மூல மொழி: இலக்கு மொழி:
துறைகள்:
தேடல் சொல் (கட்டயமில்லை):
Types:  மொழிபெயர்ப்பு வேலைகள்  துபாஷி வேலைகளை  வரக்கூடிய வேலைகள்
மேம்பட்ட தேடல் முறை | எல்லாவற்றையும் பார்க்கவும்

நேரம் மொழிகள் வேலை விவரங்கள் இடுகை இட்டது
வேலையளிப்பவர் இணைப்பு
வேலையளிப்பவர் சராசரி LWA Likelihood of working again தகுநிலை
முதலாவது   முந்தியது 1 2 3 4 5 6 7 8 9 அடுத்தது   கடைசி
03:33
Mar 5
TRADUCCION DE FOTOS E IMAGENES TEMA AMBIENTAL
Translation, Other: traducccion de fotos e imagenes

மென்பொருள்: Microsoft Word, Adobe Acrobat
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Past quoting deadline
03:20
Mar 5
Japanese-Korean,manual,250K+,Trados
Translation, Checking/editing

Professional member
LWA: 4.7 out of 5
4.7 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
03:19
Mar 5
Korean to Thai/Indonesian Freelancers Needed
Translation, Transcreation

Blue Board outsourcer
LWA: 4.7 out of 5
4.7 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
03:18
Mar 5
Japanese-English,manuals,Trados,250K+,GSL China
Translation, Checking/editing

Professional member
LWA: 4.7 out of 5
4.7 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
02:50
Mar 5
All-You-Can-Translate Spanish-English
Translation, MT post-editing

நற்சான்றளித்தல்: தேவையானது
Blue Board outsourcer
No entries
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
02:26
Mar 5
Calling English to Spanish (Spain) Translators
Translation
(வரக்கூடிய)

Blue Board outsourcer
LWA: 4 out of 5
4 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
01:44
Mar 5
Spanish-Hindi Urgent Job
Translation

ProZ.com Business member
LWA: 5 out of 5
ProZ.com Business member
5 Past quoting deadline
01:27
Mar 5
English -Japanese,Trados,Medical ,long-lasting project
Translation, Checking/editing

Professional member
LWA: 4.7 out of 5
4.7 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
01:23
Mar 5
Bosnian/Serbian/Russian into English
Translation, Transcription

Professional member
LWA: 4.5 out of 5
4.5 Past quoting deadline
00:53
Mar 5
French- Japanese
Translation

மென்பொருள்: Adobe Acrobat
நாடு: தென் கொரியா
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Past quoting deadline
00:21
Mar 5
Foreign Exchange Software, Excel, 6K Words, TRADOS
Translation

Professional member
LWA: 4.4 out of 5
4.4 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
00:06
Mar 5
Work From Home / German ASR Project
Translation, Transcription, Copywriting, Subtitling, Translation, Native speaker conversation

ProZ.com Business Enterprise member
ProZ.com Business Enterprise member
No record
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
23:54
Mar 4
English-only transcription work
Transcription
(வரக்கூடிய)

நாடு: யுனைடட் ஸ்டேத்ஸ்
Logged in visitor
No record
Past quoting deadline
23:19
Mar 4
1 மேலதிக ஜோடிகள் Community interpreters in Greensboro, NC
Interpreting, Consecutive

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5
9
Quotes
22:07
Mar 4
Short Letter in Portuguese
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Past quoting deadline
21:49
Mar 4
Greek to Spanish , 220 word Certificate
Translation

Professional member
LWA: 5 out of 5
5 Past quoting deadline
21:02
Mar 4
Translation of legal documents and interview transcripts, 621,000 words
Translation

மென்பொருள்: Microsoft Word, Adobe Acrobat
Logged in visitor
No record
Past quoting deadline
20:45
Mar 4
Traducción Tema Ambiental
Translation

மென்பொருள்: SDL TRADOS, Microsoft Word,
Adobe Acrobat
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Past quoting deadline
20:29
Mar 4
Urgent 34-minute Turkish show for English subtitling
Subtitling, Captioning, Subtitling, Time Coding

ProZ.com Business Plus member
LWA: 4.8 out of 5
ProZ.com Business Plus member
4.8 Past quoting deadline
20:29
Mar 4
Amharic Linguists Needed
Translation
(வரக்கூடிய)

நாடு: யுனைடட் ஸ்டேத்ஸ்
Blue Board outsourcer
LWA: 4.7 out of 5
4.7
8
Quotes
19:51
Mar 4
English>Romanian translation
Translation

உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
LWA: 4.9 out of 5
4.9 Past quoting deadline
19:48
Mar 4
Icelandic to English translation, URGENT
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Past quoting deadline
18:51
Mar 4
Tagalog and Vietnamese Translators
Translation
(வரக்கூடிய)

நாடு: யுனைடட் ஸ்டேத்ஸ்
Logged in visitor
No record
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
18:42
Mar 4
Needed Russian VO artists/ Female!
Voiceover

Professional member
LWA: 5 out of 5
5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
18:34
Mar 4
1 Page document Arabic to English
Translation

Professional member
LWA: 4.5 out of 5
4.5 Past quoting deadline
18:24
Mar 4
clinical and personal injury interpretation
Interpreting, Consecutive

நாடு: யுனைடட் கிங்டம்
நற்சான்றளித்தல்: தேவையானது
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Past quoting deadline
18:09
Mar 4
German to Italian Translators Required | Urgent Project
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 4.8 out of 5
4.8 Past quoting deadline
17:18
Mar 4
IT>EN MTPE T&C
MT post-editing

