மூல மொழி: இலக்கு மொழி:
துறைகள்:
தேடல் சொல் (கட்டயமில்லை):
Types:  மொழிபெயர்ப்பு வேலைகள்  துபாஷி வேலைகளை  வரக்கூடிய வேலைகள்
மேம்பட்ட தேடல் முறை | எல்லாவற்றையும் பார்க்கவும்

நேரம் மொழிகள் வேலை விவரங்கள் இடுகை இட்டது
வேலையளிப்பவர் இணைப்பு
வேலையளிப்பவர் சராசரி LWA Likelihood of working again தகுநிலை
15:16
Apr 20
EN>Somali, Bengali, Arabic (Sudan)
Translation

Blue Board outsourcer
4.9 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
11:04
Apr 20
أوراق محادثة
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 4.2 out of 5
4.2 Past quoting deadline
03:39
Apr 20
6 மேலதிக ஜோடிகள் Onsite Consecutive Interpreters in Singapore
Interpreting, Consecutive

Blue Board outsourcer
LWA: 4 out of 5
4 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
03:25
Apr 20
Eng-Arabic Marketing Copywriter/Content Writer
Translation, Copywriting, Transcreation

Blue Board outsourcer
LWA: 4 out of 5
4 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
15:50
Apr 19
Seeking Certified Medical Translators- Arabic
Translation
(வரக்கூடிய)

மென்பொருள்: SDL TRADOS
Blue Board outsourcer
5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
21:48
Apr 18
Finalization Team Member
Translation, Checking/editing, Other: Formatting

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
07:50
Apr 18
LangPros New Coopeartion - Arabic Transcreator Needed
Transcreation
(வரக்கூடிய)

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5
11
Quotes
10:06
Apr 17
4 மேலதிக ஜோடிகள் please write title lile this Chinese into English,vietnamese,indonesian,malaysian,japanese,korean,arabic,thai Translators needed (big volume)
Translation

ProZ.com Business member
ProZ.com Business member
No record
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
13:24
Apr 16
5 மேலதிக ஜோடிகள் Qualified freelance linguists | Culture/personal development | Long-term collaboration
Translation
(வரக்கூடிய)

மென்பொருள்: SDL TRADOS
Logged in visitor
No record
மூடப்பட்டது
07:09
Apr 16
Traducteurs arabe-français (URGENT!!!)
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Past quoting deadline
02:43
Apr 16
Onsite Arabic/Spanish/French/Russian Interpreter in Singapore
Interpreting, Simultaneous

Blue Board outsourcer
LWA: 4 out of 5
4 Past quoting deadline
19:34
Apr 15
Arabic Interpreting, New York 14th Congressional District
Interpreting, Consecutive, Interpreting, Simultaneous

ProZ.com Business member
ProZ.com Business member
4.7
4
Quotes
15:12
Apr 15
English-Arabic
Translation

ProZ.com Business member
LWA: 4.6 out of 5
4.6 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
11:12
Apr 15
Source French Multi Language Museum Content Project
Translation

Professional member
LWA: 4.3 out of 5
4.3 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
08:07
Apr 15
EN/DE>AR translation job of a residence certificate -certified translation by t
Translation, Other: certified translation by translator and notary public

ProZ.com Business member
ProZ.com Business member
5 Past quoting deadline
08:05
Apr 15
5 மேலதிக ஜோடிகள் VO artists wanted-Ongoing project - JA/ZH-S/ZH-T_HK/KO/FR/PRBT/ES/AR/SA/DE/IN/MS
Voiceover

ProZ.com Business Plus member
LWA: 5 out of 5
ProZ.com Business Plus member
5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
06:58
Apr 15
3 மேலதிக ஜோடிகள் Supports de communication et information – Secteur public – Appels d’offres
Translation, Checking/editing, MT post-editing, Subtitling, Captioning, Subtitling, Checking/Editing/QC, Subtitling, Translation
(வரக்கூடிய)

மென்பொருள்: SDL TRADOS
உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Logged in visitor
No record
213
Quotes
09:57
Apr 14
General conversations, 56K, online tool
Translation

Professional member
LWA: 4.4 out of 5
4.4 Past quoting deadline
16:51
Apr 13
Moroccan Arabic to MSA
Translation

