மூல மொழி: இலக்கு மொழி:
துறைகள்:
தேடல் சொல் (கட்டயமில்லை):
Types:  மொழிபெயர்ப்பு வேலைகள்  துபாஷி வேலைகளை  வரக்கூடிய வேலைகள்
மேம்பட்ட தேடல் முறை | எல்லாவற்றையும் பார்க்கவும்

நேரம் மொழிகள் வேலை விவரங்கள் இடுகை இட்டது
வேலையளிப்பவர் இணைப்பு
வேலையளிப்பவர் சராசரி LWA Likelihood of working again தகுநிலை
10:38
Apr 19
A female Kurdish VO artist
Voiceover

ProZ.com Business member
ProZ.com Business member
No record
Past quoting deadline
14:05
Apr 18
Request for Kurdish (Iraq and Kurmanji)and Persian Linguists
Translation
(வரக்கூடிய)

Professional member
LWA: 5 out of 5
5 Past quoting deadline
10:34
Apr 12
7 மேலதிக ஜோடிகள் Freelance translators, Trados, MemoQ, memsource
Translation
(வரக்கூடிய)

மென்பொருள்: SDL TRADOS, Wordfast,
memoQ, MemSource Cloud
Blue Board outsourcer
No entries
மூடப்பட்டது