மூல மொழி: இலக்கு மொழி:
துறைகள்:
தேடல் சொல் (கட்டயமில்லை):
Types:  மொழிபெயர்ப்பு வேலைகள்  துபாஷி வேலைகளை  வரக்கூடிய வேலைகள்
மேம்பட்ட தேடல் முறை | எல்லாவற்றையும் பார்க்கவும்

நேரம் மொழிகள் வேலை விவரங்கள் இடுகை இட்டது
வேலையளிப்பவர் இணைப்பு
வேலையளிப்பவர் சராசரி LWA Likelihood of working again தகுநிலை
1 2 அடுத்தது
12:51 Japanese to Latin American Spanish subtiler needed.
Subtitling, Time Coding, Subtitling, Translation
(வரக்கூடிய)

Blue Board outsourcer
LWA: 4 out of 5
4 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
05:00 Environmental Community Zoom Meeting
Interpreting, Simultaneous

நாடு: யுனைடட் ஸ்டேத்ஸ்
நற்சான்றளித்தல்:
05:00 Mar 7 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Professional member
No record
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
04:34 Urgent Requirement_Arabic to Spanish Translation
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 4.8 out of 5
4.8 Past quoting deadline
20:29
Mar 5
Ongoing translation
Translation
(வரக்கூடிய)

நாடு: யுனைடட் ஸ்டேத்ஸ்
நற்சான்றளித்தல்: தேவையானது
உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
ProZ.com Business member
LWA: 5 out of 5
ProZ.com Business member
5 Past quoting deadline
14:41
Mar 5
Urgently need translators for 500k HT/MTPE project
Translation, Checking/editing

மென்பொருள்: Microsoft Word, Adobe Acrobat,
memoQ, Microsoft Office Pro, MemSource Cloud,
Protemos
ProZ.com Business Plus member
LWA: 2 out of 5
ProZ.com Business Plus member
2 Past quoting deadline
14:28
Mar 5
Latin American Spanish Voice Talents For Long Term
Voiceover
(வரக்கூடிய)

Blue Board outsourcer
No entries
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
14:11
Mar 5
Professional legal PORTUGUESE-SPANISH translator 1600 words + more projects
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 மூடப்பட்டது
13:46
Mar 5
Latin American Spanish Transcription & SDH/Captioning
Transcription, Subtitling, Captioning
(வரக்கூடிய)

ProZ.com Business Plus member
LWA: 5 out of 5
ProZ.com Business Plus member
5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
12:09
Mar 5
Interpretación de enlace FR-ES en Orleans
Interpreting, Liaison

நாடு: பிரான்சு
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5
0
Quotes
11:22
Mar 5
EXCELLENT TRANSCREATOR EXPERT IN AUTOMOTIVE TRANSLATIONS REQUIRED
Checking/editing, Copywriting, Transcreation

நற்சான்றளித்தல்: தேவையானது
Blue Board outsourcer
5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
10:17
Mar 5
Proyecto de transcreación para canción ES>EN
Transcreation

Blue Board outsourcer
LWA: 4 out of 5
4 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
08:35
Mar 5
Traducir titulo de bachillerato marroqui a castellano
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5
9
Quotes
03:33
Mar 5
TRADUCCION DE FOTOS E IMAGENES TEMA AMBIENTAL
Translation, Other: traducccion de fotos e imagenes

மென்பொருள்: Microsoft Word, Adobe Acrobat
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Past quoting deadline
02:50
Mar 5
All-You-Can-Translate Spanish-English
Translation, MT post-editing

நற்சான்றளித்தல்: தேவையானது
Blue Board outsourcer
No entries
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
02:26
Mar 5
Calling English to Spanish (Spain) Translators
Translation
(வரக்கூடிய)

Blue Board outsourcer
LWA: 4 out of 5
4 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
23:19
Mar 4
1 மேலதிக ஜோடிகள் Community interpreters in Greensboro, NC
Interpreting, Consecutive

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5
9
Quotes
21:49
Mar 4
Greek to Spanish , 220 word Certificate
Translation

