மூல மொழி: இலக்கு மொழி:
துறைகள்:
தேடல் சொல் (கட்டயமில்லை):
Types:  மொழிபெயர்ப்பு வேலைகள்  துபாஷி வேலைகளை  வரக்கூடிய வேலைகள்
மேம்பட்ட தேடல் முறை | எல்லாவற்றையும் பார்க்கவும்

நேரம் மொழிகள் வேலை விவரங்கள் இடுகை இட்டது
வேலையளிப்பவர் இணைப்பு
வேலையளிப்பவர் சராசரி LWA Likelihood of working again தகுநிலை
முதலாவது   முந்தியது 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 அடுத்தது   கடைசி
10:04
Mar 4
4900 Wörter von DEUTSCH nach ENGLISCH (VEREIDIGUNG erforderlich!)
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 4.3 out of 5
4.3 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
10:03
Mar 4
Short text from website SP into EN and FR
Translation

மென்பொருள்: SDL TRADOS
நாடு: ஸ்பெயின்
நற்சான்றளித்தல்: தேவையானது
Professional member
LWA: 5 out of 5
5 Past quoting deadline
10:03
Mar 4
5 மேலதிக ஜோடிகள் Machine-Translation Post Editors
MT post-editing

ProZ.com Business Plus member
LWA: 4.5 out of 5
ProZ.com Business Plus member
4.5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
10:01
Mar 4
FR-ES - Industrie - Projets à long terme
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5
31
Quotes
09:52
Mar 4
Interface and topic language for Russian learning website, 19K words
Translation

Blue Board outsourcer
No entries
48
Quotes
09:47
Mar 4
Patent report, EN>CZ
Translation

மென்பொருள்: SDL TRADOS, SDLX,
Wordfast
ProZ.com Business member
LWA: 5 out of 5
ProZ.com Business member
5 Past quoting deadline
09:40
Mar 4
Looking for DELU linguists - Luxury Automotive Industry
Translation, Copywriting, Transcreation

ProZ.com Business Plus member
ProZ.com Business Plus member
No entries
Past quoting deadline
09:36
Mar 4
Chinese to Brazilian Portuguese Translators, NetEase Youdao, Game Translation
Translation, Checking/editing

மென்பொருள்: SDL TRADOS, MemSource Cloud
Logged in visitor
No record
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
09:36
Mar 4
ZH<>EN freelancer with 3D printing translation experience
Translation

மென்பொருள்: SDL TRADOS, memoQ
நற்சான்றளித்தல்: தேவையானது
Blue Board outsourcer
LWA: 4.7 out of 5
4.7
1
Quotes
09:32
Mar 4
Traductor jurado DE>ES con acreditación HPS
Translation

உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
ProZ.com Business member
LWA: 5 out of 5
ProZ.com Business member
5 Past quoting deadline
09:31
Mar 4
Interface language for language learning websites, 15K words
Translation

Blue Board outsourcer
No entries
127
Quotes
09:30
Mar 4
Blog translator , English to Russian
Translation

ProZ.com Business member
ProZ.com Business member
No record
மூடப்பட்டது
09:30
Mar 4
Blog translator , English to Russian
Translation

ProZ.com Business member
ProZ.com Business member
No record
மூடப்பட்டது
09:28
Mar 4
6 மேலதிக ஜோடிகள் Subtitle/close captioning expert required
Subtitling, Captioning
(வரக்கூடிய)

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
09:24
Mar 4
En-Armenian, 360000 words, 2 weeks, trados
Translation

மென்பொருள்: SDL TRADOS, Wordfast
நாடு: ஈஸ்த் தீமோர்
Blue Board outsourcer
LWA: 4.7 out of 5
4.7
6
Quotes
09:16
Mar 4
7 மேலதிக ஜோடிகள் MEDICAL TRANSLATORS AND INTERPRETERS ALL LANGUAGES 10K words per month
Translation, Checking/editing, Subtitling, Translation, Native speaker conversation, Other: Interpreting

நற்சான்றளித்தல்: தேவையானது
Logged in visitor
No record
Past quoting deadline
09:14
Mar 4
Urgent need for linguists - EN > DE short message texts project
Translation

