மூல மொழி: இலக்கு மொழி:
துறைகள்:
தேடல் சொல் (கட்டயமில்லை):
Types:  மொழிபெயர்ப்பு வேலைகள்  துபாஷி வேலைகளை  வரக்கூடிய வேலைகள்
மேம்பட்ட தேடல் முறை | எல்லாவற்றையும் பார்க்கவும்

நேரம் மொழிகள் வேலை விவரங்கள் இடுகை இட்டது
வேலையளிப்பவர் இணைப்பு
வேலையளிப்பவர் சராசரி LWA Likelihood of working again தகுநிலை
1 2 அடுத்தது
11:51
Mar 5
French- Japanese Translation
Translation

மென்பொருள்: Microsoft Office Pro
நாடு: ஜப்பான்
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Past quoting deadline
08:40
Mar 5
English-Japanese linguists wanted_IT/Gaming related
Translation, Checking/editing

மென்பொருள்: SDL TRADOS, Microsoft Word,
Microsoft Excel, memoQ, Microsoft Office Pro,
MemSource Cloud, Wordbee, Crowdin,
Smartcat
ProZ.com Business Plus member
LWA: 5 out of 5
ProZ.com Business Plus member
5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
07:46
Mar 5
Japanese-native proofreader needed for localization of a fitness app
Checking/editing

மென்பொருள்: Lokalise
நாடு: ஜப்பான்
நற்சான்றளித்தல்:
உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
No entries
மூடப்பட்டது
06:30
Mar 5
Game Translators from English to Japanese
Translation, Checking/editing

மென்பொருள்: SDL TRADOS, MemSource Cloud
Logged in visitor
No record
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
01:27
Mar 5
English -Japanese,Trados,Medical ,long-lasting project
Translation, Checking/editing

Professional member
LWA: 4.7 out of 5
4.7 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
00:53
Mar 5
French- Japanese
Translation

மென்பொருள்: Adobe Acrobat
நாடு: தென் கொரியா
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Past quoting deadline
14:45
Mar 4
English To Japanese
Translation

ProZ.com Business Enterprise member
LWA: 5 out of 5
ProZ.com Business Enterprise member
5 Past quoting deadline
11:43
Mar 4
1000 words translation/proofr. job in the field Marketing/Business
Translation, Checking/editing

Blue Board outsourcer
LWA: 4.7 out of 5
4.7 Past quoting deadline
09:28
Mar 4
6 மேலதிக ஜோடிகள் Subtitle/close captioning expert required
Subtitling, Captioning
(வரக்கூடிய)

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
09:16
Mar 4
7 மேலதிக ஜோடிகள் MEDICAL TRANSLATORS AND INTERPRETERS ALL LANGUAGES 10K words per month
Translation, Checking/editing, Subtitling, Translation, Native speaker conversation, Other: Interpreting

நற்சான்றளித்தல்: தேவையானது
Logged in visitor
No record
Past quoting deadline
07:50
Mar 4
English>Japanese MT post-editing, IT(game) relevant, Memource
Translation, MT post-editing, Subtitling, Captioning, Subtitling, Translation

மென்பொருள்: SDL TRADOS, XTM,
MemSource Cloud
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
01:35
Mar 4
6 மேலதிக ஜோடிகள் IMAGE COLLECTION EN, FR, IT, ES, DE, Pt_BR, ZH, RU, JA, KO, AR
Other: IMAGE COLLECTION

Blue Board outsourcer
No entries
Past quoting deadline
01:19
Mar 4
Commercial copy
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5
138
Quotes
00:45
Mar 4
Japanese Subtitlers Needed
Subtitling, Captioning, Subtitling, Translation
(வரக்கூடிய)

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Past quoting deadline
17:59
Mar 3
1 மேலதிக ஜோடிகள் Travel Regulation Survey (3000 words)
Translation, Checking/editing

Blue Board outsourcer
4.8 Past quoting deadline
15:41
Mar 3
2 மேலதிக ஜோடிகள் Gaming and Gambling Localization Vacancies
Translation, Other: proofreading
(வரக்கூடிய)

