மூல மொழி: இலக்கு மொழி:
துறைகள்:
தேடல் சொல் (கட்டயமில்லை):
Types:  மொழிபெயர்ப்பு வேலைகள்  துபாஷி வேலைகளை  வரக்கூடிய வேலைகள்
மேம்பட்ட தேடல் முறை | எல்லாவற்றையும் பார்க்கவும்

நேரம் மொழிகள் வேலை விவரங்கள் இடுகை இட்டது
வேலையளிப்பவர் இணைப்பு
வேலையளிப்பவர் சராசரி LWA Likelihood of working again தகுநிலை
15:02 9 pages in PDF
Translation, Checking/editing

நாடு: யுனைடட் ஸ்டேத்ஸ்
Blue Board outsourcer
4.6
0
Quotes
14:03 Proofreading ES-EN, 20k words, BOE
Checking/editing

02:03 May 9 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
LWA: 4.6 out of 5
4.6 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
11:22 2,000 PDF pages - Dutch/Flemish to English Legal Translation
Translation

23:22 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
08:19 interpreting for a full-day seminar (approx. 6 hours)
Interpreting, Simultaneous

உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Professional member
LWA: 5 out of 5
5
9
Quotes
07:14 建筑设计杂志英文撰稿copywriter
Copywriting
(வரக்கூடிய)

மென்பொருள்: SDL TRADOS, Wordfast,
Adobe Acrobat, Adobe Illustrator, Microsoft Office Pro
நற்சான்றளித்தல்: தேவையானது
19:14 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
No entries
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
05:22 建筑设计杂志英文撰稿copywriter
Copywriting
(வரக்கூடிய)

மென்பொருள்: SDL TRADOS, Wordfast,
Adobe Acrobat, Adobe Illustrator, Microsoft Office Pro
நற்சான்றளித்தல்: தேவையானது
17:22 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
No entries
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
00:37 Business Partnership agreement, 5k words, weekend job
Translation

Blue Board outsourcer
5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
23:41
May 7
Video translation
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5
9
Quotes
22:48
May 7
16 pages, many handwritten from Hebrew to English
Translation

Professional member
LWA: 4.5 out of 5
4.5 Past quoting deadline
21:39
May 7
IT>EN!
Translation

Professional member
LWA: 5 out of 5
5 மூடப்பட்டது
17:06
May 7
Translators Needed - Romanian into English (Medical)
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 4.6 out of 5
4.6 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
16:57
May 7
Traduction, relecture et mise en forme
Translation

Logged in visitor
No record
18
Quotes
16:45
May 7
English native transcribers (in-house) Madrid office
Translation, Checking/editing

ProZ.com Business Plus member
ProZ.com Business Plus member
No entries
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
15:46
May 7
Freelance translations and proofreading, regular work, translations from Spanish to English
Translation
(வரக்கூடிய)

மென்பொருள்: SDL TRADOS
Blue Board outsourcer
No entries
6
Quotes
15:08
May 7
German > English linguists needed for long-term collaboration
Translation, Checking/editing, MT post-editing
(வரக்கூடிய)

ProZ.com Business member
LWA: 4.4 out of 5
ProZ.com Business member
4.4
11
Quotes
14:18
May 7
Transcreation Project (Pooling)
Transcreation
(வரக்கூடிய)

நற்சான்றளித்தல்: நற்சான்றளித்தல்: தேவையானது
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5
4
Quotes
13:28
May 7
Proofreading of a videogame - 7k words
Checking/editing

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5
28
Quotes
12:18
May 7
Interpretation for court hearing in UK - JA<>EN
Interpreting, Phone

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
12:16
May 7
Translation with MemoQ - Technical text mainly (HR - FR, HR - EN and vice versa)
Translation
(வரக்கூடிய)

Blue Board outsourcer
3.7
8
Quotes
11:55
May 7
3 மேலதிக ஜோடிகள் Projet potentiel, Jeux Olympiques
Translation
(வரக்கூடிய)

Blue Board outsourcer
LWA: 4.8 out of 5
4.8
24
Quotes
11:32
May 7
TRADUCCIÓN JURADA ES-EN MANUAL DE ASIGNATURAS (INGENIERÍA-TÉCNICO) 23.000 PALABR
Translation
(வரக்கூடிய)

ProZ.com Business member
LWA: 5 out of 5
ProZ.com Business member
5
11
Quotes
10:54
May 7
05-0382
Checking/editing

Blue Board outsourcer
LWA: 4.6 out of 5
4.6 Past quoting deadline
10:32
May 7
Bambara Interpreter
Interpreting, Consecutive

Blue Board outsourcer
LWA: 4.8 out of 5
4.8 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
10:23
May 7
Translation Opportunity with thebigword
Translation

Logged in visitor
No record
Past quoting deadline
10:19
May 7
Part-Time Opportunity | ASR Transcription Project for (Pashto Speakers)
Transcription