மென்பொருள்: Aegisub, Belle Nuit Subtitler,
CaptionHub, CaptionMaker/MacCaption, DivXLand Media Subtitler,
EZTitles, FinalSub, fiveLoadSub,
MovieCaptioner, Subtitle Edit, Subtitle Editor,
Subtitle Workshop, Titlevision Submachine, Captiz
நாடு: மொரொக்கொ
Blue Board outsourcer
5 மூடப்பட்டது
12:07
Apr 13
English <> Arabic translation, 1952 words, long-term
Translation

Blue Board outsourcer
No entries
மூடப்பட்டது
10:01
Apr 13
Calling English to Arabic Translators
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 4 out of 5
4 மூடப்பட்டது
07:00
Apr 13
Tunisian Adaptation
Translation, Other: Adaptation

ProZ.com Business member
LWA: 4.6 out of 5
ProZ.com Business member
4.6 Past quoting deadline
02:14
Apr 13
7 lines to translate and record
Translation

உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Professional member
LWA: 4.5 out of 5
4.5 மூடப்பட்டது
21:50
Apr 12
Arabic DTP Specialist Needed - Financial
Other: DTP

Blue Board outsourcer
LWA: 4.6 out of 5
4.6 Past quoting deadline
14:03
Apr 12
French to Arabic translation / tagline : Tourism
Translation, Checking/editing

Blue Board outsourcer
LWA: 4.9 out of 5
4.9 மூடப்பட்டது
10:34
Apr 12
7 மேலதிக ஜோடிகள் Freelance translators, Trados, MemoQ, memsource
Translation
(வரக்கூடிய)

மென்பொருள்: SDL TRADOS, Wordfast,
memoQ, MemSource Cloud
Blue Board outsourcer
No entries
மூடப்பட்டது
10:01
Apr 12
URGENT - AR (Hassaniya) Transcription project
Transcription, Subtitling, Time Coding

Blue Board outsourcer
4.9 மூடப்பட்டது
07:46
Apr 12
INFO-Broschüre Krankenhaus
Translation

மென்பொருள்: SDL TRADOS
Professional member
LWA: 4.9 out of 5
4.9 மூடப்பட்டது
06:50
Apr 12
Soft skills trainer who can speak English and Arabic
Native speaker conversation, Other: soft skills trainer who can speak English and Arabic

Blue Board outsourcer
LWA: 4.6 out of 5
4.6 Past quoting deadline
07:47
Apr 10
1 மேலதிக ஜோடிகள் Medicine related Files, Big project, Trados
Translation

ProZ.com Business member
LWA: 5 out of 5
ProZ.com Business member
5 மூடப்பட்டது
07:46
Apr 10
1 மேலதிக ஜோடிகள் Medical instruments related Files, Big project, Trados
Translation

ProZ.com Business member
LWA: 5 out of 5
ProZ.com Business member
5 மூடப்பட்டது
07:44
Apr 10
1 மேலதிக ஜோடிகள் Medicine related Files, Big project, Trados
Translation

ProZ.com Business member
LWA: 5 out of 5
ProZ.com Business member
5 மூடப்பட்டது
07:42
Apr 10
1 மேலதிக ஜோடிகள் Medicine related Files, Big project, Trados
Translation

ProZ.com Business member
LWA: 5 out of 5
ProZ.com Business member
5 மூடப்பட்டது
07:11
Apr 10
7 மேலதிக ஜோடிகள் Automobile related Files, Big project, Trados
Translation

ProZ.com Business member
LWA: 5 out of 5
ProZ.com Business member
5 மூடப்பட்டது
23:34
Apr 9
1 மேலதிக ஜோடிகள் Training content 12K-word transcript (60min video) + presentation slides
Voiceover, Subtitling, Captioning, Subtitling, Checking/Editing/QC, Subtitling, Translation
(வரக்கூடிய)

நற்சான்றளித்தல்:
ProZ.com Business Plus member
ProZ.com Business Plus member
No entries
மூடப்பட்டது
18:55
Apr 9
Translation of a simple short story for beginners in Arabic from English
Translation

நற்சான்றளித்தல்: நற்சான்றளித்தல்:
Blue Board outsourcer
No entries
மூடப்பட்டது
18:35
Apr 9
Translation of a short simple story for beginners of Arabic
Translation

நற்சான்றளித்தல்: நற்சான்றளித்தல்: நற்சான்றளித்தல்:
Blue Board outsourcer
No entries
மூடப்பட்டது