வேலை செய்கின்ற மொழிகள்:
ஆங்கிலம் - தமிழ்
சிங்களம் - தமிழ்
அரேபிக் - தமிழ்
ஆங்கிலம் - சிங்களம்
அரேபிக் - சிங்களம்

Anas hussain
Accurate, Reliable & Fast Translation

Kahatowita, Western, ஸ்ரீலங்கா
Local time: 16:57 IST (GMT+5.5)

முதன்மையான மொழி தமிழ் Native in தமிழ், சிங்களம் Native in சிங்களம்
  • PayPal accepted
  • Send message through ProZ.com Google IM
Feedback from
clients and colleagues

on Willingness to Work Again info
16 positive reviews
(2 unidentified)

2 ratings (5.00 avg. rating)

 Your feedback
மொழிபெயர்ப்பாளர்
மீண்டும் வேலை செய்யும் சாத்தியக்கூறு (LWA)

எந்தக் கருத்தும் சேகரிக்கப்படவில்லை
Site localizer This person is helping to localize ProZ.com into Tamil
TwB volunteer This person has translated 3,150 words for Translators without Borders
நிலுவை வகை தனிப்பட்ட மொழிபெயர்ப்பாளர் மற்றும் ஏஜன்சி / நிறுவனம், Identity Verified அங்கீகரிக்கப்பட்ட உறுப்பினர்
Data security Created by Evelio Clavel-Rosales This person has a SecurePRO™ card. View now.
தொடர்புகள்
This person is listed as an employee of:
Blue Board affiliation:
சேவைகள் Translation, Interpreting, Editing/proofreading, Website localization, Software localization, Voiceover (dubbing), Subtitling, MT post-editing, Transcription, Training, Desktop publishing, Project management, Vendor management, Sales, Operations management, Copywriting
நிபுணத்துவம்
நிபுணத்துவம் பெற்றது:
கணக்கீடுநிதியம் (பொது)
வணிகம்/வியாபாரம் (பொது)சான்றிதழ்கள், டிப்ளோமாக்கள், லைசன்சுகள், சுயதகவல்கள்
சட்டம்: ஒப்பந்தம்(ங்கள்)கணினிகள் (பொது)
பொருளியல்அரசு / அரசியல்
பொது / உரையாடல் / வாழ்த்துக்கள் / கடிதங்கள்மருத்துவம் (பொது)

Volunteer translations

Volunteer professional humanitarian translation services-

Translators without Borders

Words translated: 3,150

கட்டணங்கள்
ஆங்கிலம் - தமிழ் - அடிப்படைக் கட்டணம்: 0.10 USD ஒரு சொல்லுக்கு / 35 USD ஒரு மணிக்கு
சிங்களம் - தமிழ் - அடிப்படைக் கட்டணம்: 0.10 USD ஒரு சொல்லுக்கு / 35 USD ஒரு மணிக்கு
அரேபிக் - தமிழ் - அடிப்படைக் கட்டணம்: 0.10 USD ஒரு சொல்லுக்கு / 35 USD ஒரு மணிக்கு
ஆங்கிலம் - சிங்களம் - அடிப்படைக் கட்டணம்: 0.10 USD ஒரு சொல்லுக்கு / 35 USD ஒரு மணிக்கு
அரேபிக் - சிங்களம் - அடிப்படைக் கட்டணம்: 0.10 USD ஒரு சொல்லுக்கு / 35 USD ஒரு மணிக்கு

விரும்புகின்ற நாணயம் USD
KudoZ நடவடிக்கை (PRO) PRO-அளவிலான புள்ளிகள்: 4, பதிலளித்த கேள்விகள்: 7, கேட்ட கேள்விகள்: 12
வேலைச் சரித்திரம் 0 உள்ளிடப்பட்டிருக்கும் வேலைகள்
Payment methods accepted Wire transfer, PayPal, Skrill | Send a payment via ProZ*Pay
Company size 4-9 employees
Year established 2013
மொழிபெயர்ப்புக் கல்வி Bachelor's degree - University of Peradeniya
அனுபவம் மொழிபெயர்ப்பு அனுபவ ஆண்டுகள்: 16. ProZ.com ல் பதிந்தது: Jan 2014. உறுப்பினர் ஆனது: Nov 2014.
ProZ.com Certified PRO certificate(s) N/A
கல்வித் தகுதிகள் ஆங்கிலம் - தமிழ் (SWORN Translator (Arabic/English/Sinhalese/Tamil)
சிங்களம் - தமிழ் (SWORN Translator (Arabic/English/Sinhalese/Tamil)
அரேபிக் - தமிழ் (SWORN Translator (Arabic/English/Sinhalese/Tamil)
ஆங்கிலம் - சிங்களம் (SWORN Translator (Arabic/English/Sinhalese/Tamil)
அரேபிக் - சிங்களம் (SWORN Translator (Arabic/English/Sinhalese/Tamil)


