மூல மொழி: இலக்கு மொழி:
துறைகள்:
தேடல் சொல் (கட்டயமில்லை):
Types:  மொழிபெயர்ப்பு வேலைகள்  துபாஷி வேலைகளை  வரக்கூடிய வேலைகள்
மேம்பட்ட தேடல் முறை | எல்லாவற்றையும் பார்க்கவும்

நேரம் மொழிகள் வேலை விவரங்கள் இடுகை இட்டது
வேலையளிப்பவர் இணைப்பு
வேலையளிப்பவர் சராசரி LWA Likelihood of working again தகுநிலை
முதலாவது   முந்தியது 1 2 3 4 5 6 7 8 அடுத்தது   கடைசி
10:36
Mar 5
Ofis İçi Almanca - Türkçe Çevirmen Arıyoruz
Translation, Other: Proofreading
(வரக்கூடிய)

மென்பொருள்: SDL TRADOS, MemSource Cloud
நாடு: துருக்கி
ProZ.com Business Plus member
ProZ.com Business Plus member
No record
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
10:35
Mar 5
1150 words translation/proofr. job in the field Marketing for Swiss market
Translation, Checking/editing

நாடு: சுவிட்சர்லாந்து
Blue Board outsourcer
LWA: 4.7 out of 5
4.7 மூடப்பட்டது
10:30
Mar 5
TRANSLATION FRENCH TO CZECH AND FRENCH TO SWEDISH
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 4.9 out of 5
4.9 Past quoting deadline
10:25
Mar 5
Subtitling for 60 short videos - Tamil, Kannada, Telugu & Malayalam
Subtitling, Translation

உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Professional member
LWA: 4.6 out of 5
4.6 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
10:17
Mar 5
Proyecto de transcreación para canción ES>EN
Transcreation

Blue Board outsourcer
LWA: 4 out of 5
4 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
10:13
Mar 5
Revisore IT>EN
Other: Revisione

Blue Board outsourcer
LWA: 4.6 out of 5
4.6 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
10:05
Mar 5
FR>EN U.K. marketplace localization
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
09:43
Mar 5
5 மேலதிக ஜோடிகள் Freelance Checkers- Korean to English- Plastic & Reconstructive Surgery
Translation, Checking/editing
(வரக்கூடிய)

Blue Board outsourcer
LWA: 3.9 out of 5
3.9 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
09:42
Mar 5
Übersetzung KO > DE | 1 Seite | Deadline flexibel
Translation, Checking/editing

Blue Board outsourcer
LWA: 4.6 out of 5
4.6 Past quoting deadline
09:40
Mar 5
Traducteurs allemand-français (URGENT)
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Past quoting deadline
09:22
Mar 5
URGENT translation English>Hebrew / Health /10300 words
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 4.9 out of 5
4.9 Past quoting deadline
09:21
Mar 5
English to Latin
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 4.7 out of 5
4.7 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
09:19
Mar 5
English to Irish
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 4.7 out of 5
4.7 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
09:14
Mar 5
Form, 2477 words, business, Portuguese-English
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 மூடப்பட்டது
09:13
Mar 5
Translation from Macedonian into English
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Past quoting deadline
09:11
Mar 5
ENGLISH TEXT (4100 WORDS) TO KURDISH KURMANJI AND KURDISH SORANI
Translation
(வரக்கூடிய)

Blue Board outsourcer
No entries
Past quoting deadline
08:56
Mar 5
English to Assamese
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 4.7 out of 5
4.7 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
08:55
Mar 5
English to Lithuanian
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 4.7 out of 5
4.7 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
08:53
Mar 5
English to Slovenian
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 4.7 out of 5
4.7 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
08:42
Mar 5
Looking for English to Khmer translator.
Translation, Checking/editing

Professional member
LWA: 4.7 out of 5
4.7 Past quoting deadline
08:42
Mar 5
Medizinische Produktinformationen 3.800 Wörter
Checking/editing

மென்பொருள்: MemSource Cloud
Blue Board outsourcer
LWA: 4.9 out of 5
4.9 Past quoting deadline
08:40
Mar 5
English-Japanese linguists wanted_IT/Gaming related
Translation, Checking/editing

மென்பொருள்: SDL TRADOS, Microsoft Word,
Microsoft Excel, memoQ, Microsoft Office Pro,
MemSource Cloud, Wordbee, Crowdin,
Smartcat
ProZ.com Business Plus member
LWA: 5 out of 5
ProZ.com Business Plus member
5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
08:39
Mar 5
Chinese-English Proofreading Specialists Wanted
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 4.5 out of 5
4.5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
08:35
Mar 5
Traducir titulo de bachillerato marroqui a castellano
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5
9
Quotes
08:28
Mar 5
Translation from Kazakh into Russian language
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 4.7 out of 5
4.7
5
Quotes
08:20
Mar 5
Translation
Translation
(வரக்கூடிய)

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
08:18
Mar 5
Looking for English to Somali reviewer.
Translation, Checking/editing

Professional member
LWA: 4.7 out of 5
4.7 Past quoting deadline
08:16
Mar 5
Japanese to Thai/Indonesian Freelancers Needed
Translation, Transcreation

Blue Board outsourcer
LWA: 4.7 out of 5
4.7 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
08:13
Mar 5
Native Canadian French Proofreader and Editor (Casino/Gambling Industry)
Checking/editing

