மூல மொழி: இலக்கு மொழி:
துறைகள்:
தேடல் சொல் (கட்டயமில்லை):
Types:  மொழிபெயர்ப்பு வேலைகள்  துபாஷி வேலைகளை  வரக்கூடிய வேலைகள்
மேம்பட்ட தேடல் முறை | எல்லாவற்றையும் பார்க்கவும்

நேரம் மொழிகள் வேலை விவரங்கள் இடுகை இட்டது
வேலையளிப்பவர் இணைப்பு
வேலையளிப்பவர் சராசரி LWA Likelihood of working again தகுநிலை
15:44
Mar 5
English into Portuguese linguists with experience in subtitling
Subtitling, Captioning, Subtitling, Checking/Editing/QC, Subtitling, Time Coding, Subtitling, Translation

நாடு: பிரேசில்
ProZ.com Business member
LWA: 4.9 out of 5
ProZ.com Business member
4.9 Past quoting deadline
15:33
Mar 5
Looking for Portuguese Over the Phone Interpreters
Interpreting, Consecutive, Interpreting, Phone

Blue Board outsourcer
No entries
மூடப்பட்டது
15:03
Mar 5
5 மேலதிக ஜோடிகள் Big 4-year project: EN<>FR, LV, RO, PT, NL
Translation, Checking/editing

மென்பொருள்: SDL TRADOS
Blue Board outsourcer
LWA: 2.9 out of 5
2.9 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
14:50
Mar 5
Betaplan is searching for specialized orthodontic Linguists
Translation, Checking/editing
(வரக்கூடிய)

ProZ.com Business member
LWA: 5 out of 5
ProZ.com Business member
5
15
Quotes
14:41
Mar 5
Urgently need translators for 500k HT/MTPE project
Translation, Checking/editing

மென்பொருள்: Microsoft Word, Adobe Acrobat,
memoQ, Microsoft Office Pro, MemSource Cloud,
Protemos
ProZ.com Business Plus member
LWA: 2 out of 5
ProZ.com Business Plus member
2 Past quoting deadline
14:11
Mar 5
Professional legal PORTUGUESE-SPANISH translator 1600 words + more projects
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 மூடப்பட்டது
13:41
Mar 5
Latin American Spanish to Brazilian Portuguese
Translation, Checking/editing, Subtitling, Captioning, Subtitling, Checking/Editing/QC, Subtitling, Translation
(வரக்கூடிய)

ProZ.com Business Plus member
LWA: 5 out of 5
ProZ.com Business Plus member
5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
10:49
Mar 5
EN into PTBR/AR/FRENCH/GERMAN/CHINESE
Voiceover
(வரக்கூடிய)

மென்பொருள்: EZTitles, Subtitle Edit,
Subtitle Editor, Subtitle Workshop
ProZ.com Business member
LWA: 4.8 out of 5
ProZ.com Business member
4.8 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
22:07
Mar 4
Short Letter in Portuguese
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Past quoting deadline
14:14
Mar 4
Automotive Marketing work in Across: EN to Portuguese Europe
Translation
(வரக்கூடிய)

மென்பொருள்: Across
Blue Board outsourcer
LWA: 3.5 out of 5
3.5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
14:12
Mar 4
Tłumaczenie symultaniczne - PL<>PT (16 marca)
Interpreting, Simultaneous

நாடு: போலந்து
Blue Board outsourcer
No entries
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
09:36
Mar 4
Chinese to Brazilian Portuguese Translators, NetEase Youdao, Game Translation
Translation, Checking/editing

மென்பொருள்: SDL TRADOS, MemSource Cloud
Logged in visitor
No record
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
08:24
Mar 4
Translation for HR software application (4,500 words)
Translation

நற்சான்றளித்தல்: தேவையானது
Logged in visitor
No record
மூடப்பட்டது
01:35
Mar 4
6 மேலதிக ஜோடிகள் IMAGE COLLECTION EN, FR, IT, ES, DE, Pt_BR, ZH, RU, JA, KO, AR
Other: IMAGE COLLECTION

