மொழிபெயர்ப்பு தொழில் பற்றிய விவாத மன்றங்கள்

மொழிபெயர்ப்பு, வாய்வழி மொழிபெயர்ப்பு (interpreting) மற்றும் ஓரிடப்படுத்தல் (localization) பற்றி வெளிப்படையான விவாதங்கள்

புது பதிவை இடவும்    ஆஃப் டாப்பிக்: காட்டப்பட்டது    எழுத்துரு அளவு: - / + 
 
மன்றம்
பதிவு
பதிவிடுபவர்
பதில்கள்
பார்வைகள்
கடைசி பதிவு
0
40
Does anyone know about this new translation platform?    (இந்தப் பக்கத்துக்கு செல்லவும் 1... 2)
Robert Forstag
Jul 24, 2017
29
3,405
13
1,000
10
403
How many minutes per day?    (இந்தப் பக்கத்துக்கு செல்லவும் 1... 2)
Ida Lodin
Aug 25
15
1,418
phaelbr
Dec 5
Wordfast 5 Pro freezing / hanging / crashing often when left idle    (இந்தப் பக்கத்துக்கு செல்லவும் 1... 2)
XtS
Nov 6
15
808
2
88
SDL Studio: I hate it, I hate it, I hate it!    (இந்தப் பக்கத்துக்கு செல்லவும் 1, 2... 3)
Michael Beijer
Mar 14, 2018
35
5,127
ProZ.com Staff
இணையத்தள அலுவலர்
Dec 4
12
407
4
438
N/A
Dec 5
1
46
YL2017
Dec 3
5
240
YL2017
Dec 5
Poll: How do you generally respond to requests for your "best" rate?    (இந்தப் பக்கத்துக்கு செல்லவும் 1... 2)
ProZ.com Staff
இணையத்தள அலுவலர்
Dec 1
19
1,551
Translation Minds Ltd disappeared after I delivered    (இந்தப் பக்கத்துக்கு செல்லவும் 1, 2... 3)
33
6,883
4
407
neilmac
Dec 4
3
254
neilmac
Dec 4
Technical non-fiction with complex layout    (இந்தப் பக்கத்துக்கு செல்லவும் 1... 2)
16
920
3
199
neilmac
Nov 29
5
392
neilmac
Dec 4
Devenir traducteur juridique    (இந்தப் பக்கத்துக்கு செல்லவும் 1... 2)
Renzi
Nov 25
21
1,305
Ask me anything about subtitling    (இந்தப் பக்கத்துக்கு செல்லவும் 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23... 24)
Max Deryagin
Mar 20, 2015
355
114,689
Announcing time zone and date/time localization    (இந்தப் பக்கத்துக்கு செல்லவும் 1, 2, 3, 4... 5)
Jason Grimes
இணையத்தள அலுவலர்
Nov 18, 2008
62
30,703
ImanZa
Dec 4
2
132
Poll: Have you ever taken a vacation lasting longer than a month?    (இந்தப் பக்கத்துக்கு செல்லவும் 1... 2)
ProZ.com Staff
இணையத்தள அலுவலர்
Feb 19, 2018
18
1,127
2
126
Helen Shepelenko
இணையத்தள அலுவலர்
Dec 4
0
62
Helen Shepelenko
இணையத்தள அலுவலர்
Dec 4
mek0n
Dec 3
3
139
翻译点滴 (Challenges in Interpretation)    (இந்தப் பக்கத்துக்கு செல்லவும் 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14... 15)
David Shen
Nov 12, 2005
215
47,669
Andrea Capuselli
இணையத்தள அலுவலர்
Dec 4
1
91
Andrea Capuselli
இணையத்தள அலுவலர்
Dec 4
0
56
Andrea Capuselli
இணையத்தள அலுவலர்
Dec 4
Andrea Capuselli
இணையத்தள அலுவலர்
Dec 4
0
52
Andrea Capuselli
இணையத்தள அலுவலர்
Dec 4
Andrea Capuselli
இணையத்தள அலுவலர்
Dec 4
0
27
Andrea Capuselli
இணையத்தள அலுவலர்
Dec 4
Andrea Capuselli
இணையத்தள அலுவலர்
Dec 4
0
41
Andrea Capuselli
இணையத்தள அலுவலர்
Dec 4
Andrea Capuselli
இணையத்தள அலுவலர்
Dec 4
0
39
Andrea Capuselli
இணையத்தள அலுவலர்
Dec 4
Andrea Capuselli
இணையத்தள அலுவலர்
Dec 4
0
34
Andrea Capuselli
இணையத்தள அலுவலர்
Dec 4
Andrea Capuselli
இணையத்தள அலுவலர்
Dec 4
0
39
Andrea Capuselli
இணையத்தள அலுவலர்
Dec 4
Andrea Capuselli
இணையத்தள அலுவலர்
Dec 4
0
37
Andrea Capuselli
இணையத்தள அலுவலர்
Dec 4
Andrea Capuselli
இணையத்தள அலுவலர்
Dec 4
0
37
Andrea Capuselli
இணையத்தள அலுவலர்
Dec 4
புது பதிவை இடவும்    ஆஃப் டாப்பிக்: காட்டப்பட்டது    எழுத்துரு அளவு: - / + 

= உங்கள் கடைசி வருகைக்கு அப்புறம் புதிய பதிவுகள் ( = 15 இடுகைகளுக்கும் மேல்)
= உங்கள் கடைசி வருகைக்கு அப்புறம் புதிய பதிவுகள் ஏதும் இல்லை ( = 15 இடுகைகளுக்கும் மேல்)
= விவாதப் பொருள் பூட்டப்பட்டுள்ளது (இதில் புதிய பதிவுகள் இட இயலாது)
 


மொழிபெயர்ப்பு தொழில் பற்றிய விவாத மன்றங்கள்

மொழிபெயர்ப்பு, வாய்வழி மொழிபெயர்ப்பு (interpreting) மற்றும் ஓரிடப்படுத்தல் (localization) பற்றி வெளிப்படையான விவாதங்கள்

Advanced search


SDL Trados Studio 2019 Freelance
The leading translation software used by over 250,000 translators.

SDL Trados Studio 2019 has evolved to bring translators a brand new experience. Designed with user experience at its core, Studio 2019 transforms how new users get up and running, helps experienced users make the most of the powerful features.

More info »
SDL MultiTerm 2019
Guarantee a unified, consistent and high-quality translation with terminology software by the industry leaders.

SDL MultiTerm 2019 allows translators to create one central location to store and manage multilingual terminology, and with SDL MultiTerm Extract 2019 you can automatically create term lists from your existing documentation to save time.

More info »Forums
  • All of ProZ.com
  • சொல் தேடுக
  • வேலைகள்
  • மன்றங்கள்
  • Multiple search