மொழிபெயர்ப்பு தொழில் பற்றிய விவாத மன்றங்கள்

மொழிபெயர்ப்பு, வாய்வழி மொழிபெயர்ப்பு (interpreting) மற்றும் ஓரிடப்படுத்தல் (localization) பற்றி வெளிப்படையான விவாதங்கள்

  பின் தொடர்தல் மன்றம் (மட்டுறுத்துனர்) கடைசி பதிவு RSS
Art of Translation and Interpreting
Translator resources (Maria Castro, Nawal Kramer)
Found a good glossary or other resource? Need one? Share links
May 7
Jean Lachaud
Subscribe to Translator resources
Translation Theory and Practice (Maria Castro, Nawal Kramer)
Share your approaches, learn from others
May 4
Sadek_A
Subscribe to Translation Theory and Practice
Literature / Poetry (NancyLynn, Maria Castro, Fernanda Rocha)
What makes a translation correct is something the literary world has struggled with for ages. Continue the struggle
Apr 14
Mervyn Henderson
Subscribe to Literature / Poetry
Interpreting (NancyLynn, Andriy Bublikov)
For discussing topics of interest to interpreters (conference, court, simultaneous, consecutive, telephone, whisper)
Mar 12
Tahira Rafiq
Subscribe to Interpreting
Subtitling (Patricia Ferreira Larrieux, Maya Gorgoshidze, Özgür Salman, Andriy Bublikov)
A forum for the discussion of subtitling.
May 7
Ludovica Pizzichini
Subscribe to Subtitling
Proofreading / Editing / Reviewing (Marco Ramón, Fernanda Rocha, Andriy Bublikov)
A forum for the discussion of proofreading, editing and reviewing
May 5
expressisverbis
Subscribe to Proofreading / Editing / Reviewing
Translation Project / Vendor Management (Maya Gorgoshidze, Mahmoud Akbari)
Discuss project management and vendor management here.
May 7
Adieu
Subscribe to Translation Project / Vendor Management
Medical (Patricia Ferreira Larrieux, Natalie)
A forum for the discussion of topics of interest to service providers working in the medical field.
... Subscribe to Medical
Legal (Marco Ramón, Margarita)
A forum for the discussion of topics of interest to service providers working in the legal field.
Mar 23
Samuel Murray
Subscribe to Legal
Translation feedback area (Jared Tabor)
An area is to submit and discuss short translation texts, as a means of improving, getting opinions from colleagues, and having fun. ProZ.com paying members are welcome to submit texts to be posted and discussed, and to provide their feedback and opinions on posted material.

This is a member-only feature.
... Subscribe to Translation feedback area
Post-editing & Machine Translation
A forum for the discussion of post-editing and machine translation.
Apr 25
Adieu
Subscribe to Post-editing & Machine Translation
Voiceover (Kristina Radziulyte)
A forum for the discussion of voiceover.
Apr 19
Lingua 5B
Subscribe to Voiceover
Copywriting / transcreation (Fernanda Rocha)
... Subscribe to Copywriting / transcreation
Business of Translation and Interpreting
Money matters (Jorge Rodrigues, Andriy Bublikov, Rita Pang, James Heppe-Smith)
Discuss financial matters of interest to language professionals
May 6
Jean Dimitriadis
Subscribe to Money matters
Getting established (Jorge Rodrigues, Rita Pang, James Heppe-Smith)
Getting started? Growing an existing business?
May 4
Samuel Murray
Subscribe to Getting established
Being independent (Jorge Rodrigues, James Heppe-Smith)
Independent professionals enjoy special benefits and face unique challenges. Compare notes
May 4
Marilyn D.
Subscribe to Being independent
Business issues (Margarita, Jorge Rodrigues, James Heppe-Smith)
Running a business requires skills in a variety of areas--sales, accounting, legal matters, etc. Swap know-how here
May 4
Robert Forstag
Subscribe to Business issues
Translation agencies (Jared Tabor)
Restricted to translation agency owners and managers
Mar 16
Rocío Tempone
இணையத்தள அலுவலர்
Scams (Alejandro Cavalitto)
A forum to discuss and alert other translators to scams received. Information gathered here should also be added to the ProZ.com Wiki article on the subject, to help create a body of information that will help translators detect and react to scams.