Professional member
LWA: 5 out of 5
5 Past quoting deadline
16:18
Mar 4
Storyline localizaiton from translated material
Other: Storyline Localization

Blue Board outsourcer
LWA: 4.8 out of 5
4.8
26
Quotes
15:28
Mar 4
EN-ES (MEX) Consecutive Interpreting on Tuesday 09/03
Interpreting, Consecutive
(வரக்கூடிய)

Blue Board outsourcer
LWA: 4.9 out of 5
4.9 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
15:04
Mar 4
Medical device Spanish translators wanted
Translation, Checking/editing, Transcription

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Past quoting deadline
11:02
Mar 4
3 notary stamps + apostilles
Translation

Professional member
LWA: 5 out of 5
5 Past quoting deadline
10:01
Mar 4
FR-ES - Industrie - Projets à long terme
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5
31
Quotes
09:32
Mar 4
Traductor jurado DE>ES con acreditación HPS
Translation

உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
ProZ.com Business member
LWA: 5 out of 5
ProZ.com Business member
5 Past quoting deadline
08:24
Mar 4
Translation for HR software application (4,500 words)
Translation

நற்சான்றளித்தல்: தேவையானது
Logged in visitor
No record
மூடப்பட்டது
07:17
Mar 4
English to Spanish
Translation

உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
LWA: 4.5 out of 5
4.5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
06:55
Mar 4
5 மேலதிக ஜோடிகள் Consecutive Interpreters/Linguist based in Hong Kong
Interpreting, Consecutive

Blue Board outsourcer
LWA: 3.9 out of 5
3.9 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
01:35
Mar 4
6 மேலதிக ஜோடிகள் IMAGE COLLECTION EN, FR, IT, ES, DE, Pt_BR, ZH, RU, JA, KO, AR
Other: IMAGE COLLECTION

Blue Board outsourcer
No entries
Past quoting deadline
20:50
Mar 3
Translation English to Spanish - Maintenance manual and Parts manual for Gas Turbine Power Generator.
Translation

Blue Board outsourcer
5 Past quoting deadline
20:31
Mar 3
Spanish Latam - Literary translator needed
Translation

மென்பொருள்: memoQ
ProZ.com Business member
LWA: 4.8 out of 5
ProZ.com Business member
4.8 Past quoting deadline
20:11
Mar 3
Greek Interpreters required in Mexico
Interpreting, Consecutive

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
17:59
Mar 3
1 மேலதிக ஜோடிகள் Travel Regulation Survey (3000 words)
Translation, Checking/editing

Blue Board outsourcer
4.8 Past quoting deadline
15:54
Mar 3
Subtitulación, reunión de empresa, administración
Subtitling, Time Coding, Subtitling, Translation

Professional member
LWA: 4.9 out of 5
4.9 மூடப்பட்டது
13:15
Mar 3
4 மேலதிக ஜோடிகள் Long-term cooperation, memoQ, various fields
Translation
(வரக்கூடிய)

Blue Board outsourcer
LWA: 3.9 out of 5
3.9 மூடப்பட்டது
10:53
Mar 3
Traduccion jurada NL-ES, documentación para Hacienda (Belastingdienst)
Translation

Professional member
LWA: 5 out of 5
5 மூடப்பட்டது
10:13
Mar 3
7 மேலதிக ஜோடிகள் LinguaSiberica расширяет базу переводчиков! Приглашаем к регистрации переводчиков Узбекского языка.
Translation
(வரக்கூடிய)

Blue Board outsourcer
No entries
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
09:20
Mar 3
47k words, English-Spanish (only native), technical, engineering, Boeing
Translation
(வரக்கூடிய)

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5
63
Quotes
08:15
Mar 3
Recurrent jobs, IT, EN-FR, EN-DE, EN-ES, EN-IT
Translation, Checking/editing
(வரக்கூடிய)

மென்பொருள்: memoQ, MemSource Cloud,
Smartcat
நற்சான்றளித்தல்: தேவையானது
Logged in visitor
No record
43
Quotes
08:06
Mar 3
Legal Document Translation
Translation

