Kind words from ProZ.com members

Testimonials and success stories from current ProZ.com paying members.Member testimonials


Find premium clients
I must say that I continue to be breathless at how well ProZ.com anticipates / accommodates the needs of freelance translators. . . I was tearing my hair out and tossing small wads of money down the drain trying to find an invoicing program that did only what yours now does and nothing more.
The vast majority of my clients have found me through ProZ.com, while my membership is compensated by a half day's work — good ROI, I believe. Invest in your success!
Rodion Shein
ரஷ்ய கூட்டுறவு
The investment in membership has consistently paid itself off, both through new clients and perhaps even more importantly access to the Blue Board.
Steven Sidore
ஜெர்மணி
ProZ.com membership increases your outlook and gives you exposure: You can be found. You are someone, your efforts can be appreciated by others (particularly outsourcers).
Mats Wiman
சுவீடன்
It's definitely worth it. I've been a registered user at ProZ.com since 2002, but only started getting jobs through the site after becoming a member. The membership fee paid back after the first order.
Larissa Boutrimova
கனடா
The overwhelming majority of my customers find me through ProZ.com, so to me it makes economic sense.
Fiona Grace Peterson
இத்தாலி
Salah satu manfaat besar dengan menjadi anggota berbayar ProZ.com ialah dapat sepenuhnya mencari informasi pada Blue Board dan forum. Kebanyakan agensi (kira-kira 40% dari pelanggan saya) mengetahui profil saya dari ProZ.com.
Wiyanto Suroso
இந்தோனீசியா
I am extremely satisfied with Proz.com's services and it is thanks to this exceptional portal that I increased my turnover this year by 20%.
Nicole Blanc
பிரான்சு
Ingressar no ProZ.com foi um investimento que deu um retorno muito rápido. Consegui clientes excelentes através do site. Agora, são os clientes potenciais que me procuram e ísso é, sem dúvida, graças ao ProZ.com.
Mark Thompson
பிரேசில்
ProZ.com was the main factor in my gradual gravitation towards becoming a freelance translator. ProZ.com is where a good share of my clients found me, and I cannot imagine what could cause me to cease my membership here. In fact, becoming a full member was one of the best decisions I've ever made.
The LT>EN Guy
யுனைடட் கிங்டம்
When I started freelancing almost ten years ago, I used a variety of methods to reach out to potential clients. I placed an ad in the local yellow pages (no lead whatsoever), I sent out hundreds of emails to translation agencies (this landed me a couple of jobs), but by far the most efficient way of promotion was using the features that are available on ProZ.com.
Csaba Ban
ஹங்கேரி
Most of my best clients have contacted me through my profile on ProZ.com.
Yetta Jensen Bogarde
டென்மார்க்
Годовой членский взнос окупился после первого заказа.
Larissa Boutrimova
கனடா
Bu siteye ödediğim her kuruş helal-i hoş olsun ProZ.com'un artık bir sektör standartı olduğunu düşünüyorum. Ayrıca ProZ.com sertifikasyonu ciddiye alınan bir referans. Müşterilerin hemen hepsini proz.com aracılığı ile buldum. Ekip çok sağlam ve herhangi bir konuda anında cevap veriyorlar ve ellerinden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyorlar.
Emin Arı
துருக்கி
Seven years ago, ProZ.com gave me an unexpected opportunity to finally start teleworking in translation.
Fabio Descalzi
உருகுவே


Get and give professional advice
This past year has been great. I woke up one morning deciding to go back to translating full time but I was not 100% sure that my decision was the right one. I left my "safe" English teaching job and recontacted my old clients. It didn't take long and I was soon back on track. Thanks to ProZ I have made contacts with new agencies around the world. I have met colleagues worldwide and found new friends... Words are my passion and this is the ideal job for me with growing children who love to see me around. My small office at home is not a lonely place at all and may I say I have never been happier. Thanks
Dana Rinaldi
இத்தாலி
What I like most at ProZ.com is the relationship between the ProZ.com staff and us, the members. I felt that, while other sites are only after the money, you really care about us and about the way you can help us. This is very important.
Mihai Badea (X)
லக்சம்பேர்க்
In quite many cases, the very first order won via ProZ.com more than covers the annual membership dues.
Bır de 10 yıllık üyelik ücreti olmasi gerekir. Onun daha avantajli bir fiyati vardi. Ben vakti zamaninda 10 yil için üye olmustum. Pek dogal olarak bunun fiyati senelik üyelige göre daha avantajli idi.
ATIL KAYHAN
துருக்கி
The KudoZ section has become a regular part of my daily working routine. I can always count on it for useful information and interesting linguistic and cultural tidbits, as well as insights into my colleagues backgrounds and thought processes.
Heathcliff
யுனைடட் ஸ்டேத்ஸ்
ProZ.com is a new higher level society and new way of thinking for translators!
ProZ.com is not only our workplace, it's also a worldwide, developing community of people in translation business.
Gabor Kun
ஹங்கேரி
Our common experiences as translators, the sharing of worries, doubts, questions in our forums regarding ONE TOPIC: TRANSLATION, all this has already created a warm, welcoming and caring community,
complete with powwows and special personal friendships.