ProZ.com Business Plus member
LWA: 3.7 out of 5
ProZ.com Business Plus member
3.7 Past quoting deadline
09:13
Mar 4
Native Chamorro Linguist needed for ongoing project
Translation
(வரக்கூடிய)

மென்பொருள்: SDL TRADOS, Microsoft Word,
Microsoft Excel, memoQ, Microsoft Office Pro,
CaptionMaker/MacCaption
Blue Board outsourcer
LWA: 3.8 out of 5
3.8 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
09:12
Mar 4
Italian to English translation
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 4.3 out of 5
4.3 Past quoting deadline
09:11
Mar 4
Editing - IFUs dentistry - 4500 words
Checking/editing

மென்பொருள்: SDL TRADOS, memoQ
ProZ.com Business member
LWA: 5 out of 5
ProZ.com Business member
5 மூடப்பட்டது
09:04
Mar 4
English to Simplified Chinese Freelance Translators
Translation

Blue Board outsourcer
4.2 மூடப்பட்டது
09:02
Mar 4
1 மேலதிக ஜோடிகள் Name testing for Luxembourgish
Other: Name testing

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Past quoting deadline
09:02
Mar 4
Seeking native English-speaking Japanese-to-English translators
Translation, Checking/editing, MT post-editing, Transcreation
(வரக்கூடிய)

Blue Board outsourcer
No entries
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
08:49
Mar 4
4779 Wörter von DEUTSCH nach ARABISCH (VEREIDIGUNG erforderlich!)
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 4.3 out of 5
4.3 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
08:49
Mar 4
4735 Wörter von SLOWENISCH nach DEUTSCH
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 4.3 out of 5
4.3 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
08:44
Mar 4
4881 Wörter von CHINESISCH nach DEUTSCH
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 4.3 out of 5
4.3 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
08:40
Mar 4
4975 Wörter von CHINESISCH nach DEUTSCH
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 4.3 out of 5
4.3 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
08:40
Mar 4
DE > EN Chemistry revision 2300 words TRADOS
Checking/editing

ProZ.com Business Plus member
LWA: 3.7 out of 5
ProZ.com Business Plus member
3.7 Past quoting deadline
08:40
Mar 4
Legal and tecnical documents for construction and civil engineering company
Translation
(வரக்கூடிய)

ProZ.com Business Plus member
LWA: 5 out of 5
ProZ.com Business Plus member
5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
08:37
Mar 4
Respiratory Illness Patient Questionnaire - Updates
Translation, Checking/editing, Other: Translation Teleconference

மென்பொருள்: Microsoft Word
நற்சான்றளித்தல்: நற்சான்றளித்தல்: தேவையானது
உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
LWA: 4.8 out of 5
4.8 Past quoting deadline
08:36
Mar 4
Proofreading of finance related texts - 3 year project
Checking/editing
(வரக்கூடிய)

ProZ.com Business member
LWA: 5 out of 5
ProZ.com Business member
5
2
Quotes
08:36
Mar 4
Перевод с английского на русский язык (IT, разработка)
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
08:32
Mar 4
Prevajanje finančnih besedil v obdobju 3 let
Translation, Checking/editing, MT post-editing
(வரக்கூடிய)

ProZ.com Business member
LWA: 5 out of 5
ProZ.com Business member
5
2
Quotes
08:32
Mar 4
Prevajanje finančnih besedil v obdobju 3 let
Translation, Checking/editing, MT post-editing
(வரக்கூடிய)

ProZ.com Business member
LWA: 5 out of 5
ProZ.com Business member
5
0
Quotes
08:24
Mar 4
Translation for HR software application (4,500 words)
Translation

நற்சான்றளித்தல்: தேவையானது
Logged in visitor
No record
மூடப்பட்டது
08:23
Mar 4
Freelance Checkers- Korean to English- Plastic & Reconstructive Surgery
Translation, Checking/editing
(வரக்கூடிய)

Blue Board outsourcer
LWA: 3.9 out of 5
3.9 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
08:17
Mar 4
Freelance TranslatorsCheckers- Korean to English - Rehabilitation Sciences
Translation, Checking/editing
(வரக்கூடிய)