நாடு: ஆப்கானிஸ்தான்
ProZ.com Business Enterprise member
LWA: 3.9 out of 5
ProZ.com Business Enterprise member
3.9
0
Quotes
10:15
May 7
English-Indonesian Copywriter
Copywriting, Transcreation

Blue Board outsourcer
LWA: 4 out of 5
4 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
10:05
May 7
7 மேலதிக ஜோடிகள் Gaming Content Translation (Multiple Languages Pair)
Translation

மென்பொருள்: SDL TRADOS, memoQ
Logged in visitor
No record
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
09:58
May 7
Transcribers EN>EN, long-term project URGENT
Transcription

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5
5
Quotes
09:48
May 7
Slovak language examiner and proofreader
Education, Other: Language evalaution

Logged in visitor
No record
Past quoting deadline
09:19
May 7
German to English translation
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5
31
Quotes
09:16
May 7
site internet
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 3 out of 5
3 Past quoting deadline
09:14
May 7
Beglaubigte Übersetzung
Translation

மென்பொருள்: MemSource Cloud
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5
8
Quotes
09:08
May 7
Translation Opportunity with thebigword
Translation

Logged in visitor
No record
மூடப்பட்டது
09:05
May 7
Translating/Proofreading of two Japanese Chamber of commerce company registrations/ around 1800 words
Checking/editing
(வரக்கூடிய)

நற்சான்றளித்தல்: தேவையானது
Blue Board outsourcer
No entries
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
09:03
May 7
Native Canadian French linguist needed for ongoing project
Translation
(வரக்கூடிய)

மென்பொருள்: SDL TRADOS, Microsoft Word,
Microsoft Excel, memoQ, Microsoft Office Pro,
CaptionMaker/MacCaption
நாடு: கனடா
Blue Board outsourcer
LWA: 4 out of 5
4 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
08:35
May 7
7 மேலதிக ஜோடிகள் HT and MTPE project
Translation, Checking/editing, MT post-editing

ProZ.com Business Plus member
ProZ.com Business Plus member
No entries
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
07:56
May 7
Japanese to English, Long Term Project, Animation Script
Translation

ProZ.com Business member
LWA: 4 out of 5
ProZ.com Business member
4 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
07:50
May 7
建筑设计杂志英文撰稿copywriter
Copywriting
(வரக்கூடிய)

மென்பொருள்: SDL TRADOS, Wordfast,
Adobe Acrobat, Adobe Illustrator, Microsoft Office Pro
நற்சான்றளித்தல்: தேவையானது
Blue Board outsourcer
No entries
மூடப்பட்டது
07:03
May 7
Kurmanji - English transcription, 6 minutes, General
Translation, Transcription

ProZ.com Business Plus member
LWA: 5 out of 5
ProZ.com Business Plus member
5 Past quoting deadline
06:56
May 7
Urgently looking for native Netherlands (Dutch and English) copywriters.
Copywriting

Blue Board outsourcer
No entries
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
05:55
May 7
478 words, Web-novel (Web fiction), Test project
Translation

Blue Board outsourcer
No entries
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
05:51
May 7
Freelancers Needed for HE to EN Evaluation Project
Translation, Transcreation, Other: LQE (Linguistic Quality Evaluation)

Blue Board outsourcer
LWA: 4.7 out of 5
4.7 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
04:08
May 7
Looking for English to Thai linguist for translation and editing task.
Translation, Checking/editing

Blue Board outsourcer
No entries
Past quoting deadline
03:42
May 7
Chinese to English translation --UI
Translation

Logged in visitor
No record
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
03:40
May 7
Translators Needed - Dutch into English (Medical)
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 4.6 out of 5
4.6 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
02:44
May 7
Translation of family letters
Translation

நற்சான்றளித்தல்: நற்சான்றளித்தல்: தேவையானது
உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
LWA: 4.8 out of 5
4.8 Past quoting deadline
00:41
May 7
FR > EN : Translations of Bank Statements & Tenancy Agreements
Translation

மென்பொருள்: SDL TRADOS, Microsoft Word,
memoQ
Blue Board outsourcer
No entries
Past quoting deadline
21:44
May 6
University Degree Translation
Translation

மென்பொருள்: Microsoft Word
நற்சான்றளித்தல்: நற்சான்றளித்தல்: நற்சான்றளித்தல்: தேவையானது
உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Professional member
LWA: 5 out of 5
5 Past quoting deadline
20:24
May 6
Urgently looking for US-based EN transcribers
Transcription

நாடு: யுனைடட் ஸ்டேத்ஸ்
Professional member
LWA: 5 out of 5
5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
19:37
May 6
Recherche traducteur Français vers Anglais - pour traduction secteur médical/pharma
Translation
(வரக்கூடிய)

நாடு: பிரான்சு
Blue Board outsourcer
No entries
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்