மூல மொழி: இலக்கு மொழி:
துறைகள்:
தேடல் சொல் (கட்டயமில்லை):
Types:  மொழிபெயர்ப்பு வேலைகள்  துபாஷி வேலைகளை  வரக்கூடிய வேலைகள்
மேம்பட்ட தேடல் முறை | எல்லாவற்றையும் பார்க்கவும்

நேரம் மொழிகள் வேலை விவரங்கள் இடுகை இட்டது
வேலையளிப்பவர் இணைப்பு
வேலையளிப்பவர் சராசரி LWA Likelihood of working again தகுநிலை
முந்தியது 1 2 3 4 5 6 7 அடுத்தது   கடைசி
16:54
Mar 5
French TO Danish AND French to Dutch
Translation, Checking/editing, Summarization, Transcription, MT post-editing, Transcreation, Subtitling, Checking/Editing/QC, Subtitling, Translation, Language instruction, Native speaker conversation

மென்பொருள்: SDL TRADOS
Blue Board outsourcer
LWA: 3.7 out of 5
3.6 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
15:46
Mar 5
1150 words proofreading job in the field Marketing for Swiss market
Checking/editing

நாடு: சுவிட்சர்லாந்து
Blue Board outsourcer
LWA: 4.7 out of 5
4.7 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
15:44
Mar 5
English into Portuguese linguists with experience in subtitling
Subtitling, Captioning, Subtitling, Checking/Editing/QC, Subtitling, Time Coding, Subtitling, Translation

நாடு: பிரேசில்
ProZ.com Business member
LWA: 4.9 out of 5
ProZ.com Business member
4.9 Past quoting deadline
15:42
Mar 5
244 words marketing text
Translation

Blue Board outsourcer
5 Past quoting deadline
15:36
Mar 5
Schweißgeräte (Manuals, Datasheets, etc) Langfristige Zusammenarbeit
Translation

மென்பொருள்: SDL TRADOS
Professional member
No record
Past quoting deadline
15:35
Mar 5
Schweißgeräte (Manuals, Datasheets, etc) Langfristige Zusammenarbeit
Translation

மென்பொருள்: SDL TRADOS
Professional member
No record
Past quoting deadline
15:33
Mar 5
Looking for Portuguese Over the Phone Interpreters
Interpreting, Consecutive, Interpreting, Phone

Blue Board outsourcer
No entries
மூடப்பட்டது
15:23
Mar 5
Recipe for bread, 223 words, Memsource
Translation

மென்பொருள்: MemSource Cloud
நாடு: போலந்து
நற்சான்றளித்தல்: தேவையானது
உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
15:09
Mar 5
EN into Kyrgyz/Turkmen/Tetum/Dzongkha/Sinhala/ slogan 2 words
Translation

ProZ.com Business member
LWA: 4.8 out of 5
ProZ.com Business member
4.8 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
15:06
Mar 5
Institution names, 230 words
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 மூடப்பட்டது
15:03
Mar 5
5 மேலதிக ஜோடிகள் Big 4-year project: EN<>FR, LV, RO, PT, NL
Translation, Checking/editing

மென்பொருள்: SDL TRADOS
Blue Board outsourcer
LWA: 2.9 out of 5
2.9 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
14:50
Mar 5
Betaplan is searching for specialized orthodontic Linguists
Translation, Checking/editing
(வரக்கூடிய)

ProZ.com Business member
LWA: 5 out of 5
ProZ.com Business member
5
15
Quotes
14:41
Mar 5
Urgently need translators for 500k HT/MTPE project
Translation, Checking/editing

மென்பொருள்: Microsoft Word, Adobe Acrobat,
memoQ, Microsoft Office Pro, MemSource Cloud,
Protemos
ProZ.com Business Plus member
LWA: 2 out of 5
ProZ.com Business Plus member
2 Past quoting deadline
14:40
Mar 5
English > Modern Standard Arabic translator engineering texts
Translation

மென்பொருள்: Smartcat
நாடு: சௌடி அரேபியா
Blue Board outsourcer
LWA: 4.7 out of 5
4.7 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
14:28
Mar 5
Latin American Spanish Voice Talents For Long Term
Voiceover
(வரக்கூடிய)

