மூல மொழி: இலக்கு மொழி:
துறைகள்:
தேடல் சொல் (கட்டயமில்லை):
Types:  மொழிபெயர்ப்பு வேலைகள்  துபாஷி வேலைகளை  வரக்கூடிய வேலைகள்
மேம்பட்ட தேடல் முறை | எல்லாவற்றையும் பார்க்கவும்

நேரம் மொழிகள் வேலை விவரங்கள் இடுகை இட்டது
வேலையளிப்பவர் இணைப்பு
வேலையளிப்பவர் சராசரி LWA Likelihood of working again தகுநிலை
08:18
May 4
English to Karen Translation and Voice Over, 2000 words
Translation, Voiceover

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Past quoting deadline
07:37
May 3
Urgent: Interpreters for VRI Proj. - English <> Karen
Interpreting, Consecutive, Interpreting, Phone

Professional member
LWA: 5 out of 5
5
2
Quotes
23:22
Apr 30
English to Karen 570 words
Translation

ProZ.com Business Plus member
LWA: 5 out of 5
ProZ.com Business Plus member
5 Past quoting deadline
20:26
Apr 30
4-minute Voice-over DIY home (female preferred)
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Past quoting deadline
20:25
Apr 30
4-minute Voice-over DIY home (female preferred)
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Past quoting deadline
20:07
Apr 27
Untimed 540 word text in Karen
Voiceover

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Past quoting deadline