New job posting form available (beta)
Try out a new, streamlined job posting form.

Post a job

Step 1
Describe your job
Step 2
Budget and confirmation

ஏற்கனவே பதிவு செய்து கொண்டு விட்டீர்களா? இபோது லாகின் செய்யவும்
இன்னும் பதிவு செய்து கொள்ளவில்லையா? இடுகை இடுவதற்கு முன்னால் லாகின் செய்யவும்.

Job type
*  ஒரு தேவைப்படும் துறையைக் குறிக்கிறது.
உங்கள் தொடர்பு தகவல்கள்
Make sure you provide full and accurate contact details as required by job posting rules. Your job may be removed by site staff if information does not comply with these rules.

Keep in mind that information entered for your job will be visible to site staff even when you do not chose to show it publicly.
* முதல் பெயர்
* கடைசி பெயர்
* பிரதிநிதித்துவம்
URL  
உள்ளடக்கவும் http://
* மின்னஞ்சல் முகவரி  
* முகவரி  
* நகரம்  
மாநிலம்/பிரதேசம்/மண்டலம்  
* அஞ்சல் குறியீட்டு எண்  
* நாடு  
* தொலைபேசி எண்  
விரும்பப்படும் வடிவமைப்பு: +நாட்டின் குறியீடு (பிரதேச/நகரக் குறியீடு) 12345678 நீட்சி123
தொலைநகல் எண்  
விரும்பப்படும் வடிவமைப்பு: +நாட்டின் குறியீடு (பிரதேச/நகரக் குறியீடு) 12345678 நீட்சி123


உங்கள் வேலை பற்றிய விவரங்கள்

COVID-related jobs are given more visibility. Please check this option only if your project includes content related to the COVID outbreak.
* தேவைப்படும் சேவைகள்
Other service:
* தலைப்பு Tips on writing a good summary
Good: "Auto manual, 20k words, TRADOS", "Short medical translation"
Bad: "Spanish > English Translation", "Interpreting job"
* வேலை / பிராஜக்ட் பற்றிய விவரங்கள்
The more concise, specific information you can provide on this job/project, the easier it will be for providers to evaluate and respond to your post.
விவாதிக்கவும்:
  • வாசகங்களுக்கான விவாதப் பொருள்
  • மூலப் பொருட்கள்
  • உதவியாகவுள்ள நோக்கீடுகள் (references)
  • மேசைக்கணினியில் அச்சடித்தல்
  • திட்டத்துக்கான காலவரம்புகள்
Note: Do NOT enter rate or payment information here.
(Ex: .10 USD per word, etc.)
* மொழிகள்
மூல மொழி(கள்)
இலக்கு மொழி(கள்)
    
You can choose up to 12 language pairs.
மொழி வேறுபாடு:
இந்த இலக்கு மொழி(கள்) கொண்டுள்ள மொழி வேறுபாடுகளை தயவு செய்து விவரிக்கவும்
* Subject field
*  Other field - please specify
உதாரணங்கள்: நுண்ணுயிரியியல், ஒழுக்கவியல்/மரபியல்
மாதிரி வாசகங்கள்
(Strongly recommended)
If possible, please include a short excerpt from the text to be translated. This will help the service provider come up with a more accurate quote. There is a limit of 500 characters.
Confidentiality level
(Optional. Not intended as a replacement for NDA or other confidentiality agreement)
Some jobs involve confidential material. What security level would you assign to this particular job?.வேலை அளவு
ஆயிரத்துக்கான இடத்தை குறிக்க ஒரு காற்புள்ளியோ (,) அல்லது முற்றுப்புள்ளியோ (.) உபயோகிக்காதீர்கள்.
நிறுவனத்தின் இடத்திலா?
மூல வடிவமைப்பு
மூல வடிவமைப்பு குறிப்புகள்
வேலையை சமர்ப்பிக்கும் வடிவம்
வேலையை சமர்ப்பிக்கும் வடிவம் பற்றிய குறிப்புகள்
* விலைப்புள்ளிகள் அளிக்கக் காலக்கெடு The deadline by which quotes must be submitted Time zone: GMT
Time now: May 8 15:56 GMT
* வேலை முடிக்கக் கெடு The deadline for delivery of the work Time zone: GMT
Time now: May 8 15:56 GMT
இந்த வேலையை விவரிக்கும் உரல்


