மூல மொழி: இலக்கு மொழி:
துறைகள்:
தேடல் சொல் (கட்டயமில்லை):
Types:  மொழிபெயர்ப்பு வேலைகள்  துபாஷி வேலைகளை  வரக்கூடிய வேலைகள்
மேம்பட்ட தேடல் முறை | எல்லாவற்றையும் பார்க்கவும்

நேரம் மொழிகள் வேலை விவரங்கள் இடுகை இட்டது
வேலையளிப்பவர் இணைப்பு
வேலையளிப்பவர் சராசரி LWA Likelihood of working again தகுநிலை
10:29 4 மேலதிக ஜோடிகள் Recruiting for IGaming Translation (casino, online bettings, slot machine, etc)
Translation
(வரக்கூடிய)

Blue Board outsourcer
LWA: 4.7 out of 5
4.7 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
19:33
May 7
Swedish Translator
Translation

Logged in visitor
No record
Past quoting deadline
16:37
May 7
Swedish native transcribers (in-house) Madrid office
Translation, Checking/editing

நாடு: ஸ்பெயின்
ProZ.com Business Plus member
ProZ.com Business Plus member
No entries
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
16:07
May 7
3 மேலதிக ஜோடிகள் Translations with Swedish, many pairs
Translation
(வரக்கூடிய)

மென்பொருள்: SDL TRADOS, Microsoft Word,
MemSource Cloud
Blue Board outsourcer
LWA: 4 out of 5
4 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
14:37
May 7
EN-Swedish Transcription and Translation
Subtitling, Time Coding, Subtitling, Translation

ProZ.com Business member
LWA: 4.7 out of 5
ProZ.com Business member
4.7 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
13:54
May 7
ENGLISH > SWEDISH Translator: Finance Content
Translation

மென்பொருள்: SDL TRADOS, Microsoft Word,
memoQ
Blue Board outsourcer
No entries
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
12:59
May 7
Translation revision of 16,640 synsets (EN > SV, EN > DA, EN > NL)
Translation, Checking/editing

Logged in visitor
No record
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
12:41
May 7
3 மேலதிக ஜோடிகள் Translations with Swedish, many pairs
Translation
(வரக்கூடிய)

மென்பொருள்: SDL TRADOS, Microsoft Word,
MemSource Cloud
Blue Board outsourcer
LWA: 4 out of 5
4 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
09:57
May 7
7 மேலதிக ஜோடிகள் Mechanics, Construction Machinery and Automotive Content Translation (Multiple L
Translation

மென்பொருள்: SDL TRADOS, memoQ
Logged in visitor
No record
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
09:47
May 7
7 மேலதிக ஜோடிகள் Life Sciences Content Translation (Multiple Languages Pair)
Translation

மென்பொருள்: SDL TRADOS, memoQ
Logged in visitor
No record
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
09:32
May 7
3 மேலதிக ஜோடிகள் Life Sciences Content Translation (Multiple Languages Pair)
Translation

மென்பொருள்: SDL TRADOS, memoQ
Logged in visitor
No record
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
16:33
May 6
7 மேலதிக ஜோடிகள் LinguaSiberica is hiring! Expanding the database for CROATIAN <> SERBIAN, SLOVAK, SLOVENIAN, SPANISH, SWEDISH, TURKISH translators
Translation
(வரக்கூடிய)

Blue Board outsourcer
No entries
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
14:17
May 6
Proofreading job / 400 words in the Variant Finland Swedish and future collaboration
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 4.6 out of 5
4.6 Past quoting deadline
13:37
May 6
5 மேலதிக ஜோடிகள் LinguaSiberica is hiring! Expanding the database for CHINESE <> THAI, SLOVAK, SLOVENIAN, SWEDISH, SPANISH translators
Translation
(வரக்கூடிய)

Blue Board outsourcer
No entries
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
10:27
May 6
EN > SV, NO, DA, FI cycling translators and proof-readers needed!
Translation, Checking/editing
(வரக்கூடிய)

மென்பொருள்: SDL TRADOS, memoQ,
XTM, MemSource Cloud
Blue Board outsourcer
LWA: 4.4 out of 5
4.4
19
Quotes
15:31
May 5
1 மேலதிக ஜோடிகள் Linguistic Quality Reviewers in multiple languages
Checking/editing

