மூல மொழி: இலக்கு மொழி:
துறைகள்:
தேடல் சொல் (கட்டயமில்லை):
Types:  மொழிபெயர்ப்பு வேலைகள்  துபாஷி வேலைகளை  வரக்கூடிய வேலைகள்
மேம்பட்ட தேடல் முறை | எல்லாவற்றையும் பார்க்கவும்

நேரம் மொழிகள் வேலை விவரங்கள் இடுகை இட்டது
வேலையளிப்பவர் இணைப்பு
வேலையளிப்பவர் சராசரி LWA Likelihood of working again தகுநிலை
1 2 3 4 5 6 அடுத்தது   கடைசி
02:47 Thai translators needed - ongoing project (selected countries only)
Translation, Transcription

ProZ.com Business member
LWA: 4.6 out of 5
ProZ.com Business member
4.6 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
02:47 Hiring Tagalog linguists for English to Taglish projects
Translation

மென்பொருள்: SDL TRADOS
நாடு: பிலிப்பைன்ஸ்
ProZ.com Business member
LWA: 5 out of 5
ProZ.com Business member
5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
01:32 Short translation 135 words
Translation, Education

மென்பொருள்: SDL TRADOS, DejaVu,
OmegaT, Microsoft Word, memoQ,
Microsoft Office Pro, Transifex
13:32 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
LWA: 4.9 out of 5
4.9
0
Quotes
00:20 Survey - 1200 words
Translation

மென்பொருள்: OmegaT, Microsoft Word,
Microsoft Office Pro, Transifex
12:20 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
LWA: 4.9 out of 5
4.9
0
Quotes
22:49
Dec 5
300words, terms related to clothing catalogue
Translation

10:49 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
LWA: 4 out of 5
4
25
Quotes
22:30
Dec 5
EN-Lithuanian translation
Translation

Professional member
LWA: 4.6 out of 5
4.6 Past quoting deadline
21:34
Dec 5
Japanese subtitling for a 25-minute video
Translation, Other: Subtitling

மென்பொருள்: Aegisub, CaptionHub,
CaptionMaker/MacCaption, EZTitles, FinalSub,
fiveLoadSub, Subtitle Edit, Subtitle Editor,
Wincaps Q4, Captiz
ProZ.com Business member
LWA: 4.8 out of 5
ProZ.com Business member
4.8 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
20:50
Dec 5
German to Spanish ( Colombia )
Translation

08:50 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Logged in visitor
No record
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
20:08
Dec 5
DUTCH COPYWRITERS AND PROOFREADERS WITH TRANSLATION EXPERIENCE NEEDED
Translation, Checking/editing, Copywriting
(வரக்கூடிய)

08:08 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
LWA: 3.5 out of 5
3.5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
19:20
Dec 5
Toy translation - English to German - 500 words
Translation

மென்பொருள்: Microsoft Word
நாடு: யுனைடட் கிங்டம்
07:20 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Logged in visitor
No record
11
Quotes
18:52
Dec 5
Danish transcribers needed for Large Project
Translation, Transcription

Professional member
No record
Past quoting deadline
18:49
Dec 5
Dutch video captioners - Dotsub
Translation, Checking/editing, Transcription

உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
18:48
Dec 5
Technical translation-- 200k EN into HE project --TRADOS
Translation

06:48 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
ProZ.com Business member
LWA: 4.4 out of 5
ProZ.com Business member
4.4 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
18:40
Dec 5
Finnish to English - medical translation
Translation

Blue Board outsourcer
5
4
Quotes
18:23
Dec 5
Videogame Marketing description
Translation

06:23 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
18:16
Dec 5
Transcription 17 Min (Video) in PORTUGUES
Transcription

உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Professional member
LWA: 5 out of 5
5 மூடப்பட்டது
17:40
Dec 5
Traduzione testo manoscritto BG>IT
Translation

மென்பொருள்: SDL TRADOS, SDLX,
Wordfast
ProZ.com Business member
LWA: 4.7 out of 5
ProZ.com Business member
4.7 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
17:33
Dec 5
Seeking experienced German language instructor, US citizen, 01/13-02/28
Education, Other: German Language Instruction
(வரக்கூடிய)

நாடு: யுனைடட் ஸ்டேத்ஸ்
Blue Board outsourcer
No entries
0
Quotes
17:24
Dec 5
veterinary leaflet, 1000 words
Translation

05:24 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
17:12
Dec 5
Simultaneous Interpreters
Other: Interpretation

05:12 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
5 Past quoting deadline
16:59
Dec 5
Hungarian Residency Letter
Translation

04:59 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
ProZ.com Business member
LWA: 5 out of 5
ProZ.com Business member
5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
16:55
Dec 5
Quill France - French to Portuguese editors for leading hotel chain
Checking/editing

04:55 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
16:53
Dec 5
MT post-editing French-English, large volume
MT post-editing

04:53 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
LWA: 4 out of 5
4 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
16:50
Dec 5
Interpreters familiar with LGBTQI issues
Interpreting, Consecutive, Interpreting, Simultaneous, Interpreting, Chuchotage/Whispering, Interpreting, Liaison, Interpreting, Phone
(வரக்கூடிய)

நாடு: கனடா
நற்சான்றளித்தல்: தேவையானது
04:50 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
16:48
Dec 5
Imagebroschüre für namhaften Kaffeehersteller
Translation

04:48 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
LWA: 4.3 out of 5
4.3
15
Quotes
16:30
Dec 5
Long-term ongoing work, medical equipment
Translation, Checking/editing

04:30 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5
7
Quotes
16:21
Dec 5
English to English Transcribers Wanted
Transcription
(வரக்கூடிய)

உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
ProZ.com Business member
LWA: 4.9 out of 5
ProZ.com Business member
4.9 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
16:04
Dec 5
Long legal translations with TRADOS
Translation, Checking/editing
(வரக்கூடிய)

மென்பொருள்: SDL TRADOS
04:04 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Non logged in visitor
No record
Quotes
16:03
Dec 5
English to Gujrati proofing
Checking/editing

மென்பொருள்: SDL TRADOS, SDLX
நாடு: இந்தியா
Professional member
LWA: 5 out of 5
5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
16:03
Dec 5
Russian <> Italian interpreting (technical. Potential job)
Interpreting, Consecutive

நற்சான்றளித்தல்: தேவையானது
04:03 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
16:03
Dec 5
Excellent quality, limited budget, French to English translation required.
Translation, Checking/editing

மென்பொருள்: SDL TRADOS, Microsoft Word
நற்சான்றளித்தல்: தேவையானது
Professional member
LWA: 5 out of 5
5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
16:02
Dec 5
Large medical translation project / Japanese>English / occupied until mid-Febr.
Translation
(வரக்கூடிய)

மென்பொருள்: memoQ
04:02 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Logged in visitor
No record
6
Quotes
15:59
Dec 5
Real Estate
Translation

03:59 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
4.7
6
Quotes
15:40
Dec 5
Interpretación en Madrid - 11 a 13 diciembre
Interpreting, Consecutive, Interpreting, Simultaneous

நாடு: ஸ்பெயின்
03:40 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
15:37
Dec 5
Translation of press release and pitch DE/SE
Translation

03:37 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Non logged in visitor
No record
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
15:26
Dec 5
CH-EN editing of machine-translated sentences
MT post-editing

03:26 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Non logged in visitor
No record
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
15:23
Dec 5
Web app translation, 450k words, swedish
Translation

03:23 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Logged in visitor
No record
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
15:11
Dec 5
3 மேலதிக ஜோடிகள் Instruction of mattress into Slovak and Hungarian
Translation

03:11 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
LWA: 3.6 out of 5
3.6
9
Quotes
15:05
Dec 5
Commercial litigation / court action statements and documentation, 3200 words
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
14:57
Dec 5
Översättning av 3000 ord från svenska till norska
Translation

Professional member
LWA: 5 out of 5
5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
14:54
Dec 5
XLIFF-Files checking/editing with MemoQ, potential steady workload
Translation, Checking/editing

Blue Board outsourcer
LWA: 4.8 out of 5
4.8 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
14:39
Dec 5
Legal Translation Project
Translation

மென்பொருள்: memoQ
Blue Board outsourcer
4.4 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
14:37
Dec 5
Online Vietnamese language course with teaching in English
Education, Other: language courses
(வரக்கூடிய)

ProZ.com Business member
LWA: 4.6 out of 5
ProZ.com Business member
4.6 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
14:34
Dec 5
English>Bulgarian Interpreting, Scotland April 30th-3rd May 2020
Interpreting, Consecutive

நாடு: யுனைடட் கிங்டம்
நற்சான்றளித்தல்: நற்சான்றளித்தல்: தேவையானது
உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
14:30
Dec 5
Checking and proofreading of translation, urgently
Checking/editing

மென்பொருள்: MemSource Cloud
Logged in visitor
No record
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
14:01
Dec 5
2580 Worte deutsch-französisch Kurzlebensläufe für Stiftung- sofort zu vergeben
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 4.2 out of 5
4.2 Past quoting deadline
13:56
Dec 5
EN> FR 35 pages 17k words, contract. Sworn translator needed
Translation

மென்பொருள்: SDL TRADOS
நாடு: பெல்ஜியம்
Logged in visitor
No record
Past quoting deadline
13:46
Dec 5
Overen prevod sa rumunskog na srpski jezik
Translation

நாடு: ஜெர்மணி
Blue Board outsourcer
No entries
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
13:39
Dec 5
TURKISH to SPANISH (LATAM)
Translation, Checking/editing

மென்பொருள்: SDL TRADOS
Blue Board outsourcer
No entries
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
13:37
Dec 5
Hiring DA to ENG accountancy translators (natives in English only)
Translation

நற்சான்றளித்தல்: நற்சான்றளித்தல்: நற்சான்றளித்தல்: தேவையானது
Professional member
No record
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
1 2 3 4 5 6 அடுத்தது   கடைசி


Translation industry jobs
Jobs posted by outsourcers seeking quotes from language professionals.Try jobs for mobile
Browse jobs and manage your quotes anytime, anywhere (member-only).


You may be interested in this ProZ.com Wiki article on risk management for translators and interpreters.

The Blue Board is a searchable database of language job outsourcers with feedback from service providers, and an important risk management tool. ProZ.com members have full access to the Blue Board.

Does this job require a CAT Tool or additional skills? Join your colleagues in purchasing software at the lowest price on the planet via ProZ.com Translator Group Buy, or improve your skills by taking one of the 100's of ProZ.com translator training courses.
Anycount & Translation Office 3000
Translation Office 3000 is an advanced accounting tool for freelance translators and small agencies. TO3000 easily and seamlessly integrates with the business life of professional freelance translators.
Protemos translation business management system
The system lets you keep client/vendor database, with contacts and rates, manage projects and assign jobs to vendors, issue invoices, track payments, store and manage project files, generate business reports on turnover profit per client/manager etc.

Your current localization setting

தமிழ்

Select a language

Jobs
  • All of ProZ.com
  • சொல் தேடுக
  • வேலைகள்
  • மன்றங்கள்
  • Multiple search