மூல மொழி: இலக்கு மொழி:
துறைகள்:
தேடல் சொல் (கட்டயமில்லை):
Types:  மொழிபெயர்ப்பு வேலைகள்  துபாஷி வேலைகளை  வரக்கூடிய வேலைகள்
மேம்பட்ட தேடல் முறை | எல்லாவற்றையும் பார்க்கவும்

நேரம் மொழிகள் வேலை விவரங்கள் இடுகை இட்டது
வேலையளிப்பவர் இணைப்பு
வேலையளிப்பவர் சராசரி LWA Likelihood of working again தகுநிலை
1 2 அடுத்தது
09:23 English To Italian
Translation

மென்பொருள்: SDL TRADOS, SDLX,
Microsoft Word, AutoCAD
21:23 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
LWA: 4.2 out of 5
4.2
21
Quotes
14:41
Mar 5
Urgently need translators for 500k HT/MTPE project
Translation, Checking/editing

மென்பொருள்: Microsoft Word, Adobe Acrobat,
memoQ, Microsoft Office Pro, MemSource Cloud,
Protemos
ProZ.com Business Plus member
LWA: 2 out of 5
ProZ.com Business Plus member
2 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
18:09
Mar 4
German to Italian Translators Required | Urgent Project
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 4.8 out of 5
4.8 Past quoting deadline
11:14
Mar 4
1150 words translation/proofr. job in the field Marketing for Swiss market
Translation, Checking/editing

Blue Board outsourcer
LWA: 4.7 out of 5
4.7 Past quoting deadline
11:10
Mar 4
Trabajo de traducción/edición/corrección
Translation

Blue Board outsourcer
No entries
38
Quotes
09:31
Mar 4
Interface language for language learning websites, 15K words
Translation

Blue Board outsourcer
No entries
127
Quotes
09:16
Mar 4
7 மேலதிக ஜோடிகள் MEDICAL TRANSLATORS AND INTERPRETERS ALL LANGUAGES 10K words per month
Translation, Checking/editing, Subtitling, Translation, Native speaker conversation, Other: Interpreting

நற்சான்றளித்தல்: தேவையானது
Logged in visitor
No record
Past quoting deadline
06:55
Mar 4
5 மேலதிக ஜோடிகள் Consecutive Interpreters/Linguist based in Hong Kong
Interpreting, Consecutive

Blue Board outsourcer
LWA: 3.9 out of 5
3.9 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
01:35
Mar 4
6 மேலதிக ஜோடிகள் IMAGE COLLECTION EN, FR, IT, ES, DE, Pt_BR, ZH, RU, JA, KO, AR
Other: IMAGE COLLECTION

Blue Board outsourcer
No entries
Past quoting deadline
01:19
Mar 4
Commercial copy
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5
138
Quotes
22:21
Mar 3
Gerichtsurteil, Deutsch->Italienisch, ca. 1.000 Zeilen
Translation

மென்பொருள்: Microsoft Word
நாடு: இத்தாலி
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Past quoting deadline
15:42
Mar 3
ES-Dutch, Italian, French
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Past quoting deadline
14:36
Mar 3
7 மேலதிக ஜோடிகள் BIG PROJECT - ESTONIAN TRANSLATORS
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 2.9 out of 5
2.9 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
11:09
Mar 3
7 மேலதிக ஜோடிகள் NATIVE SPEECH SPEECH RECORDERS NEEDED IN ANY LANGUAGE
Voiceover, Native speaker conversation

மென்பொருள்: Powerpoint, Microsoft Excel,
Microsoft Office Pro, Fluency
நாடு: பிற
நற்சான்றளித்தல்: தேவையானது
Professional member
No record
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
10:38
Mar 3
Japanese to Italian subtitler neeeded.
Subtitling, Time Coding, Subtitling, Translation
(வரக்கூடிய)

Blue Board outsourcer
LWA: 4 out of 5
4 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
09:40
Mar 3
40000 words, administrative
Translation