Thanks for creating an inspiring place for us.
Johanna Timm, PhD
கனடா
ProZ.com has acted as my guide. With my ProZ.com membership, I'm a happy, fully-fledged freelancer and I can safely say that I wouldn't be where I am today without the knowledge that I have gained from the site or the friendly community support network. Thank you!
Rebecca Hendry
யுனைடட் கிங்டம்
This is simply the best, most comprehensive support network and best moderated web site I could wish for as a translator.
Anne Lee
யுனைடட் கிங்டம்
U vielmi mnohich vypadkach samaja pieršaja zamova, atrymanaja praz ProZ.com, bolš čym całkam pakryvaje hadavy ŭniosak.


Add enjoyment to your work
I couldn't imagine my quickstart as a professional freelancer without ProZ.com. I registered as a user a few months ago to "test drive" the website features. Even without a full membership almost 80% of my current jobs come from ProZ Job Postings. Now that I'm well prepared for freelancing rather than hired as an employee, I expect to establish much more relationships with both agencies and partners.

Thanks ProZ for the valuable tool !!!
Luciano Antonio Gomide
பிரேசில்
谢谢 ProZ.com 团队为大家提供的这个很好的平台,以及他们对这个平台的不断改进!
William He
சீனா
After being a member "for free" for a couple of years, I decided to try by paying my membership for a year, and the result was awesome. I receive at least 2 messages from new clients monthly.
Mónica Belén Colacilli
ஆர்ஜெந்தீனா
Become a ProZ.com member (the membership fee will definitely pay off), answer KudoZ questions, get some WWA and don't forget to fill out your profile completely.
Ivana Kahle
ஜெர்மணி
ProZ.com has certainly given me a boost and is stimulating my will to explore new worlds and opportunities. And to go ahead.
Susanna Martoni
இத்தாலி
ProZ.com is my main “marketing tool”. I have no doubt that ProZ.com has contributed tremendously to my professional growth, and not just because of my profile, but also because of the site's excellent tools and resources. I am very happy with ProZ.com services. I guess what I am trying to say is: Wow, I’m impressed!
Steven Huddleston
மெக்சிக்கோ
Mil gracias ProZ.com por darme la posibilidad de vivir de mi profesión, relacionarme con colegas y clientes, hacer consultas, brindar respuestas y capacitarme, todo siempre dentro de un marco de colaboración y respeto.
Karina Pelech
பெரு
I am really glad this web site exists!
Kathi Stock
யுனைடட் ஸ்டேத்ஸ்
I would not be a translator without you guys!
Thanks to ProZ.com I got in touch with all my major clients years ago.
Philippe Etienne
ஸ்பெயின்
I am regularly headhunted by prospective clients, because they've seen my profile on ProZ.com. That's why I stay.
Tom in London
யுனைடட் கிங்டம்
Thanks to ProZ.com in one year my life has changed, I have now become a full time translator, receiving many jobs from Italy and mainly abroad, I have now created my full time job which I can do from any part of the world or just by staying at home, all of this has been possible thanks to ProZ.com and the friendly and warm community support network! Not only I have increased my clients base but I have also got a longer list of new friends ..all of this couldn't have happened without ProZ.com!!
ProZ.com — лучший, на мой взгляд, сайт для профессиональных переводчиков. Это не только удобная площадка для общения с коллегами, но и полезный информационный ресурс. А самое главное — это реальная возможность приобрести новых клиентов.
Rodion Shein
ரஷ்ய கூட்டுறவு
Thanks ProZ.com! I've managed to get two or three jobs via ProZ.com so I thought it was time you made an honest member of me! Regards, Nick
When I first started providing freelance translations I found ProZ.com a great source of information and helpful in many ways. Now it is part of my daily routine. To me ProZ.com not only means job offers, but it is a community and knowledge base and makes me enjoy work even more. Thanks to everybody working for ProZ.com to provide this page and for ever being helpful!
Herdis Engels
யுனைடட் கிங்டம்


Your current localization setting

தமிழ்

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • சொல் தேடுக
  • வேலைகள்
  • மன்றங்கள்
  • Multiple search