மூல மொழி: இலக்கு மொழி:
துறைகள்:
தேடல் சொல் (கட்டயமில்லை):
Types:  மொழிபெயர்ப்பு வேலைகள்  துபாஷி வேலைகளை  வரக்கூடிய வேலைகள்
மேம்பட்ட தேடல் முறை | எல்லாவற்றையும் பார்க்கவும்

நேரம் மொழிகள் வேலை விவரங்கள் இடுகை இட்டது
வேலையளிப்பவர் இணைப்பு
வேலையளிப்பவர் சராசரி LWA Likelihood of working again தகுநிலை
முதலாவது   முந்தியது 17 18 19 20 21 22
10:18
Feb 25
English-Norwegian Game Translator
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 4.8 out of 5
4.8 மூடப்பட்டது
10:07
Feb 25
English to Arabic legal and financial translators
Translation, Checking/editing
(வரக்கூடிய)

மென்பொருள்: Microsoft Word, memoQ,
MemSource Cloud
Professional member
No record
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
10:05
Feb 25
Transcription of German Austrian dialect !
Transcription

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 மூடப்பட்டது
09:57
Feb 25
2 மேலதிக ஜோடிகள் Traducteurs freelance - Nouvelle collaboration - Domaines financier et médical
Translation, MT post-editing, Subtitling, Checking/Editing/QC, Other: Updates

ProZ.com Business Enterprise member
ProZ.com Business Enterprise member
4.9 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
09:44
Feb 25
7 மேலதிக ஜோடிகள் Traduction catalogues de puériculture
Translation
(வரக்கூடிய)

மென்பொருள்: Microsoft Word, Microsoft Excel
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 மூடப்பட்டது
09:40
Feb 25
Looking for Japanese to English reviewer.
Translation, Checking/editing

நாடு: இந்தியா
Professional member
LWA: 4.7 out of 5
4.7 மூடப்பட்டது
09:39
Feb 25
450 words' English-German translation project in the field of business
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 4.7 out of 5
4.7 மூடப்பட்டது
09:34
Feb 25
Looking for English to Lao reviewer.
Translation, Checking/editing

Professional member
LWA: 4.7 out of 5
4.7 மூடப்பட்டது
09:32
Feb 25
English to Thai
Translation

ProZ.com Business Enterprise member
LWA: 3.8 out of 5
ProZ.com Business Enterprise member
3.8 மூடப்பட்டது
09:32
Feb 25
2 மேலதிக ஜோடிகள் Video Games, experienced linguists, ongoing work, LQA
Translation
(வரக்கூடிய)

Blue Board outsourcer
LWA: 3.4 out of 5
3.4 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
09:29
Feb 25
Looking for ESTONIAN linguists- Luxury Automotive Industry
Translation, Copywriting, Transcreation

ProZ.com Business Plus member
ProZ.com Business Plus member
No entries
மூடப்பட்டது
09:26
Feb 25
Looking for FRBE linguists- Luxury Automotive Industry
Translation, Copywriting, Transcreation

ProZ.com Business Plus member
ProZ.com Business Plus member
No entries
மூடப்பட்டது
09:18
Feb 25
Looking for English to Hmong reviewer.
Translation, Checking/editing

Professional member
LWA: 4.7 out of 5
4.7 மூடப்பட்டது
09:17
Feb 25
dentistry text to IT > EN and re-writing English sentences
Translation, Copywriting

ProZ.com Business Plus member
LWA: 3.7 out of 5
ProZ.com Business Plus member
3.7 Past quoting deadline
09:13
Feb 25
Certified translation EN>ITA of Change of ownership documents for boats.
Translation
(வரக்கூடிய)

நாடு: இத்தாலி
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 மூடப்பட்டது
09:12
Feb 25
7 மேலதிக ஜோடிகள் MEDICAL TRANSLATORS AND INTERPRETERS ALL LANGUAGES 10K words per month
Translation, Checking/editing, Subtitling, Translation, Native speaker conversation, Other: Interpreting

நற்சான்றளித்தல்: தேவையானது
Logged in visitor
No record
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
09:10
Feb 25
Greek <> Italian translator
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 மூடப்பட்டது
09:10
Feb 25
Q&A interviews - subtitle translation
Translation, Subtitling, Translation

மென்பொருள்: Aegisub, Belle Nuit Subtitler,
CaptionHub, CaptionMaker/MacCaption, DivXLand Media Subtitler,
EZTitles, FinalSub, fiveLoadSub,
MovieCaptioner, Subtitle Edit, Subtitle Editor,
Subtitle Workshop, Titlevision Submachine, Wincaps Q4
நாடு: பிரான்சு
Blue Board outsourcer
5 மூடப்பட்டது
09:09
Feb 25
Translation Russian>German book 20k words
Translation

நாடு: ஜெர்மணி
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 மூடப்பட்டது
09:07
Feb 25
DE -> FR und/oder FR -> DE
Translation