மென்பொருள்: SDL TRADOS, Microsoft Word,
Microsoft Excel, memoQ, Microsoft Office Pro,
Smartcat
Blue Board outsourcer
No entries
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
08:13
Mar 5
English to Armenian, Arabic , Korean , French
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 4.7 out of 5
4.7
82
Quotes
08:09
Mar 5
Chinese-English Proofreading Specialists Wanted
Translation

மென்பொருள்: SDL TRADOS, memoQ,
MemSource Cloud
Blue Board outsourcer
LWA: 4.5 out of 5
4.5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
08:02
Mar 5
Post-edit of "bachillerato" Physics textbook SP-UK, 150,000 words
MT post-editing

மென்பொருள்: SDL TRADOS
நாடு: ஸ்பெயின்
Professional member
No record
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
08:01
Mar 5
Malagasy into English, 1 page, General
Translation

ProZ.com Business Plus member
LWA: 5 out of 5
ProZ.com Business Plus member
5 Past quoting deadline
07:46
Mar 5
Japanese-native proofreader needed for localization of a fitness app
Checking/editing

மென்பொருள்: Lokalise
நாடு: ஜப்பான்
நற்சான்றளித்தல்:
உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
No entries
மூடப்பட்டது
07:28
Mar 5
10k words, MemoQ, Game localizaion/tranlsation
Translation

மென்பொருள்: memoQ
Blue Board outsourcer
No entries
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
07:20
Mar 5
IT hardware User guide, 3600 words, Memoq
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
07:16
Mar 5
Translation
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Past quoting deadline
07:14
Mar 5
Italian to Hungarian
Translation
(வரக்கூடிய)

Blue Board outsourcer
LWA: 4.7 out of 5
4.7 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
06:47
Mar 5
Swiss German Recording project
Voiceover

ProZ.com Business Enterprise member
ProZ.com Business Enterprise member
No record
1
Quotes
06:39
Mar 5
High German is translated into Swiss German
Translation

ProZ.com Business Enterprise member
ProZ.com Business Enterprise member
No record
3
Quotes
06:30
Mar 5
Game Translators from English to Japanese
Translation, Checking/editing

மென்பொருள்: SDL TRADOS, MemSource Cloud
Logged in visitor
No record
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
05:51
Mar 5
373 words, general/financial, Arabic for Iraq
Translation

நற்சான்றளித்தல்: தேவையானது
Logged in visitor
No record
Past quoting deadline
04:50
Mar 5
Chinese-Russian RSI in Business Legal
Interpreting, Simultaneous

Blue Board outsourcer
LWA: 3.9 out of 5
3.9 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
04:24
Mar 5
English > Hindi; Translation; Agriculture
Translation
(வரக்கூடிய)

ProZ.com Business Enterprise member
LWA: 5 out of 5
ProZ.com Business Enterprise member
5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
03:55
Mar 5
JAPANESE into SIMPLIFIED CHINESE Freelance Translators
Translation, Checking/editing, MT post-editing

ProZ.com Business member
LWA: 4.8 out of 5
ProZ.com Business member
4.8 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
03:37
Mar 5
Traducción Tema Ambiental
Translation

மென்பொருள்: SDL TRADOS, Microsoft Word,
Adobe Acrobat
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Past quoting deadline
03:37
Mar 5
Lao to Engilsh image transcription with translation project.
Translation, Transcreation

Blue Board outsourcer
LWA: 4.7 out of 5
4.7 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
03:33
Mar 5
TRADUCCION DE FOTOS E IMAGENES TEMA AMBIENTAL
Translation, Other: traducccion de fotos e imagenes

மென்பொருள்: Microsoft Word, Adobe Acrobat
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Past quoting deadline
03:20
Mar 5
Japanese-Korean,manual,250K+,Trados
Translation, Checking/editing

Professional member
LWA: 4.7 out of 5
4.7 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
03:19
Mar 5
Korean to Thai/Indonesian Freelancers Needed
Translation, Transcreation

Blue Board outsourcer
LWA: 4.7 out of 5
4.7 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
முதலாவது   முந்தியது 1 2 3 4 5 6 7 8 அடுத்தது   கடைசி


Translation industry jobs
Jobs posted by outsourcers seeking quotes from language professionals.Try jobs for mobile
Browse jobs and manage your quotes anytime, anywhere (member-only).


You may be interested in this ProZ.com Wiki article on risk management for translators and interpreters.

The Blue Board is a searchable database of language job outsourcers with feedback from service providers, and an important risk management tool. ProZ.com members have full access to the Blue Board.

Does this job require a CAT Tool or additional skills? Join your colleagues in purchasing software at the lowest price on the planet via ProZ.com Translator Group Buy, or improve your skills by taking one of the 100's of ProZ.com translator training courses.
SDL Trados Business Manager Lite
SDL Trados Business Manager Lite helps to simplify and speed up some of the daily tasks, such as invoicing and reporting, associated with running your freelance translation business.
TM-Town
Are you ready for something fresh in the industry? TM-Town is a unique new site for you -- the freelance translator -- to store, manage and share translation memories (TMs) and glossaries...and potentially meet new clients on the basis of your prior work.

Your current localization setting

தமிழ்

Select a language

Jobs
  • All of ProZ.com
  • சொல் தேடுக
  • வேலைகள்
  • மன்றங்கள்
  • Multiple search