ProZ.com Business member
ProZ.com Business member
No record
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
08:06
May 5
Voiceover artists needed!
Voiceover

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
07:56
May 5
7 மேலதிக ஜோடிகள் Health Care Language Enhancers (Freelancers ONLY)
Checking/editing

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
07:25
May 5
Product brochure (rheumatoid arthritis), 1058 words
Translation

நற்சான்றளித்தல்:
Professional member
LWA: 5 out of 5
5 மூடப்பட்டது
07:25
May 5
Product brochure (rheumatoid arthritis), 1058 words
Translation

நற்சான்றளித்தல்: நற்சான்றளித்தல்:
Professional member
LWA: 5 out of 5
5 Past quoting deadline
06:47
May 5
Calling the Swedish IT / Technical experienced Translators/Post-editors
Checking/editing, MT post-editing

Blue Board outsourcer
LWA: 4.2 out of 5
4.2 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
04:11
May 5
FREELANCE SUBTITLE TRANSLATORS RECRUITMENT ENG - Danish/Finnish/Norwegian/Swedis
Translation, Checking/editing, Transcription, Subtitling, Captioning, Subtitling, Checking/Editing/QC, Subtitling, Time Coding, Subtitling, Translation, Subtitling, SDH/HOH

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5
15
Quotes
19:03
May 4
English to Swedish translators needed!
Translation

உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
ProZ.com Business member
LWA: 5 out of 5
ProZ.com Business member
5
15
Quotes
13:36
May 4
MTEP, stort projekt 420 K till 26 maj
Translation

Professional member
LWA: 5 out of 5
5 Past quoting deadline
12:39
May 4
5 மேலதிக ஜோடிகள் LinguaSiberica is hiring! Expanding the database for CATALAN <> TURKISH, SWEDISH, SPANISH, ROMANIAN, RUSSIAN translators
Translation
(வரக்கூடிய)

Blue Board outsourcer
No entries
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
11:44
May 4
7 மேலதிக ஜோடிகள் BIG PROJECT - EN --> DA,ET, FI, MT, SK,IT, SV, NL, LT, HU, PL, EL, HR, SL
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 3.3 out of 5
3.3 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
10:22
May 4
Swedish
Translation

ProZ.com Business member
LWA: 4.9 out of 5
ProZ.com Business member
4.9 Past quoting deadline
10:11
May 4
5 மேலதிக ஜோடிகள் Offre potentielle, interprétation, diplôme exigé
Interpreting, Consecutive, Interpreting, Simultaneous, Interpreting, Chuchotage/Whispering

ProZ.com Business member
LWA: 5 out of 5
ProZ.com Business member
5 Past quoting deadline
04:58
May 4
Request for Translation - English to Swedish
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 4.7 out of 5
4.7 Past quoting deadline
19:02
May 3
3 மேலதிக ஜோடிகள் LinguaSiberica is hiring! Expanding the database for BULGARIAN <> SPANISH, TURKISH, UKRAINIAN, SWEDISH translators
Translation
(வரக்கூடிய)

Blue Board outsourcer
No entries
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
16:39
May 3
5 மேலதிக ஜோடிகள் Offre potentielle, interprétation, diplôme exigé
Interpreting, Consecutive, Interpreting, Simultaneous, Interpreting, Chuchotage/Whispering

உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
ProZ.com Business member
LWA: 5 out of 5
ProZ.com Business member
5 Past quoting deadline
16:27
May 3
Dringende Übersetzung DE-SV, 3k Wörter, Datenschutzerklärung
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 4.6 out of 5
4.6 Past quoting deadline
16:27
May 3
Dringende Übersetzung DE-SV, 3k Wörter, Datenschutzerklärung
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 4.6 out of 5
4.6 Past quoting deadline
12:26
May 3
3 மேலதிக ஜோடிகள் LinguaSiberica is hiring! Expanding the database for BOSNIAN <> SPANISH, SLOVENIAN, TURKISH translators
Translation
(வரக்கூடிய)

