மொழிபெயர்ப்பு தொழில் பற்றிய விவாத மன்றங்கள்

மொழிபெயர்ப்பு, வாய்வழி மொழிபெயர்ப்பு (interpreting) மற்றும் ஓரிடப்படுத்தல் (localization) பற்றி வெளிப்படையான விவாதங்கள்

  பின் தொடர்தல் மன்றம் (மட்டுறுத்துனர்) கடைசி பதிவு RSS
Technical
General technical issues (Patricia Ferreira Larrieux, Laureana Pavon)
PC and other general technical issues
May 5
Teresa Borges
Subscribe to General technical issues
Localization (Maya Gorgoshidze, Mahmoud Akbari)
Discussions related to localization, localization tools, etc.
May 4
LIZ LI
Subscribe to Localization
Smart shoppers (Fernanda Rocha)
Considering making an investment? Get feedback from your colleagues
... Subscribe to Smart shoppers
Right-to-left language technical forum
Forum for the discussion of programs, localization and other issues unique to RTL languages.
... Subscribe to Right-to-left language technical forum
DTP - Desktop Publishing (Laureana Pavon)
Discussions related to Desktop Publishing
... Subscribe to DTP - Desktop Publishing
CAT Tools Support
CAT Tools Technical Help (Natalie, Peter Zauner, Prachya Mruetusatorn)
Solve CAT tool problems here
May 4
Samuel Murray
Subscribe to CAT Tools Technical Help
Trados support (Natalie, Myron Netchypor, Marco Ramón, Maya Gorgoshidze, Prachya Mruetusatorn)
Information and support on Trados Studio, MultiTerm and other legacy products
May 7
James Plastow
Subscribe to Trados support
Déjà Vu support (Pavel Tsvetkov)
Information and support for Déjà Vu users
Apr 18
Giovanni Guarnieri MITI, MIL
Subscribe to Déjà Vu support
Wordfast support (Natalie, Marco Ramón, Prachya Mruetusatorn)
Information and support for Wordfast users

