மூல மொழி: இலக்கு மொழி:
துறைகள்:
இடம்:   LWA: (members-only)  மறுபடி வேலை செய்யும் சாத்தியக்கூறு இடப்பட்டது:
தேடல் சொல் (கட்டயமில்லை):
Types:  மொழிபெயர்ப்பு வேலைகள்  துபாஷி வேலைகளை  வரக்கூடிய வேலைகள்
தகுநிலை:
Job expiration:
Confidentiality level:
Display: Jobs/page: Font size:
அடிப்படை தேடுதல் பாணி | எல்லாவற்றையும் பார்க்கவும்

நேரம் மொழிகள் வேலை விவரங்கள் இடுகை இட்டது
வேலையளிப்பவர் இணைப்பு
வேலையளிப்பவர் சராசரி LWA Likelihood of working again தகுநிலை
09:40
May 5
10K words, Marketing, Trados Studio, Urdu translation
Translation

உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
LWA: 3.5 out of 5
3.5 Past quoting deadline
06:15
May 3
English to Urdu Subtitle Translator Freelance Position
Subtitling, Checking/Editing/QC, Subtitling, Translation
(வரக்கூடிய)

நாடு: இந்தியா
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
15:35
Apr 29
7 மேலதிக ஜோடிகள் Certified Interpreters in need from NYC
Interpreting, Consecutive

நாடு: யுனைடட் ஸ்டேத்ஸ்
ProZ.com Business member
ProZ.com Business member
No record
Past quoting deadline
08:11
Apr 29
Freelance Public Sector Translators needed for a long-term project
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 4.9 out of 5
4.9 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
10:24
Apr 28
Looking for Over the Phone Interpreters
Interpreting, Consecutive, Interpreting, Phone

Blue Board outsourcer
No entries
மூடப்பட்டது
11:50
Apr 27
Looking for Full Time(In House) Translator for Urdu, Punjabi, Nepali and Marathi
Translation, Checking/editing
(வரக்கூடிய)

Professional member
LWA: 4.7 out of 5
4.7 Past quoting deadline
09:25
Apr 27
Freelance Public sector translators needed for long-term projects
Translation
(வரக்கூடிய)

மென்பொருள்: Smartcat
Blue Board outsourcer
LWA: 4.9 out of 5
4.9 மூடப்பட்டது