மென்பொருள்: SDL TRADOS, SDLX
Professional member
No entries
9
Quotes
08:30
Mar 3
VISURA AZIENDALE CIRCA 7500 PAROLE SPAGNOLO-ITALIANOSP
Translation

உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 மூடப்பட்டது
08:15
Mar 3
Recurrent jobs, IT, EN-FR, EN-DE, EN-ES, EN-IT
Translation, Checking/editing
(வரக்கூடிய)

மென்பொருள்: memoQ, MemSource Cloud,
Smartcat
நற்சான்றளித்தல்: தேவையானது
Logged in visitor
No record
43
Quotes
08:06
Mar 3
Legal Document Translation
Translation

மென்பொருள்: SDL TRADOS
நாடு: பிரான்சு
உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
No entries
Past quoting deadline
07:32
Mar 3
中译波兰,中译意,中译法 native编辑,游戏,419字
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 4.7 out of 5
4.7
19
Quotes
06:41
Mar 3
Italian to English translation
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 4.3 out of 5
4.3 Past quoting deadline
22:49
Mar 2
English to Italian Subtitlers needed
Subtitling, Translation
(வரக்கூடிய)

உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Past quoting deadline
22:06
Mar 2
Need a quick translation of 4 words - Borat
Translation

நாடு: யுனைடட் ஸ்டேத்ஸ்
Blue Board outsourcer
5 Past quoting deadline
20:42
Mar 2
English to Italian Translators Required | Legal Content
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 4.8 out of 5
4.8 Past quoting deadline
20:01
Mar 2
English into Italian | Legal Content
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 4.8 out of 5
4.8 Past quoting deadline
19:58
Mar 2
1 மேலதிக ஜோடிகள் Proofreading of IT Powerpoints
Other: Proofreading

மென்பொருள்: Powerpoint
நற்சான்றளித்தல்: தேவையானது
Blue Board outsourcer
5 Past quoting deadline
14:25
Mar 2
Forensics expert. One-off, ongoing
Checking/editing
(வரக்கூடிய)

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
13:08
Mar 2
6 மேலதிக ஜோடிகள் Oversættere og translatører søges fra dansk til flere sprogkombinationer
Translation, Checking/editing, Transcription, MT post-editing, Transcreation, Subtitling, Translation

Blue Board outsourcer
No entries
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
11:23
Mar 2
1 மேலதிக ஜோடிகள் Long-term cooperation, memoQ, various fields
Translation
(வரக்கூடிய)

Blue Board outsourcer
LWA: 3.9 out of 5
3.9 மூடப்பட்டது
02:13
Mar 2
Sworn English<>Italian Translator
Translation

நாடு: கனடா
Logged in visitor
No record
Past quoting deadline
01:30
Mar 2
Sworn Italian Translator
Translation

நாடு: கனடா
Logged in visitor
No record
மூடப்பட்டது
01:01
Mar 2
Sworn Italian Translator
Translation
(வரக்கூடிய)

நாடு: கனடா
Logged in visitor
No record
மூடப்பட்டது
17:13
Mar 1
Interpretación para formación IT-ES Valladolid
Interpreting, Consecutive, Interpreting, Liaison

நாடு: ஸ்பெயின்
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Past quoting deadline
17:06
Mar 1
Interpretación presencial en Bilbao IT-ES 24 y 25 de marzo
Interpreting, Consecutive, Interpreting, Liaison

நாடு: ஸ்பெயின்
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Past quoting deadline
17:02
Mar 1
Interpretación formación presencial Bilbao IT-ES 24 y 25 de marzo
Interpreting, Consecutive, Interpreting, Liaison

நாடு: ஸ்பெயின்
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Past quoting deadline
15:20
Mar 1
TECHNICAL TRANSLATION FR >IT
Translation

உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
ProZ.com Business member
ProZ.com Business member
No record
Past quoting deadline
14:56
Mar 1
Large Human Translation and MTPE projects English < = > Italian
Translation, MT post-editing

Blue Board outsourcer
LWA: 4.7 out of 5
4.7 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
12:57
Mar 1
1 மேலதிக ஜோடிகள் Translators needed for video translation project-Please send your minute rate
Subtitling, Translation
(வரக்கூடிய)

Blue Board outsourcer
No entries
13
Quotes
10:32
Mar 1
Traduzione dialoghi video hard
Translation, Voiceover

மென்பொருள்: Microsoft Word
Logged in visitor
No record
95
Quotes
10:32
Mar 1
Chinese-Italian,mechano-electronic,Trados,GSL China
Translation, Checking/editing

Professional member
LWA: 4.7 out of 5
4.7 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
02:04
Mar 1
Looking for Professional Linguists For Post-editing Machine Translation Job
Checking/editing, MT post-editing

மென்பொருள்: Smartling
நாடு: யுனைடட் ஸ்டேத்ஸ்
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Past quoting deadline
07:35
Feb 27
Revisión de traducción técnica 2k pal.
MT post-editing

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Past quoting deadline
15:15
Feb 26
Interprete IT<>PL in Polonia
Other: Interpretariato di trattativa

Blue Board outsourcer
LWA: 4.6 out of 5
4.6 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
12:25
Feb 26
Translation website text, 1k words, EN>FR/IT/PT
Translation

நற்சான்றளித்தல்: நற்சான்றளித்தல்: தேவையானது
Professional member
No record
மூடப்பட்டது
10:11
Feb 26
Translation Opportunities
Translation, Checking/editing, Transcription, MT post-editing, Transcreation, Subtitling, Translation, Language instruction, Native speaker conversation, Other: Proofreading

Blue Board outsourcer
LWA: 3.7 out of 5
3.6 Past quoting deadline
09:48
Feb 26
Children's goods catalogue
Checking/editing

Professional member
LWA: 5 out of 5
5 மூடப்பட்டது
08:53
Feb 26
Short newsletter
Translation

உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 மூடப்பட்டது
22:33
Feb 25
5 மேலதிக ஜோடிகள் Translation + Proofreading of Event Terms & Condition
Translation, Checking/editing

Blue Board outsourcer
4.8 Past quoting deadline
20:16
Feb 25
Looking for FR, DE, JP, PT, IT, EN subtitlers
Subtitling, Captioning
(வரக்கூடிய)

Professional member
LWA: 5 out of 5
5 Past quoting deadline
13:12
Feb 25
Manager
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Past quoting deadline
1 2 அடுத்தது


Translation industry jobs
Jobs posted by outsourcers seeking quotes from language professionals.Try jobs for mobile
Browse jobs and manage your quotes anytime, anywhere (member-only).


You may be interested in this ProZ.com Wiki article on risk management for translators and interpreters.

The Blue Board is a searchable database of language job outsourcers with feedback from service providers, and an important risk management tool. ProZ.com members have full access to the Blue Board.

Does this job require a CAT Tool or additional skills? Join your colleagues in purchasing software at the lowest price on the planet via ProZ.com Translator Group Buy, or improve your skills by taking one of the 100's of ProZ.com translator training courses.
Protemos translation business management system
The system lets you keep client/vendor database, with contacts and rates, manage projects and assign jobs to vendors, issue invoices, track payments, store and manage project files, generate business reports on turnover profit per client/manager etc.
SDL Trados Studio 2021 Freelance
SDL Trados Studio 2021 has evolved to bring translators a brand new experience. Designed with user experience at its core, Studio 2021 transforms how new users get up and running and helps experienced users make the most of the powerful features.

Your current localization setting

தமிழ்

Select a language

Jobs
  • All of ProZ.com
  • சொல் தேடுக
  • வேலைகள்
  • மன்றங்கள்
  • Multiple search