மூல மொழி: இலக்கு மொழி:
துறைகள்:
தேடல் சொல் (கட்டயமில்லை):
Types:  மொழிபெயர்ப்பு வேலைகள்  துபாஷி வேலைகளை  வரக்கூடிய வேலைகள்
மேம்பட்ட தேடல் முறை | எல்லாவற்றையும் பார்க்கவும்

நேரம் மொழிகள் வேலை விவரங்கள் இடுகை இட்டது
வேலையளிப்பவர் இணைப்பு
வேலையளிப்பவர் சராசரி LWA Likelihood of working again தகுநிலை
01:02 Seeking Internal Reviewers for EN>DE, EN>Danish, EN>Swedish (20K words/month)
Checking/editing, Subtitling, Checking/Editing/QC

மென்பொருள்: Smartling
01:02 Mar 7 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Logged in visitor
No record
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
21:35
Mar 5
DIY Craft Machine, Support Content, On-going Assignment
Translation, Checking/editing

ProZ.com Business Enterprise member
LWA: 4.4 out of 5
ProZ.com Business Enterprise member
4.4 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
16:54
Mar 5
French TO Danish AND French to Dutch
Translation, Checking/editing, Summarization, Transcription, MT post-editing, Transcreation, Subtitling, Checking/Editing/QC, Subtitling, Translation, Language instruction, Native speaker conversation

மென்பொருள்: SDL TRADOS
Blue Board outsourcer
LWA: 3.7 out of 5
3.6 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
14:16
Mar 5
Med/Pharma/Clinical Trial translation English>Scandinavian languages
Translation

நற்சான்றளித்தல்: தேவையானது
ProZ.com Business member
ProZ.com Business member
5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
11:23
Mar 5
BIG PROJECT - EN – DA/DE/FI/LT/MT
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 2.9 out of 5
2.9 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
17:08
Mar 4
Textos Turísticos, Word
Translation
(வரக்கூடிய)

மென்பொருள்: Microsoft Word
ProZ.com Business Plus member
LWA: 5 out of 5
ProZ.com Business Plus member
5
34
Quotes
14:12
Mar 4
Nordic languages, Video Games, experienced linguists, ongoing work, LQA
Translation, Checking/editing, Other: LQA
(வரக்கூடிய)

Blue Board outsourcer
LWA: 3.4 out of 5
3.4 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
14:10
Mar 4
Automotive Marketing work in Across: EN to Danish
Translation
(வரக்கூடிய)

மென்பொருள்: Across
Blue Board outsourcer
LWA: 3.5 out of 5
3.5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
12:29
Mar 4
E-learning, supply chain and sustainability management, 14k words
Translation

மென்பொருள்: SDL TRADOS
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5
6
Quotes
10:16
Mar 4
10000 Wörter Umweltschutz
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Past quoting deadline
03:26
Mar 4
English into Danish Mechanical Translation (7000 words)--- RUSH
Translation

மென்பொருள்: SDLX
நாடு: யுனைடட் ஸ்டேத்ஸ்
Blue Board outsourcer
5 Past quoting deadline
14:36
Mar 3
7 மேலதிக ஜோடிகள் BIG PROJECT - ESTONIAN TRANSLATORS
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 2.9 out of 5
2.9 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
14:23
Mar 3
English and/or German to Danish TR for the Pharmacy Industry (EN>DA, DE>DA)
Translation, Other: Proofreading

Blue Board outsourcer
LWA: 4.6 out of 5
4.6 Past quoting deadline
12:54
Mar 3
EN>DA Agricultural Machinery Ongoing Project (Across)
Translation, Checking/editing

மென்பொருள்: Across
Blue Board outsourcer
LWA: 4.9 out of 5
4.9
4
Quotes
12:36
Mar 3
EN>DA linguists needed! URGENT
Translation, Checking/editing, MT post-editing

மென்பொருள்: SDL TRADOS, Passolo,
Wordfast, Idiom, memoQ,
XTM, MemSource Cloud, Wordbee,
Plunet BusinessManager
Blue Board outsourcer
LWA: 4.9 out of 5
4.9 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
12:31
Mar 3
4 மேலதிக ஜோடிகள் Japanese subtitlers needed.
Subtitling, Time Coding, Subtitling, Translation
(வரக்கூடிய)

Blue Board outsourcer
LWA: 4 out of 5
4 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
10:42
Mar 3
English > Danish Translation
Translation
(வரக்கூடிய)

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Past quoting deadline
08:44
Mar 3
English into Danish | Real estate App
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 4.8 out of 5
4.8 Past quoting deadline
08:33
Mar 3
Danish Transcription Project
Translation, Checking/editing, Transcription, Subtitling, Checking/Editing/QC, Subtitling, Translation, Language instruction, Native speaker conversation

நாடு: ஸ்பெயின்
ProZ.com Business Plus member
ProZ.com Business Plus member
No entries
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
13:08
Mar 2
6 மேலதிக ஜோடிகள் Oversættere og translatører søges fra dansk til flere sprogkombinationer
Translation, Checking/editing, Transcription, MT post-editing, Transcreation, Subtitling, Translation

Blue Board outsourcer
No entries
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
12:06
Mar 2
Looking for FI,DA and NO linguists - Luxury Automotive Industry
Translation, Copywriting, Transcreation

ProZ.com Business Plus member
ProZ.com Business Plus member
No entries
Past quoting deadline
20:13
Mar 1
DE-DA, 9600 Wörter, Trados, Freitag 05.03. - 15 Uhr
Translation

