மூல மொழி: இலக்கு மொழி:
துறைகள்:
தேடல் சொல் (கட்டயமில்லை):
Types:  மொழிபெயர்ப்பு வேலைகள்  துபாஷி வேலைகளை  வரக்கூடிய வேலைகள்
மேம்பட்ட தேடல் முறை | எல்லாவற்றையும் பார்க்கவும்

நேரம் மொழிகள் வேலை விவரங்கள் இடுகை இட்டது
வேலையளிப்பவர் இணைப்பு
வேலையளிப்பவர் சராசரி LWA Likelihood of working again தகுநிலை
08:35
May 7
7 மேலதிக ஜோடிகள் HT and MTPE project
Translation, Checking/editing, MT post-editing

ProZ.com Business Plus member
ProZ.com Business Plus member
No entries
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
13:04
May 6
English>Turkish, English>Farsi and English>Hebrew life sciences and medical
Translation, Checking/editing
(வரக்கூடிய)

நாடு: துருக்கி
ProZ.com Business Plus member
ProZ.com Business Plus member
No record
38
Quotes