மூல மொழி: இலக்கு மொழி:
துறைகள்:
தேடல் சொல் (கட்டயமில்லை):
Types:  மொழிபெயர்ப்பு வேலைகள்  துபாஷி வேலைகளை  வரக்கூடிய வேலைகள்
மேம்பட்ட தேடல் முறை | எல்லாவற்றையும் பார்க்கவும்

நேரம் மொழிகள் வேலை விவரங்கள் இடுகை இட்டது
வேலையளிப்பவர் இணைப்பு
வேலையளிப்பவர் சராசரி LWA Likelihood of working again தகுநிலை
1 2 அடுத்தது
11:45 German to Chinese Translator Needed
Translation, Checking/editing

23:45 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
06:25 Japanese to Taiwan Traditional
Translation

06:25 Mar 7 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
ProZ.com Business Enterprise member
LWA: 3.8 out of 5
ProZ.com Business Enterprise member
3.8 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
21:21
Mar 5
Amharic and Mandarin Voice-over
Voiceover

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
10:49
Mar 5
EN into PTBR/AR/FRENCH/GERMAN/CHINESE
Voiceover
(வரக்கூடிய)

மென்பொருள்: EZTitles, Subtitle Edit,
Subtitle Editor, Subtitle Workshop
ProZ.com Business member
LWA: 4.8 out of 5
ProZ.com Business member
4.8 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
07:28
Mar 5
10k words, MemoQ, Game localizaion/tranlsation
Translation

மென்பொருள்: memoQ
Blue Board outsourcer
No entries
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
07:20
Mar 5
IT hardware User guide, 3600 words, Memoq
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
03:55
Mar 5
JAPANESE into SIMPLIFIED CHINESE Freelance Translators
Translation, Checking/editing, MT post-editing

ProZ.com Business member
LWA: 4.8 out of 5
ProZ.com Business member
4.8 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
09:28
Mar 4
6 மேலதிக ஜோடிகள் Subtitle/close captioning expert required
Subtitling, Captioning
(வரக்கூடிய)

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
09:16
Mar 4
7 மேலதிக ஜோடிகள் MEDICAL TRANSLATORS AND INTERPRETERS ALL LANGUAGES 10K words per month
Translation, Checking/editing, Subtitling, Translation, Native speaker conversation, Other: Interpreting

நற்சான்றளித்தல்: தேவையானது
Logged in visitor
No record
Past quoting deadline
09:04
Mar 4
English to Simplified Chinese Freelance Translators
Translation

Blue Board outsourcer
4.2 மூடப்பட்டது
01:35
Mar 4
6 மேலதிக ஜோடிகள் IMAGE COLLECTION EN, FR, IT, ES, DE, Pt_BR, ZH, RU, JA, KO, AR
Other: IMAGE COLLECTION

Blue Board outsourcer
No entries
Past quoting deadline
01:19
Mar 4
Commercial copy
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5
138
Quotes
17:59
Mar 3
1 மேலதிக ஜோடிகள் Travel Regulation Survey (3000 words)
Translation, Checking/editing

Blue Board outsourcer
4.8 Past quoting deadline
15:41
Mar 3
2 மேலதிக ஜோடிகள் Gaming and Gambling Localization Vacancies
Translation, Other: proofreading
(வரக்கூடிய)

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Past quoting deadline
15:20
Mar 3
[AI data annotation] Chinese short annotation (University of Cambridge)
Other: annotation

Logged in visitor
No record
Past quoting deadline
14:34
Mar 3
English to Traditional Chinese translation, topic: general
Translation, Checking/editing

நற்சான்றளித்தல்: தேவையானது
Blue Board outsourcer
LWA: 3 out of 5
3 Past quoting deadline
13:42
Mar 3
Urgent! Project in holistic healing (medical) field
Translation, Checking/editing

ProZ.com Business member
ProZ.com Business member
No entries
Past quoting deadline
11:34
Mar 3
Japanese to Chinese simplified (Singapore) subtitler needed.
Subtitling, Time Coding, Subtitling, Translation
(வரக்கூடிய)

