மூல மொழி: இலக்கு மொழி:
துறைகள்:
தேடல் சொல் (கட்டயமில்லை):
Types:  மொழிபெயர்ப்பு வேலைகள்  துபாஷி வேலைகளை  வரக்கூடிய வேலைகள்
மேம்பட்ட தேடல் முறை | எல்லாவற்றையும் பார்க்கவும்

நேரம் மொழிகள் வேலை விவரங்கள் இடுகை இட்டது
வேலையளிப்பவர் இணைப்பு
வேலையளிப்பவர் சராசரி LWA Likelihood of working again தகுநிலை
07:45 Постредактирование МТ, ENG-RUS, патенты, SDL Trados
Checking/editing, MT post-editing
(வரக்கூடிய)

மென்பொருள்: SDL TRADOS, Microsoft Word,
memoQ, MemSource Cloud, Smartcat
19:45 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
22:49
Mar 5
Autocad drawings needing text translated into Russian
Translation

மென்பொருள்: AutoCAD
நாடு: யுனைடட் கிங்டம்
22:49 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5
0
Quotes
22:43
Mar 5
Spanish to American English Translator for Certificates
Translation
(வரக்கூடிய)

மென்பொருள்: memoQ
Blue Board outsourcer
LWA: 4.7 out of 5
4.7
4
Quotes
14:41
Mar 5
Urgently need translators for 500k HT/MTPE project
Translation, Checking/editing

மென்பொருள்: Microsoft Word, Adobe Acrobat,
memoQ, Microsoft Office Pro, MemSource Cloud,
Protemos
ProZ.com Business Plus member
LWA: 2 out of 5
ProZ.com Business Plus member
2 Past quoting deadline
08:28
Mar 5
Translation from Kazakh into Russian language
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 4.7 out of 5
4.7
5
Quotes
04:50
Mar 5
Chinese-Russian RSI in Business Legal
Interpreting, Simultaneous

Blue Board outsourcer
LWA: 3.9 out of 5
3.9 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
18:42
Mar 4
Needed Russian VO artists/ Female!
Voiceover

Professional member
LWA: 5 out of 5
5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
14:11
Mar 4
Внештатный переводчик/редактор, EN-RU, Automotive&Marketing
Translation

மென்பொருள்: SDL TRADOS, memoQ
நாடு: ரஷ்ய கூட்டுறவு
ProZ.com Business member
LWA: 4 out of 5
ProZ.com Business member
4 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
09:52
Mar 4
Interface and topic language for Russian learning website, 19K words
Translation

Blue Board outsourcer
No entries
48
Quotes
09:30
Mar 4
Blog translator , English to Russian
Translation

ProZ.com Business member
ProZ.com Business member
No record
மூடப்பட்டது
09:30
Mar 4
Blog translator , English to Russian
Translation

ProZ.com Business member
ProZ.com Business member
No record
மூடப்பட்டது
09:28
Mar 4
6 மேலதிக ஜோடிகள் Subtitle/close captioning expert required
Subtitling, Captioning
(வரக்கூடிய)

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
08:36
Mar 4
Перевод с английского на русский язык (IT, разработка)
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
01:35
Mar 4
6 மேலதிக ஜோடிகள் IMAGE COLLECTION EN, FR, IT, ES, DE, Pt_BR, ZH, RU, JA, KO, AR
Other: IMAGE COLLECTION

Blue Board outsourcer
No entries
Past quoting deadline
00:26
Mar 4
User's Manual, 30K words
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
11:09
Mar 3
7 மேலதிக ஜோடிகள் NATIVE SPEECH SPEECH RECORDERS NEEDED IN ANY LANGUAGE
Voiceover, Native speaker conversation

மென்பொருள்: Powerpoint, Microsoft Excel,
Microsoft Office Pro, Fluency
நாடு: பிற
நற்சான்றளித்தல்: தேவையானது
Professional member
No record
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
10:58
Mar 3
Japanese to Russian subtitler needed.
Subtitling, Time Coding, Subtitling, Translation
(வரக்கூடிய)

Blue Board outsourcer
LWA: 4 out of 5
4 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
10:13
Mar 3
7 மேலதிக ஜோடிகள் LinguaSiberica расширяет базу переводчиков! Приглашаем к регистрации переводчиков Узбекского языка.
Translation
(வரக்கூடிய)

Blue Board outsourcer
No entries
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
09:46
Mar 3
4 மேலதிக ஜோடிகள் Covid emergency translations
Translation, Checking/editing
(வரக்கூடிய)

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Past quoting deadline
09:08
Mar 3
Переводчик/редактор по ВЫЧИТКЕ текстов
Translation, Checking/editing

Logged in visitor
No record
Past quoting deadline
08:34
Mar 2
3 மேலதிக ஜோடிகள் Video Interpreting From German to 8 languages mainly in medical area
Interpreting, Consecutive, Interpreting, Simultaneous, Interpreting, Liaison, Interpreting, Phone

Logged in visitor
No record
Past quoting deadline
21:44
Mar 1
Betriebs- und Produkthaftpflichtversicherung, 391 слова
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Past quoting deadline
21:22
Mar 1
Voiceover artists in Mandarin, Cantonese, Vietnamese, Russian, Somali and SPA
Voiceover
(வரக்கூடிய)

ProZ.com Business member
LWA: 5 out of 5
ProZ.com Business member
5
17
Quotes
17:28
Mar 1
СРОЧНО / Переводчики и редакторы / FR-RU
Translation, Checking/editing