உறுப்பாண்மை N/A
மென்பொருள் Across, Adobe Acrobat, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Alchemy Publisher, AutoCAD, CafeTran Espresso, Catalyst, DejaVu, Dreamweaver, Easyling, Fluency, FrameMaker, Frontpage, Fusion, Google Translator Toolkit, Heartsome, Helium, IBM CAT tool, Idiom, Indesign, J-CAT, Lingotek, LocStudio, LogiTerm, MadCap Lingo, MateCat, memoQ, MemSource Cloud, MetaTexis, Microsoft Excel, Microsoft Office Pro, Microsoft Word, Multicorpora, Multilizer, OmegaT, Pagemaker, Passolo, Powerpoint, QuarkXPress, SDL TRADOS, SDLX, Smartling, STAR Transit, Swordfish, Translation Workspace, TransSuite2000, Uniscape CAT tool, Wordbee, Wordfast, XTM
இணையத்தளம் http://www.translation.lk
CV/Resume ஆங்கிலம் (DOC)
Events and training
நிபுணத்துவ நடவடிக்கைகள் Anas Hussain ஆதரவு தெரிவிக்கப்படுகிறது ProZ.com's நிபுணத்துவ வழிகாட்டல்கள் (v1.1).
Bio
I am a freelance Sworn translator(English/Sinhala/Tamil/Arabic) from Srilanka. I have more than 12 year experience in translation field. I have rendered translation services several ministries, departments and Institutions and also I have provided translation services to NGOs and international organization such as UNDP, UNOPS, WFP, and USAID.
I use SDL Trados, memoQ

If you need accurate and perfect translation service click
Sinhala to Tamil translation English to Tamil translation Arabic to Sinhala translation English to Sinhala translation English to Sinhala translation සිංහල දෙමළ භාෂා පරිවර්තක ඉංග්‍රීසි සිංහල භාෂා පරිවර්තක දිවුරුම්දුන් භාෂා පරිවර්තක ඉංග්‍රීස දෙමළ භාභා පරිවර්තක சிங்களம் தமிழ் மொழிபெயர்ப்பாளர் ஆங்கிலம் தமிழ் மொழிபெயர்ப்பாளர் ஆங்கிலம் சிங்களம் மொழிபெயர்ப்பாளர் Sinhala to Tamil translator Sinhala to English translator Sinhala to Arabic translator English to Tamil translator English to Arabic translator English to Sinhala translator Tamil to Sinhala translator Tamil to Englilsh translator Tamil to Arabic translator Arabic to Tamil translator Arabic to Sinhala translator Arabic to English translator Sworn Translator Sworn Translator Sinhala to English Arabic Translator in Sri Lanka Sinhala to Tamil translator Sinhala to English translator Sinhala to Arabic translator English to Tamil translator English to Arabic translator English to Sinhala translator Tamil to Sinhala translator Tamil to Englilsh translator Tamil to Arabic translator Arabic to Tamil translator Arabic to Sinhala translator Arabic to English translator Sworn Translator Sworn Translator Sinhala to English Arabic Translator in Sri Lanka
இந்தப் பயனர், மற்ற மொழிபெயர்ப்பாளர்களுக்கு PRO-அளவிலான சொற்களுக்கு உதவி செய்து KudoZ புள்ளிகளை ஈட்டியிருக்கிறார். கொடுக்கப்பட்டுள்ள சொற்களுக்கான மொழிபெயர்ப்பைப் பார்ப்பதற்கு மொத்த புள்ளி(கள்) கிளிக் செய்க.

ஈட்டியுள்ள மொத்த புள்ளிகள்: 20
PRO-அளவு புள்ளிகள்: 4


மொழி (PRO)
அரேபிக் - சிங்களம்4
பொதுவான துறை (PRO)
சட்டம்/காப்புரிமை4
குறிப்பிட்ட துறை (PRO)
சட்டம் (பொது)4

ஈட்டியுள்ள எல்லாப் புள்ளிகளையும் பார்க்கவும் >
முக்கியச் சொற்கள்: English, Tamil translator, Sinhala Translator (Sinhalese), Arabic Translator in Sri Lanka, Sworn Translator, Sworn Translator in Sri Lanka, <a href="http://www.translation.lk" > sinhala to tamil translation</a>, සිංහල ඉංග්‍රීසි භාෂා පරිවර්තක, දෙමළ භාෂා පරිවර්නක, දිවුරුම් දුන් භාෂා පරිවර්තක, சிங்கள மொழிபெயர்ப்பாளர், தமிழ் மொழிபெயர்ப்பாளர், <a href="http://www.translationlanka.com" > sinhala to tamil translation</a>


Your current localization setting

தமிழ்

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • சொல் தேடுக
  • வேலைகள்
  • மன்றங்கள்
  • Multiple search