மூல மொழி: இலக்கு மொழி:
துறைகள்:
தேடல் சொல் (கட்டயமில்லை):
Types:  மொழிபெயர்ப்பு வேலைகள்  துபாஷி வேலைகளை  வரக்கூடிய வேலைகள்
மேம்பட்ட தேடல் முறை | எல்லாவற்றையும் பார்க்கவும்

நேரம் மொழிகள் வேலை விவரங்கள் இடுகை இட்டது
வேலையளிப்பவர் இணைப்பு
வேலையளிப்பவர் சராசரி LWA Likelihood of working again தகுநிலை
முதலாவது   முந்தியது 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 அடுத்தது   கடைசி
14:28
Mar 3
HU - LT/LV/MT/PT
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 2.9 out of 5
2.9 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
14:23
Mar 3
English and/or German to Danish TR for the Pharmacy Industry (EN>DA, DE>DA)
Translation, Other: Proofreading

Blue Board outsourcer
LWA: 4.6 out of 5
4.6 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
14:22
Mar 3
BIG PROJECT - HR - LT/LV/MT/PT
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 2.9 out of 5
2.9 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
14:19
Mar 3
English to Azerbaijani Technical Translation
Translation

Blue Board outsourcer
No entries
Past quoting deadline
14:17
Mar 3
Freelance Dutch Translation Opportunity (UK/EU based only)
Translation, Checking/editing

ProZ.com Business Plus member
LWA: 4.9 out of 5
ProZ.com Business Plus member
4.9
11
Quotes
14:16
Mar 3
Freelance Finnish Translation Opportunity (UK/EU based only)
Translation, Checking/editing

ProZ.com Business Plus member
LWA: 4.9 out of 5
ProZ.com Business Plus member
4.9 Past quoting deadline
14:14
Mar 3
Freelance Ukrainian Translation Opportunity (UK/EU based only)
Translation, Checking/editing

ProZ.com Business Plus member
LWA: 4.9 out of 5
ProZ.com Business Plus member
4.9
9
Quotes
14:12
Mar 3
Freelance Montenegrin Translation Opportunity (UK/EU based only)
Translation, Checking/editing

ProZ.com Business Plus member
LWA: 4.9 out of 5
ProZ.com Business Plus member
4.9
2
Quotes
14:09
Mar 3
Freelance Ukrainian Translation Opportunity (UK/EU based only)
Translation, Checking/editing

ProZ.com Business Plus member
LWA: 4.9 out of 5
ProZ.com Business Plus member
4.9
6
Quotes
14:09
Mar 3
Hygiene regulation and safety plan, 26K words, Memsource
Translation

மென்பொருள்: MemSource Cloud
நாடு: போலந்து
நற்சான்றளித்தல்: தேவையானது
உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
14:04
Mar 3
New Outdoor Experts Project (750k words)
Translation, MT post-editing

ProZ.com Business member
LWA: 4.8 out of 5
ProZ.com Business member
4.8 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
13:52
Mar 3
SDL is looking for English into Slovenian Freelance translators
Translation

மென்பொருள்: SDL TRADOS
நாடு: சுலோவீனியா
ProZ.com Business Enterprise member
ProZ.com Business Enterprise member
No record
Past quoting deadline
13:42
Mar 3
Urgent! Project in holistic healing (medical) field
Translation, Checking/editing

ProZ.com Business member
ProZ.com Business member
No entries
Past quoting deadline
13:21
Mar 3
Norwegian Transcreators for Social Media
Translation, Checking/editing, Transcreation
(வரக்கூடிய)

ProZ.com Business member
LWA: 4.8 out of 5
ProZ.com Business member
4.8 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
13:20
Mar 3
Swedish Transcreators for Social Media
Translation, Checking/editing, Transcreation
(வரக்கூடிய)

ProZ.com Business member
LWA: 4.8 out of 5
ProZ.com Business member
4.8 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
13:19
Mar 3
CERCASI TRADUTTORE MADRELINGUA PORTOGHESE DEL PORTOGALLO ITA-POR
Translation, Checking/editing

மென்பொருள்: SDL TRADOS
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
13:15
Mar 3
4 மேலதிக ஜோடிகள் Long-term cooperation, memoQ, various fields
Translation
(வரக்கூடிய)

Blue Board outsourcer
LWA: 3.9 out of 5
3.9 மூடப்பட்டது
13:11
Mar 3
ENGLISH TEXT (4200 WORDS) TO VARIOUS LANGUAGES
Translation
(வரக்கூடிய)

