மூல மொழி: இலக்கு மொழி:
துறைகள்:
தேடல் சொல் (கட்டயமில்லை):
Types:  மொழிபெயர்ப்பு வேலைகள்  துபாஷி வேலைகளை  வரக்கூடிய வேலைகள்
மேம்பட்ட தேடல் முறை | எல்லாவற்றையும் பார்க்கவும்

நேரம் மொழிகள் வேலை விவரங்கள் இடுகை இட்டது
வேலையளிப்பவர் இணைப்பு
வேலையளிப்பவர் சராசரி LWA Likelihood of working again தகுநிலை
08:07 Regular cooperation | IT Expertise Required | Trados
Translation

ProZ.com Business Plus member
LWA: 5 out of 5
ProZ.com Business Plus member
5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
06:54 Thai translators needed - ongoing project (EEA location only)
Translation, Checking/editing, Voiceover, Transcription

நாடு: யுனைடட் கிங்டம்
18:54 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
ProZ.com Business member
LWA: 4.6 out of 5
ProZ.com Business member
4.6 Past quoting deadline
05:49 Subtitle MTPE projects
Checking/editing, MT post-editing

Blue Board outsourcer
LWA: 3.8 out of 5
3.8 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
05:15 [WEBZEN] Localization(Thai)
Translation, Other: Localization

மென்பொருள்: SDL TRADOS, memoQ
நாடு: தென் கொரியா
17:15 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
No entries
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
02:48 Drama/Movie Project (subtitling
Transcription, Subtitling, Captioning, Subtitling, Checking/Editing/QC, Subtitling, Time Coding, Subtitling, Translation

Logged in visitor
No record
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
03:39
Apr 20
6 மேலதிக ஜோடிகள் Onsite Consecutive Interpreters in Singapore
Interpreting, Consecutive

Blue Board outsourcer
LWA: 4 out of 5
4 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
02:22
Apr 20
Subtitle MTPE projects_Over 1 million words_Long-term project
Translation, Checking/editing, Other: MTPE

Blue Board outsourcer
LWA: 4.7 out of 5
4.7 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
13:52
Apr 19
Medical Translation - English > Thai - 1600 words
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Past quoting deadline
05:17
Apr 18
Thai
Interpreting, Consecutive, Interpreting, Simultaneous, Interpreting, Chuchotage/Whispering, Interpreting, Liaison, Interpreting, Phone

Blue Board outsourcer
4.8 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
10:06
Apr 17
4 மேலதிக ஜோடிகள் please write title lile this Chinese into English,vietnamese,indonesian,malaysian,japanese,korean,arabic,thai Translators needed (big volume)
Translation

ProZ.com Business member
ProZ.com Business member
No record
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
02:40
Apr 16
Chinese-Thai, linguistic testing task,long lasting project
Checking/editing

Professional member
LWA: 4.7 out of 5
4.7 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
00:54
Apr 15
Expanding our Thai Database
Translation
(வரக்கூடிய)

நாடு: தாய்லாந்து
உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
No entries
Past quoting deadline
11:30
Apr 14
Linguistic/cultural survey (Thai) - 1 hour
Summarization

நாடு: தாய்லாந்து
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Past quoting deadline
06:55
Apr 14
MTPE; General; JP > TH; 50K sentences
Translation

ProZ.com Business Enterprise member
LWA: 5 out of 5
ProZ.com Business Enterprise member
5 Past quoting deadline
04:38
Apr 14
Thai translators needed urgently
Translation
(வரக்கூடிய)

Blue Board outsourcer
LWA: 4.9 out of 5
4.9 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
02:01
Apr 14
English-Thai Post Editor
MT post-editing

Blue Board outsourcer
LWA: 4 out of 5
4 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
14:48
Apr 13
5 மேலதிக ஜோடிகள் ENG> Multiple Languages | 115 words | [Rinaldo-[HIDDEN]09]
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Past quoting deadline
09:54
Apr 13
English into Thai Translators needed (IT,Legal,Mobile Phone)
Translation, Checking/editing

Blue Board outsourcer
LWA: 4.7 out of 5
4.7 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
09:07
Apr 13
Localization Quality Controller, English - Thai
Checking/editing, Other: Localization Quality Controller
(வரக்கூடிய)

Blue Board outsourcer
No entries
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
04:31
Apr 13
Freelance MT Post Editors for English-Thai with IT experience
Translation, MT post-editing
(வரக்கூடிய)

மென்பொருள்: SDL TRADOS, SDLX
Blue Board outsourcer
LWA: 4.2 out of 5
4.2 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
02:12
Apr 13
Thai translation + typesetting
Translation

Blue Board outsourcer
4.3 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
07:11
Apr 10
7 மேலதிக ஜோடிகள் Automobile related Files, Big project, Trados
Translation

ProZ.com Business member
LWA: 5 out of 5
ProZ.com Business member
5 மூடப்பட்டது