மூல மொழி: இலக்கு மொழி:
துறைகள்:
தேடல் சொல் (கட்டயமில்லை):
Types:  மொழிபெயர்ப்பு வேலைகள்  துபாஷி வேலைகளை  வரக்கூடிய வேலைகள்
மேம்பட்ட தேடல் முறை | எல்லாவற்றையும் பார்க்கவும்

நேரம் மொழிகள் வேலை விவரங்கள் இடுகை இட்டது
வேலையளிப்பவர் இணைப்பு
வேலையளிப்பவர் சராசரி LWA Likelihood of working again தகுநிலை
1 2 3 4 5 6 அடுத்தது   கடைசி
08:07 Regular cooperation | IT Expertise Required | Trados
Translation

ProZ.com Business Plus member
LWA: 5 out of 5
ProZ.com Business Plus member
5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
07:59 Pactera EDGE: [ISAAC] CN>RU news Localization Linguists Required
Translation

ProZ.com Business Enterprise member
LWA: 5 out of 5
ProZ.com Business Enterprise member
5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
07:56 Legale - 2000 parole - FILE DISPONIBILI SUBITO - urgente
Translation

Professional member
No entries
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
07:48 EN>LITH - Insecticide (fact sheet) - 685 words
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5
0
Quotes
07:48 EN>LITH - Insecticide (fact sheet) - 685 words
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5
0
Quotes
07:45 Interpreti simultaneisti Italiano <> inglese
Interpreting, Simultaneous

19:45 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
LWA: 4.6 out of 5
4.6 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
07:36 Japanese Translator needed Urgently
Translation

07:36 Apr 22 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
ProZ.com Business Plus member
ProZ.com Business Plus member
No record
9
Quotes
07:33 ENGLISH TO RUSSIAN
Translation

உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
LWA: 4.5 out of 5
4.5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
07:24 Freelance Chinese Creative Writer (home based)
Copywriting, Transcreation

மென்பொருள்: SDL TRADOS
நாடு: சீனா
நற்சான்றளித்தல்: தேவையானது
19:24 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
ProZ.com Business Enterprise member
ProZ.com Business Enterprise member
No record
1
Quotes
07:20 Translation of two certificates of incorporation (5 pages each)
Translation
(வரக்கூடிய)

நற்சான்றளித்தல்: நற்சான்றளித்தல்: தேவையானது
Blue Board outsourcer
No entries
8
Quotes
07:13 Chinese-English Native Speaker Wanted (Medical Related)
Translation, Other: Proofreading

19:13 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
LWA: 4.5 out of 5
4.5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
07:08 Latvian into English
Translation

மென்பொருள்: MemSource Cloud
நாடு: யுனைடட் கிங்டம்
19:08 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
ProZ.com Business member
LWA: 4.6 out of 5
ProZ.com Business member
4.6 Past quoting deadline
06:58 FR>PT(BR), 174 mots, agro-alimentaire (kiwis)
Translation

18:58 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
LWA: 4.8 out of 5
4.8
3
Quotes
06:57 TRANSLATION POLISH - ENGLISH
Translation

18:57 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Logged in visitor
No record
4
Quotes
06:54 Thai translators needed - ongoing project (EEA location only)
Translation, Checking/editing, Voiceover, Transcription

நாடு: யுனைடட் கிங்டம்
18:54 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
ProZ.com Business member
LWA: 4.6 out of 5
ProZ.com Business member
4.6 Past quoting deadline
06:51 Bengali translators needed - ongoing project (EEA location only)
Translation, Checking/editing, Voiceover, Transcription

நாடு: யுனைடட் கிங்டம்
18:51 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
ProZ.com Business member
LWA: 4.6 out of 5
ProZ.com Business member
4.6 Past quoting deadline
06:43 English to Vietnamese
Translation

06:43 Apr 22 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
LWA: 4.2 out of 5
4.2 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
06:40 Regular cooperation | IT Expertise Required | Trados
Translation

ProZ.com Business Plus member
LWA: 5 out of 5
ProZ.com Business Plus member
5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
06:34 English-Japanese subtitle translation project
Translation, Checking/editing, Education, Transcreation, Subtitling, Captioning, Subtitling, Checking/Editing/QC, Subtitling, Time Coding, Subtitling, Translation, Subtitling, SDH/HOH, Language instruction

மென்பொருள்: Subtitle Edit, Subtitle Editor,
Subtitle Workshop
18:34 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Logged in visitor
No record
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
06:26 Regular cooperation | IT Expertise Required | Trados
Translation

ProZ.com Business Plus member
LWA: 5 out of 5
ProZ.com Business Plus member
5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
06:15 English to Tajik
Translation

18:15 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
LWA: 4.7 out of 5
4.7 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
06:13 English to Norwegian
Translation

18:13 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
LWA: 4.7 out of 5
4.7 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
06:09 English to Swedish
Translation

18:09 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
LWA: 4.7 out of 5
4.7 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
06:01 English to Finnish
Translation

