மூல மொழி: இலக்கு மொழி:
துறைகள்:
இடம்:   LWA: (members-only)  மறுபடி வேலை செய்யும் சாத்தியக்கூறு இடப்பட்டது:
தேடல் சொல் (கட்டயமில்லை):
Types:  மொழிபெயர்ப்பு வேலைகள்  துபாஷி வேலைகளை  வரக்கூடிய வேலைகள்
தகுநிலை:
Job expiration:
Confidentiality level:
Display: Jobs/page: Font size:
அடிப்படை தேடுதல் பாணி | எல்லாவற்றையும் பார்க்கவும்

நேரம் மொழிகள் வேலை விவரங்கள் இடுகை இட்டது
வேலையளிப்பவர் இணைப்பு
வேலையளிப்பவர் சராசரி LWA Likelihood of working again தகுநிலை
13:37 5 மேலதிக ஜோடிகள் LinguaSiberica is hiring! Expanding the database for CHINESE <> THAI, SLOVAK, SLOVENIAN, SWEDISH, SPANISH translators
Translation
(வரக்கூடிய)

Blue Board outsourcer
No entries
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
13:08 Technical document
Translation

01:08 May 7 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
No entries
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
12:47 1 மேலதிக ஜோடிகள் Translation project / ENG<>MLT / native speakers needed
Translation, Checking/editing, MT post-editing, Language instruction, Native speaker conversation

மென்பொருள்: SDL TRADOS, memoQ,
MemSource Cloud, Smartcat
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
12:39 1 மேலதிக ஜோடிகள் Translation project / ENG<>MLT / native speakers needed
Translation, Checking/editing, Language instruction, Native speaker conversation

மென்பொருள்: SDL TRADOS, memoQ,
MemSource Cloud, Smartcat
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
09:53 EN>SL cycling translators and proof-readers needed!
Translation, Checking/editing
(வரக்கூடிய)

மென்பொருள்: SDL TRADOS, memoQ,
XTM, MemSource Cloud
21:53 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
LWA: 4.4 out of 5
4.4
2
Quotes
11:44
May 4
7 மேலதிக ஜோடிகள் BIG PROJECT - EN --> DA,ET, FI, MT, SK,IT, SV, NL, LT, HU, PL, EL, HR, SL
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 3.3 out of 5
3.3 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
09:12
May 4
Immediate availability needed for 1000 PEMT project
Checking/editing, MT post-editing

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Past quoting deadline
18:53
May 3
5 மேலதிக ஜோடிகள் LinguaSiberica is hiring! Expanding the database for BULGARIAN <> SLOVAK, SLOVENIAN, ROMANIAN, RUSSIAN, SERBIAN translators
Translation
(வரக்கூடிய)

Blue Board outsourcer
No entries
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
12:26
May 3
3 மேலதிக ஜோடிகள் LinguaSiberica is hiring! Expanding the database for BOSNIAN <> SPANISH, SLOVENIAN, TURKISH translators
Translation
(வரக்கூடிய)

Blue Board outsourcer
No entries
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
08:19
Apr 30
1 மேலதிக ஜோடிகள் medical translation 700w due Monday 3rd lunch
Translation

மென்பொருள்: SDL TRADOS
ProZ.com Business member
ProZ.com Business member
5 மூடப்பட்டது
03:08
Apr 30
We have one English to Slovanian translation job around 18000words
Translation

ProZ.com Business member
LWA: 5 out of 5
ProZ.com Business member
5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
17:16
Apr 29
7 மேலதிக ஜோடிகள் Big 4-year project: EN<>DA, ET, FI, MT, SK, IT, SL
Translation, Checking/editing

மென்பொருள்: SDL TRADOS
Blue Board outsourcer
LWA: 3.3 out of 5
3.3 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
08:29
Apr 29
5 மேலதிக ஜோடிகள் LinguaSiberica is hiring! Expanding the database for ABKHAZ <> SLOVAK, SLOVENIAN, SPANISH, SWEDISH, TAJIK translators
Translation
(வரக்கூடிய)

Blue Board outsourcer
No entries
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
11:44
Apr 28
URGENT: Tender for construction project, MT-PE, 100-200 pages, DE-SL
Translation, Checking/editing, MT post-editing

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Past quoting deadline
07:44
Apr 28
Testi di storia, 2K
Translation

மென்பொருள்: SDL TRADOS
Blue Board outsourcer
LWA: 4.9 out of 5
4.9 Past quoting deadline
16:40
Apr 27
2 மேலதிக ஜோடிகள் 3 sentences Trial
Translation, Other: proofreading
(வரக்கூடிய)

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 மூடப்பட்டது