மென்பொருள்: SDLX
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 மூடப்பட்டது
08:52
Feb 25
English to Tigrinia, 300 words
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 மூடப்பட்டது
08:49
Feb 25
Simultaneous & Consecutive Interpreters for EN>BENGALI
Interpreting, Consecutive, Interpreting, Simultaneous
(வரக்கூடிய)

ProZ.com Business member
LWA: 4.7 out of 5
ProZ.com Business member
4.7 மூடப்பட்டது
08:43
Feb 25
Looking for Danish translators
Translation

ProZ.com Business member
LWA: 5 out of 5
ProZ.com Business member
5 Past quoting deadline
08:40
Feb 25
Diploma, 60 words
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 மூடப்பட்டது
08:36
Feb 25
DE(CH) > DE transcription 1,20 h
Translation, Checking/editing, Transcription

ProZ.com Business Plus member
LWA: 3.7 out of 5
ProZ.com Business Plus member
3.7 மூடப்பட்டது
08:31
Feb 25
Experienced Patent Translators (EN>FR) needed
Translation
(வரக்கூடிய)

மென்பொருள்: SDL TRADOS, memoQ
ProZ.com Business member
LWA: 5 out of 5
ProZ.com Business member
5 மூடப்பட்டது
08:29
Feb 25
Native English (UK) Proofreader/Editor for Casino/Gambling Industry
Checking/editing

மென்பொருள்: SDL TRADOS, Microsoft Word,
Microsoft Excel, memoQ, Microsoft Office Pro,
Smartcat
Blue Board outsourcer
No entries
Past quoting deadline
08:21
Feb 25
Technical/Automotive Translation approx. 2300 w EN-FR
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 4.7 out of 5
ProZ.com Business member
4.7 மூடப்பட்டது
08:16
Feb 25
Japanese to Thai
Checking/editing

ProZ.com Business Enterprise member
LWA: 3.8 out of 5
ProZ.com Business Enterprise member
3.8 மூடப்பட்டது
07:51
Feb 25
74K words' English-French(Canadian) translation project about legal
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 4.7 out of 5
4.7 Past quoting deadline
07:22
Feb 25
Japanese-English big project
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 4.7 out of 5
4.7 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
07:11
Feb 25
English-Japanese Subtitler
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 3.9 out of 5
3.9 Past quoting deadline
07:10
Feb 25
English > Burmese/ Khmer/ Lao freelance translators
Translation

மென்பொருள்: SDL TRADOS
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
06:49
Feb 25
English to Lithuanian
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 4.3 out of 5
4.3 மூடப்பட்டது
06:12
Feb 25
Finance projects(investment, banking, stock analysis...)English to Korean
Translation

Logged in visitor
No record
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
05:49
Feb 25
Looking for Khmer translator.
Translation, Checking/editing

Professional member
LWA: 4.7 out of 5
4.7 மூடப்பட்டது
05:40
Feb 25
English – Uighur remote translators
Translation, Checking/editing

மென்பொருள்: SDL TRADOS, Across,
memoQ
ProZ.com Business member
LWA: 5 out of 5
ProZ.com Business member
5
1
Quotes
04:15
Feb 25
Native Yiddish speaker needed for linguistic validation survey
Translation, Other: linguistic validation survey

ProZ.com Business member
LWA: 4.5 out of 5
ProZ.com Business member
4.5 மூடப்பட்டது
04:06
Feb 25
Freelance Khmer Translator
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 3.9 out of 5
3.9 Past quoting deadline
03:26
Feb 25
ENG > THA; MTPE; E-commerce
MT post-editing

ProZ.com Business Enterprise member
LWA: 5 out of 5
ProZ.com Business Enterprise member
5 நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
03:11
Feb 25
200k words, MemoQ, Game localization/translation
Translation

மென்பொருள்: memoQ
நாடு: தாய்லாந்து
Blue Board outsourcer
No entries
நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்
முதலாவது   முந்தியது 17 18 19 20 21 22


Translation industry jobs
Jobs posted by outsourcers seeking quotes from language professionals.Try jobs for mobile
Browse jobs and manage your quotes anytime, anywhere (member-only).


You may be interested in this ProZ.com Wiki article on risk management for translators and interpreters.

The Blue Board is a searchable database of language job outsourcers with feedback from service providers, and an important risk management tool. ProZ.com members have full access to the Blue Board.

Does this job require a CAT Tool or additional skills? Join your colleagues in purchasing software at the lowest price on the planet via ProZ.com Translator Group Buy, or improve your skills by taking one of the 100's of ProZ.com translator training courses.
SDL MultiTerm 2021
By providing access to all those involved in applying terminology (such as engineers, marketers, translators, and terminologists), our terminology management solution ensures consistent and high-quality content from source through to translation.
Protemos translation business management system
The system lets you keep client/vendor database, with contacts and rates, manage projects and assign jobs to vendors, issue invoices, track payments, store and manage project files, generate business reports on turnover profit per client/manager etc.

Your current localization setting

தமிழ்

Select a language

Jobs
  • All of ProZ.com
  • சொல் தேடுக
  • வேலைகள்
  • மன்றங்கள்
  • Multiple search