Blue Board outsourcer
No entries
Past quoting deadline
17:59
Mar 3
1 மேலதிக ஜோடிகள் Travel Regulation Survey (3000 words)
Translation, Checking/editing

Blue Board outsourcer
4.8 Past quoting deadline
14:36
Mar 3
7 மேலதிக ஜோடிகள் BIG PROJECT - ESTONIAN TRANSLATORS
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 2.9 out of 5
2.9 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
14:28
Mar 3
HU - LT/LV/MT/PT
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 2.9 out of 5
2.9 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
14:22
Mar 3
BIG PROJECT - HR - LT/LV/MT/PT
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 2.9 out of 5
2.9 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
13:19
Mar 3
CERCASI TRADUTTORE MADRELINGUA PORTOGHESE DEL PORTOGALLO ITA-POR
Translation, Checking/editing

மென்பொருள்: SDL TRADOS
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
11:09
Mar 3
7 மேலதிக ஜோடிகள் NATIVE SPEECH SPEECH RECORDERS NEEDED IN ANY LANGUAGE
Voiceover, Native speaker conversation

மென்பொருள்: Powerpoint, Microsoft Excel,
Microsoft Office Pro, Fluency
நாடு: பிற
நற்சான்றளித்தல்: தேவையானது
Professional member
No record
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
10:45
Mar 3
Japanese to Portuguese (Portugal) subtitler needed.
Subtitling, Time Coding, Subtitling, Translation
(வரக்கூடிய)

நாடு: போர்த்துகள்
Blue Board outsourcer
LWA: 4 out of 5
4 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
10:42
Mar 3
Japanese to Portuguese (Brasil) subtitler needed.
Subtitling, Time Coding, Subtitling, Translation
(வரக்கூடிய)

நாடு: பிரேசில்
Blue Board outsourcer
LWA: 4 out of 5
4 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
16:24
Mar 2
Financial Strategy traslation - ENGLISH TO PORTUGUESE (Brazil)
Translation

Blue Board outsourcer
No entries
மூடப்பட்டது
15:03
Mar 2
Financial translator, ongoing tasks
Translation

Blue Board outsourcer
No entries
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
14:02
Mar 2
Localsoft, S.L.: Possible new racing game
Translation, Checking/editing
(வரக்கூடிய)

ProZ.com Business member
ProZ.com Business member
4.1 Past quoting deadline
13:08
Mar 2
6 மேலதிக ஜோடிகள் Oversættere og translatører søges fra dansk til flere sprogkombinationer
Translation, Checking/editing, Transcription, MT post-editing, Transcreation, Subtitling, Translation

Blue Board outsourcer
No entries
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
11:23
Mar 2
1 மேலதிக ஜோடிகள் Long-term cooperation, memoQ, various fields
Translation
(வரக்கூடிய)

Blue Board outsourcer
LWA: 3.9 out of 5
3.9 மூடப்பட்டது
11:02
Mar 2
Translators needed of Japanese>Portuguese and Japanese>English
Translation, Checking/editing, MT post-editing
(வரக்கூடிய)

Professional member
LWA: 5 out of 5
5 Past quoting deadline
09:54
Mar 2
Formatting of Xliff files
Checking/editing

உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
LWA: 4.8 out of 5
4.8 Past quoting deadline
09:44
Mar 2
ES(LA) to PT(BR) translation of scripts (6591 words) for Thursday EOB
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 4.9 out of 5
4.9 Past quoting deadline
18:15
Mar 1
German into Portuguese Linguists Needed!
Translation, Checking/editing
(வரக்கூடிய)

ProZ.com Business member
LWA: 5 out of 5
ProZ.com Business member
5 மூடப்பட்டது
16:15
Mar 1
Large Human Translation and MTPE projects German > Portuguese (Brazil)
Translation, MT post-editing