நாடு: சிங்கப்பூர்
Blue Board outsourcer
LWA: 4 out of 5
4 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
11:30
Mar 3
Japanese to Chinese simplified (PCR) subtitler needed.
Subtitling, Time Coding, Subtitling, Translation
(வரக்கூடிய)

Blue Board outsourcer
LWA: 4 out of 5
4 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
11:26
Mar 3
Japanese to Chinese Traditional (Taiwan) subtitler needed.
Subtitling, Time Coding, Subtitling, Translation
(வரக்கூடிய)

நாடு: தைவான்
Blue Board outsourcer
LWA: 4 out of 5
4 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
11:20
Mar 3
Korean > Chinese, game localization
Translation, Checking/editing, Transcreation

மென்பொருள்: memoQ
Blue Board outsourcer
LWA: 4.8 out of 5
4.8 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
11:18
Mar 3
GERMAN into SIMPLIFIED CHINESE Freelance Translators
Translation, Checking/editing, MT post-editing

ProZ.com Business member
LWA: 4.8 out of 5
ProZ.com Business member
4.8 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
10:13
Mar 3
7 மேலதிக ஜோடிகள் LinguaSiberica расширяет базу переводчиков! Приглашаем к регистрации переводчиков Узбекского языка.
Translation
(வரக்கூடிய)

Blue Board outsourcer
No entries
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
09:46
Mar 3
4 மேலதிக ஜோடிகள் Covid emergency translations
Translation, Checking/editing
(வரக்கூடிய)

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Past quoting deadline
09:08
Mar 3
Переводчик/редактор по ВЫЧИТКЕ текстов
Translation, Checking/editing

Logged in visitor
No record
Past quoting deadline
07:04
Mar 3
EN-Traditional Chinese Taiwan, general document, online translation system
Translation

மென்பொருள்: SDL TRADOS
நாடு: தைவான்
Professional member
No entries
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
06:23
Mar 3
Game Localization (Chinese > Japanese)
Translation, Language instruction

நாடு: சீனா
Logged in visitor
No record
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
06:17
Mar 3
Game Localization (Chinese-English)-Onsite Full Time
Translation, Other: Localization

நாடு: சீனா
Logged in visitor
No record
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
09:34
Mar 2
English to Traditional (Cantonese) Chinese translation
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Past quoting deadline
08:35
Mar 2
ESG Report, Sustainable Investment related Copywriting in English / TCHK
Copywriting
(வரக்கூடிய)

மென்பொருள்: Powerpoint, Microsoft Word,
Microsoft Excel, Adobe Acrobat
நாடு: ஹாங்காங்
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
08:29
Mar 2
Dutch / Swedish to Chinese (Simplified) Simultaneous Interpreting Request
Interpreting, Simultaneous

ProZ.com Business member
LWA: 4.8 out of 5
ProZ.com Business member
4.8 Past quoting deadline
05:50
Mar 2
Pactera EDGE: CN<>JP General and Journalism Localization Project On-going
Translation, Checking/editing, MT post-editing

ProZ.com Business Enterprise member
LWA: 4.7 out of 5
ProZ.com Business Enterprise member
4.7 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
02:19
Mar 2
1 மேலதிக ஜோடிகள் MTPE, Amount subject to your needs, Corpus translation, long-term
Translation
(வரக்கூடிய)

Blue Board outsourcer
No entries
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
22:48
Mar 1
20 minute e-learning voice over project
Voiceover

Blue Board outsourcer
LWA: 4.8 out of 5
4.8 Past quoting deadline
21:22
Mar 1
Voiceover artists in Mandarin, Cantonese, Vietnamese, Russian, Somali and SPA
Voiceover
(வரக்கூடிய)

ProZ.com Business member
LWA: 5 out of 5
ProZ.com Business member
5
17
Quotes
17:06
Mar 1
TikTok Marketing Project (EN>CN)
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 4.6 out of 5
4.6 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
16:11
Mar 1
Large Human Translation and MTPE projects German > Chinese
Translation, MT post-editing

Blue Board outsourcer
LWA: 4.7 out of 5
4.7 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
13:43
Mar 1
English to Simplified Chinese
Translation

உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
LWA: 4.5 out of 5
4.5 Past quoting deadline
12:57
Mar 1
1 மேலதிக ஜோடிகள் Translators needed for video translation project-Please send your minute rate
Subtitling, Translation
(வரக்கூடிய)

Blue Board outsourcer
No entries
13
Quotes
11:15
Mar 1
Dutch / Swedish to Chinese (Simplified) Simultaneous Interpreting Request
Interpreting, Simultaneous

ProZ.com Business member
LWA: 4.8 out of 5
ProZ.com Business member
4.8 Past quoting deadline
09:24
Mar 1
Game Translators from Korean to traditional Chinese
Translation, Checking/editing

மென்பொருள்: SDL TRADOS, MemSource Cloud
Logged in visitor
No record
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
08:09
Mar 1
German – Traditional Chinese (Hong Kong) Projects
Translation

ProZ.com Business member
LWA: 4 out of 5
ProZ.com Business member
4 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
02:04
Mar 1
Looking for Professional Linguists For Post-editing Machine Translation Job
Checking/editing, MT post-editing

மென்பொருள்: Smartling
நாடு: யுனைடட் ஸ்டேத்ஸ்
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Past quoting deadline
23:27
Feb 28
WE'RE HIRING: CHINESE <> UIGHUR BILINGUAL TRANSLATORS
Translation, Native speaker conversation

ProZ.com Business Enterprise member
ProZ.com Business Enterprise member
No record
0
Quotes
16:10
Feb 26
English to Chinese 400 words
Translation

Professional member
5 மூடப்பட்டது
14:09
Feb 26
Italian to Chinese Simplified, technical manual, 19500 words
Translation

மென்பொருள்: SDL TRADOS
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 மூடப்பட்டது
09:49
Feb 26
1 மேலதிக ஜோடிகள் Subtitling Job available: around 6000 words/40 min IT related videos from EN into FR/ES_LAT/KO/JA/ZH/DE
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 4.6 out of 5
4.6 Past quoting deadline
08:12
Feb 26
3 மேலதிக ஜோடிகள் Medical Booklet, 3000 words, Trados, PEMT
MT post-editing

மென்பொருள்: SDL TRADOS
Blue Board outsourcer
LWA: 4.9 out of 5
4.9 Past quoting deadline
00:35
Feb 26
We Are Hiring! - Mongolian<>Chinese Evaluators
Checking/editing

ProZ.com Business Enterprise member
ProZ.com Business Enterprise member
No record
Past quoting deadline
18:22
Feb 25
Trad Chinese Revisers Located in USA
Checking/editing
(வரக்கூடிய)

மென்பொருள்: memoQ, MemSource Cloud
நாடு: யுனைடட் ஸ்டேத்ஸ்
ProZ.com Business member
LWA: 4.8 out of 5
ProZ.com Business member
4.8 Past quoting deadline
1 2 அடுத்தது


Translation industry jobs
Jobs posted by outsourcers seeking quotes from language professionals.Try jobs for mobile
Browse jobs and manage your quotes anytime, anywhere (member-only).


You may be interested in this ProZ.com Wiki article on risk management for translators and interpreters.

The Blue Board is a searchable database of language job outsourcers with feedback from service providers, and an important risk management tool. ProZ.com members have full access to the Blue Board.

Does this job require a CAT Tool or additional skills? Join your colleagues in purchasing software at the lowest price on the planet via ProZ.com Translator Group Buy, or improve your skills by taking one of the 100's of ProZ.com translator training courses.
SDL Trados Business Manager Lite
SDL Trados Business Manager Lite helps to simplify and speed up some of the daily tasks, such as invoicing and reporting, associated with running your freelance translation business.
CafeTran Espresso
Translate faster & easier, using a sophisticated CAT tool built by a translator / developer. Accept jobs from clients who use SDL Trados, MemoQ, Wordfast & major CAT tools. Download and start using CafeTran Espresso -- for free

Your current localization setting

தமிழ்

Select a language

Jobs
  • All of ProZ.com
  • சொல் தேடுக
  • வேலைகள்
  • மன்றங்கள்
  • Multiple search