18:01 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
LWA: 4.7 out of 5
4.7 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
06:00 Subtitle MTPE projects
Checking/editing, MT post-editing

Blue Board outsourcer
LWA: 3.8 out of 5
3.8 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
05:56 English to Danish
Translation

17:56 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
LWA: 4.7 out of 5
4.7 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
05:49 Subtitle MTPE projects
Checking/editing, MT post-editing

Blue Board outsourcer
LWA: 3.8 out of 5
3.8 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
05:47 Eng to zulu, Malagaysa, icelandic
Translation

மென்பொருள்: SDL TRADOS, SDLX,
Microsoft Word, AutoCAD
17:47 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5
7
Quotes
05:33 Court determination, 14,000+ words
Translation
(வரக்கூடிய)

17:33 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
05:24 [WEBZEN] Localization (English)
Translation, Other: Localization

மென்பொருள்: SDL TRADOS, memoQ
நாடு: தென் கொரியா
17:24 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
No entries
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
05:15 [WEBZEN] Localization(Thai)
Translation, Other: Localization

மென்பொருள்: SDL TRADOS, memoQ
நாடு: தென் கொரியா
17:15 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
No entries
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
04:31 company's rules, 16K words, PDF
Translation

16:31 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
04:25 English to German Semiconductor/Mechanical/Electronic/Pharmaceutical patent translation
Translation

மென்பொருள்: SDL TRADOS
16:25 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
LWA: 4.8 out of 5
4.8 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
03:59 English to Danish
Translation

15:59 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
LWA: 4.7 out of 5
4.7 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
03:39 [Iyuno-SDI Group] Indonesian to English Subtitle Translator
Translation

15:39 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
02:58 English into French ((African French only)) Potential project
Translation, Checking/editing, Other: TEP

14:58 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
ProZ.com Business member
LWA: 5 out of 5
ProZ.com Business member
5
10
Quotes
02:48 Chinese to Mongolian(Cyrillic) translation
Translation

நாடு: சீனா
14:48 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
02:48 Drama/Movie Project (subtitling
Transcription, Subtitling, Captioning, Subtitling, Checking/Editing/QC, Subtitling, Time Coding, Subtitling, Translation

Logged in visitor
No record
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
02:43 3 மேலதிக ஜோடிகள் Long-term cooperation, LEGAL translations
Translation
(வரக்கூடிய)

Blue Board outsourcer
LWA: 4.8 out of 5
4.8
5
Quotes
01:46 recording project in Marshallese
Translation, Checking/editing, Voiceover, Transcreation, Subtitling, Translation, Language instruction, Native speaker conversation

13:46 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
LWA: 4.6 out of 5
4.6 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
01:39 Freelancer Needed——English Subtitle review Project
Subtitling, Captioning, Subtitling, Checking/Editing/QC, Subtitling, Time Coding, Subtitling, Translation, Subtitling, SDH/HOH

13:39 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
LWA: 4.7 out of 5
4.7 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
00:17 Legal
Translation

12:17 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
5
10
Quotes
23:03
Apr 20
Subtitling Project - ENG > CHI
Subtitling, Time Coding

11:03 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
ProZ.com Business member
LWA: 5 out of 5
ProZ.com Business member
5 மூடப்பட்டது
22:13
Apr 20
8K words, Trados 2019/2021, Procurement Training PEMT
Checking/editing, Copywriting, MT post-editing, Native speaker conversation

மென்பொருள்: SDL TRADOS
நாடு: ஜப்பான்
10:13 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
ProZ.com Business member
LWA: 5 out of 5
ProZ.com Business member
5
9
Quotes
22:10
Apr 20
10K words, Trados 2019/2021, Procurement Training PEMT
Checking/editing, Copywriting, MT post-editing, Native speaker conversation

மென்பொருள்: SDL TRADOS
நாடு: சீனா
10:10 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
ProZ.com Business member
LWA: 5 out of 5
ProZ.com Business member
5
17
Quotes
22:07
Apr 20
10K words, Trados 2019/2021, Procurement Training PEMT
Copywriting

மென்பொருள்: SDL TRADOS
நாடு: பிரான்சு
10:07 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
ProZ.com Business member
LWA: 5 out of 5
ProZ.com Business member
5
6
Quotes
21:34
Apr 20
Social media post
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5
2
Quotes
21:26
Apr 20
Freelance Translators English > Cape Verdean Creole
Translation
(வரக்கூடிய)

மென்பொருள்: SDL TRADOS
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
20:10
Apr 20
Hmong translators and proofreaders - On-going healthcare projects
Translation

மென்பொருள்: memoQ, MemSource Cloud
ProZ.com Business member
LWA: 4.8 out of 5
ProZ.com Business member
4.8 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
19:28
Apr 20
Engilsh> German
Translation

Logged in visitor
No record
Past quoting deadline
1 2 3 4 5 6 அடுத்தது   கடைசி