Blue Board outsourcer
No entries
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
14:16
Mar 5
Med/Pharma/Clinical Trial translation English>Scandinavian languages
Translation

நற்சான்றளித்தல்: தேவையானது
ProZ.com Business member
ProZ.com Business member
5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
14:11
Mar 5
Professional legal PORTUGUESE-SPANISH translator 1600 words + more projects
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5
37
Quotes
14:10
Mar 5
English > English
Subtitling, Translation
(வரக்கூடிய)

Blue Board outsourcer
LWA: 4.4 out of 5
4.4 Quotes
14:01
Mar 5
25 page AR-EN, Scanned PDF, Legal
Translation, Checking/editing

ProZ.com Business member
ProZ.com Business member
5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
13:54
Mar 5
English SDH/Captioners
Transcription, Subtitling, Captioning, Subtitling, Checking/Editing/QC, Subtitling, SDH/HOH
(வரக்கூடிய)

ProZ.com Business Plus member
LWA: 5 out of 5
ProZ.com Business Plus member
5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
13:46
Mar 5
Latin American Spanish Transcription & SDH/Captioning
Transcription, Subtitling, Captioning
(வரக்கூடிய)

ProZ.com Business Plus member
LWA: 5 out of 5
ProZ.com Business Plus member
5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
13:41
Mar 5
Latin American Spanish to Brazilian Portuguese
Translation, Checking/editing, Subtitling, Captioning, Subtitling, Checking/Editing/QC, Subtitling, Translation
(வரக்கூடிய)

ProZ.com Business Plus member
LWA: 5 out of 5
ProZ.com Business Plus member
5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
13:39
Mar 5
Gründungsurkunde und Partnerschaftsvertrag Italienisch - Deutsch (80 Seiten)
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5
16
Quotes
13:38
Mar 5
Latin Spanish Subtitlers/Captioners
Translation, Checking/editing
(வரக்கூடிய)

ProZ.com Business Plus member
LWA: 5 out of 5
ProZ.com Business Plus member
5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
13:29
Mar 5
Agriculture, Irrigation experts
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
13:27
Mar 5
HLA - Now recruiting for Dubbing - Voice Over- Subtitling Spanish into English US
Voiceover, Subtitling, Captioning, Subtitling, Translation, Other: DUBBING
(வரக்கூடிய)

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
13:23
Mar 5
TRADUCCION DE FOTOS E IMAGENES TEMA AMBIENTAL
Translation, Other: traducccion de fotos e imagenes

மென்பொருள்: Microsoft Word, Adobe Acrobat
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Past quoting deadline
13:03
Mar 5
English > Icelandic – Error messages project_translation and proofreading
Translation, Checking/editing

Blue Board outsourcer
LWA: 4.7 out of 5
4.7 Past quoting deadline
12:52
Mar 5
Korean to English
Translation

உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
LWA: 4.5 out of 5
4.5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
12:52
Mar 5
Subtitlers needed.
Subtitling, Time Coding, Subtitling, Translation
(வரக்கூடிய)

Blue Board outsourcer
LWA: 4 out of 5
4 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
12:50
Mar 5
Vistatec – Looking for German creative writers & transcreators
Copywriting, Transcreation
(வரக்கூடிய)

ProZ.com Business member
LWA: 4.8 out of 5
ProZ.com Business member
4.8 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
12:49
Mar 5
7 மேலதிக ஜோடிகள் Subtitlers needed.
Subtitling, Time Coding, Subtitling, Translation
(வரக்கூடிய)

Blue Board outsourcer
LWA: 4 out of 5
4 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
12:35
Mar 5
English-Indonesian,consecutive interpretation,IT field,remote
Translation, Native speaker conversation

Professional member
LWA: 4.7 out of 5
4.7 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
12:09
Mar 5
Eng To Greek
Translation

மென்பொருள்: SDL TRADOS, SDLX,
Microsoft Word, AutoCAD
Blue Board outsourcer
LWA: 4.2 out of 5
4.2
21
Quotes
12:09
Mar 5
Interpretación de enlace FR-ES en Orleans
Interpreting, Liaison

நாடு: பிரான்சு
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5
0
Quotes
12:05
Mar 5
Völkerstrafrecht und Humanitäres Völkerrecht
Translation

மென்பொருள்: SDLX
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
12:02
Mar 5
Immediate English<> Hebrew translation & editing project.
Translation, Checking/editing