சேவையளிப்பவர் தேவைகள் (கட்டாயமில்லை)
கீழ்கண்ட அளவுகோள்களை பூர்த்தி செய்பர்களை குறிவைத்து உங்கள் வேலையிடுகையை அமைக்கலாம். "விரும்பப்பட்டவை" தேர்ந்தெடுத்தால் யார் வேண்டுமானாலும் உங்களுக்கு விலைப்புள்ளிகள் அனுப்பலாம், ஆனால் நீங்கள் கேட்கும் அளவுகோல்கள் அவர்களுக்கு வெளிப்படையாகத் தெரியும். "தேவையானவை" தேர்ந்தெடுத்தால் குறிப்பிட்டுள்ள அளவுகோல்களை பூர்த்தி செய்பவர் மட்டுமே இந்த வேலைக்கான விலைப்புள்ளிகளை அனுப்ப இயலும்.

சேவையளிப்பவர் பற்றிய முன்விருப்பங்களை வெளியிட்டால் வேலையில் ஆர்வம் காண்பிப்பவரை மதிப்பீடு செய்வது சுலபமாகும் (ProZ.com மூலம் விலைப்புள்ளிகளை பெறும் போது).
நிபுணத்துவம்
* கவனி: இந்த அளவுகோலை பூர்த்தி செய்வதற்கு தொழில் வல்லுநர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பொதுவான துறைகளில் ஒன்றையாவது உள்ளிட வேண்டும்
குறிப்பிட்ட துறைகள்
* கவனி: இந்த அளவுகோலை பூர்த்தி செய்வதற்கு தொழில் வல்லுநர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட குறிப்பிட்ட துறைகளில் ஒன்றையாவது உள்ளிட வேண்டும்கண்ட்ரோல் விசையை கீழ்நோக்கி அழுத்தி ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட துறைகளை தேர்ந்தெடுக்கலாம்.
வேலை ஆதாரச் சான்றுகள் info
Because ProZ.com is not able to verify all credentials, this is the recommended option.
மென்பொருள்
* கவனி: தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மென்பொருள்களில் ஒன்றையாவது தொழில் வல்லுனர்கள் குறிப்பிட்டால்தான் இந்த அளவுகோல் பூர்த்தியாகும்

இந்த நிரல்களில் பரிச்சயம் இல்லாவிடின், அவற்றில் எதையும் தேர்ந்தெடுக்காதீர்கள்.


      
இடம் info
சேவை அளிப்பவர்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட நாட்டில் வசிப்பவராக இருக்க வேண்டும் என்ற நிலை வந்தால் மட்டுமே இதை பயன்படுத்தவும்.
தம்மொழி info
Selecting "Target language" will apply this preference or requirement to all of the target languages chosen for your job.
மேலதிக சேவையளிப்பவர் தேவைகள்
கோருவதைப் பரிசீலிக்கவும்:
  • வருட அனுபவம்
  • துறையில் அறிவு
  • மேற்கோள்கள்
இந்த வேலையை (கட்டணம் செலுத்தும்) ProZ.com உறுப்பினர்களுக்கு மட்டுமே உரித்தானதாக ஆக்க வேண்டுமா?
ஒரு வேலையை கட்டணம் செலுத்தும் உறுப்பினர்களுக்கு மட்டுமே உரித்தானதாக ஆக்கினால், விலைப்புள்ளிகளின் எண்ணிக்கை குறையும்.
Allow quotes from
Allow quotes from students for this job


பல்வகை
தொடர்பு கொள்ளும் வழி info
பிந்தொடரல் குறியீடு info
இந்த வேலைக்கான பணம் ஏற்பாடு செய்வது ஒரு லாபநோக்கமற்றக் குழுவா?  
(FAQ)


கவனி: இப்படிவம் மொழிசார் வேலை இடுகைகளுக்கு மட்டுமே. படிவத்தை வேறு நோக்கத்துக்காக பயன்படுத்தலாகாது.

மேலே தொடரும் முன்னால் தயவு செய்து வேலை இடுகை அகேகே படிக்கவும். இப்படிவத்தை நீங்கள் பயன்படுத்துவது அதில் உள்ள விதிகளை ஒத்துக் கொண்டதாகும்.

வேலை பதிவர்களை Blue Board-ல் சேர்க்க இயலும். Blue Board என்பது ஒரு முழுமையான தேடக்கூடிய தரவு வைப்பகமாகும். இதில் ProZ.com பயனர்களால் உள்ளிடப்பட்ட வேலையளிப்பவர்கள் பற்றிய விவரங்கள் மற்றும் அவர்தம் இடக்குறிப்புகளை காணலாம்.