மென்பொருள்: SDL TRADOS
Blue Board outsourcer
No entries
Past quoting deadline
16:18
Mar 1
Large Human Translation and MTPE projects Chinese > Russian
Translation, MT post-editing

Blue Board outsourcer
LWA: 4.7 out of 5
4.7 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
16:08
Mar 1
Large Human Translation and MTPE projects German > Russian
Translation, MT post-editing

Blue Board outsourcer
LWA: 4.7 out of 5
4.7 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
15:34
Mar 1
Large Human Translation and MTPE projects English < = > Russian
Translation, MT post-editing

Blue Board outsourcer
LWA: 4.7 out of 5
4.7 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
14:30
Mar 1
Translators, Editors EN<>RU, DE<>RU. Patents!
Translation, Checking/editing

Logged in visitor
No record
Past quoting deadline
14:08
Mar 1
Внештатные переводчики DE-RU – маркетинг
Translation

மென்பொருள்: SDL TRADOS
ProZ.com Business member
LWA: 4 out of 5
ProZ.com Business member
4 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
13:33
Mar 1
Training video, 15 to 30 minutes, dubbing, mental arithmetic
Voiceover, Subtitling, Translation
(வரக்கூடிய)

Logged in visitor
No record
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
09:14
Mar 1
6 மேலதிக ஜோடிகள் MEDICAL TRANSLATORS AND INTERPRETERS ALL LANGUAGES 10K words per month
Translation, Checking/editing, Subtitling, Translation, Native speaker conversation, Other: Interpreting

நற்சான்றளித்தல்: தேவையானது
Logged in visitor
No record
Past quoting deadline
04:53
Mar 1
Редактор текстов на русском языке (направление Video Games)
Translation, Checking/editing

Blue Board outsourcer
LWA: 4.8 out of 5
4.8 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
08:58
Feb 27
Application Localization (1C) RUS-ENG
Translation
(வரக்கூடிய)

மென்பொருள்: SDL TRADOS, Microsoft Word,
memoQ, MemSource Cloud, Smartcat
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Past quoting deadline
17:53
Feb 26
Data Specifications - Industrial Furnaces 3K, TRADOS
Translation

Professional member
LWA: 4.4 out of 5
4.4 Past quoting deadline
14:29
Feb 26
Icelandic > English/Russian 2 newspaper articles, small project
Translation

Logged in visitor
No record
Past quoting deadline
13:27
Feb 26
Translators, Editors EN>RU, FR>RU. Cosmetics. Marketing
Translation, Checking/editing

Logged in visitor
No record
Past quoting deadline
03:39
Feb 26
Сопровождение судебной экспертизы онлайн
Interpreting, Consecutive, Interpreting, Phone

Logged in visitor
No record
Past quoting deadline
03:16
Feb 26
100k words, MemoQ, Game localizaion/tranlsation
Translation

மென்பொருள்: memoQ
நாடு: ரஷ்ய கூட்டுறவு
Blue Board outsourcer
No entries
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
22:33
Feb 25
5 மேலதிக ஜோடிகள் Translation + Proofreading of Event Terms & Condition
Translation, Checking/editing

Blue Board outsourcer
4.8 Past quoting deadline
21:10
Feb 25
Collot Baca Localization is looking for a Russian Consecutive Interpreter
Interpreting, Consecutive, Interpreting, Liaison, Other: Interpretation

ProZ.com Business Plus member
LWA: 4.8 out of 5
ProZ.com Business Plus member
4.8 Past quoting deadline
15:54
Feb 25
Medical market research translation
Translation
(வரக்கூடிய)

Blue Board outsourcer
5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
12:42
Feb 25
Переводчик, редактор маркетинговых текстов (en-ru, ua)
Translation, Checking/editing

ProZ.com Business member
LWA: 5 out of 5
ProZ.com Business member
5 Past quoting deadline
09:44
Feb 25
7 மேலதிக ஜோடிகள் Traduction catalogues de puériculture
Translation
(வரக்கூடிய)

மென்பொருள்: Microsoft Word, Microsoft Excel
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 மூடப்பட்டது
09:32
Feb 25
2 மேலதிக ஜோடிகள் Video Games, experienced linguists, ongoing work, LQA
Translation
(வரக்கூடிய)

Blue Board outsourcer
LWA: 3.4 out of 5
3.4 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
09:09
Feb 25
Translation Russian>German book 20k words
Translation

நாடு: ஜெர்மணி
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 மூடப்பட்டது


Translation industry jobs
Jobs posted by outsourcers seeking quotes from language professionals.Try jobs for mobile
Browse jobs and manage your quotes anytime, anywhere (member-only).


You may be interested in this ProZ.com Wiki article on risk management for translators and interpreters.

The Blue Board is a searchable database of language job outsourcers with feedback from service providers, and an important risk management tool. ProZ.com members have full access to the Blue Board.

Does this job require a CAT Tool or additional skills? Join your colleagues in purchasing software at the lowest price on the planet via ProZ.com Translator Group Buy, or improve your skills by taking one of the 100's of ProZ.com translator training courses.
CafeTran Espresso
Translate faster & easier, using a sophisticated CAT tool built by a translator / developer. Accept jobs from clients who use SDL Trados, MemoQ, Wordfast & major CAT tools. Download and start using CafeTran Espresso -- for free
SDL MultiTerm 2021
By providing access to all those involved in applying terminology (such as engineers, marketers, translators, and terminologists), our terminology management solution ensures consistent and high-quality content from source through to translation.

Your current localization setting

தமிழ்

Select a language

Jobs
  • All of ProZ.com
  • சொல் தேடுக
  • வேலைகள்
  • மன்றங்கள்
  • Multiple search