மூல மொழி: இலக்கு மொழி:
துறைகள்:
தேடல் சொல் (கட்டயமில்லை):
Types:  மொழிபெயர்ப்பு வேலைகள்  துபாஷி வேலைகளை  வரக்கூடிய வேலைகள்
மேம்பட்ட தேடல் முறை | எல்லாவற்றையும் பார்க்கவும்

நேரம் மொழிகள் வேலை விவரங்கள் இடுகை இட்டது
வேலையளிப்பவர் இணைப்பு
வேலையளிப்பவர் சராசரி LWA Likelihood of working again தகுநிலை
13:41 Translation English to Finnish
Translation
(வரக்கூடிய)

மென்பொருள்: SDL TRADOS, Microsoft Word,
MemSource Cloud
01:41 Mar 7 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
LWA: 4 out of 5
4 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
03:58 Immediate availability needed for 1700 words PEMT project needed ASAP today
MT post-editing

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Past quoting deadline
21:35
Mar 5
DIY Craft Machine, Support Content, On-going Assignment
Translation, Checking/editing

ProZ.com Business Enterprise member
LWA: 4.4 out of 5
ProZ.com Business Enterprise member
4.4 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
11:23
Mar 5
BIG PROJECT - EN – DA/DE/FI/LT/MT
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 2.9 out of 5
2.9 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
07:16
Mar 5
Translation
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Past quoting deadline
17:08
Mar 4
Textos Turísticos, Word
Translation
(வரக்கூடிய)

மென்பொருள்: Microsoft Word
ProZ.com Business Plus member
LWA: 5 out of 5
ProZ.com Business Plus member
5
34
Quotes
14:12
Mar 4
Nordic languages, Video Games, experienced linguists, ongoing work, LQA
Translation, Checking/editing, Other: LQA
(வரக்கூடிய)

Blue Board outsourcer
LWA: 3.4 out of 5
3.4 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
13:07
Mar 4
Codex Global | URGENT | Collaboration offer | Printing/Marketing | itIT>fiFI
Translation

ProZ.com Business member
LWA: 5 out of 5
ProZ.com Business member
5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
06:55
Mar 4
5 மேலதிக ஜோடிகள் Consecutive Interpreters/Linguist based in Hong Kong
Interpreting, Consecutive

Blue Board outsourcer
LWA: 3.9 out of 5
3.9 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
17:35
Mar 3
Finnish regular project
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 4.2 out of 5
4.2 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
14:36
Mar 3
7 மேலதிக ஜோடிகள் BIG PROJECT - ESTONIAN TRANSLATORS
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 2.9 out of 5
2.9 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
12:31
Mar 3
4 மேலதிக ஜோடிகள் Japanese subtitlers needed.
Subtitling, Time Coding, Subtitling, Translation
(வரக்கூடிய)

Blue Board outsourcer
LWA: 4 out of 5
4 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
10:40
Mar 3
English > Finnish Translation
Translation
(வரக்கூடிய)

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Past quoting deadline
17:07
Mar 2
Eng to Swedish and Finnish 3350 words
Translation

மென்பொருள்: SDL TRADOS, SDLX,
Microsoft Word, AutoCAD
Blue Board outsourcer
LWA: 4.2 out of 5
4.2 Past quoting deadline
13:45
Mar 2
English to Norwegian,Finnish
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 4.2 out of 5
4.2 Past quoting deadline
13:08
Mar 2
6 மேலதிக ஜோடிகள் Oversættere og translatører søges fra dansk til flere sprogkombinationer
Translation, Checking/editing, Transcription, MT post-editing, Transcreation, Subtitling, Translation

Blue Board outsourcer
No entries
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
12:13
Mar 2
English to Norwegian, Finnish translation
Translation

நற்சான்றளித்தல்: தேவையானது
Blue Board outsourcer
LWA: 4.2 out of 5
4.2 Past quoting deadline
12:06
Mar 2
Looking for FI,DA and NO linguists - Luxury Automotive Industry
Translation, Copywriting, Transcreation

ProZ.com Business Plus member
ProZ.com Business Plus member
No entries
Past quoting deadline
14:20
Mar 1
Freelance - Traducteur français vers finnois
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 4.6 out of 5
4.6 Past quoting deadline
11:52
Mar 1
Looking for English to Finnish reviewer.
Translation, Checking/editing