Blue Board outsourcer
LWA: 3.9 out of 5
3.9 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
08:13
Mar 4
Looking for an English to Norwegian Language Specialist
Translation, Checking/editing
(வரக்கூடிய)

Blue Board outsourcer
LWA: 4.7 out of 5
4.7 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
08:02
Mar 4
中德游戏类翻译
Translation

Professional member
LWA: 4.3 out of 5
4.3 Past quoting deadline
07:58
Mar 4
Freelance TranslatorsCheckers- Korean to English - Sociology
Translation, Checking/editing
(வரக்கூடிய)

Blue Board outsourcer
LWA: 3.9 out of 5
3.9 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
07:53
Mar 4
French-Romanian translator
Translation

மென்பொருள்: SDL TRADOS
Professional member
LWA: 5 out of 5
5 Past quoting deadline
07:50
Mar 4
English>Japanese MT post-editing, IT(game) relevant, Memource
Translation, MT post-editing, Subtitling, Captioning, Subtitling, Translation

மென்பொருள்: SDL TRADOS, XTM,
MemSource Cloud
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
07:36
Mar 4
Medical instruments, 5000 words. English > Bulgaria
Translation, Checking/editing

மென்பொருள்: Microsoft Word
நாடு: பல்கேரியா
Blue Board outsourcer
LWA: 4.5 out of 5
4.5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
07:32
Mar 4
Russian to English freelance editor (Finance)
Translation

மென்பொருள்: memoQ
நாடு: ரஷ்ய கூட்டுறவு
ProZ.com Business member
LWA: 4 out of 5
ProZ.com Business member
4 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
07:30
Mar 4
Transcription project for Australian English Speakers
Transcription

நாடு: ஆஸ்திரேலியா
ProZ.com Business Enterprise member
LWA: 3.8 out of 5
3.8
0
Quotes
07:19
Mar 4
Transcription for a long term E-learning project
Transcription

Blue Board outsourcer
No entries
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
07:17
Mar 4
English to Spanish
Translation

உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
LWA: 4.5 out of 5
4.5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
06:56
Mar 4
Looking for English to Urdu (Pakistani) reviewer.
Translation, Checking/editing

Professional member
LWA: 4.7 out of 5
4.7 Past quoting deadline
06:55
Mar 4
5 மேலதிக ஜோடிகள் Consecutive Interpreters/Linguist based in Hong Kong
Interpreting, Consecutive

Blue Board outsourcer
LWA: 3.9 out of 5
3.9 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
06:24
Mar 4
[Iyuno] Japanese - Vietnamese Subtitle Translator/Proofreader
Subtitling, Checking/Editing/QC, Subtitling, Translation
(வரக்கூடிய)

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
முதலாவது   முந்தியது 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 அடுத்தது   கடைசி


Translation industry jobs
Jobs posted by outsourcers seeking quotes from language professionals.Try jobs for mobile
Browse jobs and manage your quotes anytime, anywhere (member-only).


You may be interested in this ProZ.com Wiki article on risk management for translators and interpreters.

The Blue Board is a searchable database of language job outsourcers with feedback from service providers, and an important risk management tool. ProZ.com members have full access to the Blue Board.

Does this job require a CAT Tool or additional skills? Join your colleagues in purchasing software at the lowest price on the planet via ProZ.com Translator Group Buy, or improve your skills by taking one of the 100's of ProZ.com translator training courses.
SDL MultiTerm 2021
By providing access to all those involved in applying terminology (such as engineers, marketers, translators, and terminologists), our terminology management solution ensures consistent and high-quality content from source through to translation.
Protemos translation business management system
The system lets you keep client/vendor database, with contacts and rates, manage projects and assign jobs to vendors, issue invoices, track payments, store and manage project files, generate business reports on turnover profit per client/manager etc.

Your current localization setting

தமிழ்

Select a language

Jobs
  • All of ProZ.com
  • சொல் தேடுக
  • வேலைகள்
  • மன்றங்கள்
  • Multiple search