Note: to report spam or other unwanted email received via ProZ.com, the proper channel is through the ProZ.com online support system.
May 5
Vanessa Horiuchi
Subscribe to Scams
Translators Associations (Jorge Rodrigues, Nawal Kramer)
News, activities and discussions about translators' associations
Apr 28
Teresa Borges
Subscribe to Translators Associations
Marketing for translators (Kristina Radziulyte, Jorge Rodrigues, Mahmoud Akbari)
A forum to discuss and share different approaches to marketing yourself as a language professional, via your ProZ.com profile, website, and elsewhere. Need advice? Want to share what has (and has not) worked for you? Post here.
Apr 8
mark Lee
Subscribe to Marketing for translators
Andrew's corner (Jared Tabor)
Discussions, ideas, inspiration and tips to help you get the most out of yourself as a freelancer, by Andrew Morris.
... Subscribe to Andrew's corner
Language studies
Linguistics (Fernanda Rocha, Rita Pang, Simone Catania)
Discuss the science behind language
Apr 26
Kay Denney
Subscribe to Linguistics
Professional development (Nawal Kramer)
Announce scholarships, fellowships, grants-in-aid, or get help in preparing projects and applications
Apr 27
Manjeet Hundal
Subscribe to Professional development
Teaching and Learning Languages (Laureana Pavon, Fernanda Rocha, Nawal Kramer)
Share techniques, trends, issues and experiences related to teaching or learning languages
... Subscribe to Teaching and Learning Languages
Multilingual families
Speaking more than one language at home, at school or in the social environment
... Subscribe to Multilingual families
Ancient languages (Maya Gorgoshidze, Maria Castro)
Discussions about Latin, Ancient Greek, Sanskrit, or post using them
... Subscribe to Ancient languages
Artificial languages (Maria Castro)
Discussions about Esperanto, Klingon and other artificial languages
... Subscribe to Artificial languages
StudentZ Forum (Fernanda Rocha)
If you are a student user or member, make yourself at home in your forum! Here you will meet StudentZ from all over the world, make new friends, and share experiences on our first steps into translation world.
...
StudentZ Pub (Fernanda Rocha)
This is a student member only forum created to discuss issues related to features and tools for students in ProZ.com.
...
Linguistic diversity (Fernanda Rocha)
Forum on language endangerment, survival, revitalization and promotion
... Subscribe to Linguistic diversity
Pronunciation (Mats Wiman, Nawal Kramer)
Share issues and experiences related to pronunciation
... Subscribe to Pronunciation
Events and Awards
Language Industry Events & Announcements (Alejandro Cavalitto)
Announce language-related events, announcements, local powwows, calls for papers, etc.
Mar 10
Mihai Badea (X)
Subscribe to Language Industry Events & Announcements
Honors / Citations (Mats Wiman)
Has a colleague won an award, done an interesting translation, or otherwise elevated the profession? Honor them here
... Subscribe to Honors / Citations
ProZ.com Germany events
Discussions related to ProZ.com conferences, workshops and seminars in Germany
... Subscribe to ProZ.com Germany events
ProZ.com Canada events
Discussions related to ProZ.com conferences, workshops and seminars in Canada
... Subscribe to ProZ.com Canada events
ProZ.com Netherlands events
Discussions related to ProZ.com conferences, seminars and workshops in the Netherlands
... Subscribe to ProZ.com Netherlands events
ProZ.com UK events
Discussions related to ProZ.com conferences, seminars and workshops in the United Kingdom
... Subscribe to ProZ.com UK events
ProZ.com Brazil events
Discussions related to ProZ.com conferences, seminars and workshops in Brazil
... Subscribe to ProZ.com Brazil events
ProZ.com Poland events
Discussions related to ProZ.com conferences, seminars and workshops in Poland
... Subscribe to ProZ.com Poland events
ProZ.com Austria events