May 6
John Di Rico
Subscribe to Wordfast support
Transit support (Maya Gorgoshidze)
Information and support for Transit users
Apr 9
LaTherm
Subscribe to Transit support
Alchemy support
Forum for asking questions and getting support for Alchemy Software products (Catalyst, Publisher)
... Subscribe to Alchemy support
Across support (Margarita, Peter Zauner, Prachya Mruetusatorn)
A forum for user support and discussion about Across GmbH Computer aided translation tool
May 6
Faruk Atabeyli
Subscribe to Across support
OmegaT support
Get and give support on OmegaT.
May 7
Varvez
Subscribe to OmegaT support
Metatexis support (Natalie)
Get and give support on Metatexis.
... Subscribe to Metatexis support
MemoQ support (Maya Gorgoshidze, Peter Zauner, Prachya Mruetusatorn)
Get and give support on MemoQ.
May 5
Kaline Fernandes
Subscribe to MemoQ support
Swordfish support (Maya Gorgoshidze)
New! Information and support for Swordfish users
... Subscribe to Swordfish support
Fluency support
Get and give support on Fluency.
... Subscribe to Fluency support
CafeTran support (Natalie)
New! Information and support for CafeTran users.
Apr 28
Hans Lenting
Subscribe to CafeTran support
XTM Cloud support
New! Get and give support on XTM Cloud, freelance, small group, and LSP products.
May 6
Bruno Veilleux
Subscribe to XTM Cloud support
Heartsome support
Get and give support on Heartsome.
... Subscribe to Heartsome support
SDL Passolo (Myron Netchypor)
Information and support specifically related to Passolo.
... Subscribe to SDL Passolo
Felix support
Get and give support on Felix.
... Subscribe to Felix support
MateCat support
New! Information and support for MateCat users.
Mar 11
Inez Ulrich
Subscribe to MateCat support
Memsource support
Information and support for Memsource users
May 4
Sofia Toumanidou
Subscribe to Memsource support
LogiTerm
Information and support for LogiTerm users.
... Subscribe to LogiTerm
Smartcat support
Information and support for Smartcat users
Mar 12
Stepan Konev
Subscribe to Smartcat support
Infix / TransPDF support
Get and give support on Infix / TransPDF
... Subscribe to Infix / TransPDF support
Computing
Windows operating systems (Natalie, Prachya Mruetusatorn)
Discussions related to the Microsoft family of operating systems (95, 98, NT, Me, 2000, XP)
Apr 15
Hans Lenting
Subscribe to Windows operating systems
Apple/Mac operating systems (Prachya Mruetusatorn, Dylan Jan Hartmann, Simone Catania)
Discussions related to Apple computers and the Mac operating systems
May 3
Tom in London
Subscribe to Apple/Mac operating systems
Linux OS / Free software (Prachya Mruetusatorn)
Discussions related to the Linux operating system in all its flavours, and free / open source software.
... Subscribe to Linux OS / Free software
Hardware (Natalie, Prachya Mruetusatorn)
Discussions related to hardware choice, components, problems and upgrades
Apr 27
Ekhangel
Subscribe to Hardware
Software and Internet
Office applications (Maya Gorgoshidze, Prachya Mruetusatorn)
Discussion related to Microsoft Office applications (Word, Excel, PowerPoint, etc.) and alternative Office suites
Mar 25
Paola Olivieri
Subscribe to Office applications
Software applications (Natalie, Prachya Mruetusatorn)
Discussions related to any software applications and utilities not included in other forums (DTP, PDF, audio, video, graphics, etc.)
... Subscribe to Software applications
Internet for translators (Patricia Ferreira Larrieux, Natalie, Mahmoud Akbari, Prachya Mruetusatorn)
Discussions about the Internet and how to make the best use of it (tools, techniques, precautions, tips and tricks)
... Subscribe to Internet for translators
Safe computing (Maya Gorgoshidze, Prachya Mruetusatorn)
Discussions related to all the tools and techniques for the safe use of computers (firewalls, anti-virus, privacy, backups, etc.)
... Subscribe to Safe computing
Speech recognition (Mats Wiman, Peter Zauner, Prachya Mruetusatorn)
Discussion related to speech recognition applications
... Subscribe to Speech recognition
Machine Translation (MT) (Patricia Ferreira Larrieux, Mahmoud Akbari, Prachya Mruetusatorn)
A forum for the discussion of machine translation and related issues
May 3
jyuan_us
Subscribe to Machine Translation (MT)
Social networking
Discussion of social networking services and ProZ.com site features, and how to use them to promote your business and connect with peers
... Subscribe to Social networking
...

அகேகே
Red folder = உங்களது கடந்த வருகைக்கு பின்னால் புது பதிவுகள் வந்துள்ளன.
Yellow folder = புது இடுகைகள் ஒன்றும் இல்லை


மொழிபெயர்ப்பு தொழில் பற்றிய விவாத மன்றங்கள்

மொழிபெயர்ப்பு, வாய்வழி மொழிபெயர்ப்பு (interpreting) மற்றும் ஓரிடப்படுத்தல் (localization) பற்றி வெளிப்படையான விவாதங்கள்


Protemos translation business management system
Create your account in minutes, and start working! 3-month trial for agencies, and free for freelancers!

The system lets you keep client/vendor database, with contacts and rates, manage projects and assign jobs to vendors, issue invoices, track payments, store and manage project files, generate business reports on turnover profit per client/manager etc.

More info »
TM-Town
Manage your TMs and Terms ... and boost your translation business

Are you ready for something fresh in the industry? TM-Town is a unique new site for you -- the freelance translator -- to store, manage and share translation memories (TMs) and glossaries...and potentially meet new clients on the basis of your prior work.

More info »