மூல மொழி: இலக்கு மொழி:
துறைகள்:
தேடல் சொல் (கட்டயமில்லை):
Types:  மொழிபெயர்ப்பு வேலைகள்  துபாஷி வேலைகளை  வரக்கூடிய வேலைகள்
மேம்பட்ட தேடல் முறை | எல்லாவற்றையும் பார்க்கவும்

நேரம் மொழிகள் வேலை விவரங்கள் இடுகை இட்டது
வேலையளிப்பவர் இணைப்பு
வேலையளிப்பவர் சராசரி LWA Likelihood of working again தகுநிலை
10:29 4 மேலதிக ஜோடிகள் Recruiting for IGaming Translation (casino, online bettings, slot machine, etc)
Translation
(வரக்கூடிய)

Blue Board outsourcer
LWA: 4.7 out of 5
4.7 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
17:06
May 7
Estonian Translator
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 4.9 out of 5
4.9 Past quoting deadline
19:35
May 6
2 மேலதிக ஜோடிகள் Linguistic research of a brand. Short questionnaire
Translation

ProZ.com Business member
LWA: 5 out of 5
ProZ.com Business member
5 Past quoting deadline
09:28
May 5
Chemical data sheet, Trados Studio
Translation

மென்பொருள்: SDL TRADOS
Blue Board outsourcer
LWA: 4.9 out of 5
4.9
4
Quotes
11:44
May 4
7 மேலதிக ஜோடிகள் BIG PROJECT - EN --> DA,ET, FI, MT, SK,IT, SV, NL, LT, HU, PL, EL, HR, SL
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 3.3 out of 5
3.3 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
15:18
Apr 30
Druckgaserzeuger
Translation
(வரக்கூடிய)

Professional member
5 Past quoting deadline
12:49
Apr 30
Traduzione IT-EN> Estone
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 4.6 out of 5
4.6 Past quoting deadline
08:19
Apr 30
1 மேலதிக ஜோடிகள் medical translation 700w due Monday 3rd lunch
Translation

மென்பொருள்: SDL TRADOS
ProZ.com Business member
ProZ.com Business member
5 மூடப்பட்டது
17:16
Apr 29
7 மேலதிக ஜோடிகள் Big 4-year project: EN<>DA, ET, FI, MT, SK, IT, SL
Translation, Checking/editing

மென்பொருள்: SDL TRADOS
Blue Board outsourcer
LWA: 3.3 out of 5
3.3 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
15:58
Apr 28
7 மேலதிக ஜோடிகள் LinguaSiberica is hiring! Expanding the database for ABKHAZ <> ENGLISH, CZECK, DUTCH translators
Translation
(வரக்கூடிய)

Blue Board outsourcer
No entries
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
08:52
Apr 28
Medical, Orthotics proofreading, 2k words
Translation, Checking/editing

நாடு: யுனைடட் கிங்டம்
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 மூடப்பட்டது