மூல மொழி: இலக்கு மொழி:
துறைகள்:
தேடல் சொல் (கட்டயமில்லை):
Types:  மொழிபெயர்ப்பு வேலைகள்  துபாஷி வேலைகளை  வரக்கூடிய வேலைகள்
மேம்பட்ட தேடல் முறை | எல்லாவற்றையும் பார்க்கவும்

நேரம் மொழிகள் வேலை விவரங்கள் இடுகை இட்டது
வேலையளிப்பவர் இணைப்பு
வேலையளிப்பவர் சராசரி LWA Likelihood of working again தகுநிலை
1 2 3 4 5 6 அடுத்தது   கடைசி
16:25 Traduction en anglais contrat 6256 mots
Translation

04:25 Mar 7 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
LWA: 4.7 out of 5
4.7
30
Quotes
14:29 I need a Christian Translator for English to Cambodia-Khmer
Translation

நாடு: கம்போடியா
Logged in visitor
No record
1
Quotes
13:59 7 மேலதிக ஜோடிகள் Remote work! Building a database for working on translation projects.
Translation, Checking/editing, Transcription
(வரக்கூடிய)

01:59 Mar 7 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
13:53 NEWS app translation
Translation

நாடு: இந்தியா
01:53 Mar 7 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
13:41 Translation English to Finnish
Translation
(வரக்கூடிய)

மென்பொருள்: SDL TRADOS, Microsoft Word,
MemSource Cloud
01:41 Mar 7 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
LWA: 4 out of 5
4 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
13:32 Appendix to Parks Master Plan - English to Tagalog
Translation, Checking/editing

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
13:09 Looking for English to Nepali translator.
Translation, Checking/editing

Professional member
LWA: 4.7 out of 5
4.7 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
12:51 Japanese to Latin American Spanish subtiler needed.
Subtitling, Time Coding, Subtitling, Translation
(வரக்கூடிய)

Blue Board outsourcer
LWA: 4 out of 5
4 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
12:02 Japanese to English translations, 15k, Trados
Translation

உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Professional member
LWA: 4.8 out of 5
4.8 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
11:56 German to Croatian Translation of 98k words
Translation, Checking/editing

மென்பொருள்: SDL TRADOS, Across
23:56 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
11:45 German to Chinese Translator Needed
Translation, Checking/editing

23:45 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
10:28 Englischsprachige Inhaltsanalyse (Content Analysis) von Marktforschungsinterviews (60-90 Min), Deutsch-Muttersprachler
Summarization
(வரக்கூடிய)

நாடு: ஜெர்மணி
Blue Board outsourcer
No entries
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
09:43 Translation for instructional document.
Translation, Checking/editing

உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
ProZ.com Business Plus member
LWA: 4.9 out of 5
ProZ.com Business Plus member
4.9 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
09:40 Translation for instructional document.
Translation, Checking/editing

உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
ProZ.com Business Plus member
LWA: 4.9 out of 5
ProZ.com Business Plus member
4.9 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
09:31 Native Somali needed for ongoing project
Translation
(வரக்கூடிய)

மென்பொருள்: SDL TRADOS, Microsoft Word,
Microsoft Excel, memoQ, Microsoft Office Pro,
CaptionMaker/MacCaption
21:31 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Logged in visitor
No record
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
09:23 English To Italian
Translation

மென்பொருள்: SDL TRADOS, SDLX,
Microsoft Word, AutoCAD
21:23 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
LWA: 4.2 out of 5
4.2
22
Quotes
08:52 WordLights Translation | Arabic to English Subtitling
Translation, Subtitling, Captioning, Subtitling, Checking/Editing/QC, Subtitling, Time Coding, Subtitling, Translation

Professional member
LWA: 4.9 out of 5
4.9
22
Quotes
08:41 FR>EN, Pharmaceuticals, Package Insert/Summary of Product Characteristics
Translation
(வரக்கூடிய)

20:41 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5
5
Quotes
08:34 Looking for English to Hakha Chin translator.
Translation, Checking/editing

Professional member
LWA: 4.7 out of 5
4.7 Past quoting deadline
08:08 Translation of the contract
Translation

20:08 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 மூடப்பட்டது
08:00 DEU & ENG, machine learning agent
Education, Language instruction
(வரக்கூடிய)

மென்பொருள்: SDL TRADOS, Microsoft Word,
memoQ, MemSource Cloud, Smartcat
20:00 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
07:45 Постредактирование МТ, ENG-RUS, патенты, SDL Trados
Checking/editing, MT post-editing
(வரக்கூடிய)

மென்பொருள்: SDL TRADOS, Microsoft Word,
memoQ, MemSource Cloud, Smartcat
19:45 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
06:25 Japanese to Taiwan Traditional
Translation

06:25 Mar 7 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
ProZ.com Business Enterprise member
LWA: 3.8 out of 5
ProZ.com Business Enterprise member
3.8 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
05:00 Environmental Community Zoom Meeting
Interpreting, Simultaneous

நாடு: யுனைடட் ஸ்டேத்ஸ்
நற்சான்றளித்தல்:
05:00 Mar 7 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Professional member
No record
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
04:34 Urgent Requirement_Arabic to Spanish Translation
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 4.8 out of 5
4.8 Past quoting deadline
04:23 TRADUCTION LETTRE DE MISSION
Translation

Blue Board outsourcer
4.9
2
Quotes
04:00 Immediate availability needed for 3800 words PEMT project needed ASAP today
MT post-editing

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Past quoting deadline
03:58 Immediate availability needed for 1700 words PEMT project needed ASAP today
MT post-editing