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Past quoting deadline
13:42
Mar 3
Urgent! Project in holistic healing (medical) field
Translation, Checking/editing

ProZ.com Business member
ProZ.com Business member
No entries
Past quoting deadline
10:16
Mar 3
Legal, JP<>Persian Translation
Translation

Professional member
LWA: 4.2 out of 5
4.2 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
10:13
Mar 3
7 மேலதிக ஜோடிகள் LinguaSiberica расширяет базу переводчиков! Приглашаем к регистрации переводчиков Узбекского языка.
Translation
(வரக்கூடிய)

Blue Board outsourcer
No entries
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
06:23
Mar 3
Game Localization (Chinese > Japanese)
Translation, Language instruction

நாடு: சீனா
Logged in visitor
No record
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
05:37
Mar 3
User manual, Monitor/Display, 5,714 words, en-US>ja-JP
Translation

நாடு: ஜப்பான்
Logged in visitor
No record
Past quoting deadline
03:01
Mar 3
【En-Ja】Recruitment of Game Freelance translators
Translation, Checking/editing, Voiceover, Summarization, Education, Transcription, Copywriting, MT post-editing, Transcreation, Subtitling, Captioning, Subtitling, Checking/Editing/QC, Subtitling, Time Coding, Subtitling, Translation, Subtitling, SDH/HOH, Language instruction, Native speaker conversation

Blue Board outsourcer
LWA: 4.8 out of 5
4.8 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
22:52
Mar 2
English to Japanese Subtitlers Needed
Subtitling, Translation
(வரக்கூடிய)

உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Past quoting deadline
19:58
Mar 2
1 மேலதிக ஜோடிகள் Proofreading of IT Powerpoints
Other: Proofreading

மென்பொருள்: Powerpoint
நற்சான்றளித்தல்: தேவையானது
Blue Board outsourcer
5 Past quoting deadline
12:00
Mar 2
Translation opportunity with thebigword
Translation, Checking/editing, MT post-editing

Logged in visitor
No record
Past quoting deadline
11:11
Mar 2
German, Japanese and Korean to English Simultaneous Interpreters
Other: Interpreting

Blue Board outsourcer
LWA: 2.9 out of 5
2.9 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
10:40
Mar 2
Urgently looking for Japanese language Translator.
Translation, Checking/editing

Professional member
LWA: 4.7 out of 5
4.7 Past quoting deadline
05:50
Mar 2
Pactera EDGE: CN<>JP General and Journalism Localization Project On-going
Translation, Checking/editing, MT post-editing

ProZ.com Business Enterprise member
LWA: 4.7 out of 5
ProZ.com Business Enterprise member
4.7 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
02:19
Mar 2
1 மேலதிக ஜோடிகள் MTPE, Amount subject to your needs, Corpus translation, long-term
Translation
(வரக்கூடிய)

Blue Board outsourcer
No entries
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
22:48
Mar 1
20 minute e-learning voice over project
Voiceover

Blue Board outsourcer
LWA: 4.8 out of 5
4.8 Past quoting deadline
18:12
Mar 1
Japanese Translators Needed for Medical Documents
Translation
(வரக்கூடிய)

Blue Board outsourcer
LWA: 4.7 out of 5
4.7 Past quoting deadline
18:12
Mar 1
Japanese Translators Needed for Medical Documents
Translation
(வரக்கூடிய)

Blue Board outsourcer
LWA: 4.7 out of 5
4.7 Past quoting deadline
15:56
Mar 1
Large Human Translation and MTPE projects Chinese > Japanese
Translation, MT post-editing

Blue Board outsourcer
LWA: 4.7 out of 5
4.7 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
15:44
Mar 1
Large Human Translation and MTPE projects English < = > Japanese
Translation, MT post-editing

Blue Board outsourcer
LWA: 4.7 out of 5
4.7 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
15:43
Mar 1
RR_169503 English>Japanese VO Project (Proz)
Other: Voice recording
(வரக்கூடிய)

Blue Board outsourcer
LWA: 4.6 out of 5
4.6 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
14:47
Mar 1
Japanese translators & proofreaders needed for the localization of a fitness app
Translation, Checking/editing

