மொழிபெயர்ப்பு தொழில் பற்றிய விவாத மன்றங்கள்

மொழிபெயர்ப்பு, வாய்வழி மொழிபெயர்ப்பு (interpreting) மற்றும் ஓரிடப்படுத்தல் (localization) பற்றி வெளிப்படையான விவாதங்கள்

புது பதிவை இடவும்    ஆஃப் டாப்பிக்: காட்டப்பட்டது    எழுத்துரு அளவு: - / + 
 
மன்றம்
பதிவு
பதிவிடுபவர்
பதில்கள்
பார்வைகள்
கடைசி பதிவு
Poll: What do you appreciate the most in working with companies with dedicated Vendor Management?    (இந்தப் பக்கத்துக்கு செல்லவும் 1... 2)
ProZ.com Staff
இணையத்தள அலுவலர்
Jan 18
18
289
Chris S
12:38
İlginç yazılar    (இந்தப் பக்கத்துக்கு செல்லவும் 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14... 15)
Adnan Özdemir
Dec 20, 2017
211
114,872
3
146
Where do you work as a freelancer?    (இந்தப் பக்கத்துக்கு செல்லவும் 1... 2)
Karvin Sun
May 5, 2019
25
3,275
1
35
Find/Replace problem again in Trados 2019    (இந்தப் பக்கத்துக்கு செல்லவும் 1... 2)
mikhailo
Jan 18
4
179
9
576
Mymemory web service is not available    (இந்தப் பக்கத்துக்கு செல்லவும் 1... 2)
ibz
Dec 10, 2019
20
1,386
Some Beginner Questions    (இந்தப் பக்கத்துக்கு செல்லவும் 1... 2)
20
1,184
Adieu
Jan 18
10
666
0
64
Calo nel settore?    (இந்தப் பக்கத்துக்கு செல்லவும் 1, 2, 3, 4... 5)
Angie Garbarino
Jan 13, 2020
69
12,655
9
665
12
897
Chris S
Jan 18
翻译点滴 (Challenges in Interpretation)    (இந்தப் பக்கத்துக்கு செல்லவும் 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19... 20)
David Shen
Nov 12, 2005
289
87,708
QHE
Jan 18
Corona quarantine diary    (இந்தப் பக்கத்துக்கு செல்லவும் 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63... 64)
Mervyn Henderson
Mar 15, 2020
959
326,950
5
130
10
674
1
176
Noukita
Jan 18
3
527
Getting started without any academic degree    (இந்தப் பக்கத்துக்கு செல்லவும் 1, 2... 3)
Sergey Lev
Oct 4, 2016
32
9,691
0
142
Scammed by a 5 stars rated agency.    (இந்தப் பக்கத்துக்கு செல்லவும் 1, 2... 3)
Maria Toresani
Oct 23, 2020
32
4,995
Daryo
Jan 18
4
289
N/A
Jan 17
1
123
Daniel Salinero
May 12, 2020
1
484
Olaniza
Jan 17
9
599
Dan Lucas
Jan 17
Heinrich Pesch
Mar 13, 2019
8
1,563
Adieu
Jan 17
N/A
Jan 17
1
91
Çeviri ve müzik    (இந்தப் பக்கத்துக்கு செல்லவும் 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13... 14)
Cagdas Karatas
Apr 13, 2007
204
149,597
13
894
finnword1
Jan 16
Adieu
Jan 15
7
522
Poll: Professionally, my outlook for the coming year is generally:    (இந்தப் பக்கத்துக்கு செல்லவும் 1, 2... 3)
ProZ.com Staff
இணையத்தள அலுவலர்
Dec 31, 2020
38
6,200
Adieu
Jan 16
Andrea Capuselli
இணையத்தள அலுவலர்
Mar 2, 2020
6
1,389
N/A
Jan 12
4
280
DJCommie
Dec 31, 2020
7
614
4
375
Alain Alameddine
Sep 30, 2020
2
543
Adieu
Jan 15
Marisa Gissi
Feb 18, 2019
7
1,504
Adieu
Jan 15
泰晤士(TIMES)四合院儿    (இந்தப் பக்கத்துக்கு செல்லவும் 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208... 209)
QHE
May 4, 2014
3,129
2,182,491
QHE
Jan 15
Scam: Public Organization Procedures Research Phase 1 and 2    (இந்தப் பக்கத்துக்கு செல்லவும் 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 10)
Samuel Murray
Sep 24, 2019
138
26,323
1
167
Muhammad Mustafa
Aug 13, 2020
5
1,543
A Tool to Translate Images    (இந்தப் பக்கத்துக்கு செல்லவும் 1... 2)
18
1,240
3
283
yinnyann
Jan 15
3
206
புது பதிவை இடவும்    ஆஃப் டாப்பிக்: காட்டப்பட்டது    எழுத்துரு அளவு: - / + 

= உங்கள் கடைசி வருகைக்கு அப்புறம் புதிய பதிவுகள் ( = 15 இடுகைகளுக்கும் மேல்)
= உங்கள் கடைசி வருகைக்கு அப்புறம் புதிய பதிவுகள் ஏதும் இல்லை ( = 15 இடுகைகளுக்கும் மேல்)
= விவாதப் பொருள் பூட்டப்பட்டுள்ளது (இதில் புதிய பதிவுகள் இட இயலாது)
 


மொழிபெயர்ப்பு தொழில் பற்றிய விவாத மன்றங்கள்

மொழிபெயர்ப்பு, வாய்வழி மொழிபெயர்ப்பு (interpreting) மற்றும் ஓரிடப்படுத்தல் (localization) பற்றி வெளிப்படையான விவாதங்கள்

Advanced search


Anycount & Translation Office 3000
Translation Office 3000

Translation Office 3000 is an advanced accounting tool for freelance translators and small agencies. TO3000 easily and seamlessly integrates with the business life of professional freelance translators.

More info »
Wordfast Pro
Translation Memory Software for Any Platform

Exclusive discount for ProZ.com users! Save over 13% when purchasing Wordfast Pro through ProZ.com. Wordfast is the world's #1 provider of platform-independent Translation Memory software. Consistently ranked the most user-friendly and highest value

More info »Forums
  • All of ProZ.com
  • சொல் தேடுக
  • வேலைகள்
  • மன்றங்கள்
  • Multiple search