Blue Board outsourcer
LWA: 4.7 out of 5
4.7 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
16:02
Mar 1
Interpreter English><Portuguese , real time session , about beauty
Translation

ProZ.com Business member
ProZ.com Business member
No record
Past quoting deadline
15:33
Mar 1
Large Human Translation and MTPE projects English < = > Portuguese (Brazil)
Translation, MT post-editing

Blue Board outsourcer
LWA: 4.7 out of 5
4.7 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
12:57
Mar 1
1 மேலதிக ஜோடிகள் Translators needed for video translation project-Please send your minute rate
Subtitling, Translation
(வரக்கூடிய)

Blue Board outsourcer
No entries
13
Quotes
12:41
Mar 1
Übersetzung eines Dienstvertrages (1205Wörter)
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 மூடப்பட்டது
17:26
Feb 26
Potential website&app translation project and long term collaboration
Translation, Checking/editing, MT post-editing
(வரக்கூடிய)

மென்பொருள்: SDL TRADOS, Microsoft Word
Professional member
LWA: 4.9 out of 5
4.9 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
12:25
Feb 26
Translation website text, 1k words, EN>FR/IT/PT
Translation

நற்சான்றளித்தல்: நற்சான்றளித்தல்: தேவையானது
Professional member
No record
மூடப்பட்டது
11:10
Feb 26
Request of interpretation for a digital event - 15 April
Interpreting, Consecutive, Interpreting, Simultaneous, Interpreting, Chuchotage/Whispering, Interpreting, Liaison, Interpreting, Phone

Blue Board outsourcer
LWA: 4.5 out of 5
4.5 Past quoting deadline
05:02
Feb 26
English to Portuguse.
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 4.3 out of 5
4.3 மூடப்பட்டது
15:54
Feb 25
Medical market research translation
Translation
(வரக்கூடிய)

Blue Board outsourcer
5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
14:12
Feb 25
English to Multi-language Translators Wanted
Translation
(வரக்கூடிய)

ProZ.com Business member
LWA: 3.5 out of 5
3.5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
12:21
Feb 25
Require freelance translator for English to Portuguese
Translation, Transcription, Transcreation

Blue Board outsourcer
LWA: 3.9 out of 5
3.9 Past quoting deadline
12:07
Feb 25
6 மேலதிக ஜோடிகள் 中译多语种兼职翻译(数十万字)——信实翻译公司
Translation

ProZ.com Business member
LWA: 3.5 out of 5
ProZ.com Business member
3.5 Past quoting deadline
09:44
Feb 25
7 மேலதிக ஜோடிகள் Traduction catalogues de puériculture
Translation
(வரக்கூடிய)

மென்பொருள்: Microsoft Word, Microsoft Excel
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 மூடப்பட்டது


Translation industry jobs
Jobs posted by outsourcers seeking quotes from language professionals.Try jobs for mobile
Browse jobs and manage your quotes anytime, anywhere (member-only).


You may be interested in this ProZ.com Wiki article on risk management for translators and interpreters.

The Blue Board is a searchable database of language job outsourcers with feedback from service providers, and an important risk management tool. ProZ.com members have full access to the Blue Board.

Does this job require a CAT Tool or additional skills? Join your colleagues in purchasing software at the lowest price on the planet via ProZ.com Translator Group Buy, or improve your skills by taking one of the 100's of ProZ.com translator training courses.
Protemos translation business management system
The system lets you keep client/vendor database, with contacts and rates, manage projects and assign jobs to vendors, issue invoices, track payments, store and manage project files, generate business reports on turnover profit per client/manager etc.
TM-Town
Are you ready for something fresh in the industry? TM-Town is a unique new site for you -- the freelance translator -- to store, manage and share translation memories (TMs) and glossaries...and potentially meet new clients on the basis of your prior work.

Your current localization setting

தமிழ்

Select a language

Jobs
  • All of ProZ.com
  • சொல் தேடுக
  • வேலைகள்
  • மன்றங்கள்
  • Multiple search