மூல மொழி: இலக்கு மொழி:
துறைகள்:
இடம்:   LWA: (members-only)  மறுபடி வேலை செய்யும் சாத்தியக்கூறு இடப்பட்டது:
தேடல் சொல் (கட்டயமில்லை):
Types:  மொழிபெயர்ப்பு வேலைகள்  துபாஷி வேலைகளை  வரக்கூடிய வேலைகள்
தகுநிலை:
Job expiration:
Confidentiality level:
Display: Jobs/page: Font size:
அடிப்படை தேடுதல் பாணி | எல்லாவற்றையும் பார்க்கவும்

நேரம் மொழிகள் வேலை விவரங்கள் இடுகை இட்டது
வேலையளிப்பவர் இணைப்பு
வேலையளிப்பவர் சராசரி LWA Likelihood of working again தகுநிலை
06:40 Regular cooperation | IT Expertise Required | Trados
Translation

ProZ.com Business Plus member
LWA: 5 out of 5
ProZ.com Business Plus member
5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
06:01 English to Finnish
Translation

18:01 வரை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும்
Blue Board outsourcer
LWA: 4.7 out of 5
4.7 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
15:35
Apr 20
Interpretación consecutiva Español<>Finés, Octubre 2021
Interpreting, Consecutive

Blue Board outsourcer
LWA: 3.6 out of 5
3.6 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
04:02
Apr 20
1 மேலதிக ஜோடிகள் Subtitle Translators Required
Translation, Subtitling, Translation
(வரக்கூடிய)

Professional member
LWA: 5 out of 5
5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
11:47
Apr 19
French to NOR, FIN, SWE, LIT, LAT safety equipment translations
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
06:53
Apr 19
Calling the best Finnish IT / Technical experienced Translators/Post-editors
Checking/editing, MT post-editing

Blue Board outsourcer
LWA: 4.2 out of 5
4.2 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
14:54
Apr 16
English>Finnish Localisation in the field of sports betting
Translation, Checking/editing

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Past quoting deadline
10:36
Apr 16
manual, TRADOS OBLIGATORY, 10385 words
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Past quoting deadline
05:10
Apr 16
Subtitle Translators Required
Subtitling, Translation
(வரக்கூடிய)

Professional member
LWA: 5 out of 5
5 Past quoting deadline
16:30
Apr 15
Translation EN-FI, 571 words, electronics/marketing
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 4.6 out of 5
4.6 Past quoting deadline
16:30
Apr 15
Translation EN-FI, 571 words, electronics/marketing
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 4.6 out of 5
4.6 Past quoting deadline
12:22
Apr 15
7 மேலதிக ஜோடிகள் TRANSLATION + proofread
Translation

Professional member
No entries
Past quoting deadline
12:15
Apr 15
7 மேலதிக ஜோடிகள் TRANSLATION + proofread
Translation

Professional member
No entries
Past quoting deadline
10:29
Apr 15
4 மேலதிக ஜோடிகள் Swedish into EN_GB, DK, FI, NO, DE_DE, NL_NL, EE, LV, LT (S1[HIDDEN])
Translation, Checking/editing, Copywriting, Transcreation
(வரக்கூடிய)

மென்பொருள்: SDL TRADOS
Logged in visitor
No record
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
08:47
Apr 15
legal translation project from Swedish to Finnish
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 4.9 out of 5
4.9 Past quoting deadline
07:00
Apr 15
1 மேலதிக ஜோடிகள் Hiring native Finnish, Slovak, Czech, Hungarian, Croatian, Slovenian linguists
Translation
(வரக்கூடிய)

Professional member
LWA: 5 out of 5
5 Past quoting deadline
14:44
Apr 13
7 மேலதிக ஜோடிகள் En to Multiple Languages | 115 words | [Rinaldo-[HIDDEN]09]
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Past quoting deadline
12:32
Apr 13
Swedish and Finnish Translators for Nutrition/Fitness/Health Jobs
Translation
(வரக்கூடிய)

ProZ.com Business member
LWA: 5 out of 5
ProZ.com Business member
5
10
Quotes
04:48
Apr 13
Finnish Subtitle Translator Required
Subtitling, Translation

Professional member
LWA: 5 out of 5
5 Past quoting deadline
06:57
Apr 12
Translation
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 மூடப்பட்டது