
Proofreading 2 page Marriage Certificate
Checking/editing

உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Corporate member
LWA: 5 out of 5
கூட்டு உறுப்பினர்
5 மூடப்பட்டது
16:33
Jul 19
ENGLISH – Dutch
Translation, Checking/editing, Copywriting
(வரக்கூடிய)

Blue Board outsourcer
LWA: 3 out of 5
3 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
16:29
Jul 19
Seeking Experienced Spanish (Paraguay) Translator
Translation, Checking/editing, Voiceover, Summarization, Education, Transcription, Copywriting, MT post-editing, Transcreation, Other: recruit and interview

நாடு: பாராகுவே
Corporate member
கூட்டு உறுப்பினர்
4.8 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
16:20
Jul 19
Extremely urgent back translation of Cocktail survey from LA Spanish
Other: back translation

Corporate member
கூட்டு உறுப்பினர்
5 Past quoting deadline
16:19
Jul 19
NL > EN > ES Translation job 1900 words URGENT
Translation, Checking/editing

Blue Board outsourcer
LWA: 4.9 out of 5
4.9 Past quoting deadline
16:11
Jul 19
3 மேலதிக ஜோடிகள் Translation of several labels
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 4.6 out of 5
4.6 Past quoting deadline
16:10
Jul 19
Potential 45-minute English > Tamil Template Completion Project
Translation
(வரக்கூடிய)

உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
16:09
Jul 19
SW/EN Gambling Report
Translation

நாடு: ஸ்பெயின்
Blue Board outsourcer
4.7 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
16:01
Jul 19
Medical instruments translations
Translation
(வரக்கூடிய)

மென்பொருள்: SDL TRADOS
Corporate member
LWA: 4.7 out of 5
கூட்டு உறுப்பினர்
4.6
25
Quotes
15:56
Jul 19
Outdoor product manual, 1500 words
Translation

மென்பொருள்: SDL TRADOS
நாடு: எஸ்தோனியா
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5
7
Quotes
15:55
Jul 19
A short Legal Document, 800 words from English to Arabic by 20.07, 1 pm UK time
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 4.9 out of 5
4.9 Past quoting deadline
15:55
Jul 19
EN-DE, Translation task, Phone UI, 160K words,Trados
Translation

மென்பொருள்: SDL TRADOS
Blue Board outsourcer
LWA: 4.8 out of 5
4.8 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
1 2 3 4 5 6 அடுத்தது   கடைசி


Translation industry jobs
Jobs posted by outsourcers seeking quotes from language professionals.Try jobs for mobile
Browse jobs and manage your quotes anytime, anywhere (member-only).


You may be interested in this ProZ.com Wiki article on risk management for translators and interpreters.

The Blue Board is a searchable database of language job outsourcers with feedback from service providers, and an important risk management tool. ProZ.com members have full access to the Blue Board.

Does this job require a CAT Tool or additional skills? Join your colleagues in purchasing software at the lowest price on the planet via ProZ.com Translator Group Buy, or improve your skills by taking one of the 100's of ProZ.com translator training courses.
Wordfast Pro
Exclusive discount for ProZ.com users! Save over 13% when purchasing Wordfast Pro through ProZ.com. Wordfast is the world's #1 provider of platform-independent Translation Memory software. Consistently ranked the most user-friendly and highest value
Protemos translation business management system
The system lets you keep client/vendor database, with contacts and rates, manage projects and assign jobs to vendors, issue invoices, track payments, store and manage project files, generate business reports on turnover profit per client/manager etc.

Your current localization setting

தமிழ்

Select a language

Jobs
  • All of ProZ.com
  • சொல் தேடுக
  • வேலைகள்
  • மன்றங்கள்
  • Multiple search