மென்பொருள்: SDL TRADOS
நாடு: பிரான்சு
உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
No entries
Past quoting deadline
04:19
Mar 3
REQUERIMIENTO INTERPRE ZOOM FRANCES <> ESPAñOL
Interpreting, Consecutive, Interpreting, Simultaneous, Other: via Zoom

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Past quoting deadline
19:58
Mar 2
1 மேலதிக ஜோடிகள் Proofreading of IT Powerpoints
Other: Proofreading

மென்பொருள்: Powerpoint
நற்சான்றளித்தல்: தேவையானது
Blue Board outsourcer
5 Past quoting deadline
17:24
Mar 2
Desktop Publisher
Other: Desktop Publisher

Blue Board outsourcer
LWA: 4.2 out of 5
4.2 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
14:02
Mar 2
Localsoft, S.L.: Possible new racing game
Translation, Checking/editing
(வரக்கூடிய)

ProZ.com Business member
ProZ.com Business member
4.1 Past quoting deadline
13:08
Mar 2
6 மேலதிக ஜோடிகள் Oversættere og translatører søges fra dansk til flere sprogkombinationer
Translation, Checking/editing, Transcription, MT post-editing, Transcreation, Subtitling, Translation

Blue Board outsourcer
No entries
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
12:07
Mar 2
Various Large Projects, Employee Handbooks, etc.
Translation
(வரக்கூடிய)

மென்பொருள்: Microsoft Word, Adobe Acrobat,
Indesign
நாடு: மெக்சிக்கோ
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Past quoting deadline
09:54
Mar 2
Formatting of Xliff files
Checking/editing

உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
LWA: 4.8 out of 5
4.8 Past quoting deadline
09:49
Mar 2
PT(BR) to ES(LA) translation of scripts (4804 words) for Thursday EOB
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 4.9 out of 5
4.9 Past quoting deadline
17:13
Mar 1
Interpretación para formación IT-ES Valladolid
Interpreting, Consecutive, Interpreting, Liaison

நாடு: ஸ்பெயின்
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Past quoting deadline
17:06
Mar 1
Interpretación presencial en Bilbao IT-ES 24 y 25 de marzo
Interpreting, Consecutive, Interpreting, Liaison

நாடு: ஸ்பெயின்
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Past quoting deadline
17:02
Mar 1
Interpretación formación presencial Bilbao IT-ES 24 y 25 de marzo
Interpreting, Consecutive, Interpreting, Liaison

நாடு: ஸ்பெயின்
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Past quoting deadline
16:08
Mar 1
English into Spanish 9-word translation editing
Checking/editing

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Past quoting deadline
1 2 அடுத்தது


Translation industry jobs
Jobs posted by outsourcers seeking quotes from language professionals.Try jobs for mobile
Browse jobs and manage your quotes anytime, anywhere (member-only).


You may be interested in this ProZ.com Wiki article on risk management for translators and interpreters.

The Blue Board is a searchable database of language job outsourcers with feedback from service providers, and an important risk management tool. ProZ.com members have full access to the Blue Board.

Does this job require a CAT Tool or additional skills? Join your colleagues in purchasing software at the lowest price on the planet via ProZ.com Translator Group Buy, or improve your skills by taking one of the 100's of ProZ.com translator training courses.
PerfectIt consistency checker
PerfectIt helps deliver error-free documents. It improves consistency, ensures quality and helps to enforce style guides. It’s a powerful tool for pro users, and comes with the assurance of a 30-day money back guarantee.
Protemos translation business management system
The system lets you keep client/vendor database, with contacts and rates, manage projects and assign jobs to vendors, issue invoices, track payments, store and manage project files, generate business reports on turnover profit per client/manager etc.

Your current localization setting

தமிழ்

Select a language

Jobs
  • All of ProZ.com
  • சொல் தேடுக
  • வேலைகள்
  • மன்றங்கள்
  • Multiple search