மூல மொழி: இலக்கு மொழி:
துறைகள்:
தேடல் சொல் (கட்டயமில்லை):
Types:  மொழிபெயர்ப்பு வேலைகள்  துபாஷி வேலைகளை  வரக்கூடிய வேலைகள்
மேம்பட்ட தேடல் முறை | எல்லாவற்றையும் பார்க்கவும்

நேரம் மொழிகள் வேலை விவரங்கள் இடுகை இட்டது
வேலையளிப்பவர் இணைப்பு
வேலையளிப்பவர் சராசரி LWA Likelihood of working again தகுநிலை
14:19
Apr 20
7 மேலதிக ஜோடிகள் Freelance Interpreters (Remote, Home Based)
Interpreting, Consecutive, Interpreting, Simultaneous
(வரக்கூடிய)

Blue Board outsourcer
No entries
Past quoting deadline
11:14
Apr 20
1 மேலதிக ஜோடிகள் Transcreators in Bengali/Gujarati/Urdu/Punjabi/Hindi/Polish
Transcreation
(வரக்கூடிய)

நாடு: யுனைடட் கிங்டம்
ProZ.com Business member
ProZ.com Business member
4.4
0
Quotes
16:52
Apr 19
Interpreting job ENGLISH >< URDU
Interpreting, Consecutive, Interpreting, Simultaneous

Blue Board outsourcer
LWA: 4.9 out of 5
4.9 Past quoting deadline
11:39
Apr 19
INTERPRETARIATO ITALIANO <> URDU
Interpreting, Consecutive, Interpreting, Simultaneous

Blue Board outsourcer
LWA: 4.9 out of 5
4.9 Past quoting deadline
19:06
Apr 14
2 மேலதிக ஜோடிகள் Proofreaders ONLY!
MT post-editing

Logged in visitor
No record
Past quoting deadline
01:56
Apr 13
EN<>Urdu Freelancers Needed (e-commerce)
Translation, Transcreation

Blue Board outsourcer
LWA: 4.7 out of 5
4.7 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
13:35
Apr 12
NRPSI Urdu/Punjabi linguist in Stockton on Tees, Cleveland
Interpreting, Liaison

நாடு: யுனைடட் கிங்டம்
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Past quoting deadline