Blue Board outsourcer
No entries
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
13:52
May 2
Proofreading Swedish 114 words furniture ad for newspaper.
Checking/editing

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Past quoting deadline
14:27
Apr 30
1 மேலதிக ஜோடிகள் LinguaSiberica is hiring! Expanding the database for BELARUSIAN <> UKRAINIAN, TURKISH, SWEDISH translators
Translation
(வரக்கூடிய)

Blue Board outsourcer
No entries
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
13:00
Apr 30
Short translation 92 words into Swedish by Sunday
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 மூடப்பட்டது
09:24
Apr 30
4 மேலதிக ஜோடிகள் Offre potentielle, interprétation en réponse à un appel d'offre, diplôme exigé
Interpreting, Consecutive, Interpreting, Simultaneous, Interpreting, Chuchotage/Whispering

உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
ProZ.com Business member
LWA: 5 out of 5
ProZ.com Business member
5 மூடப்பட்டது
09:07
Apr 30
4 மேலதிக ஜோடிகள் Offre potentielle, interprétation en réponse à un appel d'offre, diplôme exigé
Interpreting, Consecutive, Interpreting, Simultaneous, Interpreting, Chuchotage/Whispering

உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
ProZ.com Business member
LWA: 5 out of 5
ProZ.com Business member
5 மூடப்பட்டது
08:52
Apr 30
7 மேலதிக ஜோடிகள் Potential cooperation in further translation projects
Translation
(வரக்கூடிய)

Blue Board outsourcer
LWA: 4.9 out of 5
4.9 Past quoting deadline
08:40
Apr 30
Swedish > Baltics Linguist needed
Translation
(வரக்கூடிய)

மென்பொருள்: SDL TRADOS, Microsoft Word,
Microsoft Excel, memoQ, Microsoft Office Pro,
CaptionMaker/MacCaption
Blue Board outsourcer
LWA: 4 out of 5
4 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
08:13
Apr 30
7 மேலதிக ஜோடிகள் Subtitling project
Subtitling, Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Past quoting deadline
17:39
Apr 29
7 மேலதிக ஜோடிகள் Big 4-year project: EN<>NL, LT, HU, PL, EL, HR, SV
Translation, Checking/editing

மென்பொருள்: SDL TRADOS
Blue Board outsourcer
LWA: 3.3 out of 5
3.3 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
17:35
Apr 29
7 மேலதிக ஜோடிகள் LinguaSiberica is hiring! Expanding the database for ARABIC <> UKRAINIAN, TURKISH, SLOVAK, RUSSIAN, SWEDISH translators
Translation
(வரக்கூடிய)

Blue Board outsourcer
No entries
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
13:33
Apr 29
Claims translation of public patent, 3036 words
Translation

Logged in visitor
No record
Past quoting deadline
09:43
Apr 29
LinguaSiberica is hiring! Expanding the database for AFRIKAANS translators
Translation
(வரக்கூடிய)

Blue Board outsourcer
No entries
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
08:30
Apr 29
automotive manual 400 words
Translation

மென்பொருள்: SDL TRADOS, DejaVu,
Passolo, SDLX, STAR Transit,
Wordfast, memoQ, Swordfish,
XTM, MemSource Cloud, CafeTran Espresso,
Silver Bullet Suite
நற்சான்றளித்தல்: தேவையானது
ProZ.com Business Plus member
LWA: 5 out of 5
ProZ.com Business Plus member
5 மூடப்பட்டது
08:29
Apr 29
5 மேலதிக ஜோடிகள் LinguaSiberica is hiring! Expanding the database for ABKHAZ <> SLOVAK, SLOVENIAN, SPANISH, SWEDISH, TAJIK translators
Translation
(வரக்கூடிய)

Blue Board outsourcer
No entries
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
14:12
Apr 28
7 மேலதிக ஜோடிகள் Potential cooperation
Translation
(வரக்கூடிய)

Blue Board outsourcer
LWA: 4.9 out of 5
4.9 Past quoting deadline
11:32
Apr 28
Technische Dokumentation für eine Fräsmaschine
Translation

Blue Board outsourcer
5 மூடப்பட்டது