மொழிபெயர்ப்பு தொழில் பற்றிய விவாத மன்றங்கள்

மொழிபெயர்ப்பு, வாய்வழி மொழிபெயர்ப்பு (interpreting) மற்றும் ஓரிடப்படுத்தல் (localization) பற்றி வெளிப்படையான விவாதங்கள்

புது பதிவை இடவும்    ஆஃப் டாப்பிக்: காட்டப்பட்டது    எழுத்துரு அளவு: - / + 
 
மன்றம்
பதிவு
பதிவிடுபவர்
பதில்கள்
பார்வைகள்
கடைசி பதிவு
Poll: What do you do when a casual acquaintance tells you they can translate and wants to work with you?    (இந்தப் பக்கத்துக்கு செல்லவும் 1, 2, 3, 4... 5)
ProZ.com Staff
இணையத்தள அலுவலர்
Jan 24
61
9,429
Is there a way to prevent the decline in translation rates?    (இந்தப் பக்கத்துக்கு செல்லவும் 1, 2, 3... 4)
Erwin S. Fernandez
Jun 11, 2015
49
9,772
Which music are you listening to now, in 2021?    (இந்தப் பக்கத்துக்கு செல்லவும் 1, 2, 3, 4, 5... 6)
2
228
Adieu
09:25
14
1,094
International payment came through 6% down, how best to avoid this in the future?    (இந்தப் பக்கத்துக்கு செல்லவும் 1... 2)
15
1,368
5
779
IrinaN
Mar 5
7
430
Non - registered proZ users    (இந்தப் பக்கத்துக்கு செல்லவும் 1... 2)
16
1,451
4
278
IrinaN
Oct 5, 2020
2
797
IrinaN
Mar 5
Atril Dead?    (இந்தப் பக்கத்துக்கு செல்லவும் 1... 2)
15
1,591
Milan Condak
Mar 27, 2015
7
4,625
Wanted: Black women English to Dutch translators    (இந்தப் பக்கத்துக்கு செல்லவும் 1... 2)
N/A
Mar 1
30
2,399
6
323
İlginç yazılar    (இந்தப் பக்கத்துக்கு செல்லவும் 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16... 17)
Adnan Özdemir
Dec 20, 2017
246
155,532
Eng2Span
May 7, 2004
14
2,102
8
996
Anybody in the U.S. worried about the ProAct?    (இந்தப் பக்கத்துக்கு செல்லவும் 1, 2... 3)
33
2,699
新freelancer如何在Proz或其它渠道寻找翻译项目及定价?    (இந்தப் பக்கத்துக்கு செல்லவும் 1... 2)
Jianrong Sun
Aug 19, 2019
26
6,448
Yao Lu
Mar 4
N/A
Mar 4
1
256
0
112
Beware of 'Riham' Language Met (Languagemet)    (இந்தப் பக்கத்துக்கு செல்லவும் 1, 2... 3)
Anna Mattsson
Mar 15, 2013
35
16,104
Corona quarantine diary    (இந்தப் பக்கத்துக்கு செல்லவும் 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74... 75)
Mervyn Henderson
Mar 15, 2020
1,118
551,536
12
1,226
Adieu
Mar 4
3
274
6
253
Tariffe sempre più basse/alte ???    (இந்தப் பக்கத்துக்கு செல்லவும் 1, 2, 3, 4... 5)
Sabrina Leone
Aug 2, 2010
72
16,627
MJV
Mar 4
Patrick Wahl
Oct 4, 2018
7
1,237
1
187
Three translation agencies contacted us for MTPE and HT projects, all the same requirements.    (இந்தப் பக்கத்துக்கு செல்லவும் 1, 2, 3, 4... 5)
Marc Svetov
Dec 6, 2020
70
15,555
8
763
Rates per minute    (இந்தப் பக்கத்துக்கு செல்லவும் 1... 2)
Marie Louise Åbom
Mar 13, 2018
20
39,004
9
877
UYARI: Dikkat Scam    (இந்தப் பக்கத்துக்கு செல்லவும் 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36... 37)
Adnan Özdemir
Jan 6, 2011
540
368,414
Hev
Mar 2
6
371
Hev
Mar 3
Poll: Do you have your own house and/or office space?    (இந்தப் பக்கத்துக்கு செல்லவும் 1... 2)
ProZ.com Staff
இணையத்தள அலுவலர்
Feb 25, 2019
17
1,162
2
216
1
181
Где берут заказы бюро переводов?    (இந்தப் பக்கத்துக்கு செல்லவும் 1... 2)
Andrei Popov
Jun 30, 2016
22
6,166
kd42
Mar 3
Perché è così difficile sfatare i miti sulla formazione del traduttore?    (இந்தப் பக்கத்துக்கு செல்லவும் 1... 2)
4
435
QUOI
Mar 3
புது பதிவை இடவும்    ஆஃப் டாப்பிக்: காட்டப்பட்டது    எழுத்துரு அளவு: - / + 

= உங்கள் கடைசி வருகைக்கு அப்புறம் புதிய பதிவுகள் ( = 15 இடுகைகளுக்கும் மேல்)
= உங்கள் கடைசி வருகைக்கு அப்புறம் புதிய பதிவுகள் ஏதும் இல்லை ( = 15 இடுகைகளுக்கும் மேல்)
= விவாதப் பொருள் பூட்டப்பட்டுள்ளது (இதில் புதிய பதிவுகள் இட இயலாது)
 


மொழிபெயர்ப்பு தொழில் பற்றிய விவாத மன்றங்கள்

மொழிபெயர்ப்பு, வாய்வழி மொழிபெயர்ப்பு (interpreting) மற்றும் ஓரிடப்படுத்தல் (localization) பற்றி வெளிப்படையான விவாதங்கள்

Advanced search


SDL Trados Studio 2021 Freelance
The leading translation software used by over 270,000 translators.

SDL Trados Studio 2021 has evolved to bring translators a brand new experience. Designed with user experience at its core, Studio 2021 transforms how new users get up and running and helps experienced users make the most of the powerful features.

More info »
CafeTran Espresso
You've never met a CAT tool this clever!

Translate faster & easier, using a sophisticated CAT tool built by a translator / developer. Accept jobs from clients who use SDL Trados, MemoQ, Wordfast & major CAT tools. Download and start using CafeTran Espresso -- for free

More info »Forums
  • All of ProZ.com
  • சொல் தேடுக
  • வேலைகள்
  • மன்றங்கள்
  • Multiple search