மூல மொழி: இலக்கு மொழி:
துறைகள்:
தேடல் சொல் (கட்டயமில்லை):
Types:  மொழிபெயர்ப்பு வேலைகள்  துபாஷி வேலைகளை  வரக்கூடிய வேலைகள்
மேம்பட்ட தேடல் முறை | எல்லாவற்றையும் பார்க்கவும்

நேரம் மொழிகள் வேலை விவரங்கள் இடுகை இட்டது
வேலையளிப்பவர் இணைப்பு
வேலையளிப்பவர் சராசரி LWA Likelihood of working again தகுநிலை
12:04
May 5
Freelance English to Kurdish translation opportunity
Translation, Checking/editing

ProZ.com Business Plus member
LWA: 4.9 out of 5
ProZ.com Business Plus member
4.9
3
Quotes
17:25
Apr 29
5 மேலதிக ஜோடிகள் LinguaSiberica is hiring! Expanding the database for ARABIC <> KOREAN, JAPANESE, PORTUGUESE, KURDISH, POLISH translators
Translation
(வரக்கூடிய)

Blue Board outsourcer
No entries
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
09:23
Apr 28
Liaison Interpreting EN- KURDISH, 1 hour max., LEEDS, 3 June 2021
Interpreting, Liaison

நாடு: யுனைடட் கிங்டம்
ProZ.com Business member
LWA: 5 out of 5
ProZ.com Business member
5 Past quoting deadline
10:23
Apr 27
Kurdish Voiceover
Voiceover
(வரக்கூடிய)

Blue Board outsourcer
No entries
Past quoting deadline