Would you like to help localize ProZ.com into your own language?
Join The ProZ.com Localization Project!

What?
Localization. Translating ProZ.com into your native language.

Why?
  • To make ProZ.com personally accessible to speakers of all languages.
  • Gain a meaningful translation experience.
  • Receive recognition and a search engine optimized link to your profile when viewed in your language.
  • Earn BrowniZ points for every word translated or proofread.

How?
In order to join a localization team you must be registered at ProZ.com. Register here, it's free!


Released Languages
(require daily maintenance)
ஃபார்ஸி
ஃபின்னிஷ்
ஃபிரன்ச்
அரேபிக்
அர்மீனியன்
அல்பானியன்
அஸர்பைஜானி
ஆஃப்ரிகான்ஸ்
இத்தாலியன்
இன்தோனேஷியன்
ஈஸ்டோனியன்
உக்ரேனியன்
உருது
ஐரிஷ்
கடாலன்
கலீஷியன்
கஸக்
கிரீக்
குஜராத்தி
குரோயேஷியன்
கொரியன்
செக்
செர்பியன்
சைய்னீஸ்
சோமாலி
ஜவானீஸ்
ஜியார்ஜியன்
ஜெர்மன்
ஜேபனீஸ்
டச்
தகலாக்
தமிழ்
தாய்
துர்கிஷ்
நார்வேஜியன்
நேபாலி
பல்கேரியன்
பாஸ்க்
பெங்காலி
பெலாரூஷியன்
போர்சுகீஸ் (BR)
போர்சுகீஸ் (EU)
போலிஷ்
போஸ்னியன்
மங்கோலியன்
மராத்தி
மலாய்
மால்தீஸ்
மேஸிடோனியன்
ருஷ்ஷியன்
ரொமேனியன்
லாத்வியன்
லிதுயேனியன்
வியட்னாமீஸ்
ஸ்பேனிஷ்
ஸ்லோவாக்
ஸ்லோவேனியன்
ஸ்வாஹிலி
ஸ்வீடிஷ்
ஹங்கேரியன்
ஹிந்தி
ஹெப்ரூ
ஹெய்டியன்-க்ரியோல்
Languages in progress
(not yet released)
ஃபிளமிஷ்
அப்காஸியன்
அம்ஹாரிக்
இக்போ
உஸ்பெக்
எஸ்பெரேன்டோ
ஐஸ்லேண்டிக்
கன்னடா (கனரீஸ்)
கெமர்
சிங்களம்
செபுயானோ (பிசாயன்)
டாரி
டேனிஷ்
டோங்கா(டோங்கல் தீவுகள்)
தெலுங்கு
நைஜீரியன்
பங்கஸ்னியன்
பன்ஜாபி
பாபியாமென்டோ
மலயாளம்
ஸெசோதோ (எஸ். சோதோ)