Professional member
LWA: 4.7 out of 5
4.7 Past quoting deadline
11:27
Mar 1
Translation job SV-FI, 441 words, deadline 02.03.2021 09:00 CET
Translation

மென்பொருள்: MemSource Cloud
Blue Board outsourcer
LWA: 4.6 out of 5
4.6 Past quoting deadline
09:20
Mar 1
Finnish language verifivation via phone call
Translation

Blue Board outsourcer
No entries
Past quoting deadline
10:48
Feb 27
Looking for English to Finnish reviewer.
Translation, Checking/editing

Professional member
LWA: 4.7 out of 5
4.7 மூடப்பட்டது
10:23
Feb 27
400 words in TRADOS
Translation

Professional member
4.6 மூடப்பட்டது
18:05
Feb 26
Finnish Translator
Translation

Logged in visitor
No record
மூடப்பட்டது
14:19
Feb 26
English to Finish Translation opportunity
Translation

மென்பொருள்: SDL TRADOS
Blue Board outsourcer
LWA: 3.7 out of 5
3.6 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
02:15
Feb 26
Respiratory Illness Patient Questionnaire - Updates
Translation, Checking/editing, Other: Translation Teleconference

மென்பொருள்: Microsoft Word
Blue Board outsourcer
LWA: 4.8 out of 5
4.8 மூடப்பட்டது
22:33
Feb 25
5 மேலதிக ஜோடிகள் Translation + Proofreading of Event Terms & Condition
Translation, Checking/editing

Blue Board outsourcer
4.8 Past quoting deadline
16:17
Feb 25
470 words - MT POST-EDITING - Finnish native - Printing devices
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 மூடப்பட்டது
14:42
Feb 25
Looking for English to Finnish Translator.
Transcription

Professional member
LWA: 4.7 out of 5
4.7 மூடப்பட்டது
14:11
Feb 25
3 மேலதிக ஜோடிகள் BIG PROJECT - Eestonian to all EU languages
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 2.9 out of 5
2.9 மூடப்பட்டது
12:56
Feb 25
Spanish to Finnish subtitler needed.
Subtitling, Time Coding, Subtitling, Translation
(வரக்கூடிய)

Blue Board outsourcer
LWA: 4 out of 5
4 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
11:32
Feb 25
Car Battery Manual test 600 words English to Finnish
Translation, Checking/editing

மென்பொருள்: Smartcat
Blue Board outsourcer
LWA: 4.9 out of 5
4.9 மூடப்பட்டது
09:12
Feb 25
7 மேலதிக ஜோடிகள் MEDICAL TRANSLATORS AND INTERPRETERS ALL LANGUAGES 10K words per month
Translation, Checking/editing, Subtitling, Translation, Native speaker conversation, Other: Interpreting

நற்சான்றளித்தல்: தேவையானது
Logged in visitor
No record
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்


Translation industry jobs
Jobs posted by outsourcers seeking quotes from language professionals.Try jobs for mobile
Browse jobs and manage your quotes anytime, anywhere (member-only).


You may be interested in this ProZ.com Wiki article on risk management for translators and interpreters.

The Blue Board is a searchable database of language job outsourcers with feedback from service providers, and an important risk management tool. ProZ.com members have full access to the Blue Board.

Does this job require a CAT Tool or additional skills? Join your colleagues in purchasing software at the lowest price on the planet via ProZ.com Translator Group Buy, or improve your skills by taking one of the 100's of ProZ.com translator training courses.
PerfectIt consistency checker
PerfectIt helps deliver error-free documents. It improves consistency, ensures quality and helps to enforce style guides. It’s a powerful tool for pro users, and comes with the assurance of a 30-day money back guarantee.
SDL MultiTerm 2021
By providing access to all those involved in applying terminology (such as engineers, marketers, translators, and terminologists), our terminology management solution ensures consistent and high-quality content from source through to translation.

Your current localization setting

தமிழ்

Select a language

Jobs
  • All of ProZ.com
  • சொல் தேடுக
  • வேலைகள்
  • மன்றங்கள்
  • Multiple search