மொழிபெயர்ப்பு தொழில் பற்றிய விவாத மன்றங்கள்

மொழிபெயர்ப்பு, வாய்வழி மொழிபெயர்ப்பு (interpreting) மற்றும் ஓரிடப்படுத்தல் (localization) பற்றி வெளிப்படையான விவாதங்கள்

புது பதிவை இடவும்    ஆஃப் டாப்பிக்: காட்டப்பட்டது    எழுத்துரு அளவு: - / + 
 
மன்றம்
பதிவு
பதிவிடுபவர்
பதில்கள்
பார்வைகள்
கடைசி பதிவு
Dear outsourcers, I beg you, enough with tests    (இந்தப் பக்கத்துக்கு செல்லவும் 1, 2... 3)
32
2,394
Michel4632
Dec 15, 2017
7
2,106
General Audio transcription/translation rates    (இந்தப் பக்கத்துக்கு செல்லவும் 1, 2, 3... 4)
GregSmith
Mar 3, 2007
58
181,969
How reliable are Machine translations in general nowadays?    (இந்தப் பக்கத்துக்கு செல்லவும் 1... 2)
20
1,292
To invest in a translation software or not yet?    (இந்தப் பக்கத்துக்கு செல்லவும் 1... 2)
24
1,059
1
97
泰晤士(TIMES)四合院儿    (இந்தப் பக்கத்துக்கு செல்லவும் 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172... 173)
QHE
May 4, 2014
2,588
1,171,087
5
310
N/A
Jul 19
1
37
blink025
Jul 19
8
466
DZiW
Jul 19
Emma Page
Jul 19
5
274
orne82
Jul 13
2
187
xanthippe
Jul 19
Sorana_M.
Jul 17
8
546
Sorana_M.
Jul 19
10
533
6
480
FrLancer
Jul 17
5
311
Nadeschda
Jul 19
0
65
Updated job listings page    (இந்தப் பக்கத்துக்கு செல்லவும் 1... 2)
ProZ.com Staff
இணையத்தள அலுவலர்
Jul 11
16
925
3
164
0
55
3
172
7
641
İlginç yazılar    (இந்தப் பக்கத்துக்கு செல்லவும் 1, 2, 3, 4... 5)
Adnan Özdemir
Dec 20, 2017
71
19,282
9
1,003
Zhoudan
Jul 19
Mat02
Jul 17
4
306
Ongoing and a new anomaly    (இந்தப் பக்கத்துக்கு செல்லவும் 1... 2)
16
848
Jared Tabor
இணையத்தள அலுவலர்
Jul 18
Proposed new KudoZ-X service - feedback requested    (இந்தப் பக்கத்துக்கு செல்லவும் 1... 2)
ProZ.com Staff
இணையத்தள அலுவலர்
Jul 16
28
1,446
Forum "agree" button released    (இந்தப் பக்கத்துக்கு செல்லவும் 1, 2, 3, 4... 5)
Nicholas Sahm
இணையத்தள அலுவலர்
Jun 13
70
60,156
lumierre
Jul 17
1
176
Pamela Peralta
Sep 9, 2003
5
3,817
5
198
3
120
NeoAtlas
Jul 18
N/A
Jul 11
2
114
Helen Shepelenko
இணையத்தள அலுவலர்
Jul 18
Did you receive this invitation?..it sounds strange to me    (இந்தப் பக்கத்துக்கு செல்லவும் 1... 2)
Elena Aclasto
Jun 8, 2016
28
5,291
4
305
k_webster
Jan 23, 2017
6
841
nordiste
Jul 18
1
132
Natalie
Jul 17
0
52
1
121
Are we becoming interest-free lenders? How far can payment terms go?    (இந்தப் பக்கத்துக்கு செல்லவும் 1... 2)
16
1,069
Vu Nguyen
Jul 16
13
573
புது பதிவை இடவும்    ஆஃப் டாப்பிக்: காட்டப்பட்டது    எழுத்துரு அளவு: - / + 

= உங்கள் கடைசி வருகைக்கு அப்புறம் புதிய பதிவுகள் ( = 15 இடுகைகளுக்கும் மேல்)
= உங்கள் கடைசி வருகைக்கு அப்புறம் புதிய பதிவுகள் ஏதும் இல்லை ( = 15 இடுகைகளுக்கும் மேல்)
= விவாதப் பொருள் பூட்டப்பட்டுள்ளது (இதில் புதிய பதிவுகள் இட இயலாது)
 


மொழிபெயர்ப்பு தொழில் பற்றிய விவாத மன்றங்கள்

மொழிபெயர்ப்பு, வாய்வழி மொழிபெயர்ப்பு (interpreting) மற்றும் ஓரிடப்படுத்தல் (localization) பற்றி வெளிப்படையான விவாதங்கள்

Advanced search


SDL Trados Studio 2017 only €435 / $519
Get the cheapest prices for SDL Trados Studio 2017 on ProZ.com

Join this translator’s group buy brought to you by ProZ.com and buy SDL Trados Studio 2017 Freelance for only €435 / $519 / £345 / ¥63000 You will also receive FREE access to Studio 2019 when released.

More info »
SDL Trados Studio 2017 Freelance
The leading translation software used by over 250,000 translators.

SDL Trados Studio 2017 helps translators increase translation productivity whilst ensuring quality. Combining translation memory, terminology management and machine translation in one simple and easy-to-use environment.

More info »Forums
  • All of ProZ.com
  • சொல் தேடுக
  • வேலைகள்
  • மன்றங்கள்
  • Multiple search