மூல மொழி: இலக்கு மொழி:
துறைகள்:
தேடல் சொல் (கட்டயமில்லை):
Types:  மொழிபெயர்ப்பு வேலைகள்  துபாஷி வேலைகளை  வரக்கூடிய வேலைகள்
மேம்பட்ட தேடல் முறை | எல்லாவற்றையும் பார்க்கவும்

நேரம் மொழிகள் வேலை விவரங்கள் இடுகை இட்டது
வேலையளிப்பவர் இணைப்பு
வேலையளிப்பவர் சராசரி LWA Likelihood of working again தகுநிலை
1 2 அடுத்தது
18:31
Mar 5
Mail juridique - EN vers FR - 722 mots
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5
30
Quotes
15:03
Mar 5
5 மேலதிக ஜோடிகள் Big 4-year project: EN<>FR, LV, RO, PT, NL
Translation, Checking/editing

மென்பொருள்: SDL TRADOS
Blue Board outsourcer
LWA: 2.9 out of 5
2.9 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
12:09
Mar 5
Interpretación de enlace FR-ES en Orleans
Interpreting, Liaison

நாடு: பிரான்சு
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5
0
Quotes
12:05
Mar 5
Völkerstrafrecht und Humanitäres Völkerrecht
Translation

மென்பொருள்: SDLX
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
10:49
Mar 5
EN into PTBR/AR/FRENCH/GERMAN/CHINESE
Voiceover
(வரக்கூடிய)

மென்பொருள்: EZTitles, Subtitle Edit,
Subtitle Editor, Subtitle Workshop
ProZ.com Business member
LWA: 4.8 out of 5
ProZ.com Business member
4.8 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
09:40
Mar 5
Traducteurs allemand-français (URGENT)
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Past quoting deadline
08:13
Mar 5
Native Canadian French Proofreader and Editor (Casino/Gambling Industry)
Checking/editing

மென்பொருள்: SDL TRADOS, Microsoft Word,
Microsoft Excel, memoQ, Microsoft Office Pro,
Smartcat
Blue Board outsourcer
No entries
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
08:13
Mar 5
English to Armenian, Arabic , Korean , French
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 4.7 out of 5
4.7
82
Quotes
00:21
Mar 5
Foreign Exchange Software, Excel, 6K Words, TRADOS
Translation

Professional member
LWA: 4.4 out of 5
4.4 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
13:01
Mar 4
English to Canadian French CV Translation and Review, 200 words
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Past quoting deadline
12:16
Mar 4
EN>FR_CA marketing translations for IT and tech companies
Translation, Checking/editing

ProZ.com Business member
LWA: 5 out of 5
ProZ.com Business member
5
17
Quotes
11:21
Mar 4
7868 word paper on the tension between interests of shareholders and managers
Translation

Blue Board outsourcer
5 Past quoting deadline
11:14
Mar 4
1150 words translation/proofr. job in the field Marketing for Swiss market
Translation, Checking/editing

Blue Board outsourcer
LWA: 4.7 out of 5
4.7 Past quoting deadline
11:07
Mar 4
Trabajo de traducción/edición/corrección
Translation

Blue Board outsourcer
No entries
24
Quotes
10:03
Mar 4
Short text from website SP into EN and FR
Translation

மென்பொருள்: SDL TRADOS
நாடு: ஸ்பெயின்
நற்சான்றளித்தல்: தேவையானது
Professional member
LWA: 5 out of 5
5 Past quoting deadline
09:16
Mar 4
7 மேலதிக ஜோடிகள் MEDICAL TRANSLATORS AND INTERPRETERS ALL LANGUAGES 10K words per month
Translation, Checking/editing, Subtitling, Translation, Native speaker conversation, Other: Interpreting

நற்சான்றளித்தல்: தேவையானது
Logged in visitor
No record
Past quoting deadline
09:02
Mar 4
1 மேலதிக ஜோடிகள் Name testing for Luxembourgish
Other: Name testing