மென்பொருள்: Lokalise
நாடு: ஜப்பான்
Blue Board outsourcer
No entries
மூடப்பட்டது
14:04
Mar 1
Ongoing Project - Pet Food Labels - Korean and Japanese
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 4.9 out of 5
4.9 Past quoting deadline
11:40
Mar 1
Looking for English into Japanese Language Lead (Full time position, remote)
Translation, Checking/editing, MT post-editing
(வரக்கூடிய)

ProZ.com Business member
ProZ.com Business member
No record
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
09:34
Mar 1
MERCTRANS | EN-JP and JP-EN Translation Collaboration hunting for potentials
Translation, Checking/editing
(வரக்கூடிய)

ProZ.com Business Enterprise member
ProZ.com Business Enterprise member
No record
Past quoting deadline
09:22
Mar 1
Subtitling, Closed Captioning experts required
Subtitling, Captioning

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Past quoting deadline
09:07
Mar 1
MERCTRANS | EN-JP and JP-EN Translation Collaboration hunting for potentials
Translation

ProZ.com Business Enterprise member
ProZ.com Business Enterprise member
No record
மூடப்பட்டது
05:16
Mar 1
English to Japanese Medical/Pharmaceutical translators wanted
Translation, Checking/editing

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Past quoting deadline
04:29
Mar 1
Automotive and Mechanics Content Translation (EN/ZH) - (JP/SV)
Translation

மென்பொருள்: SDL TRADOS, memoQ
Logged in visitor
No record
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
06:54
Feb 28
Urgent 350 words within few hours
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 4.7 out of 5
4.7 Past quoting deadline
11:31
Feb 26
press release translation project, 150K words per month,
Translation, Checking/editing

நாடு: ஜப்பான்
Blue Board outsourcer
ProZ.com Business member
No entries
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
09:49
Feb 26
1 மேலதிக ஜோடிகள் Subtitling Job available: around 6000 words/40 min IT related videos from EN into FR/ES_LAT/KO/JA/ZH/DE
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 4.6 out of 5
4.6 Past quoting deadline
08:55
Feb 26
EN-JP URGENT
Checking/editing

Blue Board outsourcer
LWA: 4.7 out of 5
4.7 மூடப்பட்டது
00:21
Feb 26
Japanese Translations Needed for Legal Documents
Translation
(வரக்கூடிய)

Blue Board outsourcer
LWA: 4.7 out of 5
4.7 Past quoting deadline
21:06
Feb 25
Vietnamese and Japanese Remote Simultaneous Interpreters (RSI)
Interpreting, Simultaneous

Blue Board outsourcer
LWA: 4.8 out of 5
4.8
8
Quotes
20:16
Feb 25
Looking for FR, DE, JP, PT, IT, EN subtitlers
Subtitling, Captioning
(வரக்கூடிய)

Professional member
LWA: 5 out of 5
5 Past quoting deadline
1 2 அடுத்தது


Translation industry jobs
Jobs posted by outsourcers seeking quotes from language professionals.Try jobs for mobile
Browse jobs and manage your quotes anytime, anywhere (member-only).


You may be interested in this ProZ.com Wiki article on risk management for translators and interpreters.

The Blue Board is a searchable database of language job outsourcers with feedback from service providers, and an important risk management tool. ProZ.com members have full access to the Blue Board.

Does this job require a CAT Tool or additional skills? Join your colleagues in purchasing software at the lowest price on the planet via ProZ.com Translator Group Buy, or improve your skills by taking one of the 100's of ProZ.com translator training courses.
SDL Trados Business Manager Lite
SDL Trados Business Manager Lite helps to simplify and speed up some of the daily tasks, such as invoicing and reporting, associated with running your freelance translation business.
Protemos translation business management system
The system lets you keep client/vendor database, with contacts and rates, manage projects and assign jobs to vendors, issue invoices, track payments, store and manage project files, generate business reports on turnover profit per client/manager etc.

Your current localization setting

தமிழ்

Select a language

Jobs
  • All of ProZ.com
  • சொல் தேடுக
  • வேலைகள்
  • மன்றங்கள்
  • Multiple search