ProZ.com Business Plus member
LWA: 3.7 out of 5
ProZ.com Business Plus member
3.7 Past quoting deadline
17:08
Mar 4
Textos Turísticos, Word
Translation
(வரக்கூடிய)

மென்பொருள்: Microsoft Word
ProZ.com Business Plus member
LWA: 5 out of 5
ProZ.com Business Plus member
5
34
Quotes
16:40
Mar 4
Linguistic/cultural survey (Thai) - 1 hour
Summarization

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Past quoting deadline
16:40
Mar 4
Linguistic/cultural survey (Thai) - 1 hour
Summarization

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Past quoting deadline
16:18
Mar 4
Storyline localizaiton from translated material
Other: Storyline Localization

Blue Board outsourcer
LWA: 4.8 out of 5
4.8
26
Quotes
16:17
Mar 4
Collot Baca Localization is looking for English reviewers
Subtitling, Checking/Editing/QC

ProZ.com Business Plus member
LWA: 4.8 out of 5
ProZ.com Business Plus member
4.8 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
16:01
Mar 4
Kirghiz to English, 4 pages, General
Translation

ProZ.com Business Plus member
LWA: 5 out of 5
ProZ.com Business Plus member
5 Past quoting deadline
15:53
Mar 4
Institutional videos, 1200 words, Trados, online platform
Translation, Checking/editing

Professional member
LWA: 4.9 out of 5
4.9 Past quoting deadline
15:53
Mar 4
IFU for orthopaedic footwear (1050 words)
Checking/editing

மென்பொருள்: SDL TRADOS, memoQ
ProZ.com Business member
LWA: 5 out of 5
ProZ.com Business member
5 Past quoting deadline
15:50
Mar 4
TRANSLATION: French - German
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
15:50
Mar 4
4 மேலதிக ஜோடிகள் Translators needed for Multiple language pairs
Translation
(வரக்கூடிய)

ProZ.com Business Enterprise member
LWA: 4.9 out of 5
4.9 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
15:46
Mar 4
IFU for orthopaedic footwear (1050 words)
Translation, Checking/editing

மென்பொருள்: SDL TRADOS, memoQ
ProZ.com Business member
LWA: 5 out of 5
ProZ.com Business member
5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
15:28
Mar 4
Polish to English (Sports) 60 mins
Transcription

மென்பொருள்: Aegisub
Professional member
LWA: 5 out of 5
5 Past quoting deadline
15:28
Mar 4
EN-ES (MEX) Consecutive Interpreting on Tuesday 09/03
Interpreting, Consecutive
(வரக்கூடிய)

Blue Board outsourcer
LWA: 4.9 out of 5
4.9 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
15:25
Mar 4
Doblar entrevistas previamente grabadas en video de ES a DE.
Interpreting, Simultaneous, Other: Interpret recorded videos

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Past quoting deadline
15:08
Mar 4
Gutachten zum medizinischen Nutzen von Verbandschuhen (6330 Wörter)
Translation, Checking/editing

மென்பொருள்: SDL TRADOS, memoQ
ProZ.com Business member
LWA: 5 out of 5
ProZ.com Business member
5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
15:08
Mar 4
Board game presentation / instruction to Swedish
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Past quoting deadline
15:07
Mar 4
Amazon Freelance Translators [EN-SV]
Translation, MT post-editing

ProZ.com Business member
LWA: 4.8 out of 5
ProZ.com Business member
4.8 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
15:05
Mar 4
Live subtitiling / English>English / on location UK / simultanously
Interpreting, Simultaneous, Subtitling, Captioning

Blue Board outsourcer
LWA: 4.9 out of 5
4.9 Past quoting deadline
15:04
Mar 4
Medical device Spanish translators wanted
Translation, Checking/editing, Transcription

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Past quoting deadline
14:53
Mar 4
Punjabi to English transcription + translation request
Translation, Transcription

Blue Board outsourcer
LWA: 3.9 out of 5
3.9 Past quoting deadline
14:49
Mar 4
Übersetzung DEU-VIET - diskriminierungssensible Übersetzungen
Translation
(வரக்கூடிய)

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Past quoting deadline
14:45
Mar 4
English To Japanese
Translation

ProZ.com Business Enterprise member
LWA: 5 out of 5
ProZ.com Business Enterprise member
5 Past quoting deadline
முதலாவது   முந்தியது 1 2 3 4 5 6 7 8 9 அடுத்தது   கடைசி


Translation industry jobs
Jobs posted by outsourcers seeking quotes from language professionals.Try jobs for mobile
Browse jobs and manage your quotes anytime, anywhere (member-only).


You may be interested in this ProZ.com Wiki article on risk management for translators and interpreters.

The Blue Board is a searchable database of language job outsourcers with feedback from service providers, and an important risk management tool. ProZ.com members have full access to the Blue Board.

Does this job require a CAT Tool or additional skills? Join your colleagues in purchasing software at the lowest price on the planet via ProZ.com Translator Group Buy, or improve your skills by taking one of the 100's of ProZ.com translator training courses.
SDL Trados Business Manager Lite
SDL Trados Business Manager Lite helps to simplify and speed up some of the daily tasks, such as invoicing and reporting, associated with running your freelance translation business.
SDL Trados Studio 2021 Freelance
SDL Trados Studio 2021 has evolved to bring translators a brand new experience. Designed with user experience at its core, Studio 2021 transforms how new users get up and running and helps experienced users make the most of the powerful features.

Your current localization setting

தமிழ்

Select a language

Jobs
  • All of ProZ.com
  • சொல் தேடுக
  • வேலைகள்
  • மன்றங்கள்
  • Multiple search