ProZ.com Business member
LWA: 5 out of 5
ProZ.com Business member
5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
11:52
Mar 5
Looking for English to Karen reviewer.
Translation, Checking/editing

Professional member
LWA: 4.7 out of 5
4.7 Past quoting deadline
11:51
Mar 5
French- Japanese Translation
Translation

மென்பொருள்: Microsoft Office Pro
நாடு: ஜப்பான்
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Past quoting deadline
11:49
Mar 5
Certified translation - birth/marriage certificates (5-6 pages)
Translation

Professional member
LWA: 5 out of 5
5
9
Quotes
11:38
Mar 5
1 மேலதிக ஜோடிகள் Potansiyel İş - Almanca/Türkçe/İngilizce
Translation, Checking/editing, MT post-editing
(வரக்கூடிய)

மென்பொருள்: SDL TRADOS, SDLX,
Microsoft Word
நாடு: துருக்கி
ProZ.com Business member
ProZ.com Business member
No entries
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
11:23
Mar 5
Looking for SKSK linguists to join our team- Luxury Automotive Industry
Translation, Copywriting, Transcreation

ProZ.com Business Plus member
ProZ.com Business Plus member
No entries
Past quoting deadline
11:23
Mar 5
BIG PROJECT - EN – DA/DE/FI/LT/MT
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 2.9 out of 5
2.9 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
11:22
Mar 5
EXCELLENT TRANSCREATOR EXPERT IN AUTOMOTIVE TRANSLATIONS REQUIRED
Checking/editing, Copywriting, Transcreation

நற்சான்றளித்தல்: தேவையானது
Blue Board outsourcer
5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
11:18
Mar 5
Consecutive, on-site (Rueil Malmaison), Business meeting, 16/03
Interpreting, Simultaneous

நாடு: பிரான்சு
உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
ProZ.com Business Plus member
LWA: 5 out of 5
ProZ.com Business Plus member
5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
11:13
Mar 5
Ausschreibung Eisenbahn, 16tausend Wörter
Translation

Blue Board outsourcer
5 Past quoting deadline
11:12
Mar 5
German to Hebrew translations
Translation

மென்பொருள்: SDL TRADOS
ProZ.com Business member
LWA: 4.9 out of 5
ProZ.com Business member
4.9 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
11:05
Mar 5
Looking for Croatian translators
Translation

உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Professional member
LWA: 4.9 out of 5
4.9 Past quoting deadline
11:04
Mar 5
English>Mandinka
Translation, Checking/editing

ProZ.com Business member
ProZ.com Business member
No record
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
10:49
Mar 5
EN into PTBR/AR/FRENCH/GERMAN/CHINESE
Voiceover
(வரக்கூடிய)

மென்பொருள்: EZTitles, Subtitle Edit,
Subtitle Editor, Subtitle Workshop
ProZ.com Business member
LWA: 4.8 out of 5
ProZ.com Business member
4.8 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
முந்தியது 1 2 3 4 5 6 7 அடுத்தது   கடைசி


Translation industry jobs
Jobs posted by outsourcers seeking quotes from language professionals.Try jobs for mobile
Browse jobs and manage your quotes anytime, anywhere (member-only).


You may be interested in this ProZ.com Wiki article on risk management for translators and interpreters.

The Blue Board is a searchable database of language job outsourcers with feedback from service providers, and an important risk management tool. ProZ.com members have full access to the Blue Board.

Does this job require a CAT Tool or additional skills? Join your colleagues in purchasing software at the lowest price on the planet via ProZ.com Translator Group Buy, or improve your skills by taking one of the 100's of ProZ.com translator training courses.
TM-Town
Are you ready for something fresh in the industry? TM-Town is a unique new site for you -- the freelance translator -- to store, manage and share translation memories (TMs) and glossaries...and potentially meet new clients on the basis of your prior work.
SDL MultiTerm 2021
By providing access to all those involved in applying terminology (such as engineers, marketers, translators, and terminologists), our terminology management solution ensures consistent and high-quality content from source through to translation.

Your current localization setting

தமிழ்

Select a language

Jobs
  • All of ProZ.com
  • சொல் தேடுக
  • வேலைகள்
  • மன்றங்கள்
  • Multiple search