மொழிபெயர்ப்பு தொழில் பற்றிய விவாத மன்றங்கள்

மொழிபெயர்ப்பு, வாய்வழி மொழிபெயர்ப்பு (interpreting) மற்றும் ஓரிடப்படுத்தல் (localization) பற்றி வெளிப்படையான விவாதங்கள்

புது பதிவை இடவும்    ஆஃப் டாப்பிக்: காட்டப்பட்டது    எழுத்துரு அளவு: - / + 
 
மன்றம்
பதிவு
பதிவிடுபவர்
பதில்கள்
பார்வைகள்
கடைசி பதிவு
10
397
kd42
08:00
Which music are you listening to now, in 2021?    (இந்தப் பக்கத்துக்கு செல்லவும் 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 9)
132
14,894
5
275
Legal actions if foreign agencies do not pay? Mission impossible?    (இந்தப் பக்கத்துக்கு செல்லவும் 1... 2)
Peter Berntsen (X)
Jul 14, 2014
22
8,398
John Dawson
Nov 26, 2018
12
4,195
9
714
jyuan_us
Apr 14
Hans Lenting
Nov 10, 2020
4
1,385
9
1,084
2
157
Charlotte Corbin
May 5, 2011
12
30,794
Corona quarantine diary    (இந்தப் பக்கத்துக்கு செல்லவும் 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86... 87)
Mervyn Henderson
Mar 15, 2020
1,294
720,531
Will RWS destroy Trados?    (இந்தப் பக்கத்துக்கு செல்லவும் 1, 2... 3)
31
3,160
3
454
0
55
Three translation agencies contacted us for MTPE and HT projects, all the same requirements.    (இந்தப் பக்கத்துக்கு செல்லவும் 1, 2, 3, 4, 5... 6)
Marc Svetov
Dec 6, 2020
79
21,706
Poll: Were any of these subjects present in your higher education as a translator ?    (இந்தப் பக்கத்துக்கு செல்லவும் 1... 2)
ProZ.com Staff
இணையத்தள அலுவலர்
Apr 11
16
890
0
48
2
210
Scam: Public Organization Procedures Research Phase 1 and 2    (இந்தப் பக்கத்துக்கு செல்லவும் 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 10)
Samuel Murray
Sep 24, 2019
147
39,785
3
372
How to convert a TBX file into a Translation Memory    (இந்தப் பக்கத்துக்கு செல்லவும் 1... 2)
16
1,084
Translate ebooks in exchange for revenue share    (இந்தப் பக்கத்துக்கு செல்லவும் 1... 2)
barelon
May 14, 2013
25
4,366
0
74
NEVER ask the client    (இந்தப் பக்கத்துக்கு செல்லவும் 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 10)
144
13,439
Andrea Capuselli
இணையத்தள அலுவலர்
Apr 13
2
201
Ask me anything about subtitling    (இந்தப் பக்கத்துக்கு செல்லவும் 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26... 27)
Max Deryagin
Mar 20, 2015
397
200,250
14
1,003
13
1,577
Hans Lenting
May 7, 2018
1
609
Why most rates proposed and/or expected by potential clients are below ProZ "Average rates"?    (இந்தப் பக்கத்துக்கு செல்லவும் 1, 2, 3, 4, 5... 6)
75
6,898
Pilar Dueñas
Apr 30, 2019
2
734
Why do YOU translate into a non-native language?    (இந்தப் பக்கத்துக்கு செல்லவும் 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8)
TranslationCe
Feb 18, 2016
108
21,013
LIZ LI
Apr 13
2
286
ibz
Apr 9
4
274
ibz
Apr 12
Ata Arif
Apr 12
5
231
Chris S
Apr 12
elszka
Apr 11
1
196
6
540
泰晤士(TIMES)四合院儿    (இந்தப் பக்கத்துக்கு செல்லவும் 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214... 215)
QHE
May 4, 2014
3,211
2,664,384
QHE
Apr 11
bris97
Apr 6
2
361
6
649
不翻译时聊电影(Translations and Movies)    (இந்தப் பக்கத்துக்கு செல்லவும் 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44... 45)
chance (X)
Jan 10, 2007
664
467,789
ysun
Apr 11
Improving self-proofreading    (இந்தப் பக்கத்துக்கு செல்லவும் 1... 2)
புது பதிவை இடவும்    ஆஃப் டாப்பிக்: காட்டப்பட்டது    எழுத்துரு அளவு: - / + 

= உங்கள் கடைசி வருகைக்கு அப்புறம் புதிய பதிவுகள் ( = 15 இடுகைகளுக்கும் மேல்)
= உங்கள் கடைசி வருகைக்கு அப்புறம் புதிய பதிவுகள் ஏதும் இல்லை ( = 15 இடுகைகளுக்கும் மேல்)
= விவாதப் பொருள் பூட்டப்பட்டுள்ளது (இதில் புதிய பதிவுகள் இட இயலாது)
 


மொழிபெயர்ப்பு தொழில் பற்றிய விவாத மன்றங்கள்

மொழிபெயர்ப்பு, வாய்வழி மொழிபெயர்ப்பு (interpreting) மற்றும் ஓரிடப்படுத்தல் (localization) பற்றி வெளிப்படையான விவாதங்கள்

Advanced search


SDL Trados Business Manager Lite
Create customer quotes and invoices from within SDL Trados Studio

SDL Trados Business Manager Lite helps to simplify and speed up some of the daily tasks, such as invoicing and reporting, associated with running your freelance translation business.

More info »
SDL Trados Studio 2021 Freelance
The leading translation software used by over 270,000 translators.

SDL Trados Studio 2021 has evolved to bring translators a brand new experience. Designed with user experience at its core, Studio 2021 transforms how new users get up and running and helps experienced users make the most of the powerful features.

More info »Forums
  • All of ProZ.com
  • சொல் தேடுக
  • வேலைகள்
  • மன்றங்கள்
  • Multiple search