Blue Board outsourcer
No entries
90
Quotes
12:55
Mar 3
Translation of legal document 71670 words - Macedonian-English (MK » EN)
Translation

மென்பொருள்: SDL TRADOS
Blue Board outsourcer
LWA: 4.7 out of 5
4.7 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
12:54
Mar 3
EN>DA Agricultural Machinery Ongoing Project (Across)
Translation, Checking/editing

மென்பொருள்: Across
Blue Board outsourcer
LWA: 4.9 out of 5
4.9
4
Quotes
12:52
Mar 3
EN>NO Agricultural Machinery Ongoing Project (Across)
Translation, Checking/editing

மென்பொருள்: Across
Blue Board outsourcer
LWA: 4.9 out of 5
4.9
5
Quotes
12:49
Mar 3
EN>SV Agricultural Machinery Ongoing Project (Across)
Translation, Checking/editing

மென்பொருள்: Across
நாடு: சுவீடன்
Blue Board outsourcer
LWA: 4.9 out of 5
4.9
6
Quotes
12:48
Mar 3
Technician's diploma, 2 pages, Hebrew-English
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 4.5 out of 5
4.5 Past quoting deadline
12:45
Mar 3
EN>SV linguists needed! URGENT
Translation, Checking/editing, MT post-editing
(வரக்கூடிய)

மென்பொருள்: SDL TRADOS, Passolo,
Wordfast, Across, Idiom,
memoQ, XTM, MemSource Cloud,
Wordbee, Plunet BusinessManager
Blue Board outsourcer
LWA: 4.9 out of 5
4.9 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
12:36
Mar 3
EN>DA linguists needed! URGENT
Translation, Checking/editing, MT post-editing

மென்பொருள்: SDL TRADOS, Passolo,
Wordfast, Idiom, memoQ,
XTM, MemSource Cloud, Wordbee,
Plunet BusinessManager
Blue Board outsourcer
LWA: 4.9 out of 5
4.9 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
12:31
Mar 3
4 மேலதிக ஜோடிகள் Japanese subtitlers needed.
Subtitling, Time Coding, Subtitling, Translation
(வரக்கூடிய)

Blue Board outsourcer
LWA: 4 out of 5
4 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
12:25
Mar 3
1 மேலதிக ஜோடிகள் Urgent required English to Gujarati, Oriya, Tamil, Telugu, Kannada, Bengali(IN)
Transcreation

Blue Board outsourcer
LWA: 3.9 out of 5
3.9 Past quoting deadline
12:22
Mar 3
Medical Documents - Turkish>English
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Past quoting deadline
12:17
Mar 3
TRADUCCIÓN TÉCNICA 5.000 - 10.000 PÁGINAS
Translation

உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
LWA: 1.7 out of 5
1.7 Past quoting deadline
12:00
Mar 3
Japanese to Croatian subtitler needed.
Subtitling, Time Coding, Subtitling, Translation
(வரக்கூடிய)

Blue Board outsourcer
LWA: 4 out of 5
4 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
11:50
Mar 3
French – Kirghiz remote translators
Translation, Checking/editing

மென்பொருள்: SDL TRADOS, Across,
memoQ
ProZ.com Business member
LWA: 5 out of 5
ProZ.com Business member
5
1
Quotes
11:35
Mar 3
English into Tibetan Translators and Proofreaders Needed:
Translation, Checking/editing

Blue Board outsourcer
LWA: 4.7 out of 5
4.7 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
11:34
Mar 3
Native Fulani linguist needed for ongoing project
Translation
(வரக்கூடிய)

மென்பொருள்: SDL TRADOS, Microsoft Word,
Microsoft Excel, memoQ, Microsoft Office Pro,
CaptionMaker/MacCaption
Blue Board outsourcer
LWA: 3.8 out of 5
3.8 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
11:34
Mar 3
Japanese to Chinese simplified (Singapore) subtitler needed.
Subtitling, Time Coding, Subtitling, Translation
(வரக்கூடிய)

நாடு: சிங்கப்பூர்
Blue Board outsourcer
LWA: 4 out of 5
4 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
11:32
Mar 3
Finance/Asset Management/Legal Chinese (mandarin) > French Translator
Translation

Blue Board outsourcer
No entries
Past quoting deadline
11:30
Mar 3
Japanese to Chinese simplified (PCR) subtitler needed.
Subtitling, Time Coding, Subtitling, Translation
(வரக்கூடிய)

