மொழிபெயர்ப்பு தொழில் பற்றிய விவாத மன்றங்கள்

மொழிபெயர்ப்பு, வாய்வழி மொழிபெயர்ப்பு (interpreting) மற்றும் ஓரிடப்படுத்தல் (localization) பற்றி வெளிப்படையான விவாதங்கள்

புது பதிவை இடவும்    ஆஃப் டாப்பிக்: காட்டப்பட்டது    எழுத்துரு அளவு: - / + 
 
மன்றம்
பதிவு
பதிவிடுபவர்
பதில்கள்
பார்வைகள்
கடைசி பதிவு
泰晤士(TIMES)四合院儿    (இந்தப் பக்கத்துக்கு செல்லவும் 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149... 150)
QHE
May 4, 2014
2,237
840,750
ysun
03:50
I want to teach my 4 1/2 year old son english..    (இந்தப் பக்கத்துக்கு செல்லவும் 1... 2)
Dipalimatkar
Jul 10, 2010
20
11,296
eyepod
02:06
0
105
Juliano Martins
Aug 18, 2016
9
1,406
"Our payment term is..."    (இந்தப் பக்கத்துக்கு செல்லவும் 1... 2)
18
2,144
pechkin88
Aug 22
3
199
pechkin88
Aug 22
Rad-1
Aug 22
0
107
Rad-1
Aug 22
Полезные советы (Tips and Tricks)    (இந்தப் பக்கத்துக்கு செல்லவும் 1, 2, 3... 4)
Eugene Gulak
May 24, 2009
46
17,823
SecurePRO update - list of security practices derived from SecurePRO cards    (இந்தப் பக்கத்துக்கு செல்லவும் 1, 2, 3... 4)
Henry Dotterer
இணையத்தள அலுவலர்
Aug 18
51
2,320
Henry Dotterer
இணையத்தள அலுவலர்
Aug 22
1
260
Nora Diaz
Aug 22
3
379
Nora Diaz
Aug 22
N/A
Jul 31
9
533
4
157
I'm unable to open Dejavu x2 and Dejavu x3    (இந்தப் பக்கத்துக்கு செல்லவும் 1, 2... 3)
30
2,089
ArtusAmak
Aug 20
3
179
3
322
A. Sercan
Aug 22
4
371
1
158
1
256
N/A
Aug 21
5
254
Suspicious overpayment for my translation job    (இந்தப் பக்கத்துக்கு செல்லவும் 1... 2)
BCHAN400
Jun 27
15
1,619
N/A
Aug 22
2
186
Helen Shepelenko
இணையத்தள அலுவலர்
Aug 22
Victory13
Aug 22
5
269
Victory13
Aug 22
N/A
Aug 9
2
183
Helen Shepelenko
இணையத்தள அலுவலர்
Aug 22
3
433
Agenzia italiana va in ferie senza pagare le fatture    (இந்தப் பக்கத்துக்கு செல்லவும் 1... 2)
18
1,600
New computer = new headaches in store. Please help :)    (இந்தப் பக்கத்துக்கு செல்லவும் 1, 2... 3)
30
1,649
BaccS - Windows-based management and invoicing software for translators    (இந்தப் பக்கத்துக்கு செல்லவும் 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 9)
Eugene Kuchynski
Jun 14, 2016
131
17,583
13
666
QUOI
Aug 22
經典誤譯    (இந்தப் பக்கத்துக்கு செல்லவும் 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18... 19)
jyuan_us
Mar 25, 2009
279
91,268
0
204
Типичные ошибки в переводах    (இந்தப் பக்கத்துக்கு செல்லவும் 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38... 39)
Alexander Matsyuk
Oct 20, 2013
573
144,354
2
182
"Перлини" перекладу    (இந்தப் பக்கத்துக்கு செல்லவும் 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17... 18)
Oleg Delendyk
Jun 10, 2010
261
134,119
Jarema
Aug 22
0
128
2
405
In which CAT tool can I select specific Excel columns?    (இந்தப் பக்கத்துக்கு செல்லவும் 1... 2)
Samuel Murray
Oct 14, 2012
23
4,526
1
233
14
837
ysun
Aug 22
3
414
Frank Zou
Aug 19
4
565
Peter Sass
Nov 16, 2011
10
6,526
N/A
Aug 21
2
263
5
760
Alexander Terehov
இணையத்தள அலுவலர்
Aug 21
புது பதிவை இடவும்    ஆஃப் டாப்பிக்: காட்டப்பட்டது    எழுத்துரு அளவு: - / + 

= உங்கள் கடைசி வருகைக்கு அப்புறம் புதிய பதிவுகள் ( = 15 இடுகைகளுக்கும் மேல்)
= உங்கள் கடைசி வருகைக்கு அப்புறம் புதிய பதிவுகள் ஏதும் இல்லை ( = 15 இடுகைகளுக்கும் மேல்)
= விவாதப் பொருள் பூட்டப்பட்டுள்ளது (இதில் புதிய பதிவுகள் இட இயலாது)
 


மொழிபெயர்ப்பு தொழில் பற்றிய விவாத மன்றங்கள்

மொழிபெயர்ப்பு, வாய்வழி மொழிபெயர்ப்பு (interpreting) மற்றும் ஓரிடப்படுத்தல் (localization) பற்றி வெளிப்படையான விவாதங்கள்

Advanced search


Protemos translation business management system
Create your account in minutes, and start working! 3-month trial for agencies, and free for freelancers!

The system lets you keep client/vendor database, with contacts and rates, manage projects and assign jobs to vendors, issue invoices, track payments, store and manage project files, generate business reports on turnover profit per client/manager etc.

More info »
SDL MultiTerm 2017
Guarantee a unified, consistent and high-quality translation with terminology software by the industry leaders.

SDL MultiTerm 2017 allows translators to create one central location to store and manage multilingual terminology, and with SDL MultiTerm Extract 2017 you can automatically create term lists from your existing documentation to save time.

More info »Forums
  • All of ProZ.com
  • சொல் தேடுக
  • வேலைகள்
  • மன்றங்கள்
  • Multiple search