மூல மொழி: இலக்கு மொழி:
துறைகள்:
தேடல் சொல் (கட்டயமில்லை):
Types:  மொழிபெயர்ப்பு வேலைகள்  துபாஷி வேலைகளை  வரக்கூடிய வேலைகள்
மேம்பட்ட தேடல் முறை | எல்லாவற்றையும் பார்க்கவும்

நேரம் மொழிகள் வேலை விவரங்கள் இடுகை இட்டது
வேலையளிப்பவர் இணைப்பு
வேலையளிப்பவர் சராசரி LWA Likelihood of working again தகுநிலை
1 2 3 4 5 6 அடுத்தது   கடைசி
16:25 Traduction en anglais contrat 6256 mots
Translation

04:25 Mar 7 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
LWA: 4.7 out of 5
4.7
30
Quotes
12:02 Japanese to English translations, 15k, Trados
Translation

உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Professional member
LWA: 4.8 out of 5
4.8 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
10:28 Englischsprachige Inhaltsanalyse (Content Analysis) von Marktforschungsinterviews (60-90 Min), Deutsch-Muttersprachler
Summarization
(வரக்கூடிய)

நாடு: ஜெர்மணி
Blue Board outsourcer
No entries
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
09:43 Translation for instructional document.
Translation, Checking/editing

உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
ProZ.com Business Plus member
LWA: 4.9 out of 5
ProZ.com Business Plus member
4.9 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
09:40 Translation for instructional document.
Translation, Checking/editing

உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
ProZ.com Business Plus member
LWA: 4.9 out of 5
ProZ.com Business Plus member
4.9 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
09:31 Native Somali needed for ongoing project
Translation
(வரக்கூடிய)

மென்பொருள்: SDL TRADOS, Microsoft Word,
Microsoft Excel, memoQ, Microsoft Office Pro,
CaptionMaker/MacCaption
21:31 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Logged in visitor
No record
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
08:52 WordLights Translation | Arabic to English Subtitling
Translation, Subtitling, Captioning, Subtitling, Checking/Editing/QC, Subtitling, Time Coding, Subtitling, Translation

Professional member
LWA: 4.9 out of 5
4.9
22
Quotes
08:41 FR>EN, Pharmaceuticals, Package Insert/Summary of Product Characteristics
Translation
(வரக்கூடிய)

20:41 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5
5
Quotes
08:08 Translation of the contract
Translation

20:08 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 மூடப்பட்டது
08:00 DEU & ENG, machine learning agent
Education, Language instruction
(வரக்கூடிய)

மென்பொருள்: SDL TRADOS, Microsoft Word,
memoQ, MemSource Cloud, Smartcat
20:00 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
04:00 Immediate availability needed for 3800 words PEMT project needed ASAP today
MT post-editing

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Past quoting deadline
03:58 Immediate availability needed for 1700 words PEMT project needed ASAP today
MT post-editing

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Past quoting deadline
22:18
Mar 5
Spanish to American English Translator for Certificates
Translation
(வரக்கூடிய)

மென்பொருள்: memoQ
நாடு: யுனைடட் ஸ்டேத்ஸ்
Blue Board outsourcer
LWA: 4.7 out of 5
4.7
0
Quotes
19:35
Mar 5
Market Research DE>EN 23rd and 24th March Remote
Interpreting, Simultaneous

நாடு: ஸ்பெயின்
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5
8
Quotes
19:23
Mar 5
Proofreading of Hebrew (and a bit of Yiddsh) document translated to English
Checking/editing

மென்பொருள்: DejaVu
Logged in visitor
No record
2
Quotes
18:16
Mar 5
Tigrinya Translators Needed!
Translation

உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
ProZ.com Business member
LWA: 5 out of 5
ProZ.com Business member
5
14
Quotes
17:11
Mar 5
937 words medical report
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
15:06
Mar 5
Institution names, 230 words
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 மூடப்பட்டது
15:03
Mar 5
5 மேலதிக ஜோடிகள் Big 4-year project: EN<>FR, LV, RO, PT, NL
Translation, Checking/editing

மென்பொருள்: SDL TRADOS
Blue Board outsourcer
LWA: 2.9 out of 5
2.9 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
14:10
Mar 5
English > English
Subtitling, Translation
(வரக்கூடிய)

Blue Board outsourcer
LWA: 4.4 out of 5
4.4 Quotes
14:01
Mar 5
25 page AR-EN, Scanned PDF, Legal
Translation, Checking/editing

ProZ.com Business member
ProZ.com Business member
5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
13:54
Mar 5
English SDH/Captioners
Transcription, Subtitling, Captioning, Subtitling, Checking/Editing/QC, Subtitling, SDH/HOH
(வரக்கூடிய)

ProZ.com Business Plus member
LWA: 5 out of 5
ProZ.com Business Plus member
5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
13:38
Mar 5
Latin Spanish Subtitlers/Captioners
Translation, Checking/editing
(வரக்கூடிய)

ProZ.com Business Plus member
LWA: 5 out of 5
ProZ.com Business Plus member
5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
13:27
Mar 5
HLA - Now recruiting for Dubbing - Voice Over- Subtitling Spanish into English US
Voiceover, Subtitling, Captioning, Subtitling, Translation, Other: DUBBING
(வரக்கூடிய)

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
13:23
Mar 5
TRADUCCION DE FOTOS E IMAGENES TEMA AMBIENTAL
Translation, Other: traducccion de fotos e imagenes

மென்பொருள்: Microsoft Word, Adobe Acrobat
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Past quoting deadline
12:52
Mar 5
Korean to English
Translation

உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
LWA: 4.5 out of 5
4.5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
12:05
Mar 5
Völkerstrafrecht und Humanitäres Völkerrecht
Translation

மென்பொருள்: SDLX
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
12:02
Mar 5
Immediate English<> Hebrew translation & editing project.
Translation, Checking/editing

ProZ.com Business member
LWA: 5 out of 5
ProZ.com Business member
5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
11:38
Mar 5
1 மேலதிக ஜோடிகள் Potansiyel İş - Almanca/Türkçe/İngilizce
Translation, Checking/editing, MT post-editing
(வரக்கூடிய)

மென்பொருள்: SDL TRADOS, SDLX,
Microsoft Word
நாடு: துருக்கி
ProZ.com Business member
ProZ.com Business member
No entries
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
11:13
Mar 5
Ausschreibung Eisenbahn, 16tausend Wörter
Translation

Blue Board outsourcer
5 Past quoting deadline
10:37
Mar 5
Technical translation from French to English
Translation
(வரக்கூடிய)

Logged in visitor
No record
மூடப்பட்டது
10:13
Mar 5
Revisore IT>EN
Other: Revisione

Blue Board outsourcer
LWA: 4.6 out of 5
4.6 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
10:05
Mar 5
FR>EN U.K. marketplace localization
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
09:43
Mar 5
5 மேலதிக ஜோடிகள் Freelance Checkers- Korean to English- Plastic & Reconstructive Surgery
Translation, Checking/editing
(வரக்கூடிய)

Blue Board outsourcer
LWA: 3.9 out of 5
3.9 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
09:14
Mar 5
Form, 2477 words, business, Portuguese-English
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 மூடப்பட்டது
09:13
Mar 5
Translation from Macedonian into English
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Past quoting deadline
09:11
Mar 5
ENGLISH TEXT (4100 WORDS) TO KURDISH KURMANJI AND KURDISH SORANI
Translation
(வரக்கூடிய)

Blue Board outsourcer
No entries
Past quoting deadline
08:39
Mar 5
Chinese-English Proofreading Specialists Wanted
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 4.5 out of 5
4.5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
08:09
Mar 5
Chinese-English Proofreading Specialists Wanted
Translation

மென்பொருள்: SDL TRADOS, memoQ,
MemSource Cloud
Blue Board outsourcer
LWA: 4.5 out of 5
4.5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
08:02
Mar 5
Post-edit of "bachillerato" Physics textbook SP-UK, 150,000 words
MT post-editing

மென்பொருள்: SDL TRADOS
நாடு: ஸ்பெயின்
Professional member
No record
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
08:01
Mar 5
Malagasy into English, 1 page, General
Translation

ProZ.com Business Plus member
LWA: 5 out of 5
ProZ.com Business Plus member
5 Past quoting deadline
07:28
Mar 5
10k words, MemoQ, Game localizaion/tranlsation
Translation

மென்பொருள்: memoQ
Blue Board outsourcer
No entries
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
03:37
Mar 5
Traducción Tema Ambiental
Translation

மென்பொருள்: SDL TRADOS, Microsoft Word,
Adobe Acrobat
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Past quoting deadline
03:37
Mar 5
Lao to Engilsh image transcription with translation project.
Translation, Transcreation

Blue Board outsourcer
LWA: 4.7 out of 5
4.7 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
03:18
Mar 5
Japanese-English,manuals,Trados,250K+,GSL China
Translation, Checking/editing

Professional member
LWA: 4.7 out of 5
4.7 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
02:50
Mar 5
All-You-Can-Translate Spanish-English
Translation, MT post-editing

நற்சான்றளித்தல்: தேவையானது
Blue Board outsourcer
No entries
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
01:23
Mar 5
Bosnian/Serbian/Russian into English
Translation, Transcription

Professional member
LWA: 4.5 out of 5
4.5 Past quoting deadline
00:06
Mar 5
Work From Home / German ASR Project
Translation, Transcription, Copywriting, Subtitling, Translation, Native speaker conversation

ProZ.com Business Enterprise member
ProZ.com Business Enterprise member
No record
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
23:54
Mar 4
English-only transcription work
Transcription
(வரக்கூடிய)

நாடு: யுனைடட் ஸ்டேத்ஸ்
Logged in visitor
No record
Past quoting deadline
23:19
Mar 4
1 மேலதிக ஜோடிகள் Community interpreters in Greensboro, NC
Interpreting, Consecutive

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5
9
Quotes
1 2 3 4 5 6 அடுத்தது   கடைசி


Translation industry jobs
Jobs posted by outsourcers seeking quotes from language professionals.Try jobs for mobile
Browse jobs and manage your quotes anytime, anywhere (member-only).


You may be interested in this ProZ.com Wiki article on risk management for translators and interpreters.

The Blue Board is a searchable database of language job outsourcers with feedback from service providers, and an important risk management tool. ProZ.com members have full access to the Blue Board.

Does this job require a CAT Tool or additional skills? Join your colleagues in purchasing software at the lowest price on the planet via ProZ.com Translator Group Buy, or improve your skills by taking one of the 100's of ProZ.com translator training courses.
Anycount & Translation Office 3000
Translation Office 3000 is an advanced accounting tool for freelance translators and small agencies. TO3000 easily and seamlessly integrates with the business life of professional freelance translators.
PerfectIt consistency checker
PerfectIt helps deliver error-free documents. It improves consistency, ensures quality and helps to enforce style guides. It’s a powerful tool for pro users, and comes with the assurance of a 30-day money back guarantee.

Your current localization setting

தமிழ்

Select a language

Jobs
  • All of ProZ.com
  • சொல் தேடுக
  • வேலைகள்
  • மன்றங்கள்
  • Multiple search