Discussions related to ProZ.com conferences, seminars and workshops in Austria
... Subscribe to ProZ.com Austria events
ProZ.com Argentina events
Discussions related to ProZ.com conferences, seminars and workshops in Argentina
... Subscribe to ProZ.com Argentina events
ProZ.com France events
Discussions related to ProZ.com conferences, seminars and workshops in France
... Subscribe to ProZ.com France events
ProZ.com Spain events
Discussions related to ProZ.com conferences, seminars and workshops in Spain
... Subscribe to ProZ.com Spain events
ProZ.com's Virtual Conferences
Forum to discuss ProZ.com's Virtual conferences.
... Subscribe to ProZ.com's Virtual Conferences
ProZ.com international conferences
Discussion related to ProZ.com international conferences
... Subscribe to ProZ.com international conferences
ProZ.com Chile events
Discussions related to ProZ.com in-person events in Chile
Apr 12
Ana Maria Bustos K.
Subscribe to  ProZ.com Chile events
ProZ.com Arab world events
Topics related to ProZ.com events held in Egypt
... Subscribe to ProZ.com Arab world events
ProZ.com regional events
Forum topics related to regional in-person ProZ.com events
... Subscribe to ProZ.com regional events
ProZ.com USA events
This forum will include topics related to ProZ.com events in the United States of America
... Subscribe to ProZ.com USA events
In memoriam (Mats Wiman)
A forum to honor colleagues who have passed away.
... Subscribe to In memoriam
Translator playground
Lighter side of trans/interp (NancyLynn, Laureana Pavon)
Share entertaining stories related to translation and interpretation
... Subscribe to Lighter side of trans/interp
Fun with ProZ.com
New! An area for games and fun discussion related to ProZ.com the site and its community
... Subscribe to Fun with ProZ.com
Fun with images
New! Translation in images, pictures of found mistranslations, comics, etc.
... Subscribe to Fun with images
Fun with language
New! Quotes about translation, tongue twisters and word plays, translation challenges, etc.
May 2
Ice Scream
Subscribe to Fun with language
Other games
An area for games and material which do not fit in other categories within the Translator playground.
... Subscribe to Other games
Off-topic / Other
Off topic (Fernanda Rocha)
Topics not related to language (nothing controversial)
May 7
Michele Fauble
Subscribe to Off topic
translators4kids
For discussions related to the project proposed in this thread: http://proz.com/topic/27354
... Subscribe to translators4kids
Health and lifestyle for language professionals (Kristina Radziulyte, Fernanda Rocha)
A forum for discussing health, lifestyle, parenting and other issues, from the standpoint of the language professional.
... Subscribe to Health and lifestyle for language professionals
Covid-19 outbreak (Lucia Leszinsky)
A forum for discussing topics in connection with the Covid-19 crisis for language professionals.
May 7
Lingua 5B
Subscribe to Covid-19 outbreak
...

அகேகே
Red folder = உங்களது கடந்த வருகைக்கு பின்னால் புது பதிவுகள் வந்துள்ளன.
Yellow folder = புது இடுகைகள் ஒன்றும் இல்லை


மொழிபெயர்ப்பு தொழில் பற்றிய விவாத மன்றங்கள்

மொழிபெயர்ப்பு, வாய்வழி மொழிபெயர்ப்பு (interpreting) மற்றும் ஓரிடப்படுத்தல் (localization) பற்றி வெளிப்படையான விவாதங்கள்


TM-Town
Manage your TMs and Terms ... and boost your translation business

Are you ready for something fresh in the industry? TM-Town is a unique new site for you -- the freelance translator -- to store, manage and share translation memories (TMs) and glossaries...and potentially meet new clients on the basis of your prior work.

More info »
CafeTran Espresso
You've never met a CAT tool this clever!

Translate faster & easier, using a sophisticated CAT tool built by a translator / developer. Accept jobs from clients who use SDL Trados, MemoQ, Wordfast & major CAT tools. Download and start using CafeTran Espresso -- for free

More info »