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Past quoting deadline
05:57
Mar 4
Looking for English to French reviewer.
Translation, Checking/editing

Professional member
LWA: 4.7 out of 5
4.7 Past quoting deadline
01:35
Mar 4
6 மேலதிக ஜோடிகள் IMAGE COLLECTION EN, FR, IT, ES, DE, Pt_BR, ZH, RU, JA, KO, AR
Other: IMAGE COLLECTION

Blue Board outsourcer
No entries
Past quoting deadline
01:19
Mar 4
Commercial copy
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5
138
Quotes
00:43
Mar 4
French Subtitlers Needed
Subtitling, Translation
(வரக்கூடிய)

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Past quoting deadline
19:22
Mar 3
Freelance translator (French Canadian)
Translation
(வரக்கூடிய)

நாடு: கனடா
Professional member
5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
18:36
Mar 3
Freelance translator (French)
Translation, Other: Revision

Professional member
5 மூடப்பட்டது
16:50
Mar 3
5-7 hours of EN>FR translation updates
Translation

நாடு: கனடா
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Past quoting deadline
15:42
Mar 3
ES-Dutch, Italian, French
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Past quoting deadline
14:51
Mar 3
English To French
Translation

ProZ.com Business Enterprise member
LWA: 5 out of 5
ProZ.com Business Enterprise member
5 Past quoting deadline
14:36
Mar 3
7 மேலதிக ஜோடிகள் BIG PROJECT - ESTONIAN TRANSLATORS
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 2.9 out of 5
2.9 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
14:04
Mar 3
New Outdoor Experts Project (750k words)
Translation, MT post-editing

ProZ.com Business member
LWA: 4.8 out of 5
ProZ.com Business member
4.8 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
13:15
Mar 3
4 மேலதிக ஜோடிகள் Long-term cooperation, memoQ, various fields
Translation
(வரக்கூடிய)

Blue Board outsourcer
LWA: 3.9 out of 5
3.9 மூடப்பட்டது
12:31
Mar 3
4 மேலதிக ஜோடிகள் Japanese subtitlers needed.
Subtitling, Time Coding, Subtitling, Translation
(வரக்கூடிய)

Blue Board outsourcer
LWA: 4 out of 5
4 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
11:32
Mar 3
Finance/Asset Management/Legal Chinese (mandarin) > French Translator
Translation

Blue Board outsourcer
No entries
Past quoting deadline
11:09
Mar 3
7 மேலதிக ஜோடிகள் NATIVE SPEECH SPEECH RECORDERS NEEDED IN ANY LANGUAGE
Voiceover, Native speaker conversation

மென்பொருள்: Powerpoint, Microsoft Excel,
Microsoft Office Pro, Fluency
நாடு: பிற
நற்சான்றளித்தல்: தேவையானது
Professional member
No record
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
10:40
Mar 3
Finance/Asset Management/Legal Chinese (mandarin) > French Translator
Translation

Blue Board outsourcer
No entries
Past quoting deadline
10:38
Mar 3
Poste de traducteur·trice DE, EN>FR (25h) à Vienne (Autriche)
Translation, Checking/editing

மென்பொருள்: SDL TRADOS
Logged in visitor
No record
9
Quotes
10:23
Mar 3
Finance/Asset Management/Legal Chinese (mandarin) > French Translator
Translation

Blue Board outsourcer
No entries
Past quoting deadline
10:13
Mar 3
7 மேலதிக ஜோடிகள் LinguaSiberica расширяет базу переводчиков! Приглашаем к регистрации переводчиков Узбекского языка.
Translation
(வரக்கூடிய)

Blue Board outsourcer
No entries
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
08:29
Mar 3
армянско-французский перевод
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Past quoting deadline
08:15
Mar 3
Recurrent jobs, IT, EN-FR, EN-DE, EN-ES, EN-IT
Translation, Checking/editing
(வரக்கூடிய)

