மூல மொழி: இலக்கு மொழி:
துறைகள்:
தேடல் சொல் (கட்டயமில்லை):
Types:  மொழிபெயர்ப்பு வேலைகள்  துபாஷி வேலைகளை  வரக்கூடிய வேலைகள்
மேம்பட்ட தேடல் முறை | எல்லாவற்றையும் பார்க்கவும்

நேரம் மொழிகள் வேலை விவரங்கள் இடுகை இட்டது
வேலையளிப்பவர் இணைப்பு
வேலையளிப்பவர் சராசரி LWA Likelihood of working again தகுநிலை
18:02
May 6
Eng > Malayalam, Bengali and Telugu | ATMS (Amazon Project)
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 4.9 out of 5
4.9 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
12:08
May 5
Freelance English to Malayalam translation opportunity
Translation, Checking/editing

நாடு: யுனைடட் கிங்டம்
ProZ.com Business Plus member
LWA: 4.9 out of 5
ProZ.com Business Plus member
4.9
3
Quotes
05:45
May 3
Malayalam proofreader for short text (Marketing / Travel & Tourism / Airline)
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 4.9 out of 5
4.9 Past quoting deadline
01:19
Apr 29
7 மேலதிக ஜோடிகள் Indian language translators needed.
Translation

Logged in visitor
No record
29
Quotes