மூல மொழி: இலக்கு மொழி:
துறைகள்:
தேடல் சொல் (கட்டயமில்லை):
Types:  மொழிபெயர்ப்பு வேலைகள்  துபாஷி வேலைகளை  வரக்கூடிய வேலைகள்
மேம்பட்ட தேடல் முறை | எல்லாவற்றையும் பார்க்கவும்

நேரம் மொழிகள் வேலை விவரங்கள் இடுகை இட்டது
வேலையளிப்பவர் இணைப்பு
வேலையளிப்பவர் சராசரி LWA Likelihood of working again தகுநிலை
09:07
May 5
7 மேலதிக ஜோடிகள் Freiberufliche Dolmetscher*innen für Telefon-, Video- und Präsenzdolmetschen
Interpreting, Consecutive, Interpreting, Simultaneous, Interpreting, Phone
(வரக்கூடிய)

நாடு: ஜெர்மணி
Blue Board outsourcer
LWA: 4.5 out of 5
4.5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
12:15
Apr 30
5 மேலதிக ஜோடிகள் LinguaSiberica is hiring! Expanding the database for ARMENIAN <> ITALIAN, GREEK, RUSSIAN, SPANISH, TURKISH translators
Translation
(வரக்கூடிய)

Blue Board outsourcer
No entries
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
11:57
Apr 30
5 மேலதிக ஜோடிகள் LinguaSiberica is hiring! Expanding the database for ARMENIAN <> GERMAN, FRENCH, ENGLISH, ARABIC, BULGARIAN translators
Translation
(வரக்கூடிய)

Blue Board outsourcer
No entries
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
16:08
Apr 29
5 மேலதிக ஜோடிகள் LinguaSiberica is hiring! Expanding the database for ARABIC <> ARMENIAN, AZERBAIJANI, CHINESE, BULGARIAN translators
Translation
(வரக்கூடிய)

Blue Board outsourcer
No entries
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
10:26
Apr 29
German – Armenian remote translators
Translation, Checking/editing
(வரக்கூடிய)

மென்பொருள்: SDL TRADOS, Across,
memoQ
ProZ.com Business member
LWA: 5 out of 5
ProZ.com Business member
5
1
Quotes
14:59
Apr 28
5 மேலதிக ஜோடிகள் LinguaSiberica is hiring! Expanding the database for ABKHAZ<>ALBANIAN, ARABIC, ARMENIAN, BASHKIR translators
Translation
(வரக்கூடிய)

Blue Board outsourcer
No entries
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்