Blue Board outsourcer
LWA: 4 out of 5
4 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
11:29
Mar 3
Mortgage document by ING to be translated into UK English
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 4.8 out of 5
4.8 Past quoting deadline
11:27
Mar 3
English and German to Montegrin Tender for the Pharmacy Industry
Translation
(வரக்கூடிய)

Blue Board outsourcer
LWA: 4.6 out of 5
4.6 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
11:26
Mar 3
Japanese to Chinese Traditional (Taiwan) subtitler needed.
Subtitling, Time Coding, Subtitling, Translation
(வரக்கூடிய)

நாடு: தைவான்
Blue Board outsourcer
LWA: 4 out of 5
4 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
11:23
Mar 3
Japanese to Bulgarian subtitler needed.
Subtitling, Time Coding, Subtitling, Translation
(வரக்கூடிய)

Blue Board outsourcer
LWA: 4 out of 5
4 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
11:20
Mar 3
Korean > Chinese, game localization
Translation, Checking/editing, Transcreation

மென்பொருள்: memoQ
Blue Board outsourcer
LWA: 4.8 out of 5
4.8 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
11:19
Mar 3
Japanese to Bhojpuri (India) subtitler needed.
Subtitling, Time Coding, Subtitling, Translation
(வரக்கூடிய)

Blue Board outsourcer
LWA: 4 out of 5
4 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
11:18
Mar 3
GERMAN into SIMPLIFIED CHINESE Freelance Translators
Translation, Checking/editing, MT post-editing

ProZ.com Business member
LWA: 4.8 out of 5
ProZ.com Business member
4.8 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
11:15
Mar 3
Japanese to Bangla (Bengali) subtitler needed.
Subtitling, Time Coding, Subtitling, Translation
(வரக்கூடிய)

Blue Board outsourcer
LWA: 4 out of 5
4 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
11:12
Mar 3
Japanese to Bahasa (Malaysian) subtitler needed.
Subtitling, Time Coding, Subtitling, Translation
(வரக்கூடிய)

Blue Board outsourcer
LWA: 4 out of 5
4 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
11:09
Mar 3
7 மேலதிக ஜோடிகள் NATIVE SPEECH SPEECH RECORDERS NEEDED IN ANY LANGUAGE
Voiceover, Native speaker conversation

மென்பொருள்: Powerpoint, Microsoft Excel,
Microsoft Office Pro, Fluency
நாடு: பிற
நற்சான்றளித்தல்: தேவையானது
Professional member
No record
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
11:08
Mar 3
Translation for instructional document.
Translation, Checking/editing

உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
ProZ.com Business Plus member
LWA: 4.9 out of 5
ProZ.com Business Plus member
4.9 Past quoting deadline
11:08
Mar 3
Japanese to Bahasa (Indonesian) subtitler needed.
Subtitling, Time Coding, Subtitling, Translation
(வரக்கூடிய)

Blue Board outsourcer
LWA: 4 out of 5
4 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
11:08
Mar 3
traduction de rapport d audit technique dans l immobilier
Translation

Blue Board outsourcer
4.9
43
Quotes
11:06
Mar 3
Translation for instructional document.
Translation, Checking/editing

உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
ProZ.com Business Plus member
LWA: 4.9 out of 5
ProZ.com Business Plus member
4.9 Past quoting deadline
முதலாவது   முந்தியது 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 அடுத்தது   கடைசி


Translation industry jobs
Jobs posted by outsourcers seeking quotes from language professionals.Try jobs for mobile
Browse jobs and manage your quotes anytime, anywhere (member-only).


You may be interested in this ProZ.com Wiki article on risk management for translators and interpreters.

The Blue Board is a searchable database of language job outsourcers with feedback from service providers, and an important risk management tool. ProZ.com members have full access to the Blue Board.

Does this job require a CAT Tool or additional skills? Join your colleagues in purchasing software at the lowest price on the planet via ProZ.com Translator Group Buy, or improve your skills by taking one of the 100's of ProZ.com translator training courses.
SDL Trados Studio 2021 Freelance
SDL Trados Studio 2021 has evolved to bring translators a brand new experience. Designed with user experience at its core, Studio 2021 transforms how new users get up and running and helps experienced users make the most of the powerful features.
SDL MultiTerm 2021
By providing access to all those involved in applying terminology (such as engineers, marketers, translators, and terminologists), our terminology management solution ensures consistent and high-quality content from source through to translation.

Your current localization setting

தமிழ்

Select a language

Jobs
  • All of ProZ.com
  • சொல் தேடுக
  • வேலைகள்
  • மன்றங்கள்
  • Multiple search