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Past quoting deadline
01:02 Seeking Internal Reviewers for EN>DE, EN>Danish, EN>Swedish (20K words/month)
Checking/editing, Subtitling, Checking/Editing/QC

மென்பொருள்: Smartling
01:02 Mar 7 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Logged in visitor
No record
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
22:49
Mar 5
Autocad drawings needing text translated into Russian
Translation

மென்பொருள்: AutoCAD
நாடு: யுனைடட் கிங்டம்
22:49 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5
0
Quotes
22:43
Mar 5
Spanish to American English Translator for Certificates
Translation
(வரக்கூடிய)

மென்பொருள்: memoQ
Blue Board outsourcer
LWA: 4.7 out of 5
4.7
4
Quotes
22:27
Mar 5
Freelancers’ DTP for a Mega DTP project
Other: desktop publishing

நாடு: இஜிப்து
Professional member
LWA: 4.6 out of 5
4.6
0
Quotes
22:18
Mar 5
Spanish to American English Translator for Certificates
Translation
(வரக்கூடிய)

மென்பொருள்: memoQ
நாடு: யுனைடட் ஸ்டேத்ஸ்
Blue Board outsourcer
LWA: 4.7 out of 5
4.7
0
Quotes
22:08
Mar 5
Religious Video Subtitling, 3000 words per week, long-term assignment
Translation, Checking/editing, Subtitling, Checking/Editing/QC, Subtitling, Translation

ProZ.com Business Enterprise member
LWA: 4.4 out of 5
ProZ.com Business Enterprise member
4.4 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
21:46
Mar 5
Covid vaccine
Translation

Professional member
LWA: 5 out of 5
5
16
Quotes
21:38
Mar 5
7 மேலதிக ஜோடிகள் !!!TRANSCRIPTION!!GERMAN!!!URGENT!!!
Transcription
(வரக்கூடிய)

Logged in visitor
No record
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
21:35
Mar 5
DIY Craft Machine, Support Content, On-going Assignment
Translation, Checking/editing

ProZ.com Business Enterprise member
LWA: 4.4 out of 5
ProZ.com Business Enterprise member
4.4 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
21:21
Mar 5
Amharic and Mandarin Voice-over
Voiceover

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
20:59
Mar 5
Looking for native Hebrew linguists, IT, marketing
Translation, Checking/editing
(வரக்கூடிய)

Professional member
LWA: 5 out of 5
5 Past quoting deadline
20:43
Mar 5
Website, around 50k words, engineering - construction
Translation

நாடு: ஜெர்மணி
நற்சான்றளித்தல்: தேவையானது
Non logged in visitor
No record
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
20:29
Mar 5
Ongoing translation
Translation
(வரக்கூடிய)

நாடு: யுனைடட் ஸ்டேத்ஸ்
நற்சான்றளித்தல்: தேவையானது
உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
ProZ.com Business member
LWA: 5 out of 5
ProZ.com Business member
5 Past quoting deadline
20:09
Mar 5
Immigration Interview
Interpreting, Phone

உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Professional member
LWA: 4.5 out of 5
4.5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
19:35
Mar 5
Market Research DE>EN 23rd and 24th March Remote
Interpreting, Simultaneous

நாடு: ஸ்பெயின்
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5
8
Quotes
19:23
Mar 5
Proofreading of Hebrew (and a bit of Yiddsh) document translated to English
Checking/editing

மென்பொருள்: DejaVu
Logged in visitor
No record
2
Quotes
18:31
Mar 5
Mail juridique - EN vers FR - 722 mots
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5
30
Quotes
18:16
Mar 5
Tigrinya Translators Needed!
Translation

உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
ProZ.com Business member
LWA: 5 out of 5
ProZ.com Business member
5
14
Quotes
18:04
Mar 5
English > Islandic – Error messages project_translation and proofreading
Translation, Checking/editing

Blue Board outsourcer
LWA: 4.7 out of 5
4.7 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
17:48
Mar 5
medical text
Translation
(வரக்கூடிய)

உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Professional member
LWA: 5 out of 5
5 மூடப்பட்டது
17:39
Mar 5
DE(CH) > DE transcription 42 minutes
Translation, Checking/editing, Transcription

ProZ.com Business Plus member
LWA: 3.7 out of 5
ProZ.com Business Plus member
3.7 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
17:11
Mar 5
937 words medical report
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
1 2 3 4 5 6 அடுத்தது   கடைசி


Translation industry jobs
Jobs posted by outsourcers seeking quotes from language professionals.Try jobs for mobile
Browse jobs and manage your quotes anytime, anywhere (member-only).


You may be interested in this ProZ.com Wiki article on risk management for translators and interpreters.

The Blue Board is a searchable database of language job outsourcers with feedback from service providers, and an important risk management tool. ProZ.com members have full access to the Blue Board.

Does this job require a CAT Tool or additional skills? Join your colleagues in purchasing software at the lowest price on the planet via ProZ.com Translator Group Buy, or improve your skills by taking one of the 100's of ProZ.com translator training courses.
SDL MultiTerm 2021
By providing access to all those involved in applying terminology (such as engineers, marketers, translators, and terminologists), our terminology management solution ensures consistent and high-quality content from source through to translation.
Anycount & Translation Office 3000
Translation Office 3000 is an advanced accounting tool for freelance translators and small agencies. TO3000 easily and seamlessly integrates with the business life of professional freelance translators.

Your current localization setting

தமிழ்

Select a language

Jobs
  • All of ProZ.com
  • சொல் தேடுக
  • வேலைகள்
  • மன்றங்கள்
  • Multiple search