மொழிபெயர்ப்பு தொழில் பற்றிய விவாத மன்றங்கள்

மொழிபெயர்ப்பு, வாய்வழி மொழிபெயர்ப்பு (interpreting) மற்றும் ஓரிடப்படுத்தல் (localization) பற்றி வெளிப்படையான விவாதங்கள்

புது பதிவை இடவும்    ஆஃப் டாப்பிக்: காட்டப்பட்டது    எழுத்துரு அளவு: - / + 
 
மன்றம்
பதிவு
பதிவிடுபவர்
பதில்கள்
பார்வைகள்
கடைசி பதிவு
9
215
12
744
Chris S
18:03
2
67
3
43
A Walk on the Basque Side    (இந்தப் பக்கத்துக்கு செல்லவும் 1... 2)
24
1,136
0
6
Çektiğimiz, çekmediğimiz, paylaşmak istediğimiz resimler...    (இந்தப் பக்கத்துக்கு செல்லவும் 1, 2, 3, 4... 5)
Adnan Özdemir
Jun 7, 2017
71
17,383
1
63
Poll: What do you do when a casual acquaintance tells you they can translate and wants to work with you?    (இந்தப் பக்கத்துக்கு செல்லவும் 1... 2)
ProZ.com Staff
இணையத்தள அலுவலர்
Jan 24
17
497
4
230
Chris S
16:13
pjg111
Jan 20
6
258
pjg111
15:16
1
107
Anybody in the U.S. worried about the ProAct?    (இந்தப் பக்கத்துக்கு செல்லவும் 1... 2)
27
1,533
Corona quarantine diary    (இந்தப் பக்கத்துக்கு செல்லவும் 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65... 66)
Mervyn Henderson
Mar 15, 2020
982
337,258
İlginç yazılar    (இந்தப் பக்கத்துக்கு செல்லவும் 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14... 15)
Adnan Özdemir
Dec 20, 2017
215
117,452
2
139
RobinB
Jan 24
How much tax are you actually supposed to pay in Italy?    (இந்தப் பக்கத்துக்கு செல்லவும் 1, 2, 3... 4)
Oliver Lawrence
Jun 12, 2011
55
14,621
lumierre
Jan 24
4
327
2
218
4
205
Getting in-house translator jobs    (இந்தப் பக்கத்துக்கு செல்லவும் 1... 2)
Lauren Ryan
Jun 19, 2020
22
3,074
ProZ.com Staff
இணையத்தள அலுவலர்
Jan 23
12
305
ProZ.com Staff
இணையத்தள அலுவலர்
Jan 20
13
496
Luciano Vera
Oct 13, 2015
3
1,798
bslavova
Jan 23
泰晤士(TIMES)四合院儿    (இந்தப் பக்கத்துக்கு செல்லவும் 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208... 209)
QHE
May 4, 2014
3,130
2,195,401
QHE
Jan 23
6
292
Tola Sann
Jan 20
9
742
4
243
8
498
Adieu
Jan 23
ProZ.com Staff
இணையத்தள அலுவலர்
Jan 22
7
263
Poll: Have you ever overcharged a client by mistake?    (இந்தப் பக்கத்துக்கு செல்லவும் 1... 2)
ProZ.com Staff
இணையத்தள அலுவலர்
Jan 21
15
356
Three translation agencies contacted us for MTPE and HT projects, all the same requirements.    (இந்தப் பக்கத்துக்கு செல்லவும் 1, 2, 3, 4... 5)
Marc Svetov
Dec 6, 2020
62
8,774
Poll: What do you appreciate the most in working with companies with dedicated Vendor Management?    (இந்தப் பக்கத்துக்கு செல்லவும் 1, 2, 3... 4)
ProZ.com Staff
இணையத்தள அலுவலர்
Jan 18
56
1,812
3
177
Elov
Jan 22
5
212
Scam: Public Organization Procedures Research Phase 1 and 2    (இந்தப் பக்கத்துக்கு செல்லவும் 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 10)
Samuel Murray
Sep 24, 2019
140
27,244
Adieu
Jan 22
8
580
11
1,013
3
215
2
72
Kaig
Jan 7
10
556
1
152
5
469
புது பதிவை இடவும்    ஆஃப் டாப்பிக்: காட்டப்பட்டது    எழுத்துரு அளவு: - / + 

= உங்கள் கடைசி வருகைக்கு அப்புறம் புதிய பதிவுகள் ( = 15 இடுகைகளுக்கும் மேல்)
= உங்கள் கடைசி வருகைக்கு அப்புறம் புதிய பதிவுகள் ஏதும் இல்லை ( = 15 இடுகைகளுக்கும் மேல்)
= விவாதப் பொருள் பூட்டப்பட்டுள்ளது (இதில் புதிய பதிவுகள் இட இயலாது)
 


மொழிபெயர்ப்பு தொழில் பற்றிய விவாத மன்றங்கள்

மொழிபெயர்ப்பு, வாய்வழி மொழிபெயர்ப்பு (interpreting) மற்றும் ஓரிடப்படுத்தல் (localization) பற்றி வெளிப்படையான விவாதங்கள்

Advanced search


SDL Trados Business Manager Lite
Create customer quotes and invoices from within SDL Trados Studio

SDL Trados Business Manager Lite helps to simplify and speed up some of the daily tasks, such as invoicing and reporting, associated with running your freelance translation business.

More info »
PerfectIt consistency checker
Faster Checking, Greater Accuracy

PerfectIt helps deliver error-free documents. It improves consistency, ensures quality and helps to enforce style guides. It’s a powerful tool for pro users, and comes with the assurance of a 30-day money back guarantee.

More info »Forums
  • All of ProZ.com
  • சொல் தேடுக
  • வேலைகள்
  • மன்றங்கள்
  • Multiple search