மூல மொழி: இலக்கு மொழி:
துறைகள்:
இடம்:   LWA: (members-only)  மறுபடி வேலை செய்யும் சாத்தியக்கூறு இடப்பட்டது:
தேடல் சொல் (கட்டயமில்லை):
Types:  மொழிபெயர்ப்பு வேலைகள்  துபாஷி வேலைகளை  வரக்கூடிய வேலைகள்
தகுநிலை:
Job expiration:
Confidentiality level:
Display: Jobs/page: Font size:
அடிப்படை தேடுதல் பாணி | எல்லாவற்றையும் பார்க்கவும்

நேரம் மொழிகள் வேலை விவரங்கள் இடுகை இட்டது
வேலையளிப்பவர் இணைப்பு
வேலையளிப்பவர் சராசரி LWA Likelihood of working again தகுநிலை
10:29 4 மேலதிக ஜோடிகள் Recruiting for IGaming Translation (casino, online bettings, slot machine, etc)
Translation
(வரக்கூடிய)

Blue Board outsourcer
LWA: 4.7 out of 5
4.7 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
19:35
May 6
2 மேலதிக ஜோடிகள் Linguistic research of a brand. Short questionnaire
Translation

ProZ.com Business member
LWA: 5 out of 5
ProZ.com Business member
5 Past quoting deadline
15:38
May 6
5 மேலதிக ஜோடிகள் LinguaSiberica is hiring! Expanding the database for CROATIAN <> FINNISH, CZECH, DANISH, ENGLISH, DUTCH translators
Translation
(வரக்கூடிய)

Blue Board outsourcer
No entries
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
11:48
May 6
English into Finnish language, short marketing text of 278 words
Translation

நாடு: பின்லாந்து
Logged in visitor
No record
Past quoting deadline
10:27
May 6
EN > SV, NO, DA, FI cycling translators and proof-readers needed!
Translation, Checking/editing
(வரக்கூடிய)

மென்பொருள்: SDL TRADOS, memoQ,
XTM, MemSource Cloud
Blue Board outsourcer
LWA: 4.4 out of 5
4.4
19
Quotes
10:22
May 6
English-Finnish Translator
Translation

மென்பொருள்: Smartcat
Blue Board outsourcer
LWA: 4.9 out of 5
4.9 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
15:26
May 5
Finnish to Norwegian Translators and Proofreaders Required
Translation, Checking/editing

மென்பொருள்: SDL TRADOS, SDLX
ProZ.com Business member
LWA: 4.8 out of 5
ProZ.com Business member
4.8 Past quoting deadline
11:43
May 5
Translation
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Past quoting deadline
07:56
May 5
7 மேலதிக ஜோடிகள் Health Care Language Enhancers (Freelancers ONLY)
Checking/editing

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
07:40
May 5
Finnish <> English constant translation workflow
Translation, Checking/editing

ProZ.com Business Plus member
LWA: 5 out of 5
ProZ.com Business Plus member
5 Past quoting deadline
06:49
May 5
Calling the Finnish IT / Technical experienced Translators/Post-editors
Checking/editing, MT post-editing

Blue Board outsourcer
LWA: 4.2 out of 5
4.2 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
06:15
May 5
Product brochure (rheumatoid arthritis), 1058 words
Translation

நற்சான்றளித்தல்:
Professional member
LWA: 5 out of 5
5 Past quoting deadline
04:11
May 5
FREELANCE SUBTITLE TRANSLATORS RECRUITMENT ENG - Danish/Finnish/Norwegian/Swedis
Translation, Checking/editing, Transcription, Subtitling, Captioning, Subtitling, Checking/Editing/QC, Subtitling, Time Coding, Subtitling, Translation, Subtitling, SDH/HOH

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5
15
Quotes
15:04
May 4
5 மேலதிக ஜோடிகள் LinguaSiberica is hiring! Expanding the database for CHINESE <> FRENCH, DANISH, DUTCH, FINNISH, ENGLISH translators
Translation
(வரக்கூடிய)

Blue Board outsourcer
No entries
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
14:08
May 4
English to Finnish - Health/Wellness Marketing & E-Commerce Translations Needed
Translation
(வரக்கூடிய)

நாடு: பின்லாந்து
நற்சான்றளித்தல்: தேவையானது
Blue Board outsourcer
No entries
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
11:52
May 4
Lebensmitteletikett
Translation

மென்பொருள்: Microsoft Word, Adobe Acrobat
Professional member
No entries
Past quoting deadline
11:44
May 4
7 மேலதிக ஜோடிகள் BIG PROJECT - EN --> DA,ET, FI, MT, SK,IT, SV, NL, LT, HU, PL, EL, HR, SL
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 3.3 out of 5
3.3 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
18:21
May 3
5 மேலதிக ஜோடிகள் LinguaSiberica is hiring! Expanding the database for BULGARIAN <> GREEK, FRENCH, GERMAN, HEBREW, FINNISH translators
Translation
(வரக்கூடிய)

Blue Board outsourcer
No entries
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
17:29
May 3
English to Finnish translators needed!
Translation

உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
ProZ.com Business member
LWA: 5 out of 5
ProZ.com Business member
5
8
Quotes
19:38
Apr 30
Market study from English into Finnish, 1460 words
Translation

Professional member
LWA: 4.3 out of 5
4.3 Past quoting deadline
08:52
Apr 30
7 மேலதிக ஜோடிகள் Potential cooperation in further translation projects
Translation
(வரக்கூடிய)

Blue Board outsourcer
LWA: 4.9 out of 5
4.9 Past quoting deadline
08:37
Apr 30
English to Finnish
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 4.7 out of 5
4.7 Past quoting deadline
08:13
Apr 30
7 மேலதிக ஜோடிகள் Subtitling project
Subtitling, Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Past quoting deadline
17:16
Apr 29
7 மேலதிக ஜோடிகள் Big 4-year project: EN<>DA, ET, FI, MT, SK, IT, SL
Translation, Checking/editing

மென்பொருள்: SDL TRADOS
Blue Board outsourcer
LWA: 3.3 out of 5
3.3 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
16:21
Apr 29
7 மேலதிக ஜோடிகள் LinguaSiberica is hiring! Expanding the database for ARABIC <> ENGLISH, DANISH, CZECK, CROATIAN translators
Translation
(வரக்கூடிய)

Blue Board outsourcer
No entries
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
11:41
Apr 29
DE>DA and DE>FIf AUTOMOTIVE PROJECT
Translation

மென்பொருள்: Translation Workspace
Blue Board outsourcer
LWA: 4.9 out of 5
4.9 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
11:35
Apr 29
2 Big Jobs
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 மூடப்பட்டது
17:13
Apr 28
English > Finnish Marketing & E-Commerce Translation
Translation
(வரக்கூடிய)

நாடு: யுனைடட் ஸ்டேத்ஸ்
நற்சான்றளித்தல்: தேவையானது
Blue Board outsourcer
No entries
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
10:53
Apr 28
Sport Betting
Translation

Non logged in visitor
No record
Past quoting deadline