மொழிபெயர்ப்பு தொழில் பற்றிய விவாத மன்றங்கள்

மொழிபெயர்ப்பு, வாய்வழி மொழிபெயர்ப்பு (interpreting) மற்றும் ஓரிடப்படுத்தல் (localization) பற்றி வெளிப்படையான விவாதங்கள்

புது பதிவை இடவும்    ஆஃப் டாப்பிக்: காட்டப்பட்டது    எழுத்துரு அளவு: - / + 
 
மன்றம்
பதிவு
பதிவிடுபவர்
பதில்கள்
பார்வைகள்
கடைசி பதிவு
Jason Grimes
இணையத்தள அலுவலர்
Feb 19
7
470
2
828
N/A
Feb 19
2
147
Tomasso
16:09
asr2
Feb 14
1
116
1
145
adrianrff
Feb 22
1
82
2
120
Jean Dimitriadis
Nov 17, 2017
8
478
6
485
UYARI: Dikkat Scam    (இந்தப் பக்கத்துக்கு செல்லவும் 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28... 29)
Adnan Özdemir
Jan 6, 2011
430
189,566
Where can I download Idiom Worldserver Translators Workbench (9.0.1.49)?    (இந்தப் பக்கத்துக்கு செல்லவும் 1... 2)
Ayako Teranishi
Sep 30, 2011
22
22,156
Amazon translation tests    (இந்தப் பக்கத்துக்கு செல்லவும் 1... 2)
rosannalenci
Aug 8, 2017
24
4,643
Abusive exchange with a translation company    (இந்தப் பக்கத்துக்கு செல்லவும் 1, 2, 3, 4... 5)
73
6,511
9
527
0
119
5
270
neilmac
Feb 24
No deal Brexit and effect for translators of European languages in the UK    (இந்தப் பக்கத்துக்கு செல்லவும் 1... 2)
19
1,209
0
56
Dominique Pivard
Mar 4, 2012
9
1,556
We need a whole new paradigm    (இந்தப் பக்கத்துக்கு செல்லவும் 1, 2, 3, 4, 5... 6)
Daniel Frisano
Dec 26, 2017
77
6,742
Dan Lucas
Feb 24
Real-world acquisition of a specialization    (இந்தப் பக்கத்துக்கு செல்லவும் 1... 2)
Mario Chavez
Nov 22, 2017
20
1,384
Dan Lucas
Feb 24
Egyptian Translators Association Established!    (இந்தப் பக்கத்துக்கு செல்லவும் 1, 2, 3... 4)
Ahmed Reffat
Feb 17, 2007
48
31,884
唱歌吧......(Sing, Sing a Song...)    (இந்தப் பக்கத்துக்கு செல்லவும் 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215... 216)
Wenjer Leuschel
Mar 14, 2005
3,231
4,533,709
pkchan
Feb 24
翻译点滴 (Challenges in Interpretation)    (இந்தப் பக்கத்துக்கு செல்லவும் 1, 2, 3, 4, 5... 6)
David Shen
Nov 12, 2005
77
23,269
Tatiana Dietrich
இணையத்தள அலுவலர்
Feb 23
0
142
Tatiana Dietrich
இணையத்தள அலுவலர்
Feb 23
Henry Dotterer
இணையத்தள அலுவலர்
Feb 22
4
628
4
205
Netflix Hermes test    (இந்தப் பக்கத்துக்கு செல்லவும் 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25... 26)
Magdalena Adamus
Apr 7, 2017
388
237,304
2
133
Ethic dilemmas for interpreters    (இந்தப் பக்கத்துக்கு செல்லவும் 1... 2)
LidiaCentrich
Jul 12, 2017
23
2,349
1
201
asr2
Feb 23
1
128
LaurenJB
Feb 16
3
309
0
47
Zeki Guler
Aug 20, 2015
7
1,624
CJIoHuKu
Feb 23
不翻译时聊电影(Translations and Movies)    (இந்தப் பக்கத்துக்கு செல்லவும் 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40... 41)
xxxchance
Jan 10, 2007
610
343,377
pkchan
Feb 23
2
272
12
926
Patrice
Feb 23
Brooke Cochran
Jun 21, 2016
12
3,707
[Subtitling Rates] per minute rates    (இந்தப் பக்கத்துக்கு செல்லவும் 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7)
The LT>EN Guy
Aug 6, 2006
102
99,878
10
713
Ganerdene
Feb 22
1
150
4
332
2
244
2
142
1
179
İlginç yazılar    (இந்தப் பக்கத்துக்கு செல்லவும் 1, 2... 3)
Adnan Özdemir
Dec 20, 2017
37
5,597
புது பதிவை இடவும்    ஆஃப் டாப்பிக்: காட்டப்பட்டது    எழுத்துரு அளவு: - / + 

= உங்கள் கடைசி வருகைக்கு அப்புறம் புதிய பதிவுகள் ( = 15 இடுகைகளுக்கும் மேல்)
= உங்கள் கடைசி வருகைக்கு அப்புறம் புதிய பதிவுகள் ஏதும் இல்லை ( = 15 இடுகைகளுக்கும் மேல்)
= விவாதப் பொருள் பூட்டப்பட்டுள்ளது (இதில் புதிய பதிவுகள் இட இயலாது)
 


மொழிபெயர்ப்பு தொழில் பற்றிய விவாத மன்றங்கள்

மொழிபெயர்ப்பு, வாய்வழி மொழிபெயர்ப்பு (interpreting) மற்றும் ஓரிடப்படுத்தல் (localization) பற்றி வெளிப்படையான விவாதங்கள்

Advanced search


SDL Trados Studio 2017 only €415 / $495
Get the cheapest prices for SDL Trados Studio 2017 on ProZ.com

Join this translator’s group buy brought to you by ProZ.com and buy SDL Trados Studio 2017 Freelance for only €415 / $495 / £325 / ¥60,000 You will also receive FREE access to our getting started eLearning program!

More info »
Protemos translation business management system
Create your account in minutes, and start working! 3-month trial for agencies, and free for freelancers!

The system lets you keep client/vendor database, with contacts and rates, manage projects and assign jobs to vendors, issue invoices, track payments, store and manage project files, generate business reports on turnover profit per client/manager etc.

More info »Forums
  • All of ProZ.com
  • சொல் தேடுக
  • வேலைகள்
  • மன்றங்கள்
  • Multiple search