மொழிபெயர்ப்பு தொழில் பற்றிய விவாத மன்றங்கள்

மொழிபெயர்ப்பு, வாய்வழி மொழிபெயர்ப்பு (interpreting) மற்றும் ஓரிடப்படுத்தல் (localization) பற்றி வெளிப்படையான விவாதங்கள்

புது பதிவை இடவும்    ஆஃப் டாப்பிக்: காட்டப்பட்டது    எழுத்துரு அளவு: - / + 
 
மன்றம்
பதிவு
பதிவிடுபவர்
பதில்கள்
பார்வைகள்
கடைசி பதிவு
4
119
3
142
2
177
Corona quarantine diary    (இந்தப் பக்கத்துக்கு செல்லவும் 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30... 31)
459
83,903
Pequeño intercambio con un señorito que me contactó esta mañana    (இந்தப் பக்கத்துக்கு செல்லவும் 1... 2)
21
1,001
5
197
IrinaN
15:16
0
132
IrinaN
15:16
What is your opinion on XTM Cloud CAT tool?    (இந்தப் பக்கத்துக்கு செல்லவும் 1, 2, 3, 4, 5... 6)
WolfestoneGroup
Feb 10, 2011
85
23,500
Unable to see emoji in the source    (இந்தப் பக்கத்துக்கு செல்லவும் 1... 2)
15
864
0
29
2
106
2
130
3
296
ProZ.com Staff
இணையத்தள அலுவலர்
Sep 17
9
419
3
211
Scam or is this normal????    (இந்தப் பக்கத்துக்கு செல்லவும் 1... 2)
15
868
Jason Grimes
இணையத்தள அலுவலர்
Sep 1
3
497
6
467
RominaZ
Apr 9, 2015
12
6,505
Scam: Public Organization Procedures Research Phase 1 and 2    (இந்தப் பக்கத்துக்கு செல்லவும் 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8)
Samuel Murray
Sep 24, 2019
108
13,424
Receiving Euros in Canada    (இந்தப் பக்கத்துக்கு செல்லவும் 1... 2)
18
626
0
37
PayPal: Virement en devise étrangère sur un compte euros?    (இந்தப் பக்கத்துக்கு செல்லவும் 1... 2)
Simone Duverger
Dec 25, 2010
28
26,363
Conversão de moedas no Paypal - algum problema?    (இந்தப் பக்கத்துக்கு செல்லவும் 1... 2)
Fernanda Rocha
Oct 21, 2009
15
23,873
5
316
Have you ever seen a translation so bad it made you cringe?    (இந்தப் பக்கத்துக்கு செல்லவும் 1, 2, 3... 4)
Didi18
Aug 11
48
3,653
3
163
N/A
Sep 16
2
71
9
443
Daryo
Sep 17
6
336
2
194
5
335
Dutzende unerwünschte Bewerbungen jeden Tag!    (இந்தப் பக்கத்துக்கு செல்லவும் 1... 2)
18
772
Can't use crappy Across because of error in crossMarket authentication    (இந்தப் பக்கத்துக்கு செல்லவும் 1... 2)
Rafael Mantovani
Oct 28, 2016
18
5,429
0
110
2
172
ProZ.com Staff
இணையத்தள அலுவலர்
Sep 15
10
695
0
79
N/A
Sep 16
3
288
3
151
Faster way to translate subtitles?    (இந்தப் பக்கத்துக்கு செல்லவும் 1... 2)
larsjorgen (X)
Jun 4, 2010
21
17,837
2
139
12
522
Chris S
Sep 16
புது பதிவை இடவும்    ஆஃப் டாப்பிக்: காட்டப்பட்டது    எழுத்துரு அளவு: - / + 

= உங்கள் கடைசி வருகைக்கு அப்புறம் புதிய பதிவுகள் ( = 15 இடுகைகளுக்கும் மேல்)
= உங்கள் கடைசி வருகைக்கு அப்புறம் புதிய பதிவுகள் ஏதும் இல்லை ( = 15 இடுகைகளுக்கும் மேல்)
= விவாதப் பொருள் பூட்டப்பட்டுள்ளது (இதில் புதிய பதிவுகள் இட இயலாது)
 


மொழிபெயர்ப்பு தொழில் பற்றிய விவாத மன்றங்கள்

மொழிபெயர்ப்பு, வாய்வழி மொழிபெயர்ப்பு (interpreting) மற்றும் ஓரிடப்படுத்தல் (localization) பற்றி வெளிப்படையான விவாதங்கள்

Advanced search


WordFinder Unlimited
For clarity and excellence

WordFinder is the leading dictionary service that gives you the words you want anywhere, anytime. Access 260+ dictionaries from the world's leading dictionary publishers in virtually any device. Find the right word anywhere, anytime - online or offline.

More info »
Wordfast Pro
Translation Memory Software for Any Platform

Exclusive discount for ProZ.com users! Save over 13% when purchasing Wordfast Pro through ProZ.com. Wordfast is the world's #1 provider of platform-independent Translation Memory software. Consistently ranked the most user-friendly and highest value

More info »Forums
  • All of ProZ.com
  • சொல் தேடுக
  • வேலைகள்
  • மன்றங்கள்
  • Multiple search