மொழிபெயர்ப்பு தொழில் பற்றிய விவாத மன்றங்கள்

மொழிபெயர்ப்பு, வாய்வழி மொழிபெயர்ப்பு (interpreting) மற்றும் ஓரிடப்படுத்தல் (localization) பற்றி வெளிப்படையான விவாதங்கள்

புது பதிவை இடவும்    ஆஃப் டாப்பிக்: காட்டப்பட்டது    எழுத்துரு அளவு: - / + 
 
மன்றம்
பதிவு
பதிவிடுபவர்
பதில்கள்
பார்வைகள்
கடைசி பதிவு
0
30
Does anyone know about this new translation platform?    (இந்தப் பக்கத்துக்கு செல்லவும் 1... 2)
Robert Forstag
Jul 24, 2017
29
3,382
13
999
10
401
How many minutes per day?    (இந்தப் பக்கத்துக்கு செல்லவும் 1... 2)
Ida Lodin
Aug 25
15
1,418
phaelbr
Dec 5
Wordfast 5 Pro freezing / hanging / crashing often when left idle    (இந்தப் பக்கத்துக்கு செல்லவும் 1... 2)
XtS
Nov 6
15
807
2
88
SDL Studio: I hate it, I hate it, I hate it!    (இந்தப் பக்கத்துக்கு செல்லவும் 1, 2... 3)
Michael Beijer
Mar 14, 2018
35
5,122
ProZ.com Staff
இணையத்தள அலுவலர்
Dec 4
12
405
4
437
N/A
Dec 5
1
46
YL2017
Dec 3
5
240
YL2017
Dec 5
Poll: How do you generally respond to requests for your "best" rate?    (இந்தப் பக்கத்துக்கு செல்லவும் 1... 2)
ProZ.com Staff
இணையத்தள அலுவலர்
Dec 1
19
1,543
Translation Minds Ltd disappeared after I delivered    (இந்தப் பக்கத்துக்கு செல்லவும் 1, 2... 3)
33
6,880
4
407
neilmac
Dec 4
3
254
neilmac
Dec 4
Technical non-fiction with complex layout    (இந்தப் பக்கத்துக்கு செல்லவும் 1... 2)
16
920
3
199
neilmac
Nov 29
5
390
neilmac
Dec 4
Devenir traducteur juridique    (இந்தப் பக்கத்துக்கு செல்லவும் 1... 2)
Renzi
Nov 25
21
1,305
Ask me anything about subtitling    (இந்தப் பக்கத்துக்கு செல்லவும் 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23... 24)
Max Deryagin
Mar 20, 2015
355
114,632
Announcing time zone and date/time localization    (இந்தப் பக்கத்துக்கு செல்லவும் 1, 2, 3, 4... 5)
Jason Grimes
இணையத்தள அலுவலர்
Nov 18, 2008
62
30,698
ImanZa
Dec 4
2
132
Poll: Have you ever taken a vacation lasting longer than a month?    (இந்தப் பக்கத்துக்கு செல்லவும் 1... 2)
ProZ.com Staff
இணையத்தள அலுவலர்
Feb 19, 2018
18
1,127
2
126
Helen Shepelenko
இணையத்தள அலுவலர்
Dec 4
0
62
Helen Shepelenko
இணையத்தள அலுவலர்
Dec 4
mek0n
Dec 3
3
139
翻译点滴 (Challenges in Interpretation)    (இந்தப் பக்கத்துக்கு செல்லவும் 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14... 15)
David Shen
Nov 12, 2005
215
47,665
Andrea Capuselli
இணையத்தள அலுவலர்
Dec 4
1
91
Andrea Capuselli
இணையத்தள அலுவலர்
Dec 4
0
56
Andrea Capuselli
இணையத்தள அலுவலர்
Dec 4
Andrea Capuselli
இணையத்தள அலுவலர்
Dec 4
0
52
Andrea Capuselli
இணையத்தள அலுவலர்
Dec 4
Andrea Capuselli
இணையத்தள அலுவலர்
Dec 4
0
27
Andrea Capuselli
இணையத்தள அலுவலர்
Dec 4
Andrea Capuselli
இணையத்தள அலுவலர்
Dec 4
0
41
Andrea Capuselli
இணையத்தள அலுவலர்
Dec 4
Andrea Capuselli
இணையத்தள அலுவலர்
Dec 4
0
39
Andrea Capuselli
இணையத்தள அலுவலர்
Dec 4
Andrea Capuselli
இணையத்தள அலுவலர்
Dec 4
0
34
Andrea Capuselli
இணையத்தள அலுவலர்
Dec 4
Andrea Capuselli
இணையத்தள அலுவலர்
Dec 4
0
39
Andrea Capuselli
இணையத்தள அலுவலர்
Dec 4
Andrea Capuselli
இணையத்தள அலுவலர்
Dec 4
0
37
Andrea Capuselli
இணையத்தள அலுவலர்
Dec 4
Andrea Capuselli
இணையத்தள அலுவலர்
Dec 4
0
37
Andrea Capuselli
இணையத்தள அலுவலர்
Dec 4
புது பதிவை இடவும்    ஆஃப் டாப்பிக்: காட்டப்பட்டது    எழுத்துரு அளவு: - / + 

= உங்கள் கடைசி வருகைக்கு அப்புறம் புதிய பதிவுகள் ( = 15 இடுகைகளுக்கும் மேல்)
= உங்கள் கடைசி வருகைக்கு அப்புறம் புதிய பதிவுகள் ஏதும் இல்லை ( = 15 இடுகைகளுக்கும் மேல்)
= விவாதப் பொருள் பூட்டப்பட்டுள்ளது (இதில் புதிய பதிவுகள் இட இயலாது)
 


மொழிபெயர்ப்பு தொழில் பற்றிய விவாத மன்றங்கள்

மொழிபெயர்ப்பு, வாய்வழி மொழிபெயர்ப்பு (interpreting) மற்றும் ஓரிடப்படுத்தல் (localization) பற்றி வெளிப்படையான விவாதங்கள்

Advanced search


PerfectIt consistency checker
Faster Checking, Greater Accuracy

PerfectIt helps deliver error-free documents. It improves consistency, ensures quality and helps to enforce style guides. It’s a powerful tool for pro users, and comes with the assurance of a 30-day money back guarantee.

More info »
Wordfast Pro
Translation Memory Software for Any Platform

Exclusive discount for ProZ.com users! Save over 13% when purchasing Wordfast Pro through ProZ.com. Wordfast is the world's #1 provider of platform-independent Translation Memory software. Consistently ranked the most user-friendly and highest value

More info »Forums
  • All of ProZ.com
  • சொல் தேடுக
  • வேலைகள்
  • மன்றங்கள்
  • Multiple search