மென்பொருள்: memoQ, MemSource Cloud,
Smartcat
நற்சான்றளித்தல்: தேவையானது
Logged in visitor
No record
43
Quotes
08:06
Mar 3
Legal Document Translation
Translation

மென்பொருள்: SDL TRADOS
நாடு: பிரான்சு
உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
No entries
Past quoting deadline
07:32
Mar 3
中译波兰,中译意,中译法 native编辑,游戏,419字
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 4.7 out of 5
4.7
19
Quotes
04:19
Mar 3
REQUERIMIENTO INTERPRE ZOOM FRANCES <> ESPAñOL
Interpreting, Consecutive, Interpreting, Simultaneous, Other: via Zoom

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Past quoting deadline
19:58
Mar 2
1 மேலதிக ஜோடிகள் Proofreading of IT Powerpoints
Other: Proofreading

மென்பொருள்: Powerpoint
நற்சான்றளித்தல்: தேவையானது
Blue Board outsourcer
5 Past quoting deadline
18:58
Mar 2
Translation - Transcreation EN-FR Canada
Translation, Transcreation

நாடு: கனடா
ProZ.com Business member
LWA: 5 out of 5
ProZ.com Business member
5
9
Quotes
17:13
Mar 2
Legal Translation - PORTUGUESE into FRENCH
Translation

உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
LWA: 4.8 out of 5
4.8 Past quoting deadline
16:03
Mar 2
English > Canadian French In-country reviewer in Canada
Checking/editing

Blue Board outsourcer
4.9 Past quoting deadline
15:30
Mar 2
Seeking professional French Interpreter
Interpreting, Consecutive, Interpreting, Simultaneous, Interpreting, Phone

நாடு: யுனைடட் ஸ்டேத்ஸ்
Blue Board outsourcer
LWA: 3.7 out of 5
3.7 மூடப்பட்டது
14:54
Mar 2
GENERAL DATA PROTECTION REGULATION, 1.5 K, Trados
Translation

மென்பொருள்: SDL TRADOS
நற்சான்றளித்தல்: தேவையானது
Professional member
5 Past quoting deadline
14:28
Mar 2
looking for a translator specialized in bycicles
Translation, Other: Proofreading
(வரக்கூடிய)

Blue Board outsourcer
No entries
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
14:25
Mar 2
MTPE da italiano a francese - Beauty - 20.000 parole
MT post-editing

Blue Board outsourcer
LWA: 4.6 out of 5
4.6 மூடப்பட்டது
14:02
Mar 2
Localsoft, S.L.: Possible new racing game
Translation, Checking/editing
(வரக்கூடிய)

ProZ.com Business member
ProZ.com Business member
4.1 Past quoting deadline
1 2 அடுத்தது


Translation industry jobs
Jobs posted by outsourcers seeking quotes from language professionals.Try jobs for mobile
Browse jobs and manage your quotes anytime, anywhere (member-only).


You may be interested in this ProZ.com Wiki article on risk management for translators and interpreters.

The Blue Board is a searchable database of language job outsourcers with feedback from service providers, and an important risk management tool. ProZ.com members have full access to the Blue Board.

Does this job require a CAT Tool or additional skills? Join your colleagues in purchasing software at the lowest price on the planet via ProZ.com Translator Group Buy, or improve your skills by taking one of the 100's of ProZ.com translator training courses.
SDL MultiTerm 2021
By providing access to all those involved in applying terminology (such as engineers, marketers, translators, and terminologists), our terminology management solution ensures consistent and high-quality content from source through to translation.
CafeTran Espresso
Translate faster & easier, using a sophisticated CAT tool built by a translator / developer. Accept jobs from clients who use SDL Trados, MemoQ, Wordfast & major CAT tools. Download and start using CafeTran Espresso -- for free

Your current localization setting

தமிழ்

Select a language

Jobs
  • All of ProZ.com
  • சொல் தேடுக
  • வேலைகள்
  • மன்றங்கள்
  • Multiple search