மூல மொழி: இலக்கு மொழி:
துறைகள்:
தேடல் சொல் (கட்டயமில்லை):
Types:  மொழிபெயர்ப்பு வேலைகள்  துபாஷி வேலைகளை  வரக்கூடிய வேலைகள்
மேம்பட்ட தேடல் முறை | எல்லாவற்றையும் பார்க்கவும்

நேரம் மொழிகள் வேலை விவரங்கள் இடுகை இட்டது
வேலையளிப்பவர் இணைப்பு
வேலையளிப்பவர் சராசரி LWA Likelihood of working again தகுநிலை
20:22
May 5
Yiddish translators
Translation
(வரக்கூடிய)

Blue Board outsourcer
LWA: 4 out of 5
4
1
Quotes
15:35
Apr 29
7 மேலதிக ஜோடிகள் Certified Interpreters in need from NYC
Interpreting, Consecutive

நாடு: யுனைடட் ஸ்டேத்ஸ்
ProZ.com Business member
ProZ.com Business member
No record
Past quoting deadline
11:03
Apr 29
2 மேலதிக ஜோடிகள் Translation and Revision
Translation, Checking/editing
(வரக்கூடிய)

ProZ.com Business member
LWA: 4.9 out of 5
ProZ.com Business member
4.9 மூடப்பட்டது