மென்பொருள்: SDL TRADOS
ProZ.com Business Plus member
LWA: 5 out of 5
ProZ.com Business Plus member
5 Past quoting deadline
15:18
Mar 1
English into Swedish/Danish/Norwegian linguists needed
Translation, Checking/editing, MT post-editing
(வரக்கூடிய)

ProZ.com Business member
LWA: 5 out of 5
ProZ.com Business member
5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
15:01
Mar 1
Softwaretexte DE->DA/NL, Sicherheitstechnik, Passolo 2016
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 மூடப்பட்டது
11:45
Mar 1
Looking for English to Danish reviewer.
Translation, Checking/editing

Professional member
LWA: 4.7 out of 5
4.7 Past quoting deadline
09:22
Mar 1
Subtitling, Closed Captioning experts required
Subtitling, Captioning

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Past quoting deadline
09:11
Mar 1
EN-DA and EN-NL medical translators
Translation, MT post-editing
(வரக்கூடிய)

மென்பொருள்: SDL TRADOS, XTM
Professional member
LWA: 5 out of 5
5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
09:08
Mar 1
EN-CS, EN-DA and EN-NL translators - biotechnology area
Translation, MT post-editing
(வரக்கூடிய)

மென்பொருள்: SDL TRADOS, XTM
Professional member
LWA: 5 out of 5
5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
09:05
Mar 1
Google Human Judgement
Translation

ProZ.com Business member
ProZ.com Business member
No record
Past quoting deadline
07:31
Mar 1
1 மேலதிக ஜோடிகள் English to Slovak,Maltese, Swedish, Irish, Danish,Estonian
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 4.7 out of 5
4.7
62
Quotes
18:57
Feb 26
4 மேலதிக ஜோடிகள் Life Sciences Translators & Post-Editors Needed, On-going work
Translation, Checking/editing, MT post-editing
(வரக்கூடிய)

ProZ.com Business member
LWA: 3.5 out of 5
ProZ.com Business member
3.5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
09:12
Feb 26
Übersetzung einer Phrasenliste ins Dänische
Translation

Professional member
LWA: 4.9 out of 5
4.9 Past quoting deadline
08:09
Feb 26
1 மேலதிக ஜோடிகள் ENG/FRE>SWE, DAN, NOR translations
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Past quoting deadline
16:58
Feb 25
Technical Text Into Danish
Translation

மென்பொருள்: MemSource Cloud
Blue Board outsourcer
LWA: 4.7 out of 5
4.7 Past quoting deadline
14:53
Feb 25
Translation opportunity with thebigword
Translation
(வரக்கூடிய)

Blue Board outsourcer
LWA: 3.7 out of 5
3.6 Past quoting deadline
14:11
Feb 25
3 மேலதிக ஜோடிகள் BIG PROJECT - Eestonian to all EU languages
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 2.9 out of 5
2.9 மூடப்பட்டது
13:01
Feb 25
Freelance Localization Expert for Danish Audience (m/f/d)
Checking/editing

ProZ.com Business member
ProZ.com Business member
No record
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
12:45
Feb 25
Spanish to Danish subtitler needed.
Subtitling, Time Coding, Subtitling, Translation
(வரக்கூடிய)

Blue Board outsourcer
LWA: 4 out of 5
4 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
11:46
Feb 25
English<>Danish second medical opinion translations
Translation
(வரக்கூடிய)

Blue Board outsourcer
LWA: 4.9 out of 5
4.9 Past quoting deadline
09:44
Feb 25
7 மேலதிக ஜோடிகள் Traduction catalogues de puériculture
Translation
(வரக்கூடிய)

மென்பொருள்: Microsoft Word, Microsoft Excel
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 மூடப்பட்டது
09:12
Feb 25
7 மேலதிக ஜோடிகள் MEDICAL TRANSLATORS AND INTERPRETERS ALL LANGUAGES 10K words per month
Translation, Checking/editing, Subtitling, Translation, Native speaker conversation, Other: Interpreting

நற்சான்றளித்தல்: தேவையானது
Logged in visitor
No record
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
08:43
Feb 25
Looking for Danish translators
Translation

ProZ.com Business member
LWA: 5 out of 5
ProZ.com Business member
5 Past quoting deadline


Translation industry jobs
Jobs posted by outsourcers seeking quotes from language professionals.Try jobs for mobile
Browse jobs and manage your quotes anytime, anywhere (member-only).


You may be interested in this ProZ.com Wiki article on risk management for translators and interpreters.

The Blue Board is a searchable database of language job outsourcers with feedback from service providers, and an important risk management tool. ProZ.com members have full access to the Blue Board.

Does this job require a CAT Tool or additional skills? Join your colleagues in purchasing software at the lowest price on the planet via ProZ.com Translator Group Buy, or improve your skills by taking one of the 100's of ProZ.com translator training courses.
SDL MultiTerm 2021
By providing access to all those involved in applying terminology (such as engineers, marketers, translators, and terminologists), our terminology management solution ensures consistent and high-quality content from source through to translation.
TM-Town
Are you ready for something fresh in the industry? TM-Town is a unique new site for you -- the freelance translator -- to store, manage and share translation memories (TMs) and glossaries...and potentially meet new clients on the basis of your prior work.

Your current localization setting

தமிழ்

Select a language

Jobs
  • All of ProZ.com
  • சொல் தேடுக
  • வேலைகள்
  • மன்றங்கள்
  • Multiple search